Mevduatta Stopaj Nedir?

Mevduatta stopaj, faiz geliri üzerinden devlete ödenen vergidir.
Mevduatta Stopaj Nedir, Oranları Nelerdir?

Stopaj, kişinin elde ettiği gelir üzerinden devlet tarafından alınan gelir vergisidir. Mevduat stopajı ise bankada bulunan mevduat hesabından elde edilen faiz gelirinden kesilen vergidir. Vadeli mevduat hesaplarındaki stopaj oranı döviz cinsine ve vadeye göre değişiklik gösterir. Türk lirası cinsi mevduat hesaplarında stopaj %7,5'e kadar çıkabilir. Yabancı para cinsinde stopaj oranı ise 28 Haziran 2023 tarihli 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  %25'e kadar olabilir. Mevduat stopajında alınan vergi miktarı, anaparadan değil faiz üzerinden hesaplanır.

Popüler Mevduat Hesapları

Hangi Ödemelerde Stopaj Kesilir?

Stopaj kesintisi, mali müşavir, avukat vs. gibi serbest meslek sahiplerine yapılan ödemelerde, gider pusulalarında, çalışanlara yapılan ödemelerde, kira ödemelerinde, mevduat faiz gelirlerinde, alınan kar paylarında ve yasal kapsamda belirlenen alanlarda yapılır.

Mevduat Stopaj Oranları Nasıl Hesaplanır?

Mevduat stopajı, brüt faiz getirisinden mevduat stopaj oranının alınmasıyla hesaplanır. Mevduat stopaj oranı hesaplama formülü aşağıdaki gibidir.

Örnek olarak 6 aya kadar vadeli bir hesaptan elde edilen 1.000 TL’lik faiz gelirinin mevduat stopajı = (1.000 X 0,075) = 75 olur.

Mevduat Stopaj Oranları Nelerdir?

2024 yılı itibarıyla Türk lirası cinsinden mevduat stopaj oranları şu şekildedir.

  • Vadesiz ve ihbarlı mevduat hesaplarında %7,5
  • 6 aya kadar vadesi olan vadeli hesaplarda %7,5
  • 1 yıla kadar vadesi olan vadeli hesaplarda %5
  • 1 yıldan uzun süreli vadeli hesaplarda %2,5

Mevduat Stopaj Avantajı Nedir?

Mevduatta stopaj avantajı, herhangi bir para birimine, mevduat türüne veya vade süresine göre daha avantajlı olan yatırımı ifade eder. 5046 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca Türk lirası cinsinden mevduatlara stopaj avantajı uygulanır ve bu avantaj 8434 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca 31/7/2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu avantaja göre Türk lirası cinsinden olan mevduatlarda stopaj %7,5, 1 yıla kadar olan mevduatlarda stopaj %5 ve bir yıldan uzun mevduatlarda stopaj %2,5'tir.

Mevduatta Stopaj İndirimi Nedir?

Mevduatta stopaj indirimi, sermaye sahiplerinin elde ettiği birikimlerin Türk lirası cinsinden mevduat hesaplarında tutulmasını sağlamak ve bu sayede Türk lirasının değerini korumak amacıyla devlet tarafından yapılan bir uygulamadır. 5046 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca Türk lirası mevduatlarında stopaj indirimi uygulanır.

İlgili İçerikler

7 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 11 Temmuz 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi