Enflasyon Nedir?

Enflasyon, bir ekonomide belirli bir zaman diliminde fiyatların yükselişini gösteren orandır. Enflasyon oranının belirlenmesi için tüketicilerin sıklıkla kullandıkları ürünlerde bir sepet oluşturulur ve bu sepetin içindeki ürünlerin artışının ortalaması ile genel enflasyon oranı belirlenir.
Enflasyon Nedir? Enflasyon Nasıl Hesaplanır?

En cazip bankayı anında bulun!

Enflasyon, belirli bir zaman dilimi içinde, bir ekonomideki ürün ve hizmetlerin genel fiyat artışını gösteren orandır. Enflasyon oranını bulmak için tüketicilerin ve üreticilerin sıklıkla kullandıkları ürünlerden bir sepet oluşturulur. Bu sepetin içindeki ürünlerin kullanım sıklığına göre ağırlıklandırma yapılır. Sepet içerisindeki ürünlerin ortalama fiyat artışı hesaplanarak enflasyon oranı bulunur. Türkiye'de ve dünyada enflasyon oranları genellikle aylık ve yıllık dönemler için ayrı ayrı açıklanır.

Enflasyon Türleri Nelerdir?

Enflasyonun temel sebebi para arzındaki artıştır. Başlıca enflasyon türleri aşağıda listelenmiştir.

  • Talep enflasyonu: Piyasada para arzının artması ve kredi genişlemesinin oluşması gibi durumlarda mal ve hizmetlere olan talep artar. Bu talep artışı ile arz talep dengesi bozulur. Talebin arzdan daha hızlı yükselmesi sonucu fiyatlar yükselir, bunun sonucunda enflasyon artar.
  • Maliyet enflasyonu: Üretim maliyetlerinin artması sonucunda son kullanıcı mallarının fiyatlarının artmasına maliyet enflasyonu denir. Maliyet enflasyonu genellikle enerji fiyatları, hammadde fiyatları gibi temel girdi fiyatlarının artması sonucuyla oluşur. Artan üretim maliyetleri, tüketici ürünlerine yansır. Bu, zincirleme etki yaratarak piyasada enflasyonun artmasına neden olur.
  • Yapısal enflasyon: Temel olarak arzın talebi karşılayamadığı durumlarda ortaya çıkan enflasyondur. Ekonomik yapıda üretimde bazı darboğazların bulunması, nüfustaki hızlı değişiklikler, doğal afetler sonucu fabrikaların çalışamaması gib pek çok nedenle arz, talebi karşılayamaz duruma gelir. Bu durumlarda ürün fiyatlarının yükselir.

Enflasyonun Olumlu Etkileri Nelerdir?

Enflasyonun olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Enflasyonun olumlu etkileri genel olarak enflasyon sürecinin başında görülür. Ancak enflasyon artarak devam ederse bu olumlu etkiler yerini yıkıcı olumsuz etkilere bırakabilir. Enflasyonun olumlu etkileri şunlardır.

  • Piyasadaki para sirkülasyonu artar ve fazla para talep ve yatırımlarda artış olarak ekonomiyi canlandırır.
  • Yüksek enflasyon nedeniyle elinde nakit para tutmak istemeyen sermaye sahipleri, daha çok reel sektör yatırımı yapmaya yönelir. Bu da işsizlikte düşüş, ekonomide büyüme gibi kısa vadeli olumlu etkiler yaratır.
  • Tüketicilerin para harcama iştahı artar.
  • Para biriminin değer kaybından dolayı borçların ödenmesi kolaylaşır bu da daha fazla borçlanmayı teşvik eder.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

23 Eylül 2022 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 22 Kasım 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi