Oyun Teorisi Nedir?

Oyun Teorisi, stratejik etkileşimlerin matematiksel analizine odaklanan bir teoridir. Bu teori, karar vericilerin (oyuncuların) birbirlerinin stratejilerini dikkate alarak optimal kararlar almalarını inceler. Oyun Teorisi, ekonomi, siyaset, biyoloji ve sosyoloji gibi çeşitli alanlarda uygulanarak, bireyler veya gruplar arasındaki rekabet ve işbirliğini anlamamıza yardımcı olur.
Oyun Teorisi Nedir?

Oyun Teorisi Tarihi Nasıl Gelişmiştir?

Oyun Teorisi'nin kökenleri, 18. yüzyılın sonunda ortaya çıkan olasılık teorisi ve ekonomik davranış teorileriyle ilişkilidir ancak modern Oyun Teorisi temelleri 1944 yılında John von Neumann ve Oskar Morgenstern'in "Oyun Teorisi ve Ekonomik Davranış (Theory of Games and Economic Behavior)" adlı eserlerinde atılmıştır. Oyun Teorisi ve Ekonomik Davranış, stratejik karar verme süreçlerinin matematiksel analizini sunarak Oyun Teorisinin temel taşlarını oluşturmuştur. Oyun teorisinin aşağıdaki gibi belli başlı dönüm noktaları bulunmaktadır:

 • 1944: John von Neumann ve Oskar Morgenstern'in "Theory of Games and Economic Behavior" kitabı yayımlandı ve stratejik karar verme süreçlerini matematiksel bir çerçevede ele alarak Oyun Teorisinin temeli atıldı.
 • 1950: John Nash, Nash dengesi kavramını tanıttı. Princeton Üniversitesinde yapılan bu çalışma, stratejik etkileşimlerin dengesini anlamamıza olanak tanıyan önemli bir kavram olarak kabul edildi.
 • 1970'li yıllar: Reinhard Selten ve John Harsanyi, oyun teorisine katkılarından dolayı Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandı.
 • 2000 sonrası: Oyun Teorisi, biyoloji, bilgisayar bilimi ve mühendislik gibi alanlarda geniş uygulama buldu.

Oyun Teorisinin Temel Kavramları Nelerdir?

Oyun Teorisi, çeşitli temel kavramlar üzerine kuruludur ve bu kavramlar, stratejik etkileşimlerin ve oyuncu davranışlarının analiz edilmesine yardımcı olur. Oyun teorisinin temel kavramları şunlardır:

 • Oyun: Oyuncuların belirli kurallar çerçevesinde kararlar aldığı ve sonuçların belirlendiği etkileşimler dizisidir.
 • Oyuncu: Oyunda karar verme yetkisine sahip bireyler veya gruplardır.
 • Strateji: Bir oyuncunun tüm olası durumlar için belirlediği hareket planıdır.
 • Ödeme (Payoff): Her bir oyuncunun belirli stratejileri seçmesi sonucunda elde ettiği kazanç veya kayıplardır.
 • Denge: Oyuncuların stratejilerini değiştirme motivasyonunun olmadığı durumlardır.

  Oyun Teorisinin Türleri Nelerdir?

  Oyun Teorisi, oyunların yapısına ve oyuncuların etkileşim biçimlerine göre çeşitli kategorilere ayrılır. Oyun teorisi türleri şunlardır:

  • Sıfır Toplamlı Oyunlar: Bir oyuncunun kazancı diğerinin kaybına eşittir. Örneğin, satranç. Bu tür oyunlar, rekabetçi ortamlarda sıklıkla incelenir.
  • Sıfır Toplamlı Olmayan Oyunlar: Oyuncuların toplam kazançları pozitif veya negatif olabilir. İşbirliği veya rekabet içeren çeşitli senaryoları kapsar.
  • Simetrik Oyunlar: Oyuncuların stratejileri ve ödemeleri aynıdır. Oyuncuların benzer roller üstlendiği oyunlardır.
  • Asimetrik Oyunlar: Oyuncuların farklı stratejileri ve ödemeleri vardır ve farklı bilgi veya yetenek seviyelerine sahip oyuncuları içerir.
  • Eşzamanlı Oyunlar: Oyuncular aynı anda hareket eder. Kararlar aynı anda alındığından stratejik tahminler önemli rol oynar.
  • Ardışık Oyunlar: Oyuncular sırayla hareket eder ve önceki hareketleri göz önüne alır. Bu oyunlar, stratejik planlamada geçmiş hareketlerin etkisini inceler.

  Nash Dengesi ve Önemi

  Nash dengesi, her oyuncunun stratejisini diğer oyuncuların stratejilerine göre optimize ettiği ve hiçbir oyuncunun stratejisini tek başına değiştirerek daha iyi bir sonuç elde edemeyeceği bir denge durumudur. John Nash tarafından 1950'de tanımlanmıştır ve önemli bir ekonomik analiz aracı haline gelmiştir. Nash dengesi, stratejik kararların analizinde kritik bir araçtır. İki veya daha fazla oyuncunun kararlarını etkileyen birçok gerçek dünya senaryosunda uygulanabilir. Ekonomik modellemelerde, müzakere süreçlerinde ve rekabet analizlerinde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.

  Oyun Teorisinde Stratejik Formlar ve Temsil Yöntemleri Nelerdir?

  Oyunlar, farklı stratejik formlar ve temsil yöntemleri kullanılarak analiz edilebilir. İki ana temsil yöntemi vardır:

  • Stratejik Form: Bu oyunlar, matrisler kullanılarak temsil edilir. Her hücre, oyuncuların stratejilerine karşılık gelen ödemeleri gösterir. Stratejik form, oyunların basit ve anlaşılır bir şekilde temsil edilmesini sağlar.
  • Genişletilmiş Form: Bu oyunlar, ağaç diyagramları kullanılarak temsil edilir. Her düğüm, bir oyuncunun karar noktasıdır ve dallar, olası stratejileri gösterir. Genişletilmiş form, ardışık oyunların ve bilgi setlerinin analizinde kullanılır.

  Oyun Teorisinin Ekonomideki Uygulamaları Nelerdir?

  Oyun Teorisi, ekonomik analizlerde geniş bir uygulama alanı bulur. Rekabet, piyasa yapıları, fiyatlandırma stratejileri ve müzakereler gibi birçok ekonomik durumu anlamamıza yardımcı olur. 

  • Piyasa Yapıları ve Rekabet: Oyun Teorisi, oligopol piyasaların ve firmaların stratejik etkileşimlerinin analizinde kullanılır. Firmaların fiyatlandırma stratejileri, üretim kararları ve rekabetçi davranışları, oyun teorisi modelleriyle incelenir.
  • Müzakere ve Anlaşma: İş dünyasında ve ticarette, müzakereler önemli bir rol oynar. Oyun Teorisi, taraflar arasındaki müzakere süreçlerini ve olası anlaşma sonuçlarını analiz eder. Bu, ticaret anlaşmaları, iş birlikleri ve anlaşmazlık çözümü için kritik öneme sahiptir.
  • Açık Artırma: Açık artırma teorisi, oyun teorisinin bir uygulamasıdır. Farklı açık artırma türleri ve stratejileri, oyuncuların teklif verme davranışlarını ve sonuçlarını incelemek için oyun teorisi kullanılarak analiz edilir.

  Oyun Teorisinde Bilgi ve Belirsizlik

  Oyun Teorisinde bilgi ve belirsizlik, oyuncuların stratejik kararlarını etkileyen önemli faktörlerdir. Oyun teorisi, tam bilgi ve eksik bilgi durumlarını analiz ederek, belirsizlik altındaki stratejik kararları anlamamıza yardımcı olur. Oxford Üniversitesi'nin 2020 yılında yayımladığı bir makalede, bilgi ve belirsizlik konularının oyun teorisindeki yeri ele alınmıştır (Oxford University, 2020).

  • Tam Bilgi Oyunları: Tam bilgi oyunlarında, tüm oyuncular oyunun yapısını, diğer oyuncuların stratejilerini ve ödemelerini tamamen bilirler. Bu tür oyunlarda, oyuncuların kararları tam bilgiye dayalı olarak alınır.
  • Eksik Bilgi Oyunları: Eksik bilgi oyunlarında, oyuncular oyunun bazı bileşenleri hakkında belirsizlik yaşar. Diğer oyuncuların stratejileri veya ödemeleri hakkında tam bilgiye sahip olmazlar. Bu tür oyunlarda, oyuncular belirsizlik altında stratejiler geliştirirler.
  • Bayesçi Oyunlar: Eksik bilgi oyunlarının analizinde kullanılır, oyuncular belirsizlik altında karar alırken olasılıklara dayalı tahminler yaparlar ve stratejilerini buna göre belirlerler.

  İşbirlikçi ve İşbirlikçi Olmayan Oyunlar Nelerdir?

  Oyunlar, oyuncuların işbirliği yapıp yapmamasına göre de sınıflandırılabilir. 

  • İşbirlikçi Oyunlar: Oyuncular, ortak bir kazancı maksimize etmek için işbirliği yapar. İşbirlikçi oyunlar, koalisyonların ve ittifakların kurulmasını içerir; kazançlar koalisyondaki bireyler arasında dağıtılır.
  • İşbirlikçi Olmayan Oyunlar: Oyuncular, bireysel çıkarlarını maksimize etmek için kendi başlarına hareket eder. İşbirlikçi olmayan oyunlar, oyuncuların birbirleriyle rekabet ettiği ve kendi stratejilerini optimize etmeye çalıştığı oyunlardır.

  Oyun Teorisinin Sosyoloji ve Politikadaki Uygulamaları Nelerdir?

  Oyun Teorisi, sosyal etkileşimler ve politik karar verme süreçlerinin analizinde de kullanılır. Bireylerin ve grupların sosyal ve politik ortamlardaki davranışlarını anlamamıza yardımcı olur.

  • Sosyal Etkileşimler: Oyun Teorisi, bireyler arasındaki sosyal etkileşimlerin ve işbirliklerinin analizinde kullanılır. Sosyal dilemmalar, işbirliği, güven ve çatışma gibi konular, oyun teorisi modelleriyle incelenir. 
  • Politik Karar Verme: Oyun Teorisi, politik karar alma süreçlerinin ve seçmen davranışlarının analizinde kullanılır. Politik stratejiler, koalisyonlar ve seçim kampanyaları, oyun teorisi kullanılarak analiz edilir.
  • Uluslararası İlişkiler: Oyun Teorisi, devletler arasındaki stratejik etkileşimleri ve uluslararası ilişkileri anlamamıza yardımcı olur. Barış anlaşmaları, ticaret müzakereleri ve askeri stratejiler, oyun teorisi modelleriyle incelenir.

  Oyun Teorisinde Tekrarlanan Oyunlar ve Dinamikler Nelerdir?

  Tekrarlanan oyunlar, aynı oyunun birden çok kez oynandığı durumları analiz eder. Bu tür oyunlar, oyuncuların geçmiş davranışlarına dayalı olarak stratejilerini nasıl değiştirdiklerini ve uzun vadeli etkileşimleri inceler.

  • Tekrarlanan Oyunlar: Tekrarlanan oyunlar, oyuncuların aynı oyunu tekrar tekrar oynadığı ve her bir oyunun sonucunun gelecekteki oyunları etkilediği durumları analiz eder. Bu tür oyunlar, işbirliği ve rekabetin dinamiklerini anlamamıza yardımcı olur.
  • Sonsuz Tekrarlanan Oyunlar: Sonsuz tekrarlanan oyunlar, oyuncuların belirli bir sonu olmayan bir oyunu tekrar tekrar oynadığı durumları inceler. Bu oyunlarda, gelecekteki ödüller ve cezalar, oyuncuların stratejik kararlarını etkiler.
  • İndirgenmiş Payofflar: Tekrarlanan oyunlarda, oyuncuların gelecekteki ödemelerini bugünkü değerlerine indirgemek için kullanılan yöntemlerdir. İndirgenmiş payofflar, oyuncuların uzun vadeli stratejilerini anlamamıza yardımcı olur.

  İlgili İçerikler

  4 Temmuz 2024 tarihinde yayınlandı.
  Son Güncelleme: 4 Temmuz 2024
  Çağada Kırım
  Çağada Kırım
  Tasarruf Uzmanı / Ekonomist
  Yazar Hakkında
  Çağada Eroğlu Kırım (d.1987, Bursa) yatırımcı, iş insanı ve seri girişimcidir. Lisans eğitimini Koç Üniversitesi İşletme Bölümü ile tamamlayan Çağada Kırım, Londra City Üniversitesi'nde enerji piyasaları üzerine yüksek lisans yapmıştır. Kırım, yüksek lisans eğitiminin devam ettiği süreçte bir dönem Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan UCLA’da (University of California, Los Angeles) da eğitim almıştır. Çağada Kırım, 2013 yılında kurduğu encazip.com ile Türkiye’deki elektrik piyasalarının serbestleşmesi ve tüketici lehine gelişmesi konusunda önemli çalışmalar yürütmüştür.
  Detaylı Bilgi