Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch) Nedir?

Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch) Nedir?

Kredi arzı daralması, sermaye elde etmenin zor hale geldiği ve likiditenin azaldığı ekonomik bir durumdur.

Kredi arzı daralması (Credit Crunch), sermaye elde etmenin zor hale geldiği ve likiditenin azaldığı ekonomik bir durumdur. Credit Crunch, aktif değer düşüşlerinin ve büyük zararların yaşanması durumunda, bankalar ve finansal kurumlar tarafından verilen kredilerin maliyetinin artması nedeniyle kredi kullanılamaması veya kullandırılamamasıdır. Bankalar, borçluların borcunu ödeyememesi riskini yüksek gördüklerinde borç konusunda daha temkinli davranır. Credit Crunch olarak da bilinen kredi arzı daralması durumlarında, yatırımcılar kredi bulmakta zorlanır ve finansal kuruluşların kredi verme olanakları daha zor bir hal alır.

Kredi Arz Daralması Neden Olur?

Kredi arzı daralması piyasa içerisindeki tıkanıklıklardan kaynaklanabileceği gibi ekonomik politikalar sonucunda da meydana gelebilir. Faiz oranlarındaki orantısız hareketler kredi arzı daralmasına yol açabilir. Piyasa içerisinde çok sayıda yatırımcının uzun süre kredi ödemelerini yapamaması ve piyasadaki likidite sıkıntısının artması gibi durumlar, kredi arz daralmasının başlıca sebepleri arasındadır.

Nakit sıkışıklığının artması çok sayıda kişinin kredi talebinde bulunmasına ve arz edilen kredi miktarlarının yetersiz kalmasına yol açar. Bankalar daha az müşteriye kredi verebildikleri için borçlanan kişilerden daha fazla gelir elde etmek ister ve faiz oranlarını artırır. Ayrıca bu tür zamanlarda kredi geri ödemelerinde meydana gelen aksaklıklar, finansal kuruluşların kredi verirken çok daha seçici davranmasına sebep olur. Firmalar ve tüketiciler de kredi arzını etkiler ama esas olarak yüksek faiz oranları ve para politikaları, kredi arzı daralmasında etkilidir.

Kredi Arzı Daralmasına Neden Olan Faktörler Nelerdir?

Kredi arzı daralmasına sebep olabilecek belli başlı sebepler vardır. Yatırımcıların borçlarını ödeyememeleri, arz edilen kredi miktarlarının az kalması gibi sebepler kredi arzı daralmasına sebep olur. Kredi arzı daralmasına neden olan ana faktörler aşağıdaki gibidir.

  • Para politikasındaki değişiklikler
  • Piyasadaki likidite sıkışıklığı
  • Çok sayıda kredi sahibinin uzun süre ödeme yapamaması

Sıkça Sorulan Sorular

Kredi Arzını Etkileyen Yapısal ve Kurumsal Gelişmeler Nelerdir?

Kredi Arzını Etkileyen Faktörlere Yönelik Literatür Taraması Nedir? 

Kredi Arzı Daralması Nasıl Takip Edilmelidir?

Kredi Arzı Daralmasının Etkileri Nelerdir?

Kredi Arz Daralmasının Bireyler Üzerindeki Etkisi Ne Olur?