Temettü Nedir? | Yatırımcıların Bilmesi Gerekenler

Temettü, şirketlerin kar dağıtım politikası çerçevesinde hisse senedi sahiplerine dağıttığı kar payıdır. Şirketler, yıllık veya dönemsel bazda elde ettikleri karın bir kısmını temettü olarak hisse senedi sahiplerine ödeyebilirler.
Temettü Nedir? | Yatırımcıların Bilmesi Gerekenler

En cazip bankayı anında bulun!

Temettü, genellikle şirketin net karından hesaplanır ve hisse senedi sahiplerinin sahip oldukları paylara göre oransal olarak dağıtılır. Temettü, hisse senedi sahiplerine ek gelir sağlar ve hisse senedinin getirisini artırabilir. Şirketler, temettü ödemelerini nakit veya hisse senedi şeklinde yapabilirler. Nakit temettü, hisse senedi sahiplerine nakit olarak ödenirken, hisse senedi temettüsü, hisse senetlerinin yeni hisse senetleriyle değiştirilmesini sağlar. Temettü politikası, şirketlerin kar dağıtım stratejilerini belirlemek için kullanılan bir araçtır. Bazı şirketler düzenli olarak temettü öderken, bazıları karlarını yeniden yatırım yapmak için kullanmayı tercih edebilirler. Temettü politikası, şirketin finansal durumu, büyüme potansiyeli, sektör standartları ve hisse senedi sahiplerinin beklentileri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Temettü Nasıl Alınır?

Temettü, hisse senedi sahipleri için önemli bir gelir kaynağı olabilir, ancak temettü ödemeleri şirketin performansına ve karlılığına bağlıdır. Temettü almak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

 • Temettü alınabilmesi için öncelikle temettü ödeyen bir şirketin hisse senedine sahip olunması gerekmektedir. Hisse senedi hesabının bir aracı kurum veya banka tarafından açılması ve istenen şirketin hisse senedinin satın alınması sağlanır.
 • Temettü ödemeleri genellikle şirketler tarafından önceden duyurulur. Bu duyuruların takip edilmesi, temettü ödeme tarihleri ve miktarlarının bilinmesi açısından önemlidir. Temettü ödemeleri genellikle şirketlerin yıllık genel kurul toplantılarında duyurulur.
 • Temettü ödemeleri nakit veya hisse senedi şeklinde gerçekleşebilir. Nakit temettü alınması tercih ediliyorsa, hisse senedi hesabında yer alan banka bilgilerinin doğru ve güncel tutulması önemlidir. Hisse senedi temettüsü alınması isteniyorsa, şirketin hisse senedi bölünme oranı ve temettü alma prosedürleri hakkında bilgi edinilmelidir.
 • Temettü ödeme tarihi geldiğinde, hisse senedi hesabı kontrol edilir. Nakit temettü alınıyorsa, temettü tutarı hesaba yatırılmış olur. Hisse senedi temettüsü alınıyorsa, hesaba yeni hisse senetleri eklenmiş olur.
 • Temettü ödemeleri vergilendirilebilir. Uygulanacak vergi oranı ve vergi beyanı gerekip gerekmediği, yerel vergi mevzuatına danışılarak belirlenir. Ayrıca, bazı aracı kurumlar temettü işlemleri için komisyon veya işlem ücreti talep edebilirler. Temettü alabilmek için hisse senedi sahibi olunmalıdır ve temettü miktarı, şirketin karlılığına, temettü politikasına ve sahip olunan hisse senedi sayısına bağlı olacaktır.

Temettü Nasıl Hesaplanır?

Temettü, bir şirketin karından hissedarlarına dağıttığı kar payıdır. Temettü miktarı, şirketin performansına, kar durumuna, sermaye yapısına ve hissedarlarına vermek istediği kar payı politikasına bağlı olarak değişebilir. Temettü hesaplaması genellikle hisse başına temettü olarak yapılır. Temettü miktarı hesaplanırken aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulur.

 • Kar Payı Oranı (%): Şirketin kar payı politikasına bağlı olarak belirlenen orandır. Örneğin, bir şirketin kar payı oranı %30 ise, şirketin elde ettiği karın %30'u temettü olarak dağıtılabilir.
 • Şirketin Karı: Şirketin hesap dönemi içinde elde ettiği kardır. Bu genellikle şirketin gelir tablosunda yer alır.
 • Hissedar Sayısı: Şirkete ait hisselere sahip olan toplam hissedar sayısıdır.

Temettü Ne Zaman Verilir?

Temettü dağıtımı, şirketlerin hissedarlara kar payı ödemek için belirlediği tarihler arasında gerçekleşir. Temettü tarihleri, şirketlerin genel kurul toplantılarında kararlaştırılır ve ilan edilir. Temettü verme süreci genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur.

 • Genel Kurul Kararı: Şirketler, genel kurul toplantılarında temettü dağıtımı ile ilgili kararları alır. Bu karar, şirketin kar durumu, mali performansı ve hissedarların beklentileri göz önünde bulundurularak alınır.
 • Temettü Hakkı Tarihi: Temettü hakkı tarihi, hisse senedi sahiplerinin temettü almak için hisse senedini belirli bir tarihten önce elinde bulundurması gereken tarihtir. Bu tarih, genellikle genel kurul kararı sonrasında belirlenir ve hisse senedi alıcılarının temettü almaya hak kazanmasını sağlar.
 • Temettü Ödeme Tarihi: Temettü ödeme tarihi, şirketin hissedarlara kar payını dağıttığı tarihtir. Bu tarih, genellikle temettü hakkı tarihinden sonra birkaç hafta veya ay sonrasında olabilir. Temettü ödeme tarihi, genel kurul kararına ve şirketin belirlediği ödeme takvimine bağlı olarak belirlenir.

Temettü ödeme tarihinden önce hisse senedi satın alan yatırımcılar, temettü alacakları hisse senedi miktarına bağlı olarak temettü ödemesinden faydalanabilirler. Temettü ödeme tarihinden sonra hisse senedi satın alan yatırımcılar ise bir sonraki temettü dağıtım dönemine kadar beklemek zorunda kalır. Temettü dağıtımı şirketin politikalarına ve kar durumuna bağlı olarak değişebilir. Bazı şirketler temettüyü yıllık olarak dağıtırken, bazıları çeyrek veya yarı yıllık olarak dağıtabilir. Ayrıca, şirketler bazen özel temettü ödemeleri yapabilir veya temettüyü hisse senedi geri alımları yoluyla da dağıtabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

14 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 6 Aralık 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi