FED Faizi Nedir?

FED faizi, Amerikan Merkez Bankası (Federal Reserve) tarafından belirlenen Amerikan doları için merkez bankası gösterge faiz oranıdır.
FED Faizi Nedir? FED Ne İşe Yarar?

En cazip faiz oranını anında bulun!

Fed faizi, Amerikan Merkez Bankası (FED) tarafından belirlenen faiz oranını ifade eder. Amerikan Merkez Bankası faiz oranları, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC - Federal Open Market Comitee) tarafından yılda 8 defa yapılan toplantı sonucunda belirlenir. Fed faizi, bankaların Amerikan doları üzerinden gecelik borçlanma veya borç verme işlemlerinde kullanılan faiz oranıdır. Amerikan ekonomisinin ve özellikle Amerikan dolarının küresel gücü nedeniyle Fed faizi küresel ölçüde belirleyici role sahiptir.

FED Nedir?

FED, Amerikan Merkez bankasının İngilizce adı olan Federal Reserve Bankın kısaltılmış halidir. Türkçe olarak Federal Rezerv Bankası olarak çevrilebilen FED, Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankasıdır. FED, Amerika'daki 12 farklı bölgeden sorumlu merkez bankasından oluşur. Amerikan Merkez Bankası FED, 23 Aralık 1913 tarihinde dönemin ABD başkanı Woodrow Wilson tarafından imzalanan Merkez Bankası Kanunu (Federal Reserve Act) ile kurulmuştur. 

FED'i oluşturan 12 bölgesel merkez bankaları; Boston, New York, Filedeyfiya, Cleveland, Richmond, Atlanta, Şikago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas ve San Fransisko merkez bankalarıdır. Politika faiz oranlarını belirlemenin yanı sıra diğer ülkelerin merkez bankaları gibi FED de para basma ile yetkilendirilmiştir. 

FED Ne İşe Yarar?

23 Aralık 1913 tarihinde yürürlüğe giren kanunla kurulan FED, Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankası olarak görev yapar. Bir bağımsız kurum olan FED'in başlıca iki görevi vardır. Bunlar, fiyat istikrarını sağlayarak makroekonomik koşulları korumak ve işsizlik oranının sürdürülebilir bir seviyede olmasını sağlamaktır. FED'in görevleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

  • Parasal genişleme ve kredi genişlemesi gibi konularda kararlar alarak ABD ekonomisinde minimum işsizlik, fiyat istikrarı ve uzun vadede ılımlı faiz oranları olmasını sağlamak
  • Amerikan bankacılık ve finansal sistemini yöneterek ve denetleyerek sistemin güvenliğini, buna paralel olarak da tüketicilerin finansal haklarını korumak
  • Finansal sistemin stabilitesini sağlamak
  • Diğer ülkelerin merkez bankaları gibi finansal hizmetler, ulusal ödemeler ve ulusal rezerv olarak görev yapmak

FED Faizleri Neden Önemlidir?

FED, küresel ticarette en çok kullanan para birimi olan Amerikan dolarını yöneten kurumdur. FED faizi Amerikan ekonomisi için en önemli faiz oranıdır. FED faizleri, Amerikan dolarına erişimin maliyetini belirleyen en önemli unsur olduğu için tüm yatırımcılar tarafından yakından takip edilir. FED faizi etkisi borsalardan emtia piyasalarına etki eder. FED faizi aynı zamanda dünyadaki ülkelerin tamamına yakının para politikalarından küresel enflasyona kadar ekonominin hemen her yerinde önemli etkiye sahiptir.

FED faizleri Amerikan Doları'nın değerini belirleyen en önemli faktör olduğundan, küresel ticarette en çok kullanılan para biriminin değerinin yükselmesi ya da düşmesi tüm dünya ticaretini derinden etkiler. FED faizlerinin düşmesi ile Amerikan Doları'na erişim kolaylaşır ve dolaşımdaki Dolar miktarı yükselir. Bunun sonucunda küresel ekonomide para bolluğu oluşur ve değeri düşük Dolar'ın etkisi ile tüm ülkelerin ekonomilerinde büyüme gözlenir. FED faizlerinin düşük olmasının Amerikan ekonomisine olumsuz etkisi ise enflasyonu yükseltmesidir. FED'in faizleri yükseltmesi ile birlikte Amerikan Doları'na erişim maliyeti yükselirken yatırımcılar farklı enstrümanlara yatırım yapmak yerine yüksek faiz oranından kazanç elde etmeyi tercih eder. Bunun sonucunda sirkülasyondaki Dolar miktarı düşer ve Dolar'ın değeri yükselir.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki tüm gelişmelerin direkt olarak küresel etkileri bulunur. Amerikan ekonomisi ve Amerikan Doları üzerinde belirleyici etkiye sahip olan FED faizleri, küresel ekonomi üzerindeki etkileri nedeniyle önemlidir.

Yıllara Göre FED Faizi

Yıllara göre FED'in gösterge faizleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

7 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 7 Kasım 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi