Devlet Hibe (Teşvik) Kredisi Nedir?

Hibe kelime anlamı olarak bağışlama, karşılıksız verme anlamına gelir. Hibe kredisi ise devlet destekli olarak kamu kuruluşlarına, özel işletmelere ve vakıflara sağlanan karşılıksız finansmandır. Hibeyi alan kişi ve kurumlar aldıkları krediyi geri ödemezler. Hibe karşılıksız olarak verilir.
Devlet Hibe (Teşvik) Kredisi Nedir?

En cazip bankayı anında bulun!

Devlet Hibe (Teşvik) Kredisi Ne İşe Yarar?

İşsizlik ve istihdam zorluğu işçilerin yoksullaşmasına ve temel ihtiyaçlarını karşılayamamasına sebep olur. İşsizlikle birlikte üretim kapasiteleri ve nitelikleri düşer. Önü alınmamış olan işsizlik ve üretim kıtlığı devletin finansal durumunu da etkiler. Devlet istihdamı ve üretimi artırmak için teşvik, indirim gibi uygulamalara başvurur. Kadın, genç ve engellilerin iş sahasına erişimleri diğer gruplarla aynı seviyeye getirilmeye çalışılır. Devlet, piyasanın canlı tutulmasını amaçlar. Piyasayı canlandırmak için yapılan teşvikle yeni yatırımcılar cesaretlendirilir ve iş yeri açmaları kolaylaştırılır. Bu teşvikler genellikle KOSGEB hibeleri ve kredileri ile yapılır.

Devlet Hibe (Teşvik) Kredisinin Amacı Nedir?

Devlet hibe kredisi, sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine; kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması için teşvik ve destek imkanları sağlama amacıyla verilir. Bu teşvikler hibe, kredi şeklinde verilir ve üreticilerin mevcut durumunun iyileştirilmesi amaçlanır. Vatandaşları çalışmaya, üretmeye ve girişimciliğe; işvereni ise çalıştırmaya heveslendirerek üretim kapasitesini artırmak amaçlanır.

Devlet Hibe (Teşvik) Kredisi Neleri Kapsar?

Teşvik almak isteyen kişiler alacakları teşvik türünün ilgili kurumlarına başvurmalıdır. SGK, KOSGEB ve teşviği sunan bakanlıklara direkt başvuru yapılabilir. KOSGEB, TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlardan alınacak destekler kapsamında her firmanın belirli başvuru kriteri bulunur. İlgili firma bu koşulları gerçekleştirmesiyle başvuru sürecinde bulunabilir. Aynı zamanda başvuruda bulunacak firmaların projelerinin yazımı detaylı, özgün ve firmaya özel olmalıdır. Çiftçiler tarım il müdürlüklerine, yeni girişimciler İŞKUR’a, KOBİ ve esnaflar ise KOSGEB’e başvuru yapabilirler. Başvuru süreci, alınacak hibenin konusuna ve türüne göre değişkenlik gösterebilir. Hibe desteği sağlayan kurumlar aşağıdaki gibidir.

 • KOSGEB Destekleri
 • Ticaret Bakanlığı
 • TÜBİTAK Destekleri
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
 • SGK Teşvikleri
 • Kalkınma Ajansları Destekleri
 • İŞKUR Teşvikleri
 • Avrupa Birliği Hibe ve Teşvik Programları

Hibe Kredisinin Özellikleri Nelerdir?

Hibe amaçlı verilen para karşılıksızdır. Bu yüzden kişi ya da şirketlere sağlanan bu para desteğinin herhangi bir geri ödemesi yoktur. Hibe desteğinin özellikleri şunlardır.

 • Hibe desteği bir çeşit bağıştır, geri ödemesi olmaz.
 • Bir proje için sadece tek bir hibe desteğinden yararlanılabilir.
 • Geçmiş projeler için hibe talebinde bulunulamaz.
 • Hibe desteğini veren kişi ve kurumlar ile desteği alan kişi ve kurumlar arasında belirli bir sözleşme imzalanır. Bu hibe desteğinin şartları ve desteği alan kişinin sorumlulukları dair bir sözleşmedir.
 • Verilecek hibe, faaliyet konusuna göre yapılan harcamanın belirli bir oranına karşılık gelecek şekilde verilebilir.
 • KOSGEB, İŞKUR, tarım il müdürlükleri ve vakıflar gibi kurumlar tarafından verilir. Bu kurumların faaliyet alanına dahil olan kişi ve kurumlar kullanabilir.

Hibe Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hibe programlarından yararlanmak isteyen kişilerin hibe veren kurum ya da kuruluşlara başvuruda bulunmaları gerekir. Başvuru öncesinde çoğunlukla eğitim programı bulur. Eğitimin tamamlanmalı ve eğitim bittiğinde yeterli seviyeye ulaşılmış olmalıdır. Hibeye konu olacak finansal faaliyetin, girişimin desteklenebilir olması gerekir. Kişi ya da şirketler verilen bu hibe desteğinden faydalanmak için bu hibe programlarına önceden başvuruda bulunmalıdır.  Başvuru, hibe desteğine ihtiyaç duyan işletme ile ilgilenen ve aynı alandaki işletmelere hibe desteği sunan kurumlara yapılır. Çiftçiler tarım il müdürlüklerine, yeni girişimciler İŞKUR’a, KOBİ ve esnaflar ise KOSGEB’e başvuru yapabilirler. Başvuru süreci, alınacak hibenin konusuna ve türüne göre değişkenlik gösterir. Başvuru için gerekli olan unsurlar aşağıdaki gibidir.

 • Yeni bir iş fikri bulan girişimcilerin öncelikle KOSGEB’in desteklediği sektörlerde iş fikrinin olması gerekir.
 • KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitimlerine kaydolup eğitimi başarı ile tamamlamak gerekir.
 • İş fikrine yönelik iş planı hazırlanmalıdır.
 • Hibenin konusuna göre başvurulacak kurumlara gidip bilgi edinilmelidir.
 • Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra başvuru yapılmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

11 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 6 Kasım 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi