İtfa Nedir? Borcun İtfa Edilmesi Nedir? | encazip

İtfa Nedir?

İtfa, bir şeyin ya da bir borcun geri ödenmesi veya tahsil edilmesi anlamına gelir. Finansal bir terim olarak, genellikle borçların vadesinin geldiği ve ödenmesi gereken tarihlerde kullanılır.

Özellikle finansal sözleşmeler, tahvil ve bono gibi yatırım araçları, krediler, kredi kartları ve ipotekler gibi borçlar, belirli bir vadeye sahiptir. Bu vade sonunda borçlu, borcun tamamını veya bir kısmını geri ödemekle yükümlüdür. Bu süreç itfa olarak adlandırılır. Özellikle tahvil ve bono gibi yatırım araçlarının itfa süreçleri, ihraççının ve yatırımcının yerel vergi yasalarına uygun olarak gerçekleşebilir.

Borcun İtfa Edilmesi Ne Anlama Gelmektedir?

"Borcun İtfa Edilmesi" terimi, bir borcun tamamen veya kısmen ödenerek kapatılması anlamına gelir. Borcun itfa edilmesi genellikle kredi veya borç anlaşmaları kapsamında gerçekleşir. Borçlu, anlaşma gereği belirli bir tarihte veya tarihlerde belirli bir tutarı veya tutarları geri ödeyerek borcunu kapatır. Borcun itfa edilmesi, borcun temel tutarının geri ödenmesi yanında, borca ilişkin faiz, komisyon, masraf gibi ek mali yükümlülüklerin de karşılanmasını gerektirir. Borcun itfa edilmesi, genellikle belirli şartlara ve limitlere tabidir. Bu şartlar ve limitler, borcun itfa edileceği tarihleri, ödeme miktarlarını, faiz oranlarını, komisyonları, masrafları ve diğer mali yükümlülükleri içerebilir. 

Sıkça Sorulan Sorular

Pay İtfası Nedir?

Varant İtfa İşlemi Nedir?

Kredi İtfası Nedir?

İtfa Süresi Ne Kadardır?

Erken İtfa Nedir?