2023 Enflasyon Hesaplama | Aylık ve Yıllık Enflasyon Oranları ve Hesaplayıcı

2023 Enflasyon Hesaplama | Aylık ve Yıllık Enflasyon Oranları ve Hesaplayıcı

Enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarında meydana gelen sürekli artış sebebiyle satın alma gücünün düşmesine verilen isimdir.

Mal ve hizmet fiyatlarında meydana gelen artış, genel fiyat düzeyi için geçerlidir. Fiyat artışı tek seferlik değil süreklidir. Örneğin ocak ayında yapılan ve 50TL tutan bir alışverişin, aralık ayında 150TL tutması enflasyon göstergesidir.

Enflasyon Nasıl Olur?

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli artması ve alım gücünün sürekli azalması halidir. Enflasyonu meydana getiren birçok neden vardır. Enflasyonun oluşmasına neden olan 4 temel unsur aşağıdaki gibidir.

  • Talep Enflasyonu: Talep enflasyonu, arzın talebi karşılayamadığı durumlarda gerçekleşir. Bir ürüne olan talebin, arzdan 100br fazla olduğu varsayılsın. Arz ve talep arasındaki 100 birimlik farkın ortadan kaldırılması için mal fiyatı artırılır. Fiyat artırımıyla birlikte talebin düşmesi amaçlanır.
  • Maliyet Enflasyonu: Maliyet enflasyonu talebin artmasıyla değil arzın azalmasıyla ilgilidir. Hammadde fiyatlarındaki artış sebebiyle artan maliyetler, arzın azalmasına sebep olur. Arzın azalması fiyatlar genel seviyesini artırır.
  • Para Arzı: Para arzı, bir dönemde ekonomide var olan para stoğunu ifade etmek için kullanılan kavramdır. Ekonomideki para stoğunun artması talebi artırır. Tüketicileri yatırıma ve tüketime teşvik eder. Bu durum ise arz-talep dengesini olumsuz etkileyerek enflasyonu tetikler.
  • Beklentiler: Tüketicilerin ve üreticilerin fiyatlara yönelik beklentileri enflasyonu tetikleyebilir. Bu durum açıklanan para ve maliye politikalarından da etkilenir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankacı (TCMB) tarafından açıklanan politika faizlerinin düşmesi tüketicileri tüketime teşvik ederek toplam talebi artırır. Toplam talebin artması ise enflasyonu artırır. Özetle faiz ve enflasyon ters çalışır.

Sıkça Sorulan Sorular

Enflasyon Nasıl Hesaplanır?

Enflasyon Neden Artar?

Çekirdek Enflasyon Nedir?

Hiperenflasyon Nedir?

Maliyet Enflasyonu Nedir?

Aylık Enflasyon Nasıl Hesaplanır?

6 Aylık Enflasyon Nasıl Hesaplanır?

Yıllık Enflasyon Nasıl Hesaplanır?

Kümülatif Enflasyon Nasıl Hesaplanır?