Arsa Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları 2023

Arsa Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları

Arsa kredisi, imarlı veya imarsız arsa satın alacak olan kişilere verilen bir kredidir

Arsa kredisi, imarlı veya imarsız arsa satın alacak olan kişilere verilen bir kredidir. Arsa kredisi, muhteviyat ve faiz oranları bakımından konut kredileri ile son derece benzerdir. Konut kredilerinden farklı olarak Türkiye’de arsa kredisi veren banka sayısı daha azdır.

Kredi faizlerini anında karşılaştırın!
En cazip bankaya hemen başvurun!

İstediğiniz kredi türünü seçin, teklifleri karşılaştırın, en cazip krediye anında başvurun!

Arsa Kredisi Nedir?

Herhangi bir arsanın satın alınmasında kullanılmak üzere alınan krediye arsa kredisi denir. Arsa kredisinin amacı, satın alınması planlanan arsa bedelinin tüketici tarafından finanse edilebilmesini sağlamaktır. Arsa kredisi, konut kredisi ile benzer bir kredi türüdür.

İmarlı Arsa Kredisi Nedir?

İmarlı arsa kredisi, imarlı arsa alımlarında kullanılan arsa kredisidir. İmarlı arsaya kredi alınırken doğrudan satın alınacak olan arsa üzerine ipotek koydurularak kredi alınabilir. Bu yönüyle imarlı arsa kredisi almak imarsız arsa kredisi almaktan daha kolaydır.

İmarsız Arsa Kredisi Nedir?

İmarsız arsa kredisi, imarı olmayan arsa alımlarında kullanılan arsa kredisidir. İmarsız arsa kredisi, arsa ipotek gösterilerek alınamaz. Finansal kuruluşlar arsa kredisi verirken yalnızca imarlı arsaları ipotek etmeyi kabul eder. İmarsız arsa kredisi ise farklı bir gayrimenkule ipotek koydurularak alınabilir.

Arsa Kredisi İçin Aranan Koşullar Nelerdir?

Arsa kredisi için aranan koşullar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Arsanın imarlı olması veya arsa kredisi için farklı bir gayrimenkule ilişkin ipotek gösterilmesi.
 • Bankanın talebi halinde kefil gösterilmesi.

Arsa Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Arsa kredisi; kredi tutarı, faiz oranı, vergi oranı ve vade sayısı ile hesaplanır. İlk olarak alınması planlanan kredi tutarının aylık taksit tutarı bulunur. Ardından her ay için kalan anapara üzerinden aylık faiz bulunur. Aylık taksitte anapara, faiz, banka sigorta muamele vergisi (BSMV) ve kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) toplamı bulunur.

Arsa kredisi hesaplamasında şunlar kullanılır:

Anapara: Kredi miktarı

Faiz: Faiz oranı

Vade: Geri ödeme ay sayısı

Arsa kredisi şu formül ile hesaplanır:

Toplam maliyet = Anapara + (Anapara X %3)

Aylık taksit = Toplam maliyet / Vade sayısı

Arsa Kredisi Faiz Oranları Nelerdir?

2022 yılı itibarıyla arsa kredilerinde maksimum vade sayısı 120 aydır. Arsa kredisi faiz oranları üzerinde belirleyici olan faktörler şunlardır:

 • Merkez Bankasının faiz politikası
 • Banka mevduat maliyetleri
 • Enflasyon
 • Kredi arz talep dengesi

Bankaların arsa kredisi için faiz oranları anlık olarak değişir. En doğru sonuç için karşılaştırma yapılmalı ve bankaların güncel arsa kredisi faiz oranları hesaplanmalıdır. Bankaların toplam verecekleri kredi tutarı kişiye ve bankalara göre değişmekle birlikte, toplam arsa bedelinin ne kadarına kredi verilebileceğinin yaklaşık değeri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BankaKredi Miktarı
Ziraat BankasıArsa değerinin %50’si
Ziraat KatılımArsa değerinin %50’si
TEBArsa değerinin %60’ı
ŞekerbankArsa değerinin %50’si
Vakıf KatılımMaksimum 60 ay vade ile arsa değerinin tamamı

Faizsiz Arsa Kredisi Var mıdır?

Faizsiz arsa kredisi, islami banka olarak da bilinen katılım bankaları tarafından verilir. Bu bankalarda faiz değil kar payı üzerinden hesaplama yapılır. Faizsiz kredi ifadesi, alınacak olan kredinin maliyeti olmadığı anlamını taşımaz. Bu nedenle arsa kredisi alırken tüm bankaların faiz veya kar payı oranlarına bakılarak en cazip ve en uygun olanı tercih edilmelidir.

Arsa Kredisi Ödeme Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Arsa kredisi ödeme tablosu şu şekilde hazırlanır:

 • Ödenecek olan aylık taksit bulunur
 • İlk ay için tüm anapara üzerinden aylık faiz hesaplanır
 • Faiz üzerinden BSMV ve KKDF hesaplanarak eklenir
 • İlk taksit toplam tutarından, hesaplanmış olan faiz çıkartılarak ilk aya ait anapara ödemesi bulunur
 • Toplam anapara tutarından, ilk aya ait anapara ödemesi çıkartılarak kalan anapara ödemesi bulunur
 • Kalan anapara üzerinden yeniden söz konusu aya ait faiz toplamı bulunarak toplam taksitten düşülür ve o aya ait anapara ödemesi bulunur
 • Yapılan işlemler vade sonuna kadar olan her ödeme dönemi için tekrarlanır

Arsa Kredisi Vadeleri Değişmekte midir?

Arsa kredisi vadeleri, tüketici talepleri ve banka uygulamalarına göre değişebilir. Fakat en yüksek vade miktarları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenmektedir. 2022 yılı itibarıyla bankalar tarafından verilen en yüksek arsa kredisi vadesi 120 aydır.

Arsa Kredisi Vadeleri Nelerdir?

En popüler arsa kredisi vadeleri şunlardır:

 • 12 Ay
 • 24 Ay
 • 36 Ay
 • 48 Ay
 • 60 Ay
 • 120 Ay

Arsa Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Arsa kredisi başvurusu, arsa kredisi veren herhangi bir bankaya doğrudan yapılır. Arsa kredisi başvurusu için gerekli olan belgeler, banka personeline teslim edildikten sonra arsa kredisi işlemleri başlar.

Arsa Kredisi Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Arsa kredisi başvurusu için gerekli olan belgeler şunlardır:

 • Arsa kedisi başvuru formu
 • Kimlik belgesi
 • Gelir belgesi
 • Varsa ek gelir belgesi
 • Alınacak olan arsanın tapu fotokopisi
 • Banka tarafından istenebilecek diğer belgeler
 • İstenmesi halinde müşteri adına kayıtlı doğal gaz, su veya elektrik faturası
 • İstenmesi halinde kefil

Arsa Kredisini Kimler Çekebilir?

Şu şartları taşıyan kişiler arsa kredisi çekebilir:

 • 18 yaşından büyük olmak
 • 65 yaşını aşmamış olmak
 • Belgeleyebilir geliri olmak
 • Arsa alma niyeti içerisinde olmak

Çalışmayanlar Arsa Kredisi Çekebilir mi?

Çalışmayanların da arsa kredisi çekebilir. Ancak bu şekilde arsa kredisi çekmek için farklı şartlar gereklidir. Çalışmadığı halde arsa kredisi çekebilecek olanlar şunlardır:

 • Emekliler
 • Kira geliri olanlar
 • Bir şirketten kar payı geliri elde edenler
 • Çiftçiler

Ev Hanımları Arsa Kredisi Alabilir mi?

Ev hanımlarının arsa kredisi çekebilmeleri için diğer tüketicilerden farklı bir uygulama yoktur ve arsa kredisi çekmek için aranan şartlar hanımlar için de geçerlidir.

Faizsiz Arsa Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Faizsiz arsa kredisi veren bankalar şunlardır:

 • Ziraat Katılım
 • Vakıf Katılım

En Düşük Faizli Arsa Kredileri Hangi Bankalardadır?

En düşük faizli arsa kredisi veren bankalar ve faiz oranları şunlardır:

 • Ziraat Katılım
 • Ziraat Bankası
 • TEB
 • Vakıf Katılım

Arsa Kredisi Çekmek Ne Kadar Sürer?

Arsa kredisi çekmek isteten kişinin halihazırda çalıştığı veya maaş müşterisi olduğu bankadan arsa kredisi çekmesi bir gün kadar kısa sürebilir. Tüketicinbin daha önce hiç çalışmadığı bir bankadan arsa kredisi çekmesi ise daha uzun sürer. Bu sürenin maksimum 1 hafta olması beklenir. Kredi çekme sürecini kısaltan faktörlerin başında ise Findeks kredi notunun yeterli olması gelir. BTüketicinin kredi notunun iyi olmaması ve daha önce çalışmadığı bir bankadan kredi çekmeye çalışması süreci uzatan etmenler arasındadır.

Anında Arsa Kredisi Çekilir mi?

Arsa kredisi, bir arsa satın almak amacıyla çekilen bir kredi türüdür. Bu nedenle konut kredisi çekerken satın alınacak olanarsanın tapu bilgileri ile farklı bilgilere ihtiyaç duyulur. Ayrıca bankanın tahkikat yapması gerekir. Bu nedenle anında arsa kredisi çekmek çok olası değildir. Ancak kredi puanı yüksek olan kişiler özellikle sürekli çalıştıkları bir bankadan arsa kredisi çekme işlemini bir gün gibi kısa bir sürede tamamlayabilir.

Arsa Kredisi Taksitleri Zamanında Ödenmez ise Ne Olur?

Arsa kredilerinde ödemelere ait düzenlemeler 28.05.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 13. Maddesi uyarınca yapılmıştır. İlgili madde uyarınca kredi sözleşmesinde iki defa üst üste konut kredisi taksitinin ödenmemesi durumunda kalan borcun tamamının kapatılacağı belirtilmişse, alacaklı banka iki defa üst üste kredi taksit ödemesinin yapılmamasının üzerine borçluya bir ihtar çekerek 30 gün içinde tüm borcun kapatılmasını talep edebilir. İhtarın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde borç ödenmezse hukuki süreç başlar. Arsa kredileri ipotekli krediler olduğu için, kredi konusu olan arsanın kredi taksitlerinin zamanında ödenmemesi arsanın icra yoluyla satışına kadar gidebilir. Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 13/5 maddesine göre bu şekilde satışın toplam bedelinin kalan kredi borçlarını aşması durumunda aradaki fark tüketiciye ödenir.

Arsa Kredisi Çekmek Kredi Notunu Nasıl Etkiler?

Arsa kredisi çekmek kredi notunu etkilemez. Kredi notunu etkileyen faktör ise çekilen arsa kredisinin geri ödenmesidir. Arsa kredisinin taksitleri düzenli ve zamanında ödenirse kredi notu bu durumdan olumlu etkilenir. Taksitlerin ödenmemesi veya aksatılması gibi durumlar ise kredi notunun düşmesine sebep olabilir.

Arsa Kredisi ve Tüketici Kredisi Aynı mıdır?

Arsa kredisi ve tüketici kredisi birbirinden farklı kredi türleridir ve aralarındaki en temel fark arsa kredilerinin ipotekli olma zorunluluğudur. Tüketici kredisi, diğer adı ile ihtiyaç kredisidir ve ipoteksiz olarak kullanılabilir. Arsa kredisi ise yalnızca arsa satın almak amacıyla çekilen bir kredi türüdür ve kredi konusu olan arsa üzerine ipotek konulur.

Arsa Kredisi Dosya Masrafı Nedir?

Arsa kredisi dosya masrafı, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen tahsis ücreti ile bankaların talep ettiği arsa sigortası masraflarının toplamıdır.

Arsa Kredisi Dosya Masrafı Ne Kadardır?

Arsa kredisi dosya masrafı, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca %0,5 ile sınırlandırılmıştır. 100 bin TL’lik bir kredi için en fazla %0,5 olarak uygulanabilir. Bu da 100 bin TL’lik bir arsa kredisi için 500 TL tutarında dosya masrafı alınacağı anlamına gelir. 800 bin TL’lik bir arsa kredisi içinse alınabilecek maksimum dosya masrafı 4 bin TL’dir. Bu rakamlar maksimum dosya masrafını ifade etmekte olup bankalar daha düşük dosya masrafı avantajı sunabilirler.

Arsa Kredisi Başvurusu Neden Onaylanmaz?

Arsa kredisi başvurusu şunlardan dolayı onaylanmayabilir:

 • Yetersiz gelir
 • Yetersi kredi notu
 • Kara listede olmak
 • Belge veya evraklarda eksiklik

Arsa Kredisi KKDF Nedir?

Konut kredilerinden farklı olarak arsa kredilerinden KKDF alınır. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), arsa kredilerinden alınan faiz üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına verilmek üzere %15 oranında alınır.

Arsa Kredisi BSMV Nedir?

Konut kredilerinden farklı olarak arsa kredilerinden BSMV alınır. Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), arsa kredilerinden alınan faiz üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına verilmek üzere %5 oranında alınır.

İpotekli Arsa Kredisi Nedir?

İpotekli arsa kredisi, uzun vade ile alınan krediyle arsa sahibi olunmasını sağlayan ve satın alınan arsayı teminat olarak ipotek eden bir kredi türüdür. İpotekli arsa kredisinde, ipotek edilen arsanın ekspertiz değerinin %90’ına kadar kredi çekilebilir. Örneğin ekspertiz değeri 120.000 TL olan bir arsa için 108 bin TL’ye kadar ipotekli arsakredisi verilir. Ayrıca satın alınan arsa banka tarafından ipotek altına alınır.

Erken Arsa Kredisi Kapatma Cezası ve İndirimi Nedir?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 37/2 maddesi uyarınca kredi sözleşmesinde belirtilmek suretiyle finansmanı sağlayan kurum tarafından yalnızca sabit faizli arsa kredilerinde erken kapatma cezası uygulanabilir. Aynı kanun maddesine göre erken ödeme cezası, ödeme zamanında kalan taksit sayısı 36 aydan azsa erken ödenen tutarın %1’ine, 36 ayın üzerindeki vadelerde ise kalan tutarın %2’sine kadar olabilir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31/1 maddesi uyarınca kredi veren kurum, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet indirimlerini yapmakla yükümlüdür.

Arsa Kredisi Hesaplama Örnekleri Nelerdir?

Arsa kredisi hesaplama işleminde alınan toplam kredi, faiz oranı ve vade bilgileri kullanılır. Temel olarak aylık ödeme planlı arsa kredisi hesaplaması şöyle yapılır:

 • Aylık ödeme tutarı bulunur.
 • Toplam alınan kredi (anapara) üzerinden toplam aylık faiz hesaplanır
 • Toplam aylık sabit ödeme tutarından hesaplanan faiz çıkartılarak toplam anapara ödemesi bulunur.
 • İlgili aya ait toplam anapara ödemesi, toplam kullanılan kredinin anapara tutarından çıkartılarak kalan anapara tutarı bulunur.
 • Bir sonraki ay için de yine kalan anapara üzerinden aynı hesaplama yapılır.
 • Bu işlem vade sonuna kadar her ödeme dönemi için tekrarlanır.

Ziraat Bankası Arsa Kredisi Hesaplama Örneği

Ziraat Bankası arsa kredisi aylık %1,20 örnek faiz oranına ve çeşitli vadelere göre 400 bin TL tutarındaki bir arsa kredisi için kredi hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir.

Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
400.000 TL12%1,2035.991 TL435.429,52TL
400.000 TL24%1,2019.281 TL466.287,40 TL
400.000 TL36%1,2013.749 TL498.507,52 TL
400.000 TL48%1,2011.012 TL532.076,44 TL

Halkbank Arsa Kredisi Hesaplama Örneği

Halk Bank örnek arsa kredisi faiz oranı olan %1,20 için çeşitli vadelerle 400 bin TL tutarındaki bir arsa kredisi için kredi hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir.

Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
400.000 TL12%1,2035.991 TL435.429,52TL
400.000 TL24%1,2019.281 TL466.287,40 TL
400.000 TL36%1,2013.749 TL498.507,52 TL
400.000 TL48%1,2011.012 TL532.076,44 TL

Akbank Arsa Kredisi Hesaplama Örneği

Akbank arsa kredisi örnek faiz oranı aylık %2,05 ile 400 bin TL tutarındaki bir arsa kredisi için farklı vadelerle kredi hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir.

Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
400.000 TL12%2,0537.441 TL459.085,70 TL
400.000 TL24%2,0521.269 TL514.246,58 TL
400.000 TL36%2,0515.820 TL573.304,22 TL
400.000 TL48%2,0513.174 TL636.145,70 TL

Arsa Kredisi Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

İskonto (iştira) kredisi üç çeşit yöntemle hesaplanabilir. Bu yöntemler şunlardır:

 • Vadeye Göre İskonto (İştira) Kredisi Hesaplama
 • Aylık Taksite Göre İskonto (İştira) Kredisi Hesaplama
 • Faiz Oranlarına Göre İskonto (İştira) Kredisi Hesaplama

1. Vadeye Göre Arsa Kredisi Hesaplama

Kullanılacak kredinin tutarı değişmeden vadeye göre arsa kredisi hesaplaması yapılırken vade arttıkça ödenecek faiz ve vergiler de artar. Vade uzadıkça faiz ve vergi masrafları artar, vade kısaldıkça faiz ve vergi masrafları düşer.

2. Aylık Taksite Göre Arsa Kredisi Hesaplama

Tüketiciler, alacaklarına göre arsa kredisini kendi belirleyecekleri aylık taksit tutarına göre kullanabilir. Bu durumda belirlenen tutara göre ödeme tablosu hazırlanarak toplam faiz ve vergiler aylık ödenecek tutara göre belirlenir. Aylık taksite göre arsa kredisi hesaplanırken talep edilen ödeme tutarından sonra toplam vade hesaplanır.

3. Faiz Oranlarına Göre Arsa Kredisi Hesaplama

Faiz oranı, arsa kredisi toplam maliyetinin en önemli hesaplama unsurudur. Anapara üzerinden uygulanacak faiz tutarının yanı sıra BSMV ve KKDF de toplam faiz tutarı üzerinden hesaplandığından, arsa kredisi hesaplama yaparken mümkün olan en düşük faiz oranının seçilmesi tüketicinin avantajına olur.

Popüler Arsa Kredisi Hesaplama Miktarları Nelerdir?

Popüler arsa kredisi hesaplama miktarları şunlardır:

 • 50.000 TL
 • 100.000 TL
 • 200.000 TL
 • 300.000 TL
 • 400.000 TL
 • 1.000.000 TL

50,000 TL Arsa Kredisi Hesaplama Örneği

%1,20 faiz oranına sahip 24 ay vadeli ve 50.000 TL tutarında arsa kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

50.000 x %1,20 = 600 TL aylık ödenecek faiz

600 x BSMV(%5) = 30

600 x KKDF (%15) = 90

Faiz + BSMV + KKDF = 720 aylık ödenecek faiz matrahı

Toplam faiz matrahı = 720 x 24(ay) = 17.280 TL

Toplam maliyet = anapara + toplam faiz matrahı = 67.280 TL

100,000 TL Arsa Kredisi Hesaplama Örneği

%1,20 faiz oranına sahip 24 ay vadeli ve 100.000 TL tutarında arsa kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

100.000 x %1,20 = 1.200 TL aylık ödenecek faiz

1.200 x BSMV(%5) = 60

1.200 x KKDF (%15) = 120

Faiz + BSMV + KKDF = 1.440 aylık ödenecek faiz matrahı

Toplam faiz matrahı = 1.440 x 24(ay) = 34.560 TL

Toplam maliyet = anapara + toplam faiz matrahı = 134.560 TL

200,000 TL Arsa Kredisi Hesaplama Örneği

%1,20 faiz oranına sahip 24 ay vadeli ve 200.000 TL tutarında arsa kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

200.000 x %1,20 = 2.400 TL aylık ödenecek faiz

2.400 x BSMV(%5) = 120

2.400 x KKDF (%15) = 240

Faiz + BSMV + KKDF = 2.880 aylık ödenecek faiz matrahı

Toplam faiz matrahı = 2.880 x 24(ay) = 69.120 TL

Toplam maliyet = anapara + toplam faiz matrahı = 269.120 TL

300,000 TL Arsa Kredisi Hesaplama Örneği

%1,20 faiz oranına sahip 24 ay vadeli ve 300.000 TL tutarında arsa kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

300.000 x %1,20 = 3.600 TL aylık ödenecek faiz

3.600 x BSMV(%5) = 180

3.600 x KKDF (%15) = 360

Faiz + BSMV + KKDF = 4.320 aylık ödenecek faiz matrahı

Toplam faiz matrahı = 4.320 x 24(ay) = 103.680 TL

Toplam maliyet = anapara + toplam faiz matrahı = 483.680 TL

400,000 TL Arsa Kredisi Hesaplama Örneği

%1,20 faiz oranına sahip 24 ay vadeli ve 400.000 TL tutarında arsa kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

400.000 x %1,20 = 4.800 TL aylık ödenecek faiz

4.800 x BSMV(%5) = 240

4.800 x KKDF (%15) = 480

Faiz + BSMV + KKDF = 5.520 aylık ödenecek faiz matrahı

Toplam faiz matrahı = 5.520 x 24(ay) = 132.480 TL

Toplam maliyet = anapara + toplam faiz matrahı = 532.480 TL

1,000,000 TL Arsa Kredisi Hesaplama Örneği

%1,20 faiz oranına sahip 24 ay vadeli ve 1.000.000 TL tutarında arsa kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

1.000.000 x %1,20 = 12.000 TL aylık ödenecek faiz

12.000 x BSMV(%5) = 600

12.000 x KKDF (%15) = 1.200

Faiz + BSMV + KKDF = 14.400 aylık ödenecek faiz matrahı

Toplam faiz matrahı = 14.400 x 24(ay) = 345.600 TL

Toplam maliyet = anapara + toplam faiz matrahı = 1.345.600 TL

Arsa Kredisi Alternatifleri Nelerdir?

Arsa kredisi, yalnızca arsa satın alma amaıyla kullanılabilen bir kredi türüdür. Her kredi türü için kredi hesaplama yöntemi farklılık gösterebilir. Arsa kredisi yerine tüketiciler aşağıdaki fonlama yöntemlerini de kullanabilir.

 • 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak
 • Ticari kredi ile şirket üzerine konut alınması
 • Leasing

Arsa Kredisi Hesaplama ve İhtiyaç Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Arsa kredisi, herhangi bir arsayı satın almak maksadıyla alınan bir kredi türüdür. İhtiyaç kredisi ise çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla alınan bir kredidir. Bu nedenle ihtiyaç kredisi ile arsa kredisi birbirlerinden farklı kredi türleridir. Ancak arsa kredisinde de ihtiyaç kredisinde de BSMV ve KKDF vergileri hesaplamaya ilave edilir. Bu nedenle arsa kredisi hesaplama işlemi ile ihtiyaç kredisi hesaplama işlemi arasında herhangi bir fark yoktur.

Arsa Kredisi Hesaplama ve Taşıt Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Arsa kredisi, herhangi bir arsayı satın almak maksadıyla alınan bir kredi türüdür. Taşıt kredisi ise bir araç almak maksadıyla çekilen bir kredidir. Bu nedenle taşıt kredisi ile arsa kredisi birbirlerinden farklı kredi türleridir. Ancak arsa kredisinde de taşıt kredisinde de BSMV ve KKDF vergileri hesaplamaya ilave edilir. Bu nedenle arsa kredisi hesaplama işlemi ile taşıt kredisi hesaplama işlemi arasında herhangi bir fark yoktur.