Bilgisayar Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları 2022

Bilgisayar Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları

Bilgisayar kredisi; laptop, masaüstü bilgisayar ve tablet gibi teknolojik ürün alışverişi için verilen bir kredi türüdür. 2022 yılı itibarıyla pek çok banka 40 bin TL tutarına ve 36 ay vadeye kadar bilgisayar kredisi vermektedir. Faiz oranı ise bankadan bankaya değişiklik göstermektedir.

İhtiyaç
Konut
Taşıt
Kobi

Bilgisayar kredisinin kullanılma amacı bilgisayar, laptop ve tablet benzeri teknolojik cihazların satın alınması için gerekli finansmanı sağlamaktır. Bilgisayar kredisi, bilgisayar ve benzeri teknolojik cihaz alımlarında verilen bir kredi türüdür. 2021 yılının Temmuz ayında %1,60 faiz oranıyla verilen bilgisayar kredileri, Temmuz 2022 itibarıyla aylık %1,71'den başlayan faiz oranları ile verilmektedir. Bilgisayar kredisi geri ödeme hesaplamaları için bilgisayar kredisi faiz hesaplama formülleri kullanılmaktadır. Bilgisayar kredisi hesaplama formülü şu şekildedir:

 • Bilgisayar Kredisi Taksit = Anapara x (Aylık Faiz Oranı(1 + Aylık Faiz Oranı)Vade )/ ((1 + Aylık Faiz Oranı)Vade-1)

Aylık taksit tutarı bulunduktan sonra bilgisayar kredisi toplam geri ödeme tutarını hesaplamak için aşağıdaki formülde görüldüğü gibi aylık taksit tutarı ile vade sayısı çarpılır.

 • Bilgisayar Kredisi Toplam Geri Ödeme Tutarı = Bilgisayar Kredisi Aylık Taksit x Vade Sayısı
Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Bilgisayar Kredisi Nedir?

Bilgisayar kredisi, laptop ve masaüstü bilgisayar başta olmak üzere tablet ve benzeri teknolojik cihaz alışverişlerini de kapsayan bir kredi türüdür. Bilgisayar kredisi, 36 aya kadar taksitlendirilebilmektedir. Bilgisayar kredisi, temel olarak bir ihtiyaç kredisidir ve ihtiyaç kredisinin alt türü olarak bankalar tarafından verilmektedir. Bilgisayar kredisi, bilgisayarların evlerde yayınlaşmaya başladığı dönemlerden sonra özellikle 2000'li yılların başından bu yana verilmektedir. Yurt dışında "computer loan" olarak bilinen bilgisayar kredisi, bilgisayar alışverişlerinde kullanılan popüler ihtiyaç kredileri arasında yer almaktadır. Bilgisayar kredilerinin faiz oranları bankadan bankaya değişmekle birlikte, BDDK tarafından getirilen şartlara bağlı kalarak bankalar tarafından belirlenir. Bilgisayar kredisi hakkında bilinmesi gereken üç temel nokta ise şunlardır:

 • Bilgisayar kredisi, bir ihtiyaç kredisi türüdür.
 • Bilgisayar kredisi; bilgisayar, tablet ve laptop gibi teknolojik cihaz alışverişlerinde kullanılır.
 • Bilgisayar kredisi maksimum 36 aya kadar vadelendirilir.

Bilgisayar Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Bilgisayar kredisi hesaplanırken; kredi tutarı, faiz oranı, vade sayısı ve vergiler hesaba katılır.  Aylık taksit tutarı belirlendikten sonra her ay için kalan anapara tutarı üzerinden aylık faiz hesaplaması yapılır. Aylık taksitte anapara, faiz, banka sigorta muamele vergisi (BSMV) ve kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) toplamı bulunur.  Bilgisayar kredisi hesaplanırken kullanılan bilgiler şunlardır:

 • Anapara: kredi tutarını ifade eder 
 • Faiz: faiz oranını ifade eder 
 • Vade: Kredi borcunun kaç ayda ödeneceğini ifade eder  

Bilgisayar kredisi hesaplama formülü şudur: 

 •  Bilgisayar Kredisi Taksit = Anapara x (Aylık Faiz Oranı(1 + Aylık Faiz Oranı)Vade )/ ((1 + Aylık Faiz Oranı)Vade-1)

Aylık taksit tutarının vade ile çarpılması sonucunda da KKDF ve BMSV hariç toplam bilgisayar kredisi geri ödeme tutarı bulunur.

Örnek olarak aylık %2 faiz oranıyla 12 ay vadeli 10.000 TL’lik örnek bir bilgisayar kredisinin aylık geri ödemesi şu şekilde hesaplanır: 

Anapara: 10.000

Aylık faiz oranı: 0,02

Vade: 12 ay

= 10.000 x 0,02 x (1,02)12 / (1,02)12 - 1

Örnek bilgisayar kredisi hesaplamada toplam faiz ödemesini bulmak için aşağıdaki hesaplama yapılır:

Aylık taksit tutarı: 1.004,62 + (KKDF+BSMV)

Toplam geri ödeme = Aylık taksit X Toplam ödeme sayısı

1.004,62 x 12 = 12.055 TL

Ödenen toplam faiz= Toplam geri ödeme - Anapara 

12.055 - 10.000 = 2.055 TL

04.12.2022 tarihili güncel faiz oranları ve farklı vadeler için bilgisayar kredisi hesaplamak için encazip.com kredi hesaplama modülü kullanılmalıdır.

Bilgisayar Kredisi Faiz Oranları Nelerdir?

2022 yılı itibarıyla bankalar genellikle 40 bin TL tutarına kadar bilgisayar kredisi vermektedir. Bilgisayar kredisi faiz oranlarının belirlenmesinde etkili olan faktörler ise şunlardır:

 • Merkez Bankası’nın faiz politikası  
 • Banka mevduat maliyetleri  
 • Enflasyon  
 • Kredilerdeki arz talep dengesi  

Bazı bankaların bilgisayar kredisi faiz oranları şunlardır:

Banka 

Faiz 

ING Bank 

%2,39 

Fiba Bank 

%1,67 

QNB Finans Bank 

%2,04

Faizsiz Bilgisayar Kredisi Var mıdır?

Katılım bankaları tarafından verilen faizsiz bilgisayar kredileri mevcuttur. Katılım bankaları, İslami banka olarak da bilinen ve faiz değil kar payı esasına dayanan bankalardır. Faizsiz kredi, kredi karşılığında hiçbir maliyet çıkmayacak anlamı taşımaz. Katılım bankalarında da kar payı adı verilen bir maliyet bulunur. Bu maliyet, başka bankaların faiz oranlarından düşük olabileceği gibi fazla da olabilir. Bu nedenle bilgisayar kredisi çekilirken hem faizli hem de faizsiz krediler araştırılıp en uygun olanın çekilmesi tavsiye edilir. 

Bilgisayar Kredisi Ödeme Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Bilgisayar kredisi ödeme tablosunda anapara, faiz oranı ve vergi oranları detaylı bir şekilde gösterilir. Ödeme tablosuna bakılarak hangi ay ne kadar faizle ne kadar ödeme yapılacağı kolayva görülebilir. Bilgisayar kredilerinde faiz miktarı, kalan anapara üzerinden hesaplanır, BMSF ve KKDF ise ilgili ayda ödenen faiz üzerinden hesaplanır. Bu duruma bağlı olarak vade sonuna yaklaştıkça ödenmesi gereken faiz tutarında düşüş olduğu görülür.

Bilgisayar kredisi ödeme tablosu hazırlarken ilk olarak aylık ödenmesi gereken taksit bulunur. Ardından çekilen kredi tutarı üzerinden aylık faiz hesaplanır ve ilgili ay için ödenmesi gereken faiz miktarı bulunur. BSMV ve KKDF ise bu faiz üzerinden hesaplanır. Faiz, BMSF ve KKDF miktarları toplanarak taksit tutarından çıkarılır. Bu tutar, anaparadan düşülecek toplam tutardır. Ardından bu tutar anaparadan düşülerek tablonunbir alt satırında aynı işlemler tekrar eder. Bu işlemler son satıra kadar devam eder.

Bilgisayar Kredisi Vadeleri Değişmekte midir?

Bilgisayar kredisi vadeleri, kredi alan tüketicilerin istekleri ve banka uygulamalarına göre değişim gösterebilmektedir. Ancak en yüksek vade miktarları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenmektedir. 2022 yılı itibarıyla bankalar tarafından verilen en yüksek bilgisayar kredisi vadesi 36 aydır. Bu vade ise yalnızca 50 bin TL tutarının altındaki krediler için geçerlidir. 50 bin TL ve üzerindeki krediler için uygulanabilecek maksimum vade sayısı ise 24 olarak belirlenmiştir. 

Bilgisayar Kredisi Vadeleri Nelerdir?

En popüler bilgisayar kredisi vadeleri şunlardır: 

 • 3 Ay 
 • 6 Ay 
 • 12 Ay 
 • 18 Ay 
 • 24 Ay  
 • 36 Ay (Yalnızca 50 bin TL tutarının altında kalan bilgisayar kredileri için) 

Bilgisayar Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bilgisayar kredisi başvurusu online bir şekilde veya fiili olarak şu kanallardan yapılabilir:

 • encazip.com üzerinden yönlendirilen bilgisayar kredisi sayfasından  
 • Online bankacılık kanallarından  
 • Bankaların çağrı merkezlerinden  
 • Bazı bankalarda SMS ile  
 • Banka şubelerinden  
 • Banka ATM’lerinden  
 • Kredi vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlardan

Bilgisayar Kredisi Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Bilgisayar kredisi başvurusu için gerekli belgeler şunlardır: 

 • Kimlik belgesi (kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport)
 • Adres belgesi (ikametgah ilmühaberi, su faturası, elektrik faturası)
 • Gelir belgesi
 • Varsa ek gelir belgesi

Bilgisayar Kredisini Kimler Çekebilir?

Bilgisayar kredisi, çekilmesi kolay kredi türleri arasındadır. Kredi çekme şart ve esaslarına uygun olan herkes bilgisayar kredisi çekilebilir. Bilgisayar kredisi çekme şartları şunlardır:

 • Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak)
 • İyi bir kredi notuna sahip olmak veya en azından kötü bir kredi notu bulunmamak
 • Belgelenebilir gelir gösterebilmek
 • Talep edilmesi halinde kefil bulmak
 • Bilgisayar satın alma niyetinde olmak

Çalışmayanlar Bilgisayar Kredisi Çekebilir mi?

Çalışmayanlar da bazı şartlar altında bilgisayar kredisi çekebilir. Çalışmadığı halde bilgisayar kredisi çekebilecek olanlar şunlardır:

 • Emekliler
 • Herhangi bir kira geliri elde edenler
 • Bir şirketten kar payı usulü gelir elde edenler
 • Çiftçilik faaliyeti gösterenler

Ev Hanımları Bilgisayar Kredisi Alabilir mi?

Çeşitli dönemlerde devlet tarafından verilen teşvikler ve bu teşviklerle ev hanımlarına gelir belgesiz kredi veren bankaların dışında herhangi bir geliri olmayan ya da mal varlığı olmayan ev hanımları bilgisayar kredisi çekemez. Ev hanımlarının bilgisayar kredisi çekmeleri için diğer tüketicilerden farklı bir uygulama yoktur ve bilgisayar kredisi için gerekli şartlar ev hanımlarında da aranmaktadır.      

Faizsiz Bilgisayar Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Faizsiz bilgisayar kredisi veren bankalar şunlardır: 

 • Kuveyt Türk
 • Albaraka Türk
 • Türkiye Finans
 • Vakıf Katılım Bankası
 • Ziraat Katılım Bankası

Faizsiz bilgisayar kredisi veren bankaların ortak noktaları katılım bankası olmalarıdır. Bu bankalar, faiz oranı ile değil kar payı sistemiyle islami usullere uygun olarak kredi kullandırır. Kuveyt Türk bu bankaların en popülerlerinden bir tanesidir.

En Düşük Faizli Bilgisayar Kredileri Hangi Bankalardadır?

En düşük faiz ile bilgisayar kredisi veren bankalar şunlardır:

 • Fiba Bank %1,67
 • Halk Bank %1,71
 • Ziraat Bankası %1,94
 • ·    Albaraka Türk %1,99

Bilgisayar Kredisi Çekmek Ne Kadar Sürer?

Bilgisayar kredisi çekilirken, sürekli çalışılan veya maaş müşterisi olunan bir bankadan çekmek kredinin bir günde temin edilmesini sağlayabilir. Buna karşılık ortalama bilgisayar kredisi çekme süresi 1-2 gündür. Bazı durumlarda ise kredi onay süresi 1 haftaya kadar uzayabilir. Kredi çekme süresi, tüketicinin Findeks kredi notunun iyi veya kötü olmasına göre kısalabilir veya uzayabilir. Daha önce hiç çalışılmamış bir bankadan bilgisayar kredi çekmek ise kredi çekme süresinin uzamasına yol açabilir.

Anında Bilgisayar Kredisi Çekilir mi?

Anında bilgisayar kredisi çekilebilir. Anında bilgisayar kredisi çekebilmek için aktif olarak çalışılan bir banka tercih edilmelidir. Maaş hesabının bulunduğu bir banka bu iş için idealdir. Kredilerin onaylanması banka kriterlerine göre değerlendirilir fakat aktif olarak çalışılan bankaların sistemlerinde gelir bilgisi ve diğer evraklar bulunduğundan, anında bilgisayar kredisi için aktif çalışılan bankaların tercih edilmesi gerekir.

Bilgisayar Kredisi Taksitleri Zamanında Ödenmez ise Ne Olur?

Tüketici Kredileri Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 18/2 maddesi uyarınca kredi taksitleri zamanında ödenmezse kredi faizinin %30’una kadarlık bir gecikme faizi işler. Aynı yönetmeliğin 18/1 maddesine göre üst üste iki kredi taksitinin ödenmemesi durumunda eğer sözleşmede kredinin tamamının geri çağrılması konusunda anlaşılmışsa, banka tüm borcun kapanmasını isteyebilir. Bilgisayar kredisi borçlarının iki dönem üst üste ödenmemesi halinde ise banka, borçların 30 gün içerisinde kapatılmasını talep eden bir ihtar çeker. Bu ihtarın ele geçmesinden itibaren 30 gün içinde ödemenin yapılmaması durumunda ise hukuki işlem başlar.

Bilgisayar Kredisi Çekmek Kredi Notunu Nasıl Etkiler?

Bilgisayar kredisi çekmek kredi notunu etkilemez. Çekilen bilgisayar kredisinin geri ödenmesi kredi notunu etkiler. Geri ödemeler zamanında ve aksatılmadan yapıldığı takdirde kredi notu bu durumdan olumlu etkilenir. Ödemelerin geciktirilmesi veya aksatılması halinde ise kredi notu olumsuz etkilenir.

Bilgisayar Kredisi ve Tüketici Kredisi Aynı mıdır?

Tüketici kredileri, kişinin satın almak istediği herhangi bir şeye hızlı şekilde sahip olmasını sağlayan kredilerdir. Bilgisayar kredisi de bir ihtiyacı karşılamak ve bir bilgisayara sahip olmak için alından bir kredi türü olduğu için aynı zamanda bir tüketici kredisidir.

Bilgisayar Kredisi Dosya Masrafı Nedir?

Bilgisayar kredisi dosya masrafı, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen tahsis ücreti ile bankaların talep ettiği masraflar toplamıdır.

Bilgisayar Kredisi Dosya Masrafı Ne Kadardır?

Bilgisayar kredilerinde dosya masrafı alınmaz. Ancak dosya masrafının olmaması toplam maliyet yönünden daha uygun bir kredi olduğu anlamını taşımaz. Buna ek olarak bankalar ihtiyaç duyulan durumlarda kredi sahibinin bilgisi doğrultusunda bu masrafları krediye yansıtabilir.

Bilgisayar Kredisi Başvurusu Neden Onaylanmaz?

Bilgisayar kredisi çıkmamasına neden olan bazı durumlar bulunur. Bu durumlar şunlardır:

 • Belgelenebilir gelirin olmaması ve yetersiz bulunması
 • Findeks kredi notunun düşük olması
 • Kara listeye girmiş olmak
 • Belge ve evraklarda eksiklik

Bilgisayar Kredisi KKDF Nedir?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun kısaltması olan KKDF, 26.08.1989 tarih ve 20264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Hakkında Tebliğ’in 2010/974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen 2-a maddesine göre ihtiyaç (tüketici) kredilerinde hesaplanan faizin %15’i olarak uygulanır. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), bilgisayar kredilerinden alınan faiz üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına verilmek üzere %15 oranında alınır.

Bilgisayar Kredisi BSMV Nedir?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun kısaltması olan KKDF, 26.08.1989 tarih ve 20264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Hakkında Tebliğ’in 2010/974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen 2-a maddesine göre ihtiyaç (tüketici) kredilerinde hesaplanan faizin %15’i olarak uygulanır. Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), bilgisayar kredilerinden alınan faiz üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına verilmek üzere %5 oranında alınır.   

İpotekli Bilgisayar Kredisi Nedir?

Bilgisayar kredisinin üst limiti 40 bin TL olduğu için ipotekli bilgisayar kredisi verilmez.

Erken Bilgisayar Kredisi Kapatma Cezası ve İndirimi Nedir?

Erken bilgisayar kredisi kapatma işlemlerinin yasal düzenlemesi Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 15. maddesinde yapılmıştır. Bu yönetmelik uyarınca tüketicilerden erken kredi kapatma cezası alınmaz.  Tüketiciler için erken bilgisayar kredisi kapatmanın avantajı kalan faiz ve vergiler toplamının ödenmemesidir. Kredi kullanırken hesaplanan toplam geri ödeme tutarı üzerinden, erken ödemenin yapıldığı dönemden sonraki dönemler için faiz ve vergiler ödenmeyeceği için bu tutarda bir indirim kazanılmış olur.

Bilgisayar Kredisi Hesaplama Örnekleri Nelerdir?

Bilgisayar kredisi hesaplama işlemi sırasında KKDF ve BSMV vergileri de hesaplamaya dahil edilerek hesaplama işlemi gerçekleştirilir. Bilgisayar kredisi hesaplaması; kredi tutarı, faiz oranı ve vade sayısı bilgilerinden yararlanılarak yapılır. Aylık ödeme planlı bilgisayar kredisi hesaplaması yaparken şu adımlar izlenir:

 • Aylık ödenecek taksit tutarı hesaplanır
 • Aylık faiz tutarı hesaplanır (anapara üzerinden)
 • Hesaplanan faiz tutarı üzerine %5 BSMV ve %15 KKDF eklenir ve toplam vergi matrahı bulunur.
 • Aylık sabit ödeme tutarından hesaplanan faiz ve vergiler çıkartılarak toplam anapara ödemesi bulunur.
 • İlgili aya ait toplam anapara ödemesi, toplam kullanılan kredinin anapara tutarından çıkartılarak kalan anapara tutarı bulunur.
 • Bir sonraki ay için de yine kalan anapara üzerinden aynı hesaplama yapılır.
 • Bu işlem vade sonuna kadar her ödeme dönemi için tekrarlanır.

Ziraat Bankası Bilgisayar Kredisi Hesaplama

10 bin TL bilgisayar kredisi için Ziraat Bankası kredi oranları şu şekildedir:

Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
10.000 TL3%1,793.478 TL10.443 TL
10.000 TL6%1,791.794 TL10.765 TL
10.000 TL9%1,791.234 TL11.104 TL
10.000 TL12%1,79954 TL11.451 TL

Halkbank Bilgisayar Kredi Hesaplama Örneği

10 bin TL bilgisayar kredisi için Halkbank kredi oranları şu şekildedir:

Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
10.000 TL3%1,893.492 TL10.526 TL
10.000 TL6%1,891.807 TL10.892 TL
10.000 TL9%1,891.246 TL11.267 TL
10.000 TL12%1,89966 TL11.651 TL

Akbank Bilgisayar Kredi Hesaplama Örneği

10 bin TL bilgisayar kredisi için Akbank kredi oranları şu şekildedir:

Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
10.000 TL3%2,353.531 TL10.643 TL
10.000 TL6%2,351.842 TL11.102 TL
10.000 TL9%2,351.280 TL11.575 TL
10.000 TL12%2,351000 TL12.060 TL

Teb Bilgisayar Kredi Hesaplama Örneği

10 bin TL bilgisayar kredisi için TEB kredi oranları şu şekildedir:

Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
10.000 TL3%2,153.514 TL10.592 TL
10.000 TL6%2,151.826 TL11.011 TL
10.000 TL9%2,151.265 TL11.441 TL
10.000 TL12%2,15985 TL11.881 TL

ING Bilgisayar Kredi Hesaplama Örneği

10 bin TL bilgisayar kredisi için  ING Bank kredi oranları şu şekildedir:

Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
10.000 TL3%2,443.538 TL10.666 TL
10.000 TL6%2,441.849 TL11.144 TL
10.000 TL9%2,891.321 TL11.941 TL
10.000 TL12%2,891.041 TL12.550 TL

Kuveyt Türk Bilgisayar Kredi Hesaplama Örneği

10 bin TL bilgisayar kredisi için Kuveyt Türk kredi oranları şu şekildedir:

Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
10.000 TL3%2,433.537 TL10.663 TL
10.000 TL6%2,431.848 TL11.139 TL
10.000 TL9%2,431.286 TL11.629 TL
10.000 TL12%2,431.006 TL12.136 TL

İş Bankası Bilgisayar Kredi Hesaplama Örneği

10 bin TL bilgisayar kredisi için Türkiye İş Bankası kredi oranları şu şekildedir:

Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
10.000 TL3%2,053.505 TL10.566 TL
10.000 TL6%2,051.819 TL10.965 TL
10.000 TL9%2,051.258 TL11.374 TL
10.000 TL12%2,05978 TL11.792 TL

Vakıfbank Bilgisayar Kredi Hesaplama Örneği

10 bin TL bilgisayar kredisi için Vakıfbank kredi oranları şu şekildedir:

Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
10.000 TL3%1,913.487 TL10.514 TL
10.000 TL6%1,911.803 TL10.869 TL
10.000 TL9%1,911.242 TL11.233 TL
10.000 TL12%1,91963 TL11.604 TL

Popüler Bilgisayar Kredisi Hesaplama Miktarları Nelerdir?

Popüler bilgisayar kredisi hesaplama miktarları şunlardır:

 • 5.000
 • 10.000
 • 20.000
 • 30.000
 • 40.000
 • 100.000   

5,000 TL Bilgisayar Kredisi Hesaplama Örneği

Halk Bank bilgisayar kredisi faiz oranı Temmuz 2022 itibarıyla aylık %1,89’dur. Buna göre 6 aylık vadede 5.000 TL bilgisayar kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
1901787,3294,50 TL14,18 TL4,73 TL4.212,68
2901805,1879,62 TL11,94 TL3,98 TL3.407,51
3901823,4464,40 TL9,66 TL3,22 TL2.584,07
4901842,1148,84 TL7,33 TL2,44 TL1.741,96
5901861,2132,92 TL4,94 TL1,65 TL880,74
6901880,7416,65 TL2,50 TL0,83 TL0,00

10,000 TL Bilgisayar Kredisi Hesaplama Örneği

Halk Bank bilgisayar kredisi faiz oranı Temmuz 2022 itibarıyla aylık %1,89’dur. Buna göre 6 aylık vadede 10.000 TL bilgisayar kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
11.8011.574,64189,00 TL28,35 TL9,45 TL8.425,36
21.8011.610,35159,24 TL23,89 TL7,96 TL6.815,01
31.8011.646,87128,80 TL19,32 TL6,44 TL5.168,14
41.8011.684,2397,68 TL14,65 TL4,88 TL3.483,91
51.8011.722,4265,85 TL9,88 TL3,29 TL1.761,49
61.8011.761,4933,29 TL4,99 TL1,66 TL0,00

20,000 TL Bilgisayar Kredisi Hesaplama Örneği

Halk Bank bilgisayar kredisi faiz oranı Temmuz 2022 itibarıyla aylık %1,89’dur. Buna göre 6 aylık vadede 20.000 TL bilgisayar kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
13.6033.149,28378,00 TL56,70 TL18,90 TL16.850,72
23.6033.220,70318,48 TL47,77 TL15,92 TL13.630,02
33.6033.293,75257,61 TL38,64 TL12,88 TL10.336,27
43.6033.368,45195,36 TL29,30 TL9,77 TL6.967,82
53.6033.444,85131,69 TL19,75 TL6,58 TL3.522,98
63.6033.522,9866,58 TL9,99 TL3,33 TL0,00

30.000 TL Bilgisayar Kredisi Hesaplama Örneği

Halk Bank bilgisayar kredisi faiz oranı Temmuz 2022 itibarıyla aylık %1,89’dur. Buna göre 6 aylık vadede 30.000 TL bilgisayar kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
15.4044.723,92567,00 TL85,05 TL28,35 TL25.276,08
25.4044.831,05477,72 TL71,66 TL23,89 TL20.445,03
35.4044.940,62386,41 TL57,96 TL19,32 TL15.504,41
45.4045.052,68293,03 TL43,95 TL14,65 TL10.451,73
55.4045.167,27197,54 TL29,63 TL9,88 TL5.284,46
65.4045.284,4699,88 TL14,98 TL4,99 TL0,00

40,000 TL Bilgisayar Kredisi Hesaplama Örneği

Halk Bank bilgisayar kredisi faiz oranı Temmuz 2022 itibarıyla aylık %1,89’dur. Buna göre 6 aylık vadede 40.000 TL bilgisayar kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
17.2066.298,55756,00 TL113,40 TL37,80 TL33.701,45
27.2066.441,40636,96 TL95,54 TL31,85 TL27.260,04
37.2066.587,50515,21 TL77,28 TL25,76 TL20.672,55
47.2066.736,90390,71 TL58,61 TL19,54 TL13.935,64
57.2066.889,69263,38 TL39,51 TL13,17 TL7.045,95
67.2067.045,95133,17 TL19,98 TL6,66 TL0,00

100,000 TL Bilgisayar Kredisi Hesaplama Örneği

Halk Bank bilgisayar kredisi faiz oranı Temmuz 2022 itibarıyla aylık %1,89’dur. Buna göre 6 aylık vadede 100.000 TL bilgisayar kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
118.01415.746,381.890,00 TL283,50 TL94,50 TL84.253,62
218.01416.103,511.592,39 TL238,86 TL79,62 TL68.150,10
318.01416.468,741.288,04 TL193,21 TL64,40 TL51.681,36
418.01416.842,25976,78 TL146,52 TL48,84 TL34.839,11
518.01417.224,23658,46 TL98,77 TL32,92 TL17.614,88
618.01417.614,88332,92 TL49,94 TL16,65 TL0,00

Bilgisayar Kredisi Alternatifleri Nelerdir?

Bilgisayar kredisi, bilgisayar satın almak amacıyla fonlanan bir kredi türüdür. Her kredi türü için kredi hesaplama yöntemi değişiklik gösterebilir. Bilgisayar kredisi kullanmayan tüketiciler için bilgisayar satın alma masraflarını alternatif fonlama yöntemleri aşağıdaki gibidir.

 • Kredi kartı kullanmak
 • Ticari kuruluşlar için ticari kredi almak           

Bilgisayar Kredisi Hesaplama ve İhtiyaç Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Bilgisayar kredisi de bir tür ihtiyaç kredisidir. Bu nedenle bilgisayar kredisi ile ihtiyaç kredisi hesaplama arasında herhangi bir fark yoktur.

Bilgisayar Kredisi Hesaplama ve Telefon Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Hem bilgisayar kredisi hem de telefon kredisi temel olarak ihtiyaç kredisi oldukları için aynı düzenlemelere ve hesaplama yöntemlerine dayanırlar. Bu nedenle bilgisayar kredisi ile telefon kredisi hesaplama işlemi arasında herhangi bir fark yoktur.

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler