Telefon Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları 2022

Telefon Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları

Telefon kredisi, tüketicilerin telefon satın alma işlemleri için kolaylık sağlaması amacıyla verilen bir kredi türüdür. 2022 yılı itibarıyla telefon kredisi limiti 20 bin TL’dir. Telefon kredisi faiz oranları ise vade sayısı ve kredi miktarında göre bankadan bankaya değişiklik gösterebilmektedir.

İhtiyaç
Konut
Taşıt
Kobi

Telefon kredisi, cep telefonu ve akıllı telefon başta olmak üzere daha farklı telekomünikasyon alışverişlerinin de kapsam altında olduğu harcamalar için verilen bir kredi türüdür. 2021 yılının Temmuz ayında %1,60 faiz oranıyla verilen telefon kredileri, Temmuz 2022 itibarıyla aylık %1,71'den başlayan faiz oranları ile verilmektedir. Telefon kredisi, 36 aya kadar taksitlendirilebilmektedir. Telefon kredisi geri ödeme hesaplamaları için telefon kredisi faiz hesaplama formülleri kullanılmaktadır. Telefon kredisi hesaplama formülü şu şekildedir:

 •  Telefon Kredisi Taksit = Anapara x (Aylık Faiz Oranı(1 + Aylık Faiz Oranı)Vade )/ ((1 + Aylık Faiz Oranı)Vade-1)

Aylık taksit tutarı bulunduktan sonra telefon kredisi toplam geri ödeme tutarını hesaplamak için aşağıdaki formülde görüldüğü gibi aylık taksit tutarı ile vade sayısı çarpılır.

 • Telefon Kredisi Toplam Geri Ödeme Tutarı = Telefon Kredisi Aylık Taksit x Vade Sayısı
Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Telefon Kredisi Nedir?

Telefon kredisi, cep telefonu ve akıllı telefon başta olmak üzere daha farklı telekomünikasyon alışverişlerinin de kapsam altında olduğu harcamalar için verilen bir kredi türüdür. Telefon kredisi, 36 aya kadar taksitlendirilebilmektedir. Telefon kredisi, temel olarak bir ihtiyaç kredisidir ve ihtiyaç kredisinin alt türü olarak bankalar tarafından yapılan çeşitli kredi kampanyaları kapsamında verilir. Telefon kredisi, Türkiye'de telefonların yaygınlaşmaya başladığı 2000'li yılların başından bu yana verilmektedir. Yurt dışında "phone loan" olarak bilinen telefon kredisi, 2022 yılı itibarıyla en fazla 20 bin TL tutarında verilmektedir. Telefon kredisi, en çok kullanılan popüler ihtiyaç kredileri arasında yer alır. Telefon kredilerinin faiz oranları bankadan bankaya değişmekle birlikte, BDDK tarafından getirilen şartlara bağlı kalarak bankalar tarafından belirlenir. Telefon kredisi hakkında bilinmesi gereken üç temel nokta ise şunlardır:

 • Telefon kredisi, bir ihtiyaç kredisi türüdür.
 • Telefon kredisinin üst limiti 20 bin TL'dir (2022 yılı itibarıyla).
 • Telefon kredisi maksimum 36 aya kadar vadelendirilir.

Telefon Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Telefon kredisi hesaplama işlemi sırasında çekilen kredi tutarı, faiz oranı, vade sayısı ve vergiler dikkate alınır.  Aylık taksit tutarı belirlendikten sonra her ay için kalan anapara tutarı üzerinden aylık faiz hesaplaması yapılır. Aylık taksitte anapara, faiz, banka sigorta muamele vergisi (BSMV) ve kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) toplamı bulunur.  Telefon kredisi hesaplaması şu bilgilerle yapılmaktadır:

 • Anapara: toplam çekilen kredi tutarını ifade eder.
 • Faiz: Verilen kredinin için faiz oranını ifade eder.
 • Vade: Kredi borcunun kaç ayda ve hangi periyotlarda ödeneceğini ifade eder.

Telefon kredisi hesaplama formülü şudur: 

 •  Telefon Kredisi Taksit = Anapara x (Aylık Faiz Oranı(1 + Aylık Faiz Oranı)Vade )/ ((1 + Aylık Faiz Oranı)Vade-1)

Aylık taksit tutarının vade ile çarpılması sonucunda da KKDF ve BMSV hariç toplam telefon kredisi geri ödeme tutarı bulunur.

Örnek olarak aylık %2 faiz oranıyla 12 ay vadeli 10.000 TL’lik örnek bir telefon kredisinin aylık geri ödemesi şu şekilde hesaplanır: 

Anapara: 10.000

Aylık faiz oranı: 0,02

Vade: 12 ay

= 10.000 x 0,02 x (1,02)12 / (1,02)12 - 1

Örnek telefon kredisi hesaplamada toplam faiz ödemesini bulmak için aşağıdaki hesaplama yapılır:

Aylık taksit tutarı: 1.004,62 + (KKDF+BSMV)

Toplam geri ödeme = Aylık taksit X Toplam ödeme sayısı

1.004,62 x 12 = 12.055 TL

Ödenen toplam faiz= Toplam geri ödeme - Anapara 

12.055 - 10.000 = 2.055 TL

04.12.2022 tarihili güncel faiz oranları ve farklı vadeler için telefon kredisi hesaplamak için encazip.com kredi hesaplama modülü kullanılmalıdır.

Telefon Kredisi Faiz Oranları Nelerdir?  

Telefon kredisi üst limiti 20 bin TL olarak belirlenmiştir. Telefon kredilerinin faiz oranları bankadan bankaya değişmektedir. Telefon kredisi faiz oranlarının belirlenmesinde etkili olan faktörler ise şunlardır:   

 • Merkez Bankası’nın faiz politikası
 • Banka mevduat maliyetleri
 • Enflasyon oranı
 • Kredilerdeki arz talep dengesi

 Bazı bankaların telefon kredisi için talep ettikleri faiz oranları şunlardır: 

BankaKredi TutarıFaizVade
ING Bank15.000%2,6436
Enpara15.000%1,9436
TEB15.000%1,9536

Faizsiz Telefon Kredisi Var mıdır?

Katılım bankaları tarafından faizsiz telefon kredileri verilmektedir. Katılım bankaları islami banka olarak da bilinen ve faiz değil kar payı esasına dayanan bankalardır. Faizsiz kredi, kredi karşılığında hiçbir maliyet çıkmayacak anlamı taşımaz. Katılım bankalarında da kar payı adı verilen bir maliyet bulunur. Bu maliyet, başka bankaların faiz oranlarından düşük olabileceği gibi fazla da olabilir. Bu nedenle telefon kredisi çekilirken hem faizli hem de faizsiz krediler araştırılıp en uygun olanın çekilmesi tavsiye edilir.

Telefon Kredisi Ödeme Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Telefon kredisi ödeme tablosu, vade süresinde ödenecek anapara, faiz, BSMV ve KKDF’nin detaylarını her taksit için gösteren tablodur. Telefon kredilerinde faiz, kalan anapara üzerinden hesaplanır, BMSF ve KKDF ise ilgili ayda ödenen faiz üzerinden hesaplanır. Bu yüzden vade sonuna yaklaştıkça ödenen faiz tutarı düşer ve ödemenin daha büyük kısmı anapara ödemesinden düşülür. 

Telefon kredisi ödeme tablosu hazırlamak için öncelikle aylık ödenecek taksit bulunmalıdır. Daha sonra ilk çekilen kredi tutarı üzerinden aylık faiz hesaplanarak o ay için ödenecek faiz tutarı bulunur. Bu faiz üzerinden de BMSF ve KKDF hesaplanır. Faiz, BMSF ve KKDF tutarları toplanarak taksit tutarından çıkarılır. Bu tutar anaparadan düşülecek toplam tutar olur. Daha sonra bu tutar anaparadan düşülerek bir alt satırda aynı işlem tekrarlanır. Vade sonuna kadar bu işlem tekrarlanarak yapılır ve telefon kredisi ödeme tablosu hazırlanmış olur.

Telefon Kredisi Vadeleri Değişmekte midir?

Telefon kredisi vadeleri tüketicin tercihlerine ve bankalara göre değişir. Telefon kredilerinde uygulanabilecek en yüksek vade kullanılan kredi tutarına göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenir. 16.09.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 9811 sayılı BDDK kararı uyarınca 50 bin TL’ye kadar olan krediler için uygulanabilecek en yüksek vade 36 ay, 50 bin TL üstü kredilerde ise en yüksek vade 24 ay olarak belirlenmiştir. 

Telefon kredisi vadesi uzadıkça, ödenilen faiz ve vergiler toplamı yükselir, vade kısaldıkça da faiz ve vergiler toplam tutarı azalır. Ancak aynı faiz oranı ve anapara tutarı ile vade uzadıkça aylık taksit düşer, vade kısaldıkça aylık ödeme tutarı artar. Aynı faiz oranı, aynı kredi tutarı ancak farklı vade kullanılarak geri ödeme hesaplaması aşağıda gösterilmiştir.

Kredi Tutarı Faiz Oranı Kredi VadesiAylık TaksitToplam Geri ÖdemeToplam Maliyet
10.000 TL%26 Ay1.809 TL10.857 TL857 TL
10.000 TL%212 Ay969 TL11.628 TL1.628 TL
10.000 TL%218 Ay691 TL12.433 TL2.433 TL
10.000 TL%224 Ay553 TL13.271 TL3.271 TL

Yukarıdaki tabloda hesaplandığı üzere telefon kredisi vadesi uzadıkça toplam maliyet yükselir ancak aylık taksit tutarı daha düşük olur. Örnekteki 10.000 TL'lik aylık %2 faiz oranı olan bir telefon kredisinin 6 ay vade yerine 24 ay vade ile kullanılması kredi maliyetinin 2414 TL artmasına neden olur.

Telefon Kredisi Vadeleri Nelerdir?

Telefon kredisi vadeleri 3 ay ile 36 ay arasında değişir. Telefon kredisi aynı zamanda bir ihtiyaç kredisi türüdür. Bu sebeple telefon kredisi için de en çok 36 ay vade uygulanır. Farklı vadeler için ortaya çıkacak telefon kredisi faiz maliyetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Vade Kredi Tutarı Örnek Faiz Oranı Toplam Ödenecek Faiz 
12 Ay 10.000 %1,2 800 TL 
18 Ay 10.000 %1,2 1.186 TL 
24 Ay 10.000 %1,2 1.582 TL 
36 Ay 10.000 %1,2 2.404 TL

Telefon Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Telefon kredisi başvurusu online (çevrimiçi) veya fiili olarak aşağıdaki kanallardan yapılabilir:

 • encazip.com üzerinden yönlendirilen telefon kredisi sayfasından
 • Online bankacılık kanallarından
 • Bankaların çağrı merkezlerinden
 • Bazı bankalarda SMS ile
 • Banka şubelerinden  
 • Banka ATM’lerinden  
 • Kredi vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlardan  

Telefon Kredisi Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Telefon kredisi başvurularında istenen belgeler şunlardır: 

 • Kimlik belgesi (kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) 
 • Adres belgesi (ikametgah ilmühaberi, su faturası, elektrik faturası) 
 • Gelir belgesi  
 • Varsa ek gelir belgesi 

Telefon Kredisini Kimler Çekebilir?

Telefon kredisi, çekilmesi kolay bir kredi türü olup genel şartları taşıyan herkes tarafından çekilebilir. Telefon kredisi çekme şartları şunlardır:

 • Reşit olmak 
 • Uygun bir kredi notuna sahip olmak 
 • Belgelenebilir gelire sahip olmak 
 • Bankanın talep etmesi halinde kefil temin etmek 
 • Telefon satın alma niyetinde olmak

Çalışmayanlar Telefon Kredisi Çekebilir mi?

Çalışmayanların da telefon kredisi çekmesi mümkündür. Ancak bunun daha farklı şartlar gerekir. Çalışmayan fakat şu şartları taşıyanlar telefon kredisi çekebilir:

 • Emekliler 
 • Kira gelirine sahip olanlar 
 • Bir şirketten kar payı usulü gelir elde edenler 
 • Çiftçilik faaliyeti gösterenler

Ev Hanımları Telefon Kredisi Alabilir mi?

Bazı dönemlerde devlet tarafından verilen teşvikler ve bu teşviklerle ev hanımlarına gelir belgesiz kredi veren bankaların dışında herhangi bir geliri olmayan ya da mal varlığı olmayan ev hanımları telefon kredisi çekemez. Ev hanımlarının telefon kredisi çekmeleri için diğer tüketicilerden farklı bir uygulama yoktur ve telefon kredisi için gerekli şartlar ev hanımlarında da aranmaktadır.

Faizsiz Telefon Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Faizsiz telefon kredisi veren bankalar şunlardır:

 • Kuveyt Türk
 • Albaraka Türk
 • Türkiye Finans
 • Vakıf Katılım Bankası
 • Ziraat Katılım Bankası

Faizsiz telefon kredisi veren bankaların temel özellikleri katılım bankası olmalarıdır. Bu bankalar faiz oranı ile değil kar payı uygulaması ile islami usullere uygun olarak kredi kullandırır. Bu bankaların en popüleri ise Kuveyt Türk’tür.

En Düşük Faizli Telefon Kredileri Hangi Bankalardadır?

En düşük faiz ile telefon kredisi veren bankalar ve faiz oranları şunlardır:

 • Halk Bank %1,71
 • Enpara %1,94
 • TEB %1,95

Telefon Kredisi Çekmek Ne Kadar Sürer?

Krediyi çekmek isteyen kişinin sürekli çalıştığı veya maaş müşterisi olduğu bankalardan telefon kredisi çekmesi 5 dakika kadar kısa sürebilirken ortalama telefon kredisi çekme süresi 1-2 gündür. Bazı durumlarda ise kredi onay süresi 1 haftaya kadar uzayabilir. Sürenin kısalmasında tüketicinin Findeks kredi notunun 1500 ile 1900 arasında olmasının yanı sıra bankada mevduatı bulunması veya maaş müşterisi olması etkili olur. Daha önce hiç çalışılmamış bir bankadan kredi çekmek ise kredi çekme süresini uzatan faktörlerin başında gelir.

Anında Telefon Kredisi Çekilir mi?

Anında telefon kredisi çekmek mümkündür. Anında telefon kredisi çekmek için tüketicilerin aktif olarak çalıştıkları banka üzerinden işlem yapmaları önemlidir. Kredilerin onaylanması banka kriterlerinde göre değerlendirilir ancak aktif olarak çalışılan bankaların sistemlerinde gelir bilgisi ve diğer evraklar bulunduğundan, anında telefon kredisi için aktif çalışılan bankaların tercih edilmesi gerekir.

Telefon Kredisi Taksitleri Zamanında Ödenmez ise Ne Olur?

Tüketici Kredileri Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 18/2 maddesi uyarınca kredi taksitleri zamanında ödenmezse kredi faizinin %30’una kadarlık bir gecikme faizi işler. Aynı yönetmeliğin 18/1 maddesine göre üst üste iki kredi taksitinin ödenmemesi durumunda eğer sözleşmede kredinin tamamının geri çağrılması konusunda anlaşılmışsa, banka tüm borcun kapanmasını isteyebilir. Telefon kredisi borçlarının iki dönem üst üste ödenmemesi durumunda alacaklı taraf olan banka, borçlu tarafa borçların 30 gün içinde kapanmasını bildiren bir ihtar çeker. Bu ihtarın ele geçmesinden 30 gün içinde ödemenin yapılmaması durumunda ise hukuki işlem başlar.

Telefon Kredisi Çekmek Kredi Notunu Nasıl Etkiler?

Telefon kredisi çekmek kredi notunu etkilemez. Çekilen telefon kredisinin geri ödenmesi kredi notunu etkiler. Geri ödeme işlemi zamanında ve aksatılmadan yapıldığı takdirde bu durum kredi notuna olumlu yansır. Ödemelerin geciktirilmesi veya aksatılması ise kredi notunu düşürebilir.            

Telefon Kredisi ve Tüketici Kredisi Aynı mıdır?

Tüketici kredileri, kişinin satın almak istediği herhangi bir şeye hızlı şekilde sahip olmasını sağlayan kredilerdir. Telefon kredisi de bir ihtiyacı karşılamak ve bir telekomünikasyon aracına sahip olmak için alından bir kredi türü olduğu için aynı zamanda bir tüketici kredisidir.

Telefon Kredisi Dosya Masrafı Nedir?

Telefon kredisi dosya masrafı, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen tahsis ücreti ile bankaların talep ettiği masraflar toplamıdır.

Telefon Kredisi Dosya Masrafı Ne Kadardır?

Telefon veya benzeri telekomünikasyon araçlarının satın alınması için verilen kredilerde kredi dosya masrafı yoktur. Ancak dosya masrafının olmaması toplam maliyet yönünden daha uygun bir kredi olduğu anlamını taşımaz. Buna ek olarak bankalar ihtiyaç duyulan durumlarda kredi sahibinin bilgisi doğrultusunda bu masrafları krediye yansıtabilir.

Telefon Kredisi Başvurusu Neden Onaylanmaz?

Telefon kredisi başvurusunun onaylanmamasına yol açan çeşitli nedenler vardır. Bu nedenler şunlardır:

 • Belgelenebilir gelir olmaması veya gelirin çekilecek kredi tutarı için yetersiz görülmesi
 • Findeks kredi notunun 1100 değerinin altında olması
 • Bankacılık sisteminin kara listesinde yer almak
 • Kredi başvurusu için gerekli olan evrak ve belgelerde eksik olması

Telefon Kredisi KKDF Nedir?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun kısaltması olan KKDF, 26.08.1989 tarih ve 20264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Hakkında Tebliğ’in 2010/974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen 2-a maddesine göre ihtiyaç (tüketici) kredilerinde hesaplanan faizin %15’i olarak uygulanır. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), telefon kredilerinden alınan faiz üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına verilmek üzere %15 oranında alınır.

Telefon Kredisi BSMV Nedir?

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin kısaltması olan BMSV oranı 1998/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ihtiyaç (tüketici) kredilerinde %5 olarak uygulanmaktadır. Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), telefon kredilerinden alınan faiz üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına verilmek üzere 5 oranında alınır.       

İpotekli Telefon Kredisi Nedir?

Telefon kredisinin üst limiti 20 bin TL olduğu için telefon kredilerinde ipotekli işlem yapılmamaktadır.

Erken Telefon Kredisi Kapatma Cezası ve İndirimi Nedir?

Erken telefon kredisi kapatma işlemlerinin yasal düzenlemesi Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 15. maddesinde yapılmıştır. Bu yönetmelik uyarınca tüketicilerden erken kredi kapatma cezası alınmaz.  Tüketiciler için erken telefon kredisi kapatmanın avantajı kalan faiz ve vergiler toplamının ödenmemesidir. Kredi kullanırken hesaplanan toplam geri ödeme tutarı üzerinden, erken ödemenin yapıldığı dönemden sonraki dönemler için faiz ve vergiler ödenmeyeceği için bu tutarda bir indirim kazanılmış olur.

Telefon Kredisi Hesaplama Örnekleri Nelerdir?

Telefon kredisi hesaplanırken, kredi hesabına ek olarak Türkiye’de alınan vergi kalemleri de hesaplamaya dahil edilir. Bu vergi kalemleri KKDF ve BSMV’dir. Telefon kredisi hesaplama işlemi; kredi tutarı, faiz oranı ve vade sayısı kullanılarak yapılır. Aylık ödeme planlı telefon kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

 • Aylık taksit tutarı hesaplanır
 • Anapara üzerinden aylık faiz tutarı hesaplanır
 • Hesaplanan faiz tutarı üzerine %5’lik BSMV ve %15’lik KKDF eklenerek toplam vergiler bulunur.
 • Aylık sabit ödeme tutarından hesaplanan faiz ve vergiler çıkartılarak toplam anapara ödemesi bulunur.
 • İlgili aya ait toplam anapara ödemesi, toplam kullanılan kredinin anapara tutarından çıkartılarak kalan anapara tutarı bulunur.
 • Bir sonraki ay için de yine kalan anapara üzerinden aynı hesaplama yapılır.
 • Bu işlem vade sonuna kadar her ödeme dönemi için tekrarlanır.

Ziraat Bankası Telefon Kredisi Hesaplama

Ziraat Bankası telefon kredisi vermemektedir. Ancak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak alınan kredi ile telefon satın alınabilir.

Halkbank Telefon Kredi Hesaplama Örneği

10 bin TL telefon kredisi için Halkbank kredi oranları şu şekildedir:

Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
10.000 TL3%1,893.492 TL10.526 TL
10.000 TL6%1,891.807 TL10.892 TL
10.000 TL9%1,891.246 TL11.267 TL
10.000 TL12%1,89966 TL11.651 TL

Akbank Telefon Kredi Hesaplama Örneği

10 bin TL telefon kredisi için Akbank kredi oranları şu şekildedir:
Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
10.000 TL3%2,353.531 TL10.643 TL
10.000 TL6%2,351.842 TL11.102 TL
10.000 TL9%2,351.280 TL11.575 TL
10.000 TL12%2,351000 TL12.060 TL

Teb Telefon Kredi Hesaplama Örneği

10 bin TL telefon kredisi için TEB kredi oranları şu şekildedir:
Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
10.000 TL3%2,153.514 TL10.592 TL
10.000 TL6%2,151.826 TL11.011 TL
10.000 TL9%2,151.265 TL11.441 TL
10.000 TL12%2,15985 TL11.881 TL

ING Telefon Kredi Hesaplama Örneği

10 bin TL telefon kredisi için  ING Bank kredi oranları şu şekildedir:
Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
10.000 TL3%2,443.538 TL10.666 TL
10.000 TL6%2,441.849 TL11.144 TL
10.000 TL9%2,891.321 TL11.941 TL
10.000 TL12%2,891.041 TL12.550 TL

Kuveyt Türk Telefon Kredi Hesaplama Örneği

10 bin TL telefon kredisi için Kuveyt Türk kredi oranları şu şekildedir:
Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
10.000 TL3%2,433.537 TL10.663 TL
10.000 TL6%2,431.848 TL11.139 TL
10.000 TL9%2,431.286 TL11.629 TL
10.000 TL12%2,431.006 TL12.136 TL

İş Bankası Telefon Kredi Hesaplama Örneği

10 bin TL telefon kredisi için Türkiye İş Bankası kredi oranları şu şekildedir:
Kredi TutarıVade SayısıFaiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
10.000 TL3%2,053.505 TL10.566 TL
10.000 TL6%2,051.819 TL10.965 TL
10.000 TL9%2,051.258 TL11.374 TL
10.000 TL12%2,05978 TL11.792 TL

Vakıfbank Telefon Kredi Hesaplama Örneği

Vakıfbank, telefon kredisi vermemektedir. Ancak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak alınan kredi ile telefon satın alınabilir.

Telefon Kredisi Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Telefon kredisi üç farklı yöntem ile hesaplanabilir. Bu yöntemler şunlardır:

 • Vadeye Göre Telefon Kredisi Hesaplama
 • Aylık Taksite Göre Telefon Kredisi Hesaplama
 • Faiz Oranlarına Göre Telefon Kredisi Hesaplama

1. Vadeye Göre Telefon Kredisi Hesaplama

Kullanılacak kredinin tutarı değişmeden vadeye göre telefon kredisi hesaplaması yapılırken vade arttıkça ödenecek faiz ve vergiler de artar. Vade uzadıkça faiz ve vergi masrafları artar, vade kısaldıkça faiz ve vergi masrafları düşer.

2. Aylık Taksite Göre Telefon Kredisi Hesaplama

Tüketiciler, ihtiyaç duydukları telefon kredisini kendi belirleyecekleri aylık taksit tutarına göre kullanabilir. Bu durumda belirlenen tutara göre ödeme tablosu hazırlanarak toplam faiz ve vergiler aylık ödenecek tutara göre belirlenir. Aylık taksite göre telefon kredisi hesaplanırken talep edilen ödeme tutarından sonra toplam vade hesaplanır.                  

3. Faiz Oranlarına Göre Telefon Kredisi Hesaplama

Faiz oranı, telefon kredisi toplam maliyetinin en önemli hesaplama unsurudur. Anapara üzerinden uygulanacak faiz tutarının yanı sıra BSMV ve KKDF de toplam faiz tutarı üzerinden hesaplandığından, telefon kredisi hesaplama yaparken mümkün olan en düşük faiz oranının seçilmesi tüketicinin avantajına olur.

Popüler Telefon Kredisi Hesaplama Miktarları Nelerdir?

Popüler telefon kredisi hesaplama miktarları şunlardır:

 • 3.000 TL
 • 5.000 TL
 • 7.000 TL
 • 10.000 TL
 • 15.000 TL
 • 20.000 TL

5,000 TL Telefon Kredisi Hesaplama Örneği

Halk Bank telefon kredisi faiz oranı Temmuz 2022 itibarıyla aylık %1,89’dur. Buna göre 6 aylık vadede 5.000 TL telefon kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
1901787,3294,50 TL14,18 TL4,73 TL4.212,68
2901805,1879,62 TL11,94 TL3,98 TL3.407,51
3901823,4464,40 TL9,66 TL3,22 TL2.584,07
4901842,1148,84 TL7,33 TL2,44 TL1.741,96
5901861,2132,92 TL4,94 TL1,65 TL880,74
6901880,7416,65 TL2,50 TL0,83 TL0,00

10,000 TL Telefon Kredisi Hesaplama Örneği

Halk Bank telefon kredisi faiz oranı Temmuz 2022 itibarıyla aylık %1,89’dur. Buna göre 6 aylık vadede 10.000 TL telefon kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
11.8011.574,64189,00 TL28,35 TL9,45 TL8.425,36
21.8011.610,35159,24 TL23,89 TL7,96 TL6.815,01
31.8011.646,87128,80 TL19,32 TL6,44 TL5.168,14
41.8011.684,2397,68 TL14,65 TL4,88 TL3.483,91
51.8011.722,4265,85 TL9,88 TL3,29 TL1.761,49
61.8011.761,4933,29 TL4,99 TL1,66 TL0,00

20,000 TL Telefon Kredisi Hesaplama Örneği

Halk Bank telefon kredisi faiz oranı Temmuz 2022 itibarıyla aylık %1,89’dur. Buna göre 6 aylık vadede 20.000 TL telefon kredisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
13.6033.149,28378,00 TL56,70 TL18,90 TL16.850,72
23.6033.220,70318,48 TL47,77 TL15,92 TL13.630,02
33.6033.293,75257,61 TL38,64 TL12,88 TL10.336,27
43.6033.368,45195,36 TL29,30 TL9,77 TL6.967,82
53.6033.444,85131,69 TL19,75 TL6,58 TL3.522,98
63.6033.522,9866,58 TL9,99 TL3,33 TL0,00

30,000 TL Telefon Kredisi Hesaplama Örneği

Telefon kredisinin yasal limiti 20 bin TL’dir. Bu nedenle 20 bin TL üzerinde telefon kredisi verilememektedir. 30 bin TL tutarındaki kredi miktarı için daha farklı kredi türlerine başvurulabilir.

40,000 TL Telefon Kredisi Hesaplama Örneği

Telefon kredisinin yasal limiti 20 bin TL’dir. Bu nedenle 20 bin TL üzerinde telefon kredisi verilememektedir. 40 bin TL tutarındaki kredi miktarı için daha farklı kredi türlerine başvurulabilir.

100,000 TL Telefon Kredisi Hesaplama Örneği

Telefon kredisinin yasal limiti 20 bin TL’dir. Bu nedenle 20 bin TL üzerinde telefon kredisi verilememektedir. 100 bin TL tutarındaki kredi miktarı için daha farklı kredi türlerine başvurulabilir.

Telefon Kredisi Alternatifleri Nelerdir?

Telefon kredisi, telefon almak amacıyla fonlanan bir kredi türüdür. Her kredi türü için kredi hesaplama yöntemi değişiklik gösterebilir. Telefon kredisi kullanmayan tüketiciler için telefon masraflarını karşılamak amacıyla alternatif fonlama yöntemleri aşağıdaki gibidir.

 • Kredi kartı kullanmak
 • Ticari kuruluşlar için ticari kredi almak

Telefon Kredisi Hesaplama ve İhtiyaç Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Telefon kredisi de bir tür ihtiyaç kredisidir. Bu nedenle telefon kredisi ile ihtiyaç kredisi hesaplama arasında herhangi bir fark yoktur.

Telefon Kredisi Hesaplama ve Bilgisayar Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Telefon kredisi de bilgisayar kredisi de temel olarak ihtiyaç kredisi oldukları için aynı düzenlemelere ve hesaplama yöntemlerine dayanırlar. Bu nedenle telefon kredisi ile bilgisayar kredisi hesaplama arasında herhangi bir fark yoktur.

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler