İskonto kredisi, henüz vadesi gelmemiş çek, senet ve benzeri ticari alacakların vadesinden önce kırdırılarak nakde çevrilmesini sağlayan bir kredi türüdür. İskonto kredisi ile uzun vadeye yayılmış alacakların hızlı bir şekilde nakde döndürülmesi amaçlanır. Ödemelerin belediye sınırları içinde yapıldığı durumlarda bu krediye iskonto kredisi, ödemelerin belediye sınırları dışında yapıldığı durumlarda ise iştira kredisi adı verilir.

En cazip bankayı anında bulun!

İskonto (iştira) Kredisi Nedir?

İskonto (İştira) kredisi, çek veya senet gibi alacakların vadesinden önce nakde çevrilmesini sağlayan kredi türüdür. İtalyanca'da indirim anlamına gelen "sconto" kelimesinden türeyen iskonto kredisi, halk arasında çek kırdırmak olarak da bilinir. İskonto kredisi nakde çevrilirken vade tarihine kadar tahakkuk edecek faiz ve vergiler düşülerek çek sahibine ödeme yapılır. İskonto (iştira) kredilerinde ödenecek tutar faiz ve vadeye göre değişiklik gösterir.

İskonto (iştira) Kredisi Nasıl Hesaplanır?

İskonto (iştira) kredisi, bir çekin vade tarihine kalan süre ve faiz oranı dikkate alınarak hesaplanır. İskonto kredisi hesaplanırken aşağıdaki değişkenler dikkate alınır.

  • Çekin veya senetin nominal değeri
  • Faiz oranı
  • Çekin veya senetin vadesi

İskonto kredisi kullanırken çekin vade tarihine kalan süre için faiz hesaplaması yapılır. Vadeye kadar olan faiz tutarı çekin nominal değerinden düşülerek iştira kredisi kullandırılır. İskonto (iştira) kredisi kullanılırken hesaplama aşağıdaki formülle yapılır.

İskonto Tutarı = Çekin Nominal Değeri x Faiz x Vade (gün) / 365 formülüyle çekin nominal değeri üzerinden uygulanacak iskonto tutarı bulunur. Daha sonra aşağıdaki formüldeki gibi çekin nominal değerinden bu bulunan iskonto tutarı düşülerek ödenecek net tutar bulunur. Hesaplamalara KKDF ve BMSV de dahil edilir.

İskonto (iştira) Kredisi Faiz Oranları Nelerdir?

İskonto kredisi faiz oranları, iskonto kredisi almak için gösterilecek olan ticari alacakların durumuna, vade sayısına ve kredi tutarına bağlı olarak değişiklik gösterir. İskonto kredisi faizleri bankadan bankaya da değişiklik gösterir ve faiz oranı, her ticari alacak için farklı olabileceğinden önceden belirli bir faiz oranına sahip değildir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

10 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 7 Kasım 2023
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi