Tatil Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları 2023

Tatil Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları

Tatil kredisi, özellikle yaz aylarında bankalar tarafından çeşitli kampanyalar dahilinde verilen bir kredi türüdür.

Tatil kredisi, özellikle yaz aylarında bankalar tarafından çeşitli kampanyalar dahilinde verilen bir kredi türüdür. Tatil kredisi genellikle yaz aylarında veriliyor olsa da sömestr tatili gibi belirli dönemlerde kış tatili için de verilmektedir. Tatil kredisi aynı zamanda bir ihtiyaç kredisi türüdür ve vade sayısı en fazla 36 aydır. Tatil kredisinin sunduğu en önemli ayrıcalık ise taksit erteleme imkanıdır. 2021 yılının Temmuz ayında %1,60 faiz oranıyla verilen tatil kredileri, Temmuz 2022 itibarıyla aylık %1,71'den başlayan faiz oranları ile verilmektedir. Tatil kredisi geri ödeme hesaplamaları için tatil kredisi faiz hesaplama formülleri kullanılmaktadır. Tatil kredisi hesaplama formülü şu şekildedir:

 •  Tatil Kredisi Taksit = Anapara x (Aylık Faiz Oranı(1 + Aylık Faiz Oranı)Vade )/ ((1 + Aylık Faiz Oranı)Vade-1)

Aylık taksit tutarı bulunduktan sonra tatil kredisi toplam geri ödeme tutarını hesaplamak için aşağıdaki formülde görüldüğü gibi aylık taksit tutarı ile vade sayısı çarpılır.

 • Tatil Kredisi Toplam Geri Ödeme Tutarı = Tatil Kredisi Aylık Taksit x Vade Sayısı

Tatil Kredisi Nedir?

Tatil kredisi, belirli dönemlerde ve yaz aylarında bankalar tarafından verilen kampanyalı bir kredi türüdür. Tüketiciler, tatil giderlerini karşılamak için ertelemeli taksit seçenekleriyle 36 aya kadar vadeli tatil kredisi alabilmektedir. Yaz dönemi boyunca ve sömestr tatilleri sırasında bankalar tatil kredisi kampanyaları düzenlemeye başlamaktadır. Tatil kredisi, temel olarak bir ihtiyaç kredisidir ve ihtiyaç kredisinin alt türü olarak bankalar tarafından çeşitli dönemlerde verilir. Tatil kredisi, ihtiyaç kredilerinin verilmeye başlandığı zamanlardan bu yana verilmektedir. Yurt dışında "vacation loan" olarak bilinen tatil kredisi, özellikle tatil dönemlerinde en çok kullanılan popüler ihtiyaç kredileri arasında yer alır. Tatil kredilerinin faiz oranları bankadan bankaya değişmekle birlikte, BDDK tarafından getirilen şartlara bağlı kalarak bankalar tarafından belirlenir. Tatil kredisi hakkında bilinmesi gereken üç temel nokta ise şunlardır:

 • Tatil kredisi, bir ihtiyaç kredisi türüdür.
 • Tatil kredisi; yaz tatili, sömestr tatili, bayram tatili ve yeni yıl tatili gibi tatil dönemlerinde verilir.
 • Tatil kredisi maksimum 36 aya kadar vadelendirilir.

Tatil Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Tatil kredisi hesaplanırken çekilen kredi tutarı, faiz oranı, vergi oranları ve vade sayısı kullanılır. İlk önce çekilen kredinin aylık taksit tutarı hesaplanır. Ardından her ay için kalan anapara tutarı üzerinden aylık faiz hesaplanır. Aylık taksitte anapara, faiz, banka sigorta muamele vergisi (BSMV) ve kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) toplamı bulunur.

Tatil kredisi hesaplanırken şunlar hesaba katılır:

 • Anapara: Alınan kredi miktarı
 • Faiz: Alınan kredinin faiz oranı
 • Vade: Alınan kredinin kaç ayda ödeneceği

Tatil kredisi hesaplama formülü şudur: 

 •  Tatil Kredisi Taksit = Anapara x (Aylık Faiz Oranı(1 + Aylık Faiz Oranı)Vade )/ ((1 + Aylık Faiz Oranı)Vade-1)

Aylık taksit tutarının vade ile çarpılması sonucunda da KKDF ve BMSV hariç toplam tatil kredisi geri ödeme tutarı bulunur.

Örnek olarak aylık %2 faiz oranıyla 12 ay vadeli 10.000 TL’lik örnek bir tatil kredisinin aylık geri ödemesi şu şekilde hesaplanır: 

Anapara: 10.000

Aylık faiz oranı: 0,02

Vade: 12 ay

= 10.000 x 0,02 x (1,02)12 / (1,02)12 - 1

Örnek tatil kredisi hesaplamada toplam faiz ödemesini bulmak için aşağıdaki hesaplama yapılır:

Aylık taksit tutarı: 1.004,62 + (KKDF+BSMV)

Toplam geri ödeme = Aylık taksit X Toplam ödeme sayısı

1.004,62 x 12 = 12.055 TL

Ödenen toplam faiz= Toplam geri ödeme - Anapara 

12.055 - 10.000 = 2.055 TL

05.02.2023 tarihili güncel faiz oranları ve farklı vadeler için tatil kredisi hesaplamak için encazip.com kredi hesaplama modülü kullanılmalıdır.

Tatil Kredisi Faiz Oranları Nelerdir?

2022 yılı itibarıyla 10 bin TL’ye kadar tatil kredisi verilebilmektedir. Tatil kredileri 36 aya kadar vadelendirilebilir. Ayrıca ilk 6 ay erteleme imkanı da tatil kredisinin sunduğu avantajlardan bir tanesidir. Tatil kredisi faiz oranları üzerinde belirleyici olan faktörler şunlardır:

 • Merkez Bankasının faiz politikası
 • Banka mevduat maliyetleri
 • Enflasyon
 • Kredi arz talep dengesi

Faizsiz Tatil Kredisi Var mıdır?

Katılım bankalarınca verilen faizsiz tatil kredileri vardır. İslami banka olarak da bilinen katılım bankaları, faiz değil kar payı adı verilen bir sistemle çalışır. Bu sebeple katılım bankalarından faizsiz kredi alınabilir. Faizsiz kredi ifadesi, alınacak olan kredinin maliyetsiz olduğu anlamı taşımaz. Katılım bankaları da kar payı usullerine göre bir kredi maliyetine sahiptir. Bu maliyet, diğer bankaların faiz oranlarından düşük veya fazla olabilir. Bu nedenle tatil kredisi çekilirken tüm seçenekler karşılaştırılarak en cazip olanı seçilmelidir.

Tatil Kredisi Ödeme Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Tatil kredisi ödeme tablosu, vade süresinde ödenecek anapara, faiz, BSMV ve KKDF’nin detaylarını her taksit için gösteren tablodur. Tatil kredilerinde faiz, kalan anapara üzerinden hesaplanır, BMSF ve KKDF ise ilgili ayda ödenen faiz üzerinden hesaplanır. Bu yüzden vade sonuna yaklaştıkça ödenen faiz tutarı düşer ve ödemenin daha büyük kısmı anapara ödemesinden düşülür. 

Tatil kredisi ödeme tablosu hazırlamak için öncelikle aylık ödenecek taksit bulunmalıdır. Daha sonra ilk çekilen kredi tutarı üzerinden aylık faiz hesaplanarak o ay için ödenecek faiz tutarı bulunur. Bu faiz üzerinden de BMSF ve KKDF hesaplanır. Faiz, BMSF ve KKDF tutarları toplanarak taksit tutarından çıkarılır. Bu tutar anaparadan düşülecek toplam tutar olur. Daha sonra bu tutar anaparadan düşülerek bir alt satırda aynı işlem tekrarlanır. Vade sonuna kadar bu işlem tekrarlanarak yapılır ve tatil kredisi ödeme tablosu hazırlanmış olur.

Tatil Kredisi Vadeleri Değişmekte midir?

Tatil kredisi vadeleri tüketicin tercihlerine ve bankalara göre değişir. Tatil kredilerinde uygulanabilecek en yüksek vade kullanılan kredi tutarına göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenir. 16.09.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 9811 sayılı BDDK kararı uyarınca 50 bin TL’ye kadar olan krediler için uygulanabilecek en yüksek vade 36 ay, 50 bin TL üstü kredilerde ise en yüksek vade 24 ay olarak belirlenmiştir. Buna göre tatil kredilerinde kullanılabilecek maksimum vade sayısı 36'dır.

Tatil kredisi vadesi uzadıkça, ödenilen faiz ve vergiler toplamı yükselir, vade kısaldıkça da faiz ve vergiler toplam tutarı azalır. Ancak aynı faiz oranı ve anapara tutarı ile vade uzadıkça aylık taksit düşer, vade kısaldıkça aylık ödeme tutarı artar. Aynı faiz oranı, aynı kredi tutarı ancak farklı vade kullanılarak geri ödeme hesaplaması aşağıda gösterilmiştir.

Tatil Kredisi Tutarı Örnek Faiz Oranı Kredi VadesiAylık TaksitToplam Geri ÖdemeToplam Maliyet
10.000 TL%26 Ay1.809 TL10.857 TL857 TL
10.000 TL%212 Ay969 TL11.628 TL1.628 TL
10.000 TL%218 Ay691 TL12.433 TL2.433 TL
10.000 TL%224 Ay553 TL13.271 TL3.271 TL

Yukarıdaki tabloda hesaplandığı üzere tatil kredisi vadesi uzadıkça toplam maliyet yükselir ancak aylık taksit tutarı daha düşük olur. Örnekteki 10.000 TL'lik aylık %2 faiz oranı olan bir tatil kredisinin 6 ay vade yerine 24 ay vade ile kullanılması kredi maliyetinin 2414 TL artmasına neden olur.

Tatil Kredisi Vadeleri Nelerdir?

Tatil kredisi vadeleri 3 ay ile 36 ay arasında değişir. Tatil kredisi aynı zamanda bir ihtiyaç kredisi türüdür. Yasal olarak 50 bin TL altındaki ihtiyaç kredileri için en fazla 36 ay vade uygulanır. Bu sebeple tatil kredisi için de en çok 36 ay vade uygulanır. Farklı vadeler için ortaya çıkacak tatil kredisi faiz maliyetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Vade Kredi Tutarı Örnek Faiz Oranı Toplam Ödenecek Faiz 
12 Ay 10.000 %1,2 800 TL 
18 Ay 10.000 %1,2 1.186 TL 
24 Ay 10.000 %1,2 1.582 TL 
36 Ay 10.000 %1,2 2.404 TL

Tatil Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tatil kredisi başvurusu çevrimiçi (online) veya fiili olarak şu kanallardan yapılabilir:

 • encazip.com üzerinden yönlendirilen tatil kredisi sayfasından  
 • Online bankacılık uygulamalarından 
 • Bankaların çağrı merkezlerinden  
 • Bazı bankalarda SMS sistemi kullanılarak 
 • Banka şubelerine doğrudan başvuru yoluyla 
 • Banka ATM’lerinden

Tatil Kredisi Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Tatil kredisi başvurusu yapmak için gerekli olan belgeler şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı veya ehliyet 
 • İkametgah ilmuhaberi 
 • Geliri gösteren belge 
 • Varsa ek gelir belgesi

Tatil Kredisini Kimler Çekebilir?

Tatil kredisi, özellikle yaz aylarında verilen bir kredi türü olmasının yanı sıra çekilmesi hızlı ve kolay olan bir kredidir. Kredi çekme şartlarını taşıyan herkes kolaylıkla tatil kredisi çekilebilir. Tatil kredisi çekmek isteyenlerde aranan şartlar şunlardır:

 • 18 yaşını doldurmak
 • Kabul edilebilir bir kredi notuna sahip olmak
 • Belgelenebilir geliri olmak
 • İstenildiği taktirde kefil gösterebilmek

Çalışmayanlar Tatil Kredisi Çekebilir mi?

Çalışmayanların da tatil kredisi çekmesi mümkündür. Ancak bunun daha farklı şartları bulunur. Çalışmadığı halde tatil kredisi alabilecek kişiler şunlardır:

 • Emekliler 
 • Kira geliri elde edenler 
 • Bir şirketten kar payı geliri elde edenler 
 • Çiftçiler 

Ev Hanımları Tatil Kredisi Alabilir mi?

Çeşitli dönemlerde devlet tarafından verilen destekler ve bu desteklerle ev hanımlarına gelir belgesine bakılmaksızın kredi sağlayan bankalar dışında herhangi bir geliri veya mal varlığı olmayan ev hanımları tatil kredisi çekemez. Ev hanımlarının tatil kredisi çekebilmeleri için diğer tüketicilerden farklı bir uygulama yoktur ve tatil kredisi çekmek için aranan şartlar hanımlar için de geçerlidir.

Faizsiz Tatil Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Faizsiz tatil kredisi veren bankalar şunlardır:   

 • Kuveyt Türk  
 • Albaraka Türk  
 • Vakıf Katılım Bankası  
 • Ziraat Katılım Bankası  
 • Türkiye Finans 

En Düşük Faizli Tatil Kredileri Hangi Bankalardadır?

Bankaların tatil kredisi faiz oranları sürekli olarak değişiklik göstermektedir.  Bu nedenle en düşük faizli tatil kredisi veren bankalar değişkendir. Kredi çekmeden önce tüm bankaların tatil kredisi faiz oranları karşılaştırılarak en avantajlı faiz oranı değerlendirilmelidir. Bankaların tatil kredisi faiz oranları encazip kanalı üzerinden karşılaştırılabilir.

Tatil Kredisi Çekmek Ne Kadar Sürer?

Tatil kredisi alırken, maaş müşterisi olunan veya sürekli olarak çalışılan bir bankadan almak kredinin çıkmasını hızlandırır. Ortalama tatil kredisi onaylanma süresi ise 1-2 gündür. Zaman zaman kredinin onaylanması 1 hafta sürebilir. Kredi çekme süresi, tüketicinin Findeks kredi notuna göre değişebilir. Daha önce hiç çalışılmamış bir bankadan tatil kredisi talep etmek ise kredi çekme süresini uzatabilir.

Anında Tatil Kredisi Çekilir mi?

Bankaların tatil kredisi verdiği dönemler gerekli şartları sağlamak koşuluyla anında tatil kredisi çekmek mümkündür. Sürekli çalışılan bir bankadan kredi çekmeyi tercih etmek, anında tatil kredisi çekebilmeye imkan sağlar. Kredilerin onaylanması banka kriterlerine göre değerlendirilir fakat aktif olarak çalışılan bankaların sistemlerinde gelir bilgisi ve diğer evraklar bulunduğundan, sürekli çalışılan bankalardan anında tatil kredisi çekmek daha olasıdır.

Tatil Kredisi Taksitleri Zamanında Ödenmez ise Ne Olur?

Tüketici Kredileri Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 18/2 maddesi uyarınca kredi taksitleri zamanında ödenmezse kredi faizinin %30’una kadarlık bir gecikme faizi işler. Aynı yönetmeliğin 18/1 maddesine göre üst üste iki kredi taksitinin ödenmemesi durumunda eğer sözleşmede kredinin tamamının geri çağrılması konusunda anlaşılmışsa, banka tüm borcun kapatılmasını talep edebilir. Tatil kredisi borçlarını iki dönem üst üste ödenmez ise banka, borçların 30 gün içerisinde kapatılmasını talep eden bir ihtar çeker. Bu ihtarın ele geçmesinden itibaren 30 gün içinde ödemenin yapılmaması durumunda ise hukuki işlem başlar.

Tatil Kredisi Çekmek Kredi Notunu Nasıl Etkiler?

Tatil kredisi çekmek kredi notuna doğrudan bir etki etmez. Kredi notunu etkileyen faktör herhangi bir krediyi çekmek değil, geri ödemektir. Eğer kredi geri ödemeleri zamanında yapılırsa kredi notu yükselir. Kredi geri ödemelerinin zamanında yapılmaması ise kredi notunu düşürebilir.

Tatil Kredisi ve Tüketici Kredisi Aynı mıdır?

Tüketici kredileri, kişinin satın almak istediği herhangi bir şeye hızlı şekilde sahip olmasını sağlayan kredilerdir. Tatil kredisi de tatil dönemlerindeki tatil masraflarını karşılamak amacıyla alınan bir kredidir. Bu nedenle tatil kredisi aynı zamanda bir tüketici kredisidir.

Tatil Kredisi Dosya Masrafı Nedir?

Tatil kredisi dosya masrafı, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen tahsis ücreti ile bankaların talep ettiği masraflar toplamıdır. 

Tatil Kredisi Dosya Masrafı Ne Kadardır?

Tatil kredisinde dosya masrafı yoktur. Ancak dosya masrafı olmaması, tatil kredisini daha uygun bir kredi yapmaz. Buna ek olarak kimi durumlarda bankalar, tüketicinin bilgisi dahilinde bu masrafları krediye yansıtabilir. 

Tatil Kredisi Başvurusu Neden Onaylanmaz?

Tatil kredisi başvurusu şu nedenlerden dolayı onaylanmayabilir:

 • Gelir yetersizliği veya geliri belgeleyememek 
 • Findeks kredi notunun düşük olması 
 • Kara listede bulunmak 
 • Evrak eksikliği 

Tatil Kredisi KKDF Nedir?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun kısaltması olan KKDF, 26.08.1989 tarih ve 20264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Hakkında Tebliğ’in 2010/974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen 2-a maddesine göre ihtiyaç (tüketici) kredilerinde hesaplanan faizin %15’i olarak uygulanır. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), tatil kredilerinden alınan faiz üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına verilmek üzere %15 oranında alınır. 

Tatil Kredisi BSMV Nedir?

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin kısaltması olan BMSV oranı 1998/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ihtiyaç (tüketici) kredilerinde %5 olarak uygulanmaktadır. Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), tatil kredilerinden alınan faiz üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına verilmek üzere %5 oranında alınır. 

İpotekli Tatil Kredisi Nedir?

Tatil kredisi dönemsel bazlı verilen, sınırlı limite ve ek avantajlara sahip bir kredi türü olduğu için ipotekli olarak verilmemektedir. 

Erken Tatil Kredisi Kapatma Cezası ve İndirimi Nedir?

Tatil kredisi, istenildiği takdirde vadesinden önce kapatılabilir. Erken tatil kredisi kapatma işlemlerinin yasal düzenlemesi Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 15. maddesinde yapılmıştır. Bu yönetmeliğe göre tatil kredisinin erken kapatılmasına bağlı olarak herhangi bir ceza verilmez.  Tüketiciler için tatil kredisini erken kapatmanın avantajı ise kalan faiz ve vergiler toplamının ödenmemesidir. Kredi kullanırken hesaplanan toplam geri ödeme tutarı üzerinden, erken ödemenin yapıldığı dönemden sonraki dönemler için faiz ve vergiler ödenmeyeceği için bu tutarda bir indirim kazanılmış olur.

Tatil Kredisi Hesaplama Örnekleri Nelerdir?

Tatil kredisi hesaplaması yapılırken standart kredi hesabına ek olarak KKDF ve BSMV vergileri ilave edilir. Tatil kredisi hesaplama işlemi; kredi tutarı, faiz oranı ve vade sayısı kullanılarak yapılır. Aylık ödeme planlı tatil kredisi hesaplaması şu şekildedir:

 • Aylık ödenecek taksit tutarı bulunur
 • Anapara üzerinden aylık faiz tutarı bulunur
 • Bulunan faiz tutarı üzerine %5’lik BSMV ve %15’lik KKDF eklenerek toplam vergi matrahı bulunur
 • Aylık sabit ödeme tutarından hesaplanan faiz ve vergiler çıkartılarak toplam anapara ödemesi bulunur.
 • İlgili aya ait toplam anapara ödemesi, toplam kullanılan kredinin anapara tutarından çıkartılarak kalan anapara tutarı bulunur.
 • Bir sonraki ay için de yine kalan anapara üzerinden aynı hesaplama yapılır.
 • Bu işlem vade sonuna kadar her ödeme dönemi için tekrarlanır.

Ziraat Bankası Tatil Kredisi Hesaplama

20 bin TL tutarındaki tatil kredisi için Ziraat Bankası örnek hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Kredi TutarıVade SayısıÖrnek Faiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
20.000 TL6%1,793.588 TL21.634 TL
20.000 TL12%1,791.908 TL23.005 TL
20.000 TL24%1,791.075 TL25.910 TL
20.000 TL36%1,79803 TL29.027 TL

Halkbank Tatil Kredi Hesaplama Örneği

20 bin TL tutarındaki tatil kredisi için Halkbank örnek hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Kredi TutarıVade SayısıÖrnek Faiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
20.000 TL6%1,893.603 TL21.721 TL
20.000 TL12%1,891.922 TL23.173 TL
20.000 TL24%1,891.090 TL26.259 TL
20.000 TL36%1,89809 TL29.582 TL

Akbank Tatil Kredi Hesaplama Örneği

20 bin TL tutarındaki tatil kredisi için Akbank örnek hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Kredi TutarıVade SayısıÖrnek Faiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
20.000 TL6%2,153.641 TL21.948 TL
20.000 TL12%2,151.959 TL23.615 TL
20.000 TL24%2,181.133 TL27.287 TL
20.000 TL36%2,18864 TL31.221 TL

Teb Tatil Kredi Hesaplama Örneği

20 bin TL tutarındaki tatil kredisi için TEB örnek hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Kredi TutarıVade SayısıÖrnek Faiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
20.000 TL6%2,153.641 TL21.944 TL
20.000 TL12%2,151.959 TL23.610 TL
20.000 TL24%2,151.128 TL27.176 TL
20.000 TL36%2,15860 TL31.045 TL

ING Tatil Kredi Hesaplama Örneği

20 bin TL tutarındaki tatil kredisi için ING Bank örnek hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Kredi TutarıVade SayısıÖrnek Faiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
20.000 TL6%2,443.863 TL22.203 TL
20.000 TL12%2,892.066 TL24.893 TL
20.000 TL24%3,041.265 TL30.461 TL
20.000 TL36%3,191.033 TL37.281 TL

Kuveyt Türk Tatil Kredi Hesaplama Örneği

20 bin TL tutarındaki tatil kredisi için Kuveyt Türk örnek hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Kredi TutarıVade SayısıÖrnek Faiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
20.000 TL6%2,433.682 TL22.194 TL
20.000 TL12%2,431.999 TL24.094 TL
20.000 TL24%2,431.170 TL28.191 TL
20.000 TL36%2,43905 TL32.671 TL

İş Bankası Tatil Kredi Hesaplama Örneği

20 bin TL tutarındaki tatil kredisi için Türkiye İş Bankası örnek hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Kredi TutarıVade SayısıÖrnek Faiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
20.000 TL6%2,053.626 TL21.861 TL
20.000 TL12%2,051.945 TL23.444 TL
20.000 TL24%2,051.113 TL26.824 TL
20.000 TL36%2,05860 TL31.049 TL

Vakıfbank Tatil Kredi Hesaplama Örneği

20 bin TL tutarındaki tatil kredisi için Vakıfbank örnek hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Kredi TutarıVade SayısıÖrnek Faiz OranıAylık TaksitToplam Maliyet
20.000 TL6%1,913.606 TL21.739 TL
20.000 TL12%1,911.925 TL23.207 TL
20.000 TL24%1,911.093 TL26.329 TL
20.000 TL36%1,91822 TL29.693 TL

Tatil Kredisi Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Tatil kredisi üç farklı yöntem ile hesaplanabilir. Bu yöntemler şunlardır:

 • Vadeye Göre Tatil Kredisi Hesaplama
 • Aylık Taksite Göre Tatil Kredisi Hesaplama
 • Faiz Oranlarına Göre Tatil Kredisi Hesaplama

1. Vadeye Göre Tatil Kredisi Hesaplama

Kullanılacak kredinin tutarı değişmeden vadeye göre tatil kredisi hesaplaması yapılırken vade arttıkça ödenecek faiz ve vergiler de artar. Vade uzadıkça faiz ve vergi masrafları artar, vade kısaldıkça faiz ve vergi masrafları düşer.           

2. Aylık Taksite Göre Tatil Kredisi Hesaplama

Tüketiciler, ihtiyaç duydukları tatil kredisini kendi belirleyecekleri aylık taksit tutarına göre kullanabilir. Bu durumda belirlenen tutara göre ödeme tablosu hazırlanarak toplam faiz ve vergiler aylık ödenecek tutara göre belirlenir. Aylık taksite göre tatil kredisi hesaplanırken talep edilen ödeme tutarından sonra toplam vade hesaplanır.      

3. Faiz Oranlarına Göre Tatil Kredisi Hesaplama

Faiz oranı, tatil kredisi toplam maliyetinin en önemli hesaplama unsurudur. Anapara üzerinden uygulanacak faiz tutarının yanı sıra BSMV ve KKDF de toplam faiz tutarı üzerinden hesaplandığından, tatil kredisi hesaplama yaparken mümkün olan en düşük faiz oranının seçilmesi tüketicinin avantajına olur.

Popüler Tatil Kredisi Hesaplama Miktarları Nelerdir?

Popüler tatil kredisi hesaplama miktarları şunlardır:

 • 5.000 TL
 • 10.000 TL
 • 20.000 TL
 • 30.000 TL
 • 40.000 TL
 • 100.000 TL

5,000 TL Tatil Kredisi Hesaplama Örneği

%1,79 örnek faiz oranlı ve 6 aylık vadede 5.000 TL tatil kredisi hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır.

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaÖrnek FaizKKDFBSMVKalan Anapara
1897789,6989,50 TL13,43 TL4,48 TL4.210,31
2897806,6675,36 TL11,30 TL3,77 TL3.403,65
3897823,9860,93 TL9,14 TL3,05 TL2.579,67
4897841,6846,18 TL6,93 TL2,31 TL1.737,99
5897859,7631,11 TL4,67 TL1,56 TL878,23
6897878,2315,72 TL2,36 TL0,79 TL0,00

10,000 TL Tatil Kredisi Hesaplama Örneği

%1,79 örnek faiz oranlı ve 6 aylık vadede 10.000 TL tatil kredisi hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır.

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaÖrnek FaizKKDFBSMVKalan Anapara
11.7941.579,39179,00 TL26,85 TL8,95 TL8.420,61
21.7941.613,31150,73 TL22,61 TL7,54 TL6.807,30
31.7941.647,96121,85 TL18,28 TL6,09 TL5.159,34
41.7941.683,3692,35 TL13,85 TL4,62 TL3.475,98
51.7941.719,5262,22 TL9,33 TL3,11 TL1.756,46
61.7941.756,4631,44 TL4,72 TL1,57 TL0,00

20,000 TL Tatil Kredisi Hesaplama Örneği

%1,79 örnek faiz oranlı ve 6 aylık vadede 20.000 TL tatil kredisi hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır.

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaÖrnek FaizKKDFBSMVKalan Anapara
13.5883.158,77358,00 TL53,70 TL17,90 TL16.841,23
23.5883.226,62301,46 TL45,22 TL15,07 TL13.614,61
33.5883.295,93243,70 TL36,56 TL12,19 TL10.318,68
43.5883.366,73184,70 TL27,71 TL9,24 TL6.951,96
53.5883.439,04124,44 TL18,67 TL6,22 TL3.512,91
63.5883.512,9162,88 TL9,43 TL3,14 TL0,00

30,000 TL Tatil Kredisi Hesaplama Örneği

%1,79 örnek faiz oranlı ve 6 aylık vadede 30.000 TL tatil kredisi hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır.

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaÖrnek FaizKKDFBSMVKalan Anapara
15.3834.738,16537,00 TL80,55 TL26,85 TL25.261,84
25.3834.839,93452,19 TL67,83 TL22,61 TL20.421,91
35.3834.943,89365,55 TL54,83 TL18,28 TL15.478,02
45.3835.050,09277,06 TL41,56 TL13,85 TL10.427,93
55.3835.158,56186,66 TL28,00 TL9,33 TL5.269,37
65.3835.269,3794,32 TL14,15 TL4,72 TL0,00

40,000 TL Tatil Kredisi Hesaplama Örneği

%1,79 örnek faiz oranlı ve 6 aylık vadede 40.000 TL tatil kredisi hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır.

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaÖrnek FaizKKDFBSMVKalan Anapara
17.1776.317,54716,00 TL107,40 TL35,80 TL33.682,46
27.1776.453,24602,92 TL90,44 TL30,15 TL27.229,22
37.1776.591,86487,40 TL73,11 TL24,37 TL20.637,36
47.1776.733,45369,41 TL55,41 TL18,47 TL13.903,91
57.1776.878,08248,88 TL37,33 TL12,44 TL7.025,83
67.1777.025,83125,76 TL18,86 TL6,29 TL0,00

100,000 TL Tatil Kredisi Hesaplama Örneği

%1,79 örnek faiz oranlı ve 6 aylık vadede 100.000 TL tatil kredisi hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır.

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaÖrnek FaizKKDFBSMVKalan Anapara
118.01415.746,381.890,00 TL283,50 TL94,50 TL84.253,62
218.01416.103,511.592,39 TL238,86 TL79,62 TL68.150,10
318.01416.468,741.288,04 TL193,21 TL64,40 TL51.681,36
418.01416.842,25976,78 TL146,52 TL48,84 TL34.839,11
518.01417.224,23658,46 TL98,77 TL32,92 TL17.614,88
618.01417.614,88332,92 TL49,94 TL16,65 TL0,00

Tatil Kredisi Alternatifleri Nelerdir?

Tatil kredisi, tatil masraflarını karşılamak amacıyla fonlanan bir kredi türüdür. Her kredi türü için kredi hesaplama yöntemi değişkenlik gösterebilir. Tatil kredisi kullanmayan tüketiciler için tatil masraflarını karşılamak amacıyla alternatif fonlama yöntemleri aşağıdaki gibidir: 

 • Kredi kartı kullanmak
 • Ticari kuruluşlar için ticari kredi almak

Tatil Kredisi Hesaplama ve İhtiyaç Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Tatil kredisi de bir tür ihtiyaç kredisidir. Bu nedenle tatil kredisi ile ihtiyaç kredisi hesaplama arasında herhangi bir fark yoktur.

Tatil Kredisi Hesaplama ve Taşıt Kredisi Hesaplama Farkları Nelerdir?

Tatil kredisi hesaplama ile taşıt kredisi hesaplama arasında herhangi bir formül farklılığı bulunmaz. Hesaplama her iki kredide de birebir aynı formül kullanılarak yapılabilir. Hem taşıt kredisi hem de tatil kredisi hesaplanırken KKDF ve BMSV hesaplamaya dahil edilir.