Bireysel Emeklilik Sigortası Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

BES Nedir?

BES, Bireysel Emeklilik Sisteminin kısaltılmış halidir. Bireysel Emeklilik Sistemi; 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiş, 27 Ekim 2003 tarihinden itibaren de fiilen hayata geçirilmiş bir emeklilik sistemidir.

BES’in amacı yaşam boyu birikim yaparak emeklilik zamanı geldiğinde bu birikimlerin kullanılmasını sağlamaktır. Birikim yapmanın en kolay yollarından birisi olan BES ile birikimler aylık düşük bir ücret karşılığında birikmekte, bu birikimin üzerine devlet katkısı da eklenmektedir. BES için yatırılan her para miktarının %30’u oranında devlet katkısı birikir. Sisteme dahil olan kişiler diledikleri zaman BES’ten çıkabilir. Ancak belirli bir zamandan önce çıkış yapan kişiler, devlet katkısı alma hakkını kaybeder. Bazı durumlarda ise devlet katkısının belirli bir kısmı alınır. Bireysel Emeklilik Sistemine 18 yaşını tamamlamış her Türk vatandaşı katılabilir. 

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Avantajları Nelerdir?

Bireysel emeklilik sisteminin (BES) avantajları şunlardır: 

 • Birikim yapma imkanı sunar.
 • Birikimlere %30 devlet katkısı eklenir.
 • BES şirketi arzu edilen zamanda değiştirilebilir. 
 • İstenildiği zaman sistemden çıkılabilir. 
 • Birikim miktarları bütçe doğrultusuna arttırılabilir, azaltılabilir veya dondurulabilir. 
 • Vergi muafiyetine sahiptir.
 • Yatırım disiplini sağlar.
 • SGK’yi destekler.
 • Profesyonel fon yönetimi sağlar.
 • Emeklilik geliri kazandırır.

1. Devlet Katkısı

Bireysel emeklilik sisteminin en büyük avantajlarından birisi devlet katkısıdır. Yatırılan her birikim için, yatırılan miktarın %30’u oranında devlet katkısı birikir. Örneğin BES’e ayda 500 TL ödeyen bir kişi için devlet katkısı 500’ün %30’u olan 150 TL’dir. Bu kişinin yıllık devlet katkısı ise 500 TL sabit ödeme ile devam ettiği takdirde yılda 1800 TL olur. 

2. BES'te Devlet Katkısı - Devlet Katkısı Uygulamasının Çalışma Sistemi

BES’te Devlet katkısının çalışma sistemi oldukça basittir. BES için katılımcı tarafından her ay belirli bir miktar yatırım yapılır. Bu yatırımın %30’u kadar da devlet katkısı birikir. Devlet katkısı yıllar içerisinde birikerek yüklü bir meblağa ulaşır. Ancak devlet katkısının bazı hak ediş süreleri bulunur. 3 yıldan önce BES sisteminden ayrılanlar devlet katkısı hakkını kaybeder.

3. Yatırım Disiplini

Bireysel emeklilik sistemi, katılımcılara düzenli ve disiplinli bir şekilde birikim yapma imkanı sunar. Maaştan kesilen veya düzenli ödenen BES, kişiyi parayı başka yere harcamaya imkan vermeden birikim yapmaya yönlendirir. Tıpkı bir fatura veya aidat öder gibi ödenen BES, yıllar sonra büyük bir birikim olarak geri döner. 

4. Sosyal Güvenlik Kurumunun Destekleyicisi

BES, Sosyal Güvenlik Kurumunu destekleyen en önemli unsurlardan bir tanesidir. Çalışan her insan günün birinde SGK’dan emekli olur. SGK emekliliğinde alınan maaşlar kimi zaman emekliler için yetersiz gelmektedir. BES sayesinde SGK emeklilik maaşına ek olarak emeklilik geliri kazanılmış olur.

5. Farklı Yatırım Araçları / Profesyonel Fon Yönetimi

BES bir birikim aracı olmanın ötesinde aynı zamanda bir yatırım aracıdır. Devlet katkısı oranı göz önünde bulundurulduğunda mevcut paranın %30 kıymetlenmesini sağlar. Aynı zamanda kişinin birikimlerini profesyonel bir şekilde yönetmesine imkan tanır.

6. Emeklilik Geliri

BES, emeklilik zamanında büyük bir avantaj sağlar. Yıllarca BES’te birikmiş para ister toplu olarak çekilebilir ister ömür aylık olarak bağlanabilir. Bu da kişiye emekliliğinde önemli bir gelir sağlar. İsteyen katılımcılar tek seferde toplu para alabilir. Ömür boyu maaşa bağlanmak isteyenler ise BES şartları kapsamında aylık düzenli maaşa bağlanır.

BES'te Devlet Katkısı Nedir?

BES’te devlet katkısı, katılımcının ödediği miktara ek olarak devlet tarafından %30 oranında katkı verilmesini ifade eder. Devlet katkısı, BES’in en önemli avantajlarından bir tanesidir.  BES’e ödenen her miktar için %30 devlet katkısı da ilave edilir. Örneğin Bireysel Emeklilik Sistemine aylık olarak 200 TL ödeyen bir katılımcıya aylık 60 TL devlet katkısı verilir.

BES Katılımcılarının Temel Hakları Nelerdir?

BES katılımcılarının temel hakları şunlardır: 

 • BES iptali hakkı
 • Emeklilik planını değiştirme hakkı 
 • BES şirketini değiştirme hakkı 
 • Sözleşmeden doğan hakların kullanımı 
 • Katkı payını arttırma, azaltma veya dondurma 
 • İlk 2 ay içerisinde kayıtsız şartsız cayma hakkı 
 • Fon dağılımında değişiklik yapma hakkı 
 • Emekli olma hakkı 
 • Birikimleri alma hakkı 
 • BES şirketinden tavsiye isteme hakkı