Ortak Alan Sigortası Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Ortak Alan Sigortası Nedir?

Ortak alan sigortası; apartman, site, tatil sitesi ve iş merkezi gibi yerlerde bulunan herkese açık ortak kullanım alanlarını meydana gelecek hasarlara karşı maddi güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Esasen bir yangın sigortası olan ortak alan sigortasının ana teminatı yangın ve yangına bağlı hasarlardır.

Ortak Alan Sigortası Zorunlu mudur? 

Ortak alan sigortası, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu tarafından yaptırılması zorunlu tutulmuş bir sigorta türüdür. İlgili kanun hükümleri uyarınca ortak yaşam merkezine sahip olan konut, alışveriş merkezi, tatil sitesi ve apartman gibi yerler ortak alan sigortasını yaptırmakla mükelleftir. 

Ortak Alan Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ortak alan sigorta başvurusu, bu hizmeti sağlayan sigorta şirketlerine online veya doğrudan yapılabilir. Ortak alan sigortasının yaptırılacağı yerle ilgili bilgiler verildikten sonra başvuru gerçekleşir ve sigorta şirketi tarafından teklif sunulur. Ortak alan sigortası başvurusu, encazip.com üzerinden de yapılabilir. Farklı sigorta şirketlerine ait ortak alan sigortaları karşılaştırılarak encazip.com üzerinden belirlenerek başvuru yapılabilir.

Ortak Alan Sigortası Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Ortak alan sigortası başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • Ortak alan sigortasının yaptırılacağı mülkün yönetim vergi numarası
 • Açık adres bilgisi
 • Varsa ekspertiz raporu
 • Sigorta yaptırılacak olan yerin sigorta bedelinin yönetim beyanına göre mi yoksa ekspertiz raporuna göre mi sigortalanacağı bilgisi
 • Daire veya iş yeri sayısı
 • Bina veya blok sayısı
 • Mülkün inşa tarihi
 • Sigortalanacak yerde çalışmakta olan SGK’li personel sayısı

Ortak Alan Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Ortak alan sigortasının belirli bir hesaplama formülü yoktur. Ortak alan sigortası, sigorta yaptırılacak yerin inşa tarihinden bulunduğu il ve ilçeye, daire ve iş yeri sayısından ortak alanların brüt metrekare ölçümüne kadar farklı faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Her sigorta şirketinin aynı yerin sigortalanması için farklı maliyet teklifi olabilir. Bu nedenle ortak alan sigortası yaptırmadan önce encazip.com üzerinden ortak alan sigortası teklifi veren sigorta şirketleri karşılaştırılarak en uygun ve en cazip olanı tercih edilmelidir.

Ortak Alan Sigortasını Kimler Yaptırabilir? 

Ortak alan sigortası; iş merkezi, alışveriş merkezi, tatil sitesi ve apartman yönetimleri tarafından yaptırılabilir. Ortak alan sigortası, ortak alanı kullanan tüm mülk sahipleri adına merkezi yönetim tarafından yaptırılır. Bu aşamada ortak alan sigortası, yönetim tarafından aylık olarak toplanan aidatlardan elde edilen gelirle yaptırılabilir.

Ortak Alan Sigortasının Avantajları Nedir?

Ortak alan sigortasının avantajları şunlardır:

 • Ortak kullanım alanlarını maddi güvence altına alır.
 • Sigorta maliyeti çok sayıda kişi tarafından ortaklaşa karşılanır.
 • Yangın, erozyon ve doğal afet durumlarında zarar gören ortak alanlar için masraf sigorta tarafından karşılanır.

Ortak Alan Sigortası ve Konut Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Ortak alan sigortası; iş merkezi, alışveriş merkezi, apartman ve tatil sitesi gibi yerlerde tüm mülk sahipleri tarafından kullanılan ortak alanları güvence altına alan bir sigorta türüdür. Ortak alan sigortası, çok sayıda kişinin hakkı olan alanları kapsar. Konut sigortası ise tek bir konutu maddi güvence altına alan bir sigorta türüdür. Bu noktada konut sigortasının tek kapsamı ilgili konuttur.

Ortak Alan Sigortası Hangi Riskleri Kapsar? 

Ortak alan sigortasının kapsamı altında olan riskler şunlardır:

 • Yangın 
 • Duman, is
 • Erozyon (yer kayması) 
 • Yıldırım düşmesi 
 • Rüzgâra bağlı hasarlar (kasırga, fırtına vs.) 

Ortak Alan Sigortası Hangi Durumlarda Geçerli Değildir? 

Ortak alan sigortasının geçerli olmadığı durumlar şunlardır: 

 • Kasten zarar verme
 • Terör, grev, savaş veya işgalden kaynaklanan durumlar 
 • Sigorta poliçesi dışında kalan durumlar 

Ortak Alan Sigortası Nasıl Yenilenir?

Ortak alan sigortası yenileme işlemi sırasında ilk defa sigorta yaptırıyormuş gibi her şeyi tekrar yapmak gerekmez. Ortak alan sigortası, hali hazırdaki poliçe anlaşması üzerinden hızlı bir şekilde yenilenebilir. Ortak alan sigortasını yenilemek için sigortanın yaptırıldığı şirkete başvurmak gereklidir. Yenileme işlemi sırasında her iki taraf da poliçe şartlarında düzenleme talep edebilir. Bu düzenlemeler doğrultusunda güncellenen yeni poliçe işleme alınır. Ortak alan sigortasının süresi güncellenmiş poliçede yazan süreye kadar uzar. Prim ödemeleri ise yenilenen ortak alan sigorta poliçesindeki gibi ödenir.

Ortak Alan Sigortası Poliçesi Nasıl Sorgulanır?

Ortak alan sigortası poliçesi genellikle yönetim tarafından yaptırıldığı için tüzeldir. Bu nedenle diğer sigorta poliçeleri gibi e-devlet üzerinden ortak alan sigortası sorgulanamaz. Ortak alan sigortası poliçesi, sigortanın yaptırılmış olduğu sigorta şirketi ile görüşülerek sorgulanabilir.