Elektrik
YEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi İletişim

YEDAŞ (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.)

Çalık Holding bünyesinde hizmetlerini sürdürmekte olan YEDAŞ, bölgede sadece elektrik dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Yeşilırmak Sayfa Özeti

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Hakkında

Yeşilırmak Elektrik(YEDAŞ), 21 numaralı dağıtım bölgesinde görevlendirilmiştir ve bu bölgenin kapsadığı Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop illerinde dağıtım şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Hizmet aldığı bölgede 1.5 milyona yakın abonesi bulunan YEDAŞ, ortalama 4.9 milyar kWh elektrik dağıtımı gerçekleştirmektedir.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Tarihçesi

Ülkemizdeki elektrik faaliyetlerinin dağınık bir yapıda gerçekleştirilmesiyle bu dağınıklığın giderilmesi ve daha verimli ve çağdaş bir piyasaya kavuşabilmek için Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur. 1970 yılında kurulan TEK ile elektrik sektöründe bütünleşme sağlanmış, ayrıca tüm elektrik faaliyetinde bulunan müesseseler (imtiyazlı şirketler haricinde) TEK’e devrolmuştur.

1994 yılına kadar TEK çatısı altında sürdürülen faaliyetler, bu yıl TEK’in varlığının sonlandırılıp iki ayrı iktisadi teşekkül oluşturulmasıyla birlikte birbirinden ayrıştırılmıştır. Türkiye Elektrik İletim Üretim A.Ş.(TEAŞ) ile elektrik iletim ve üretim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanmış, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) ile de elektrik dağıtım ve ticareti faaliyetleri yürütülmeye devam edilmiştir. TEDAŞ’ın dağıtım ve satış faaliyetlerini üstlenmesiyle birlikte, TEK bünyesinde hizmet veren tüm dağıtım müesseseleri devredilmiş, faaliyetleri ise TEDAŞ bünyesinde sürdürülmüştür.

2004 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararıyla TEDAŞ özelleştirilme kapsam ve programına alınmıştır. TEDAŞ’ın özelleştirilmesiyle bünyesinde bulunan bütün dağıtım müesseseleri de özelleştirilme altına alınmıştır. Bu özelleştirilme kapsamına alınan dağıtım şirketlerinin de görevlendirileceği bölgeler belirlenerek Türkiye 21 ayrı dağıtım bölgesine ayrılmıştır. YEDAŞ da dahil olarak 20 dağıtım şirketi bu bölgelerde görevlendirilmiştir. Bu kapsamda YEDAŞ da özelleştirilme kapsamında değerlendirilmiştir.

YEDAŞ Özelleştirilmesi

2009 yılında yapılan ihale ile, YEDAŞ hisseleri satışa çıkarılmıştır. İhaleyi, Çalık Holding 441,5 milyon dolar bedelle kazanmıştır. 29 Aralık 2010 tarihi itibarıyla devir işlemleri tamamlanan YEDAŞ, Çalık Holding bünyesinde hizmetlerini sürdürmeye başlamıştır.

Elektrik Dağıtım ve Satış Faaliyetlerinin Ayrılması

Elektrik Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan karar neticesinde dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılarak ayrı tüzel kişilikler tarafından gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Buna yönelik olarak, perakende satış faaliyetlerinin kurulacak ayrı bir şirket tarafından yürütülmesi kararı alınmıştır. Bu amaçla, YEPAŞ(Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş) için 27.12.2012 tarihinde EPDK’dan Perakende Satış Lisansı alınmış, 26.02.2013 tarihi itibarıyla da bu iki ayrı şirket faaliyetlere devam etmiştir. Yani YEDAŞ, dağıtım ve perakende faaliyetlerini gerçekleştirirken YEPAŞ’ın kurulmasıyla birlikte perakende satış faaliyetleri YEPAŞ tarafından devralınmıştır.

YEDAŞ’ın devri sırasında Çalık YEDAŞ unvanıyla faaliyetlerine devam eden YEDAŞ, EPDK’nın ayrıştırmalar kapsamında yaptığı düzenlemeler çerçevesinde Çalık YEDAŞ unvanındaki “Çalık” ibaresi kaldırılmasıyla YEDAŞ olarak devam etmiştir. 22.03.2012 tarihi itibariyle YEDAŞ olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yedaş Elektrik Dağıtım İstatistikler

YEDAŞ Elektrik Dağıtım hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Yedaş Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
20162015Değişim (%)
1.938.0421.884.5972,84

YEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 9. elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 5.348.512,97 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %2,52'si gerçekleştirilmekte ve böylelikle YEDAŞ Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 14.'sü olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Yedaş Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İlDağıtım Gerilim Seviyesi (MWh)İletim Gerilim Seviyesi (MWh)Toplam (MWh)Türkiye'ye Göre Oran
Samsun1.985.945,45502.523,142.488.468,591,17
Ordu1.150.898,0736,337,991.187.236,060,56
Amasya512.592,9945.485,25558.078,240,26
Çorum706,942,3873.620,45780.562,830,37
Sinop324.897,109.270,17334.167,270,16

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi YEDAŞ Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %2,52'sini gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Yedaş Elektrik Dağıtım Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İlAydınlatmaMeskenSanayiTarımsal SulamaTicarethane
Samsun%4,0%27,8%41,1%0,4%26,4
Ordu%4,7%37,2%31,3%0,0%26,8
Amasya%5,2%29,8%31,5%1,4%32,1
Çorum%4,9%32,4%30,7%1,6%30,4
Sinop%5,6%40,9%24,0%0,3%29,2

Aşağıdaki grafikte (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Tablosu) Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2018 yılından itibaren abonelerine sağladığı elektrik gücü verilmektedir:


Yeşilırmak Elektrik Dağıtım İletişim

Bulunduğunuz bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi, elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bulunduğunuz bölgede 186 numaralı telefondan da dağıtım şirketlerine ulaşabilirsiniz.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Samsun

Adres: Mimar Sinan Mah. Atatürk Bul. No:190 Atakum Samsun

Telefon: 0362-311-44-00

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Ordu

Adres: Akyazı Mah. Atatürk Bul. Atatürk Bulvarı No:285 Ordu

Telefon: 0452-234-39-10

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Amasya

Adres: Alpaslan Türkeş Caddesi No:48 Amasya

Telefon: 0358-218-68-21

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Çorum

Adres: İnönü Cad. No:137 Çorum

Telefon: 0364-225-33-68

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Sinop

Adres: Atatürk Cad. İl Özel İdaresi İş Hanı Kat:2,3,5 No:1 Sinop

Telefon: 0368-261-31-96

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler