Serbest Elektrik Piyasası
Wattmetre

Wattmetre Nedir?

Wattmetre, herhangi bir elektrik devresinin aktif gücünü Watt cinsinden ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Herhangi bir elektrik devresinin aktif gücü, devrenin akım ve gerilim değerlerinin çarpılması ile bulunur.

Wattmetre Nedir? Sayfa Özeti

Wattmetre, hem akım hem de gerilim değerini tespit edebilen bir cihazdır. Bu iki değerin tespit edilmesinden sonra ise elektrik devresinin gücü Watt cinsinden hesaplanarak gösterilir. Watt, buhar makinesinin mucidi olarak kabul edilen İskoç mühendis James Watt’a atfedilmiş olan bir güç birimidir. Elektrik devrelerindeki güç, Watt cinsinden hesaplanmaktadır. W harfi ile gösterilen Watt, Wattmetre kullanılarak rahatlıkla ölçülebilir.

Wattmetre'yi Kim Bulmuştur?

Wattmetre, Macar mucit ve elektrik mühendisi Otto Blathy tarafından 1889 yılında icat edilmiştir. Otto Blathy’nin tek icadı Wattmetre değildir. 1883 yılında henüz 23 yaşındayken mucitlik kariyerine transformatörü icat ederek başlayan Otto Blathy, Wattmetre’yi ise 29 yaşında icat etmiştir. Wattmetre, bir devrenin gücünün kaç Watt olduğunu ölçmeye yarayan bir cihazdır.

Elektrik devresi içerisinde bulunan güç, devrenin akım ve gerilim değerlerinin çarpılmasıyla hesaplanabilmektedir. Bu cinste elde edilen değere ise Watt adı verilmektedir. Watt, İskoç mühendiz James Watt’a atfedilmiş olan bir güç birimidir. Wattmetre ise bir devrenin elektrik gücünün kaç Watt olduğunun tespit edilebilmesi için kullanılan bir cihazdır. Günümüzde üretilen Wattmetreler, Otto Blathy tarafından icat edilen ilk Wattmetreye göre çok daha küçük ve kolay kullanıma sahiptir.

Wattmetre Neyi Ölçer?

Wattmetre, herhangi bir elektrik devresinin aktif gücünü Watt cinsinden ölçmek için kullanılır. Elektrik devresinin gücünün ölçülebilmesi için, ilgili devreden geçmekte olan gerilim ve akım miktarının bilinmesi gerekir. Wattmetre, gerilim ve akım değerlerini tespit eder ve daha sonra bu değerleri kullanarak elektrik devresinin gücünü Watt cinsinden hesaplayarak gösterir. Bir devrenin gücünün kaç Watt olduğunun tespit edilmesi, elektrik ve elektronik alanında son derece önemlidir. Bu nedenle Watmettre, elektrik ve elektronik alanında sıklıkla kullanılan bir cihaz olma özelliğini taşımaktadır. Wattmetre, enerji kaynağı ile devre arasına bağlanır. Bu sayede devrenin, enerji kaynağını kullanarak elde ettiği akım ve gerilim değerleri Wattmetre tarafından tespit edilerek toplam güç Watt cinsinden hesaplanabilir.

Wattmetre Ne İşe Yarar?

Wattmetre, bir devrenin bağlı olduğu enerji kaynağından çektiği aktif gücün hesaplanması için kullanılır. Elektrik ve elektronik alanında sıklıkla kullanılan Wattmetre, herhangi bir cihaz veya alet için üretilen devrelerin ne kadar güce ihtiyaç duyduğunu tespit etmekte kullanılan bir cihazdır.

Fön, elektrikli süpürge, mutfak robotu vb. pek çok elektrikli cihaz, içerisinde elektrik devresi bulundurur. Bu devre, cihazın çalışma prensipleri doğrultusunda tasarlanmıştır. Bu cihazların çalışabilmesi için bir elektrik kaynağına bağlanması gerekmektedir. Bu nedenle pek çok elektrikli alette fiş adı verilen ve cihazı prize bağlamaya yarayan bir uç bulunur. Prize bağlanan cihaz içerisindeki elektrik devresi, prizden çektiği elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Wattmetre, bu devrenin elektrik kaynağından kaç Wattlık enerji çektiğinin belirlenmesine yardımcı olur.

Pek çok elektrikli alet üreticisi için, üretilen aletin kaç Watt güce ihtiyaç duyduğu önem taşımaktadır. Bu nedenle bu devrelerin üretimi sırasında Watt testleri yapılır ve cihaz en optimum ve en tasarruflu şekilde çalışacak durumda üretilir.

Wattmetrenin Yapısı Nasıldır?

Wattmetre, enerji kaynağı ile devre arasına bağlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Günümüzdeki Wattmetrelerin bir tarafında prize takılabilmek üzere tasarlanmış fiş bulunur. Wattmetrenin ön tarafı ise, Watt değeri ölçülmek istenen cihazının fişinin girebileceği bir priz şeklinde tasarlanmıştır. Bu sayede Watt değeri tespit edilmek istenen elektrikli cihazın fişi Wattmetreye, Wattmetre ise doğrudan elektrik kaynağına takılabilmektedir. Enerji kaynağından çekilen güç, öncelikle Wattmetre üzerinden geçer. Bu sayede elektrikli aletin gerilim ve akım değerlerinin tespiti yapılabilir. Standart bir Wattmetre şekildeki gibidir:

wattmetre

Bu cihaz kullanılarak herhangi bir elektrikli aletin tüketim sarfiyatı tespit edilebilir. Ancak üzerinde priz bulundurmayan ve daha çok sanayide kullanılan Wattmetreler’de mevcuttur. Bu tip Watmettreler, doğrudan kabloların ilgili yerlere bağlanması ile kullanılır ve uzman bir kişi tarafından kullanılması tavsiye edilir. Wattmetrenin bağlantı şeması aşağıdaki gibidir:

wattmetre bağlantı şeması

Wattmetre İle Güç Ölçümü Nasıl Yapılır?

Wattmetre, elektrik devresine ve enerji kaynağına bağlandıktan sonra ölçüm işlemine hemen başlar. Elektrik devresi tarafından elektrik kaynağından çekilen enerji Wattmetre tarafından tespit edilir. Bu durum, elektrik devresinin ihtiyaç duyduğu akım ve gerilim değerlerinin belirlenmesini sağlar. Wattmetre, içeriğine önceden yerleştirilmiş olan formülasyon sistemi ile gerilim ve akım değerlerini kullanarak hesaplama gerçekleştirir ve elektrik devresi tarafından kullanılan gücü Watt cinsinden gösterir.

Wattmetre Formülü Nedir?

Watmettre, elektrik devresi tarafından kullanılan Watt miktarını ölçerken gerilim ve akım değerlerinden faydalanır. Wattmetre formülü şudur:

P = (1/T) ∫0T v(t)i(t) dt

Wattmetre Sembolü Nedir?

Bir elektrik devresinin aktif gücünü ölçmek için kullanılan Wattmetre’de bazı semboller bulunur. Bu semboller, güç hesaplamaları sırasında kullanılan faktörlerin sembolleridir. Elektrik devresinin kullandığı aktif gücü ifade eden Watt, W harfi ile gösterilir. Buna ek olarak Wattmetre, alternatif akım veya doğru akıma göre ölçüm yapabilir. Alternatif akım AC sembolü ile gösterilirken, doğru akım ise DC sembolü ile gösterilir. Gerilim, değişkenlik göstermek üzere U veya E harfleri ile gösterilebilir. Gerilimin birimi ise Volt’tur ve V harfi ile gösterilir. Wattmetre tarafından yapılan hesaplamalar sırasında tespit edilen güç ise P harfi ile gösterilir.

Wattmetre Çeşitleri Nelerdir?

Wattmetre çeşitleri, Wattmetre’nin yapısına göre değişkenlik göstermektedir. İki tür Wattmetre bulunmaktadır. Wattmetre çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Analog Wattmetre
  • Dijital Wattmetre

Analog Wattmetrenin Yapısı Nasıldır?

Analog Wattmetrenin yapısı toplamda iki adet bobinden meydana gelmektedir. Bu iki bobinin bir tanesi seri bağlantı diğeri ise paralel bağlantıya sahiptir. Seri bağlantıya sahip bobin akım bobinidir. Paralel bağlantıya sahip bobin ise gerilim bobinidir. Enerji kaynağı bağlantısı yapıldıktan sonra enerji kaynağından çekilen akım, seri bağlanmış olan akım bobini içerisinden geçer. Gerilim ise paralel olarak bağlanmış olan gerilim bobinini kullanır. Analog Wattmetrelerde dijital ekran yerine ibre bulunur. Bu ibre sağa ve sola hareket ederek Watt değerini gösterir. İbrenin iç tarafta tutturulduğu yer gerilim bobinidir. Analog Wattmetrenin yapısı aşağıdaki gibidir:

analog wattmetre yapısı

Dijital Wattmetrenin Yapısı Nasıldır?

Dijital Wattmetre, analog Wattmetreden farklı olarak gerilim ve akım değerlerini bir mikroişlemci yardımıyla belirler. Bu mikroişlemci, elektrik devresi üzerinden geçmekte olan akımı saniyede ortalama 1000 kere ölçer. Bu sayede dijital Wattmetreler, analog Wattmetrelere göre çok daha hassas ölçümler yapabilmektedir. Tespit edilen akım ve gerilim değerleri formülasyondan geçirilerek elektrik devresi tarafından kullanılan Watt miktarı dijital olarak LCD ekranda kullanıcıya gösterilir. Dijital Wattmetrenin yapısı şöyledir:

dijital wattmetre şeması

Dijital Wattmetre Nasıl Çalışır?

Dijital wattmetrelerin de çalışma prensibi temelde analog Wattmetreler gibidir. Ancak dijital Wattmetreler, bir mikroişlemciye sahiptir. Bu nedenle gerilim bobininden gelen bilgiyi çok kısa süre içerisinde çok fazla defa işleyebilirler. Bu sayede dijital wattmetreler ile çok daha hassas ölçümler yapılabilmektedir. Dijital Wattmetrenin analog Wattmetreden diğer bir farkı ise ibre yerine dijital bir LCD ekran kullanmasıdır. Tespit edilen Watt miktarı, kullanıcıya bu ekran üzerinden dijital bir şekilde gösterilir.

Analog Wattmetre Nasıl Çalışır?

Elektrik devresi, elektrik kaynağına bağlandıktan sonra bobinden akım geçmeye başlar. Bu durum, bobinin etrafında elektromanyetik bir alan ortaya çıkartır. Bobinden geçen akım ile elektromanyetik akımın gücü birbirleri ile doğru orantılıdır. Gerilim bobininden geçen akım ise seri bağlantıya sahip yüksek bir direnç tarafından azaltılır. Bu sayede gerilim, gerilim bobininden geçerken azalır. Bu durum, analog Wattmetrede bulunan ibrenin gerilim bobinine bağlı olarak hareket etmesini sağlar. İbrenin hareketi ise geçen akım kadar olacağı için elektrik devresinin gücü ibrenin durduğu yerde gösterilmiş olur.

Wattmetre Fiyatları Nedir?

Wattmetre; elektrikçilerden, elektronik aksam satıcılarından veya hırdavatçılardan satın alınabilir. Ayrıca internet üzerinden de pek çok siteden online şekilde Wattmetre siparişi vermek mümkündür. Wattmetre satın alırken, ihtiyaçlara göre almak en uygun seçimdir. Eğer çok hassas ölçümler yapılacaksa dijital Wattmetre satın alınmalıdır. Öte yandan analog Wattmetreler daha uygun fiyatlara sahiptir. Görece daha az kullanılacaksa ve analog Wattmetrenin kullanımı biliniyorsa alınmalıdır. Wattmetre fiyatları; markasına ve satıcıya göre değişiklik gösterebilir. Ancak Wattmetre fiyatını etkileyen en büyük faktör, Wattmetrenin tipidir. Analog ile dijital Wattmetreler arasında bariz fiyat farklılıkları görülebilir. Piyasada 40 TL’den başlayan fiyatlarla Wattmetre temin edilebilir. Wattmetre fiyatları tipine, markasına ve kalitesine göre 300 TL’ye kadar çıkabilir.

Wattmetre Enerji Tüketim Sarfiyat Ölçer Priz Nedir, Nasıl Kullanılır?

Wattmetre enerji tüketim sarfiyat ölçer priz, Wattmetre’nin kullanımı kolay ve günlük yaşamda herkes tarafından güvenle kullanılabilir hale getirilmiş versiyonudur. Bu cihaz sayesinde fişe sahip herhangi bir elektrikli eşyanın kaç Watt güç ile çalıştığı kolaylıkla tespit edilebilir. Bu cihazın arka tarafında fiş yer alırken, ön tarafında ise priz yer almaktadır. Cihazın fişi doğrudan elektrik kaynağına yani bir prize takılır. Kaç Watt güce ihtiyaç duyduğu tespit edilmek istenen elektronik aletin fişi ise bu cihaz üzerinde yer alan priz bölümüne takılır. Cihazın üzerindeki ekranda ise kullanılan Watt gösterilir. Bu sayede herkes kolaylıkla herhangi bir cihazın kaç Watt tüketim gerçekleştirdiğini tespit edebilir. Örnek bir Wattmetre enerji tüketim sarfiyat ölçer priz şu şekildedir:

wattmetre enerji tüketim sarfiyat ölçen priz

Diğer Sayfalar

Statik Elektrik Nedir?Elektriği Kim Buldu? Elektrik Nasıl Keşfedildi?Nükleer Atık Nedir? Radyoaktif Atık Nedir?Amper Nedir?Andre-Marie Ampere Kimdir?Voltaj Nedir? Elektrik Akımı Nedir?Elektrik YüküWatt Nedir?James Watt Kimdir?Nükleer EnerjiGeorg Simon OhmIsaac NewtonSıfır Daire Elektrik AboneliğiManyetik Alan Nedir?Doğal Gaz Nedir?Radyasyon Nedir?Bobin Nedir?James Clerk Maxwell Kimdir?Gauss Yasası Nedir?Elektrik Potansiyeli Nedir?Nükleer Enerji Mühendisi Nedir?Maxwell Denklemleri Nedir?Carl Friedrich Gauss Kimdir?Elektrik Birimleri Nelerdir?Nükleer Reaktör Nedir?Elektromanyetik Nedir?Coulomb Yasası Nedir?Elektrik Alanı Nedir?Elektrostatik Nedir?Volta Pili Nedir?Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta Kimdir?En İyi Doğal Gaz SobasıHendrik Casimir Kimdir?Doğal Gaz Sobası Nedir?Albert Einstein Kimdir?Thomas Edison Kimdir?Nikola Tesla Kimdir?Işık Hızı Nedir?Jeneratör Nedir?Transistör Nedir?Jeneratörün Ana Parçaları Nelerdir?Türkiye'de Doğal GazPil Nedir?Manyetik Kuvvet Nedir?Wattmetre Nedir?Manyetizma Nedir?Elektrik Kablo Çeşitleri Nelerdir?Ohm Kanunu Nedir?Mıknatıs Nedir?Diyot Nedir?Ampermetre Devreye Nasıl Bağlanır?Elektrik Topraklama Nedir?Elektromıknatıs Nedir?Elektrikli Battaniye Nedir?Elektriksel İletken Nedir?Termik Santral Nedir?Termosifon Nedir?Ampul Nedir?Ampermetre Nedir?Buat Nedir?Dalga Enerjisi Nedir?Uzatma Kablosu Nedir?Elektrik Kablosu Renkleri ve Anlamları Nedir?Elektrikli Bisiklet Nedir?Elektrik Yangını Nasıl Çıkar?Edwin Hall Kimdir?Hall Olayı ya da Etkisi Nedir?Elektrik Kazaları Nasıl Önlenir?Michael Faraday Kimdir?Kısa Devre Nedir?George Westinghouse Kimdir?Doğal Gaz Sayacı Nedir?Isı Yalıtımı Nedir?Doğal Gaz Kaçağı Nasıl Anlaşılır?Doğal Gaz Tasarrufu Nasıl Yapılır?Elektrik Çarpması Nedir?Hidrolik Enerji Nedir?Alternatif Enerji Kaynakları Nelerdir?Doğal Gaz AcilDoğal Gaz Alarmı Nedir?Sir Adam Beck Kimdir?Elektrik ile İlgilenen Bilim AdamlarıFırın Ne Kadar Elektrik Harcar?Röle Nedir?
İlgili İçerikler