Watt Nedir? Watt Nasıl Hesaplanır ve Formülü Nedir?

Watt Nedir? Wh Ne Anlama Gelmektedir?

Watt enerji dönüşümü ölçen oranın Uluslararası Birimler Sistemi tarafından kabul gören birimidir. Watt elektriksel güç birimidir ve kısaca W ile gösterilir.

encazip’te kredi karşılaştırması yapabilirsiniz!
Kredi Tutarı
Kredi Vadesi
İhtiyaç Kredisi Hesaplama
Watt Nedir? Sayfa Özeti

Watt ve Watt-Hours Arasındaki Fark Nedir?

Watt-Hours bir elektronik cihazın bir saatte kaç Watt elektrik tükettiğini ifade eden birimdir. Örneğin, 10 WattSaat değerine sahip bir ampul devamlı kullanıldığında güde 240 Watt elektrik tüketir.

Bonus genç kredi kartı encazip

Watt Formülü Nedir?

Watt hesaplama formülü şöyledir:

Güç (Watt) = Akım (Amper) x Gerilim (Volt)

Watt formülünde Amper akım şiddetini, Volt ise iletkenin iki ucu arasındaki elektrik yükü farkını ifade eder.

Klasik Mekanikte Watt Formülü Nedir?

Klasik mekanikte, hızı sabit bir cismin 1 metre/saniyede 1 Newtonluk yükü 1 Watt eder. Klasik mekanikte Watt formülü şudur:

1 Watt = 1 Newton x Metre / Saniye

Elektromanyetizmde Watt Formülü Nedir?

Elektromanyetizmde bir iletkenin iki ucu arasındaki 1 Voltluk elektriksel potansiyel farkında 1 Amperlik akım aktığında yapılan iş 1 Watt olur. Elektromanyetizmde Watt formülü şu şekildedir:

Watt = Volt x Amper x PF(Power Factor)

OHM ile Watt Formülü Nasıl İfade Edilebilir?

Ohm, bir elektrik devresindeki direnç birimidir. Ohm’un formülü şu şekildedir:

Ohm = Volt / Amper

Ohm ile Watt hesaplama ise şu formülle yapılır:

Watt = Volt2 / Ohm

Elektrik devresinde Amper’in bilinmediği durumlarda bu formül kullanılarak güç hesaplaması yapılır.

PikoWatt Nedir?

PikoWatt, bir Watt’ın trilyonda biridir. Radyo ve radar alıcıları ile radyo astronomide kullanılır.

NanoWatt Nedir?

NanoWatt, bir Watt’ın milyarda biridir. 1 m2 genişliğindeki bir toprak parçası, görünen durumdaki tek bir yıldızdan 1 nanoWatt güç alır.

MikroWatt

MikroWatt, bir Watt’ın milyonda biridir. EEG ve EKG gibi teknolojilerde ölçüm amacıyla kullanılır.

Miliwatt

MiliWatt, bir Watt’ın binde biridir. İşitme cihazları bir miliWatt’tan daha az, lazer işaretçiler ise yaklaşık 5 miliWatt güç kullanır.

Kilowatt

KiloWatt, bir Watt’ın bin katıdır. Günlük elektronik aletlerin belirli periyotlarda tükettiği elektrik gücünü ifade etmekte kullanılır. KiloWatt, kW şeklinde gösterilir.

MegaWatt

MegaWatt, bir Watt’ın bir milyon katıdır. Hastane, alışveriş merkezi gibi büyük yapıların, uçak gemisi ve kruvazör gibi büyük taşıtların elektrik tüketimini hesaplamada kullanılır. MegaWatt, MW ile gösterilir.

GigaWatt

GigaWatt, bir Watt’ın bir milyar katıdır. Genellikle hidroelektrik santralleri gibi büyük güç üretim tesislerinin kurulu gücünü ifade etmek için kullanılır. Örneğin Atatürk Barajı’nın kurulu gücü 2,4 GigaWatt’tır. GigaWatt, GW ile gösterilir.

TeraWatt

TeraWatt, bir Watt’ın bir trilyon katıdır. Genellikle tüm dünyanın tükettiği elektriği hesaplamada kullanılır. Bir şimşeğin çaktığı andaki gücü 1 teraWatt’tır fakat bu sadece 30 milisaniye sürer.

PetaWatt

PetaWatt, bir Watt’ın bir katrilyon katıdır. Çok büyük, evrensel güç tanımlamaları için kullanılır. Güneş ışığından dünyanın atmosferine yansıyan güç yaklaşık 174 petaWatt’tır.

Elektriksel ve Isısal Wattlar Nedir?

Elektrik güç endüstrisinde MWe, MegaWatt elektriği; MWt ise ısısal megaWatt’ı ifade eder. Örneğin 2109 MWt’lik bir nükleer reaktör 648 MWe’lik elektrik üretir.

Bisiklette Watt Nedir?

Bisiklet sporunda antrenmanlarda en önem verilen ölçüm metodu üretilen elektrik gücüdür. Bisiklet sürücülerinin performans değeri, tekerleklerin dönmesi sonucu üretilen elektriğin ölçümü ile belirlenir.

Ses Sistemlerinde Watt Nedir?

Ses sistemlerinde Watt, ses üretilen birim zamanda harcanan elektrik gücünü ifade eder.

Oto Hoparlör Watt Nedir?

Oto hoparlörlerde Watt, hoparlör sisteminin birim zamanda ses üretmek için harcadığı elektrik gücünü ifade eder. Genellikle oto hoparlörlerde 30-50 Watt gücünde kuvvetlendiriciler kullanılır.

Wattmetre Nedir?

Wattmetre bir elektrik akımındaki elektrik gücünü ölçen ölçüm cihazıdır. Bir devredeki elektrik gücünü tespit edebilmek için o devredeki akım şiddetini ve gerilimi de bilmek gerekir. Dolayısıyla Wattmetre bu iki birimi de tespit ederek çarpar ve elektrik gücünün Watt cinsinden değerini hesaplar.

Alternatif Akımda Güç Formülleri Nedir?

Alternatif akımda aktif güç (P), reaktif güç (Q) ve görünür güç (S) ölçümleri şu formüllerle yapılır:

 • Aktif Güç (P) Formülü: P = V.I.Cos(ϕ)
 • Reaktif Güç (Q) Formülü: Q = V.I.Sin(ϕ)
 • Görünür Güç (S) Formülü: S = V.I

Bir Fazlı Alternatif Akımda Güç Formülleri Nedir?

Temel elektrik teorisine göre  alternatif akımda (AC) tek fazlı (monofaze) bir sistem için aşağıdaki güç formülü aşağıdaki şekildedir:

 • P = V x I x Cos Ф
 • P = I2 x R x Cos Ф
 • P = V2 / R (Cos Ф)

Bu formülde;

P= Watt cinsinden güç

V= Volt cinsinden Voltaj

I= Amper cinsinden akım

R= Ohm cinsinden direnç

Cos Ф = Güç faktörü

3 Fazlı Alternatif Akımda Güç ve Güç Formülleri Nedir?

Üç fazlı (trifaze) sistemlerde güç formülü aşağıdaki gibidir:

 • P = √3 x VL x IL x Cos Ф
 • P = 3 x VPh x IPh x Cos Ф
 • P = 3 x I2 x R x Cos Ф
 • P = 3 (V2 / R) x Cos Ф

Bu formülde;

P= Watt cinsinden güç

V= Volt cinsinden Voltaj

I= Amper cinsinden akım

R= Ohm cinsinden direnç

Cos Ф = Güç faktörü

Omik Almaçlarda Güç Devreleri Nedir?

Üç fazlı tav fırınları ve üç fazlı elektrik sobaları gibi alıcılara omik almaç denir. Omik almaçlarda güç hesaplama formülü şu şekildedir:

P = √3V.I

Endüktif Akımda Güç Problemleri Nedir?

Alternatif akım, elektrik kaynağından çıktıktan sonra meydana gelen gerilimin genlik ve yön bakımından periyodik olarak değişmesidir. 

Alternatif akımda 3 farklı güç ortaya çıkar:

 • Aktif Güç
 • Reaktif Güç
 • Görünür Güç

Reaktif güç, iş yapmayan güçtür ve kendi içinde; “endüktif” ve “kapasitif” olarak 2’ye ayrılır. Endüktif akım, elektrik devrelerinde bobinden kaynaklı faz kayması nedeniyle oluşur. Kapasitif güç ise, elektrik devrelerinden kondansatör kaynaklı sorunlardan ortaya çıkar. 

Endüktif akımın veya kapasitif akımın belirlenen oranların üzerinde olması kompanzasyon kaynaklı güç problemlerine neden olur.

Watt ve Amper İlişkisi Nedir?

Watt, bir devredeki elektrik gücünü, amper ise devredeki akım şiddetini ifade eder. Amper hesaplamada Watt ve Volt kullanılır:

Amper = Watt / Volt

Watt ve Voltaj İlişkisi Nedir?

Voltaj (Gerilim), bir elektrik devresinde iletkenin iki ucu arasındaki elektrik potansiyeli farkıdır. Voltaj hesaplamada Watt ve Amper kullanılır:

Volt = Watt / Amper

Watt ve OHM İlişkisi Nedir?

Ohm, bir elektrik devresinde iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği dirençtir. Ohm hesaplamada Volt ve Watt kullanılır:

Ohm = V2 / W

Daha fazla bilgi için “Ohm Kanunu” içeriğini okuyabilirsiniz.

Joules ve Watt İlişkisi Nedir?

Joule, bir metre üzerinden 1 Newtonluk kuvvet uygulanarak yapılan işi tanımlayan birimdir. Joule hesaplamada Watt ve zaman kullanılır:

Joule = Watt x saniye

Bir Elektrik Sobası 5 Saat Çalıştığında Ne Kadar Watt Elektrik Harcar?

Elektrik faturası hesaplama işlemi yapıldığında 2500 Watt gücünde bir elektrik sobası 5 saat çalıştığımda 9,39 TL tutarında 12,5 kWh elektrik harcar. Yılda 6 ay ve haftanın her günü 5 saat çalışan bir elektrik sobası yılda 1577,24 TL tutarında 2100 kWh elektrik harcar.

Bir Buzdolabı Kaç Watt Elektrik Harcar?

Buzdolabı elektrik tüketimi hesaplaması yapıldığında A+ enerji sınıfı bir buzdolabı ayda 22,21 TL tutarında 29,57 kWh, yılda 266,49 TL tutarında 354,82 kWh elektrik harcar.

55 İnç Televizyon Kaç Watt Elektrik Harcar?

Televizyon elektrik tüketimi hesaplaması yapıldığında Günde 5 saat kullanılan 55 İnç A+ enerji sınıfı bir televizyon ayda 10,30 TL tutarında 13,72 kWh, yılda 123,66 TL tutarında 164,64 kWh elektrik harcar.

Bilgisayarların Watt Miktarı Nasıl Kontrol Edilir?

Bilgisayar üzerinde yazan Watt cinsinden kullanım miktarı, en yüksek potansiyel güç ihtiyacını belirtir. Bilgisayarın gerçek güç tüketimi, kullanım şekline bağlı olarak değişir. Örneğin internette gezinirken potansiyel güç tüketiminin yalnızda %5’i kadar tüketim gerçekleşir. Yüksek grafik değerlerine sahip bir oyun oynanırken bu oran %50’ye kadar çıkabilir.

Bir Ev Bir Ayda Kaç Watt Elektrik Tüketir?

Bir ev ayda ortalama 283 kWh elektrik tüketir. Elektrikli cihazları kullanan kişi sayısı azaldıkça, elektronik cihazların enerji sınıfı yükseldikçe bu rakam düşer. Elektrik faturası ve elektrik tedarikçisi değiştirme hakkında daha fazla bilgiye “serbest tüketici” içeriğinden ulaşabilirsiniz.

10 Watt'ta Kaç Amper Vardır?

1 Volt gerilim olan bir elektrik devresinde Amper ve Watt değerleri eşit olur. Örneğin, gerilimin 1 Volt olduğu bir devrede 10 Watt, 10 Amper eder.

Her Bir Saatte 700 Watt Elektrik Harcamanın Günlük Bedeli Nedir?

Elektrik fiyatları baz alındığında saatte 700 Watt elektrik tüketiminin günlük tutarı 12,62 TL’dir.

Kaç Watt 220 Volt Eder?

Akım şiddetinin 1 Amper olarak ölçüldüğü bir devrede 220 Watt, 220 Volt eder.

Doğrudan Akım (DC) Watt Değeri Alternatif Akım (AC) Watt Değerine Nasıl Dönüştürülür?

Alternatif akım (AC) gücünü fiziksel olarak doğru akım (DC) gücüne dönüştürmek için dönüştürücü adı verilen bir cihaz kullanılır. Ancak alternatif akım (AC) Watt gücünü doğru akım (DC) Watt gücüne matematiksel olarak dönüştürmek ise oldukça kolaydır.  

Genel olarak, DC voltajını AC RMS voltajı olarak ifade ederiz. RMS değeri, İngilizce’de kök ortalama karenin (root mean square) kısaltmasıdır ve kümedeki tüm değerlerin karelerinin ortalamasının (aritmetik ortalama) karekökünü ifade eder. Tipik sinüsoidal AC dalga formları durumunda, dalganın bir periyodunun kök ortalama karesine (RMS değerine) eşittir. Bu, dalganın her dönemde aynı olduğunu varsaydığımız için mümkündür.

Standart bir AC dalga formu için RMS değeri, bu RMS'den DC'ye formülünde gösterildiği gibi, tepe voltajının ikinin kareköküne bölünmesine eşittir:

RMS Değeri = Vp / √2 

Bir AC'nin tepe voltajını bilirsek, gerekli DC voltajını hızlı bir şekilde bulabiliriz. Gerekli DC voltajına eşdeğer olan RMS değeri voltajını elde etmek için tepe voltajını ikinin kareköküne bölünür. Bunun gerçek hayattaki herhangi bir dönüşümden kaynaklanacak kesin DC voltajını değil, tepe AC voltajına dayalı teorik DC voltaj eşdeğerini belirlediği unutulmamalıdır.
​​​​​​

450 Joules Kaç Wattır?

450 Joules 0,125 Wattsaat’tir. Joules Watt eşitliği şu şekildedir:

1 Joules = 0,000278 Wattsaat

150 Joules Kaç Wattır?

150 Joules 0,0416 Wattsaat’tir. Joules Watt eşitliği şu şekildedir:

1 Joules = 0,000278 Wattsaat

1000 Joules Kaç Wattır?

1000 Joules 0.277778 Wattsaat’tir. Joules Watt eşitliği şu şekildedir:

1 Joules = 0,000278 Wattsaat

Watt ve James Watt Bağlantısı Nedir?

İskoç bilim insanı James Watt, buhar makinesini icat etmiştir. Buhar makinesi, Sanayi Devrimi’nin tetikleyicilerinden biri olarak kabul edilmektedir.  

James Watt’ın ismi, 1889'da fizik endüstrisine ve buhar makinesinin geliştirilmesine katkısı nedeniyle British Association for the Advancement of Science (İngiliz Bilim İlerleme Derneği)’nin İkinci Kongresi tarafından elektrik güç birimine verilmiştir.  

1 watt, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) saniyede bir joule işe eşittir.

İlgili İçerikler