Volta Pili ya da Voltaik Pil Nedir?

Volta pili, 1800 yılında Alessandro Volta tarafından icat edilen ve devamlı elektrik akımı sağlayan ilk elektrik pilidir.

Cenova, İtalya'da icat edildi. 1813'ten önce yapılan bu volta pili, 1814'te Volta tarafından Michael Faraday'e sunuldu.

Voltaik pil, kararlı ve tutarlı bir akım üreten ilk gerçek pildir. Voltaik piller, laboratuvar deneyleri için güç kaynağı olarak düşünüldü ve laboratuvarda ilk kez suyun elektrolizi için kullanıldı. Volta pili ayrıca Sir Humphry Davy (İngiliz kimyager mucit) tarafından Boron, Baryum, Kalsiyum, Magnezyum ve Stronsiyum olmak üzere beş yeni elementi izole etmek için kullanıldı.

Volta Pili Ne İşe Yarar?

Volta pili, piyasaya çıktığı dönemde eğlence gösterilerinde kullanılmaya başladı. 1801’de Volta’nın ünü Napolyon’a kadar ulaştı ve Fransız lider onu bir kont yaptı. Voltaik yığınlar ününü arttırdıkça diğer bilimsel keşiflerde de fayda sağlamaya başladı. Volta’nın cihazı halka açıldıktan bir süre sonra, William Nicholson ve Anthony Carlisle tarafından suyu temel bileşenlerine bölmek için kullanıldı. Bu sayede, elektrokimya dediğimiz bilim dalı ortaya çıktı.

Her ne kadar çağ açıp çağ kapatacak nitelikte dahi olsa, volta yığının birtakım eksikleri vardı. Bu eksiklikler, yıllar içerisinde bilim adamları tarafından giderildi ve Volta pili en son halini aldı. Günümüzde, arabaların çalışmasından, yolda müzik dinleyebilmeye kadar, pil gerektiren herhangi bir şeyde Volta pili kullanılmaktadır.

Volta Pili Nasıl Çalışır?

Volta pilinin çalışma prensibi şu şekildedir; bir iletken çözeltinin içine iki farklı iletken çubuk yerleştirilir, bu çubuklar elektrot görevi görürken, iletken çözelti de elektrolit görevini görür. Çubuklar pilin kutuplarıdır. Böylelikle elektrik açığa çıkartabilen ve az miktarlarda depo edebilen bir pil meydana getirilir.

Volta Pili Deneyi Nedir?

Volta pili deneyi, Volta pilinin yapısını ve özelliklerini incelemek için yapılan deneydir. Suyla seyreltilmiş sülfürik asit çözeltisinin içine batırılan iki farklı iletken çubuk yardımıyla basit bir volta pili yapılabilir. Çinko atomları çözelti içinde çözünür ve artı (+) yüklü iyon durumuna geçerler. Bu durumda çinko elektrot eksi (-), bakır elektrot artı (+) yük kazanır. Çinko elektrottaki eksi (-) yükler iletken aracılığıyla bakır elektrota ulaştıklarında çözeltide bulunan hidrojen iyonları nötr hale geçerek gaz halinde bakır elektrot üzerinde toplanırlar. Kısa bir zaman sora bakır elektrot etrafında hidrojen gazının birikmesi artacağı için volta pili akım veremez hale gelir. Bu olaya “kutuplanma” denmektedir. Deneyin sonunda eksi (-) kutup çinko levha olurken, artı (+) kutup ise bakır levha olmuştur.
Volta pili deneyinin aşamaları şu şekildedir:
1- Beherglas içine 200 ml su koyulur ve üzerine bir miktar sülfürik asit dökülür.
2- Bakır ve çinko elektrotları beherglasın içindeki çözeltiye daldırılır
3- Voltmetrenin artı (+) ucuna bakır, eksi (-) ucuna çinko elektrotları bağlanır ve pilin E.M.K’sı (Elektro Manyetik Kuvvet) ölçülür.

Alessandro Volta Pilini İlk Ne Zaman Yaptı?

Alessandro Volta, ilk volta pilini 1800 yılında yapmıştır.

Volta Pili ve Voltaj İlişkisi Nedir?

Voltaj bir iletkenin iki ucu arasında oluşan potansiyel farktır. Bu prensibi keşfeden Alessandro Volta yine bu prensibe dayanarak ilk volta pilini icat etmiştir.

Volta Pili Elektrik Enerjisini Nasıl Barındırır?

Volta, keşfin öncülü olan Luigi Galvani’ninde üzerinde çalışma yaptığı hayvan vücudundaki elektrik potansiyeliyle ilgili birçok araştırma yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda, hayvanların kas hücrelerinde mevcut olan metal iyonlarının ve hücre sıvısının potansiyel fark ürettiğini bulmuştur. Doğadan alınan bu ilham sayesinde kurduğu ilk pil düzeneğinde, kap içerisindeki tuzlu su çözeltisinin birbirinden uzak iki ayrı uç kısmına çinko ve bakır materyalli tabakalar yerleştirmiş ve sonuç olarak elektrik potansiyeli elde etmiştir. Elektrik enerjisi kaynağını bu potansiyellerden almaktadır.

Volta Pili ve Günümüzdeki Piller Arasındaki Fark Nedir?

Volta pili, ıslak pillere örnektir, günümüzde kullanılan piller ise kuru piller sınıfındadır. Pil çeşitleri şunlardır:

  • Kurşun Asit Piller (Aküler)
  • Kuru Piller
  • Alkali Piller
  • Çinko Karbon Piller
  • Çinko Hava Pilleri
  • Gümüş Oksit Piller
  • Lityum Piller

Diğer Sayfalar