UEDAŞ - Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 2004 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından alınan karar ile TEDAŞ ve bünyesinde bulunan bütün dağıtım şirketleri ile birlikte UEDAŞ da özelleştirme kapsamına alınmıştır 2010 yılında Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin Grubu'na devredilmiştir. UEDAŞ, Bursa merkez olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerimizin dağıtım faaliyetlerini sürdürmektedir.

UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş) Hakkında

Özelleştirme sürecinde, Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrılmış, ve UEDAŞ 12 numaralı bölgede hizmet vermek üzere görevlendirilmiştir. Firma özelleştirilme kapsamındayken gerçekleştirilen ihale ile hisse devir işlemleri hız kazanmıştır. UEDAŞ hisselerinin tamamı, ihaleyi 940 milyon Amerikan Doları karşılığında kazanan Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat Grubu tarafından devir alınmıştır. UEDAŞ hisselerinin devir işlemleri 01.09.2010 tarihinde tamamlanmıştır. Böylelikle bu tarihten sonra UEDAŞ, CK Grubu bünyesinde dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini yerine getirmeye başlamıştır.

UEDAŞ, Marmara Bölgesi'nin güney kısmında yer alan bölgede aktif olarak dağıtım hizmetlerini yürütmektedir. Bu bölgede UEDAŞ Uludağ Elektrik toplam dağıtım alanı 35.501 kilometre kare olarak bilinmektedir. Bu alan içerisinde abone sayısı ise toplamda 2.7 milyonun üzerindedir.

Elektrik Dağıtım ve Satış Faaliyetlerinin Ayrılması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan karar neticesinde UEDAŞ tarafından yürütülen dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılmasına yönelik olarak UEDAŞ perakende faaliyetlerini ayırmış, bu faaliyetleri ayrı bir tüzel kişiliğe devretmiştir. 01.01.2013 tarihi itibarıyla perakende ve dağıtım faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesi ile bölgede dağıtım faaliyetleri UEDAŞ tarafından, perakende satış faaliyetleri ise Perakende Satış A.Ş. tarafından yürütülmeye devam edilmektedir.

Uedaş Elektrik Dağıtım İstatistikler

UEDAŞ Elektrik Dağıtım hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
20162015Değişim (%)
2.983.8102.893.9033,11

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 5. elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 16.943.618,97 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %7,98'i gerçekleştirilmekte ve böylelikle UEDAŞ Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 4.'sü olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Uludağ Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İlDağıtım Gerilim Seviyesi (MWh)İletim Gerilim Seviyesi (MWh)Toplam (MWh)Türkiye'ye Göre Oran
Balıkesir2.741.434,93264.691,143.006.126,071,42
Çanakkale1.092.898,502.440.610,303.533.508,801,66
Yalova542.681,66 542.681,660,26

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi UEDAŞ Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %3,34'ünü gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İlAydınlatmaMeskenSanayiTarımsal SulamaTicarethane
Balıkesir%3,8%21,7%43,0%1,0%30,6
Çanakkale%1,5%8,7%75,2%0,7%13,9
Yalova%2,8%25,3%34,5%1,2%36,2

Aşağıdaki grafikte (Uludağ Elektrik Dağıtım Tablosu) Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2018 yılından itibaren abonelerine sağladığı elektrik gücü verilmektedir:

Uedaş Kalite Göstergeleri

Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

Uedaş Kesinti Süreleri (dk)
20152016Değişim (%)
BildirimliBildirimsizToplamBildirimliBildirimsizToplam 
1.187,71.185,82.373,42.274,0803,73.077,729,67

UEDAŞ İletişim Bilgileri

Bulunduğunuz bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi, elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bulunduğunuz bölgede 186 numaralı telefondan da dağıtım şirketlerine ulaşabilirsiniz.

Uludağ Elektrik Dağıtım Bursa

Adres: Çırpan Mah. Stadyum Sok. No:40 Osmangazi Bursa

Telefon: 0224-600-00-00

Uludağ Elektrik Dağıtım Balıkesir

Adres: Akıncılar Mah. 2. Gazi Bulvarı No:39/41 Karesi Balıkesir

Telefon: 0266-202-21-00

Uludağ Elektrik Dağıtım Çanakkale

Adres: Barbaros Mah. Şekerpınar Cad. Trafo Yolu No:1/A Çanakkale

Telefon: 0286-295-17-00

Uludağ Elektrik Dağıtım Yalova

Adres: Şehit Ömer Faydalı Cad. Ahenk Sokak No:2 Yalova

Telefon: 0226-815-39-00