Üç Zamanlı Elektrik Tarifesi Birim Fiyatları

Üç Zamanlı Elektrik Tarifesi Birim Fiyatları

Üç zamanlı elektrik tarifeleri genellikle gece tüketimi yüksek olan evler ile elektrik tüketimini enerjinin pahalı olduğu saatlerde düşük tutarak, daha ucuz olduğu saatlere yayan ticarethane ve sanayi kuruluşları tarafından tercih edilen tarifelerdir.

Abone gruplarına göre ulusal tarife üç zamanlı elektrik tarifeleri aşağıdaki gibidir:

  • Mesken için üç zamanlı elektrik tarifesi birim fiyatları aşağıdaki gibidir:

Gündüz

06.00 - 17.00

1.582541 TL/kWh

Puant

17.00 - 22.00

2.671888 TL/kWh

Gece

22.00 - 06.00

0.711394 TL/kWh

  • Ticarethane için üç zamanlı elektrik tarifesi birim fiyatları aşağıdaki gibidir:

Gündüz

06.00 - 17.00

 2.864067 TL/kWh

Puant

17.00 - 22.00

4.560369 TL/kWh

Gece

22.00 - 06.00

1.514386 TL/kWh
  • Sanayi için üç zamanlı elektrik tarifesi birim fiyatları aşağıdaki gibidir:

Gündüz

06.00 - 17.00

3.078387 TL/kWh

Puant

17.00 - 22.00

4.859961 TL/kWh

Gece

22.00 - 06.00

1.640484 TL/kWh

*Gündüz, puant ve gece saat aralıkları yaz ve kış saati uygulamasına göre farklılık gösterir. 

Ekim'in son pazar günü ile Mart'ın son pazar günü arasında (Kış saati):

Gündüz: 07.00-18.00

Puant: 18.00-23.00

Gece: 23.00-07.00

Mart'ın son pazar günü ile Ekim'in son pazar günü arasında (Yaz saati):

Gündüz: 06.00-17.00

Puant: 17.00-22.00

Gece: 22.00-06.00

*Ülkemizde 2016 yılından beri kalıcı yaz saati uygulamasına geçiş yapıldı. Kış saati uygulaması kalktı ve saatler 1 saat geri alınmıyor.

Üç Zamanlı Elektrik Tarifesi Nedir?

Üç zamanlı elektrik tarifesi, tüketicilere uygulanan elektrik enerjisi birim fiyatının gün içindeki saatlere göre değişiklik gösterdiği tarifedir.

Üç Zamanlı ve Tek Zamanlı Elektrik Tarifesi Arasındaki Fark Nedir?

Tek zamanlı elektrik tarifesinde günün her saatindeki elektrik birim fiyatı aynı olurken, üç zamanlı elektrik tarifesinde fiyatlandırma üç ayrı zaman dilimi için ayrı ayrı yapılır. Üç zamanlı tarifelerdeki zaman dilimleri gündüz, puant ve gece olarak belirlenmiştir ve her bir dilimdeki enerji tüketimi farklı birim fiyattan faturalandırılır.

Üç Zamanlı Elektrik Tarifesi ile Elektrik Faturasında Tasarruf Edilir mi?

Üç zamanlı elektrik tarifesi kullanmak özellikle gece tüketimi yüksek olan tüketiciler için oldukça avantajlıdır ve gece tüketimi yüksek olan bir ev kullanıcısı üç zamanlı tarifeye geçiş yaparak elektrik faturasında yaklaşık %50 oranında tasarruf edebilir.

Üç Zamanlı Elektrik Tüketim Tarifeleri Hangi Zaman Diliminde Geçerlidir?

Üç zamanlı elektrik tüketim tarifelerinde günün her saati için bir fiyatlandırma bulunduğundan 24 saat boyunca geçerlidir.

Üç Zamanlı Elektrik Tarifesinin Avantajları Nedir?

Üç zamanlı elektrik tarifeleri ile sunulan avantajlardan yararlanmak isteyen tüketiciler, elektrik tüketimi yüksek olan aletleri gece saatlerinde çalıştırarak, genel tüketimlerini ise puant saatlerinde yapmaktan kaçınarak elektrik faturalarında tasarruf edebilir.

Üç Zamanlı Elektrik Tarifesindeki Zaman Dilimleri, T1, T2, T3

Üç zamanlı tarifeler yalnızca sayacı dijital olan tüketiciler için uygundur ve mekanik sayaç sahipleri üç zamanlı tarifelerden yararlanamazlar. Bu tarifelerde sayaçlardaki değerler T, T1, T2 ve T3 olarak kaydedilir. Bunların anlamları:

T: Toplam elektrik tüketimini gösteren değerdir. T1, T2 ve T3 tüketim değerlerinin toplamını verir.

T1: Gündüz diliminde tüketilen enerji

T2: Puant diliminde tüketilen enerji

T3: Gece diliminde kullanılan enerji

Elektrik Tarifesi Değişikliği İşlemi Nasıl Yapılır?

Üç zamanlı tarifeye geçiş, tüketicilerin talebi ile elektrik tedarikçileri tarafından yapılmaktadır. Tüm elektrik tedarikçileri talebe göre tüketicilerin üç zamanlı tarifeye geçişlerini sağlayabilir. Daha önce elektrik tedarikçisi değiştirmemiş mesken kullanıcıları, elektrik aldıkları görevli elektrik tedarik şirketinin online işlem merkezinden üç zamanlı mesken elektrik tarifesi başvurusu yaparak geçişi tamamlayabilir. Aynı durumdaki diğer abone gruplarındaki tüketiciler de elektrik tedarik şirketleri ile iletişime geçerek üç zamanlı tarifeye geçiş işlemlerini başlatabilir.

Üç Zamanlı Elektrik Tarifesi ve Akıllı Elektronik Sayaç

Üç zamanlı elektrik tarifesi yalnızca elektronik elektrik sayacı kullanan tüketicilere uygulanabilir, mekanik sayaç kullanan tüketiciler üç zamanlı tarifelerden yararlanamaz. Zira mekanik sayaçlar gün içinde farklı saatleri ayrıt edemediklerinden farklı saatler için tüketim kaydı tutamazlar. Akıllı elektronik sayaçlar ise farklı saat dilimleri için tüketim kaydını tutabilir, bu yüzden üç zamanlı tarifelere yalnızca elektronik sayacı olan tüketiciler geçiş yapabilir.

Akıllı Elektronik Sayaç Nasıl Alınır?

Elektrik sayaçlarının işletmesi ve mülkiyeti elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır. Mekanik sayacının elektronik sayaçla değiştirilmesini isteyen tüketiciler, taleplerini bölgelerindeki elektrik dağıtım şirketine ileterek sayaçlarının akıllı elektronik sayaç ile değiştirilmesini sağlayabilir. Başvurudan sonraki 30 gün içinde mekanik sayaç, akıllı elektronik sayaç ile değiştirilmiş olur.


 

Üç Zamanlı Elektrik Tarifesindeki Puant Nedir?

Puant, Fransızcadan dilimize geçmiş ve bir şeyin en sivri noktası anlamına gelen “pointe” kelimesi kökenlidir. Elektrik tüketim grafiğinde en yüksek nokta olduğu için bu yüksek noktada yapılan elektrik tüketimi puant dönem olarak adlandırılır. Puant terimi piyasada, İngilizce’deki en yüksek nokta anlamına “peak” kelimesinden Türkçeleşmiş olan “Pik” terimi ile de ifade edilir. Üç zamanlı tarifede puant nedir? sorusunun cevabı, "elektrik tüketimin ve elektrik fiyatının en yüksek olduğu saat dilimi" olarak açıklanır.

Üç Zamanlı Elektrik Tarifesine Nasıl Geçilir?

Elektronik sayacı olan herkes elektrik tedarikçisi ile iletişime geçip üç zamanlı tarifeye geçiş yapmak istediğini söyleyerek üç zamanlı tarifeye geçiş yapabilir. Bunun için tek şart elektronik sayaç kullanmak olduğundan, ek belge olmaksızın üç zamanlı elektrik tarifesine geçiş yapılabilir. Üç zamanlı elektrik tarifesi, elektriğin uygun zaman dilimlerinde kullanılması halinde elektrik fatura ödeme miktarına olumlu etki eder.

Tek Zamanlı Elektrik Tarifesinden Üç Zamanlı Elektrik Tarifesine Nasıl Geçilir?

Tüm tüketiciler ilk aboneliklerini başlattıklarında aksi bir talepte bulunmamışlarsa tek zamanlı elektrik tarifesinde enerji tüketimi gerçekleştirir. Tüketicinin mevcutta tek zamanlı tarife kullanıyor olması üç zamanlı tarifeye geçiş yapması için bir engel teşkil etmez ve tüketiciler elektrik tedarikçilerine başvurarak üç zamanlı tarifeye geçişlerini sağlayabilir.

Elektrik Tedarik Şirketleri ve Üç Zamanlı Tarifeleri

Üç zamanlı elektrik tarifeleri elektrik tüketiminin en az %30’unun gece tüketen evler için avantajlıdır, gece tüketimi bu orandan düşük olan ya da puant tüketimi toplam elektrik tüketiminin %20’sinden fazla olan evler için dezavantajlıdır ve daha fazla elektrik faturası ödenmesine yol açar.

Görevli elektrik tedarik şirketleri tarafından sunulan üç zamanlı tarifelerin birim fiyatları ulusal elektrik tarifelerinde EPDK tarafından belirlenir. Tüm görevli elektrik tedarik şirketlerinin uyguladıkları tek zamanlı ve üç zamanlı tarifeleri aşağıdaki tabloda incelenebilir:

Serbest elektrik tedarik şirketleri ise serbest tüketicilere üç zamanlı tarifeleri bir seçenek olarak sunabilir. Gece elektrik kullanımı yüksek olan tüketiciler, serbest elektrik tedarik şirketleri tarafından sunulan tarifeleri öğrenmek için encazip.com’da karşılaştırma yapabilir.

Üç Zamanlı Tarife Kademeli Elektrik Tarifesinden Farklı mıdır?

Üç zamanlı elektrik tarifesi, kademeli elektrik tarifesinden farklıdır. Üç zamanlı elektrik tarifesinde, günün 3 farklı zaman aralığı için 3 farklı elektrik birim fiyatı uygulanır ancak kademeli elektrik tarifesinde günün her saatinde tüketilen elektrik aynı birim fiyat ile hesaplanır. Kademeli elektrik tarifesinde, belirli bir limitin üzerinde tüketim yapan kullanıcıların faturası pahalı, belirlenen limitin altında tüketim yapan kullanıcıların faturası ise daha ucuz birim fiyattan hesaplanır. Kademeli elektrik tarifesi için belirleyici olan limit, EPDK tarafından açıklanır.