Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ)

TREDAŞ, Trakya Bölgesi’nde (Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde) elektrik dağıtım şebekesinin işletilmesi ile görevli şirkettir. Sahibi IC Yatırım Holding olan Tredaş, bölgede şebeke ile ilgili tüm konularda tüketicilere hizmet vermekle yükümlüdür.

TREDAŞ Hakkında

TREDAŞ, görevli olduğu bölgede 1,5 milyonluk bir nüfus için çalışmakta, bu nüfus içerisinde de yaklaşık 850 bin abonesine 19,139 km2’lik dağıtım alanında 18 bin kilometrelik enerji nakil ve dağıtım hattıyla hizmet vermektedir. Dağıtım bölgeleri arasında TREDAŞ, kayıp kaçak oranı olarak en düşük orana sahip olan şirkettir. Aynı zamanda yapılan enerji dağıtımları ile Trakya Elektrik Dağıtım yine dağıtım bölgeleri arasında dokuzuncu olmuştur.

TREDAŞ Özelleştirilmesi

Hisselerinin tamamı TEDAŞ’a ait bulunan şirketin blok satışı yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildikten sonra, TREDAŞ hisseleri 19.03.2010 tarihinden itibaren ihaleye çıkarılmıştır. 09.08.2010 tarihinde yapılan ihale ile IC İçtaş Elektrik A.Ş.’ye devri gerçekleştirilmiştir. 30.12.2010 tarihinde devir işlemleri gerçekleştirilen şirket 01.09.2036 tarihine kadar, yani 25 yıllık bir süre boyunca IC İçtaş Elektrik A.Ş. bünyesinde dağıtım faaliyetlerini sürdürecektir.

Örnek tedarikçi tablosu yüklenior...

Satış ve Dağıtım Faaliyetlerinin Birbirinden Ayrılması

TREDAŞ 2013 yılına kadar perakende ve dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmiş, EPDK’nın(Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu) dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler tarafından gerçekleştirilmesi kararına yönelik olarak 01.01.2013 tarihi itibarıyla dağıtım ve satış faaliyetlerini birbirinden ayırmıştır. Dağıtım hizmetlerini gerçekleştirmeye devam eden TREDAŞ, perakende satış yetkisinin elinden alınmasıyla, bu yetkiyi TREPAŞ Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye devretmiştir.

Tredaş Elektrik Dağıtım İstatistikler

Trakya Elektrik Dağıtım hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili genel bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Tredaş Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
2016 2015 Değişim (%)
991.026968.4592,33

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 15. elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 9.257.440,21 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %4,36'sı gerçekleştirilmekte ve böylelikle TREDAŞ Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 10. şirketi olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Trakya Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İl Dağıtım Gerilim Seviyesi (MWh) İletim Gerilim Seviyesi (MWh) Toplam (MWh) Türkiye'ye Göre Oran
Tekirdağ3.639.509,432.507.801,076.147.310,502,90
Kırklareli1.386.720,57571.185,861.957.906,430,92
Edirne1.149.585,442.637,851.152.223,290,54

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi TREDAŞ Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %4,36'sını gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İl Aydınlatma Mesken Sanayi Tarımsal Sulama Ticarethane
Tekirdağ%0,6%8,1%79,6%0,1%11,6
Kırklareli%1,1%9,8%75,0%0,2%13,8
Edirne%3,1%22,6%38,9%4,4%31,1

Aşağıdaki grafikte (TREDAŞ Elektrik Dağıtım Tablosu) Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2018 yılından itibaren abonelerine sağladığı elektrik gücü verilmektedir:

TREDAŞ Kalite Göstergeleri

Elektrik satış görevinin elektrik dağıtım şirketleri bünyesinden ayrılmasıyla birlikte şirketin görevi, elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

Tredaş Kesinti Süreleri (dk)
2015 2016 Değişim (%)
Bildirimli Bildirimsiz Toplam Bildirimli Bildirimsiz Toplam
277,32.276,42.553,8534,21.493,32.027,6-20,60

TREDAŞ Trakya Elektrik Dağıtım İletişim

Bulunduğunuz bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi, elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bulunduğunuz bölgede 186 numaralı telefondan da dağıtım şirketlerine ulaşabilirsiniz.

TREDAŞ Trakya Elektrik Dağıtım Tekirdağ

Adres: 100. Yıl Mah. Barboros Cad. No:24/1 A Blok Tekirdağ

Telefon: 0282-258-26-00

Tredaş Kırklareli

Adres: Özel İdare İş Hanı İstiklal Caddesi Kat 3 Kırklareli

Telefon: 0288-214-07-55

Tredaş Edirne

Adres: İstasyon Mah. Kriantem Sok. No:1 Edirne

Telefon: 0284-236-58-58

Diğer Sayfalar