Toroslar Elektrik Dağıtım (EDAŞ)

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ)

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirket (Toroslar Edaş), Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kilis ilerinin elektrik dağıtım şirketidir ve bu illerdeki elektrik dağıtım şebekesinin işletilmesinden sorumludur. Şirketin sahibi Sabancı Holding ve E.ON ortaklığındaki Enerjisa’dır. Aynı bölgede görevli tedarik şirketi olan Enerjisa Toroslar’dan tamamen farklı bir şirket olarak faaliyetlerinde devam etmektedir.

Toroslar Sayfa Özeti

Türkiye Elektrik Kurumu’nun Yeniden Yapılandırılması

Bakanlar Kurulu tarafından 1994 tarihinde alınan karar ile, TEK(Türkiye Elektrik Kurumu) yeniden yapılandırılarak, TEDAŞ(Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) ve TEAŞ(Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.) adlı iki ayrı kamu kurumu olacak şekilde ayrılmıştır. Alınan bu karar ile dağıtım faaliyetleri TEDAŞ; üretim ve iletim faaliyetleri de TEAŞ tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Toroslar EDAŞ ve Özelleştirilme Süreci Hakkında

Toroslar EDAŞ, özelleştirme süreci öncesinde, bir kamu kurumu olarak TEDAŞ bünyesinde elektrik dağıtımı yapan bir şirketti. Şirket Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerinin elektrik enerjisi teminini ve dağıtımını gerçekleştirmekteydi.

Toroslar EDAŞ, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2012 Kasım ayında %100 oranındaki hisseleri blok satış yöntemi ile özelleştirilmek için ihaleye çıkarılmıştır. Toroslar EDAŞ hisselerinin %100'ünün satılması için başvuran 9 firma arasından, 15.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda en yüksek teklifi 1.725 milyon dolar teklif ile Sabancı Holding ve E.ON ortaklığındaki Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. vermiştir.

Toroslar EDAŞ, günümüzde Enerjisa bünyesinde Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerine dağıtım hizmeti sunmaya devam etmektedir.

Toroslar Elektrik Dağıtım & Satış Faaliyetleri

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda, EPDK tarafından yapılan değişiklik sonucunda dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin birbirinden farklı tüzel kişilikler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği kararı verilmiştir. Bu karar neticesinde Toroslar EDAŞ dağıtım faaliyetlerini yürütmekte, bölgenin görevli tedarikçiliğini ise Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. yapmaktadır.

Toroslar Elektrik Dağıtım İstatistikler

Toroslar Elektrik Dağıtım hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Toroslar Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
20162015Değişim (%)
3.669.9123.505.1824,70
 

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 3. elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 25.740.060,07 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %12,12'si gerçekleştirilmekte ve böylelikle Toroslar Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 1.'si olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İlDağıtım Gerilim Seviyesi (MWh)İletim Gerilim Seviyesi (MWh)Toplam (MWh)Türkiye'ye Göre Oran
Osmaniye692.922,152.966.341,383.659.263,531,72
Gaziantep2.808.978,413.972.305,166.781.283,573,19
Mersin3.659.852,39879.063,414.538.915,802,15
Kilis224.478,4231.720,90256.199,320,12
Hatay2.594.624,971.719.932,304.314.557,272,02

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Toroslar Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %9,2'sini gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Ayrıca elektrik fiyatları sayfamızdan güncel fiyatlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Toroslar Elektrik Dağıtım Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İlAydınlatmaMeskenSanayiTarımsal SulamaTicarethane
Osmaniye%0,7%5,7%88,0%0,3%5,4
Gaziantep%1,0%13,4%68,7%2,5%14,5
Mersin%2,5%23,636,3%6,2%31,5
Kilis%4,3%24,9%17,7%11,8%41,3
Hatay%2,1%15,3%57,0%6,0%19,7

Aşağıdaki grafikte (Toroslar Elektrik Dağıtım Tablosu) Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2018 yılından itibaren abonelerine sağladığı elektrik gücü verilmektedir:

Toroslar Kalite Göstergeleri

Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

Toroslar Kesinti Süreleri (dk)
20152016Değişim (%)
BildirimliBildirimsizToplamBildirimliBildirimsizToplam 
731,2852,11.583,3878,6906,21.784,812,73

Toroslar Elektrik Dağıtım İletişim

Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay illerini kapsayan bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi olan Toroslar TEDAŞ, elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bölgeden 186 numaralı telefondan ya da bölge dışındayken 444-4-372 numarasını arayarak Toroslar Elektrik Dağıtım Çağrı Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.

Toroslar Elektrik Adana

Adres: Seyhan Barajı İçi Yüreğir ADANA

Telefon: 444-4-372

Toroslar Elektrik Osmaniye

Adres: Rahime Hatun Mah. Musa Şahin Bul. No:3-4 Merkez OSMANİYE

Telefon: 444-4-372

Toroslar Elektrik Gaziantep

Adres: İncilipınar Mah. Prof. Muammer Aksoy Bul. Şehitkamil GAZİANTEP

Telefon: 444-4-372

Toroslar Edaş Mersin

Adres: Kültür Mah. İsmet İnönü Bulvarı Liman Apt. No:148 Akdeniz MERSİN

Telefon: 444-4-372

Toroslar Edaş Kilis

Adres: Büyükkütah Mah. Cumhuriyet Cad. No:160 KİLİS

Telefon: 444-4-372

Toroslar Edaş Hatay

Adres: Ürgan Paşa Mah. 75.Yıl Bul. Ravi Apt. No:32/C Antakya HATAY

Telefon: 444-4-372

İlgili İçerikler