Sağlık Sigortası Fiyatları ve Teklifleri 2023

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası, sigorta poliçesinde verilen teminatlar doğrultusunda sağlık hizmetlerinin giderlerini karşılayan bir sigorta türüdür.

Özel sağlık sigortası, sigorta poliçesinin kapsamına bağlı olarak değişmek şartıyla doktor muayeneleri, yatarak tedavi, tahlil, ameliyat ve check-up gibi sağlık hizmetlerinin tamamına kapsayan özel bir sigorta türüdür. Özel sağlık sigortasının temel amacı ise herhangi bir sağlık sorununun oluşması halinde, iyi hastanelerde, bütçeyi zorlamadan tedavi görülmesini sağlamaktır. Zorunlu değildir. Yapılması isteğe bağlıdır. 

Özel Sağlık Sigortasının Avantajları Nedir?

Özel sağlık sigortası, zorunlu bir sigorta türü değildir. Zorunlu olmamasına karşılık bünyesinde barındırdığı avantajlar sebebiyle bireylerin büyük bir kısmı tarafından yapılır. Zorunlu sağlık sigortasının kapsamadığı alanları kapsaması sebebiyle avantalı görülür. Özel sağlık sigortası avantajları şunlardır.

 • Yenilenebilir
 • Kapsam altındaki her türlü hizmetten faydalanma olanağı sunar
 • Maddi imkanları kullanmadan sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı sağlar
 • Vergi indirimine tabidir
 • Arzu edilen her hastanede geçerlidir
 • İç huzuru sağlar
 • Özel hastanelerde, bütçeyi zorlamadan tedavi görülmesini sağlar
 • Vergi indirimi bulunur (brüt aylık kazancın, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak şartıyla, %15’i oranında gelir vergisi indirimi sağlar)

Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Nedir?

Özel sağlık sigortasına sahip beyanname esasına dayalı vergi mükellefleri; kendilerinin, eşlerinin ve 18 yaşından küçük tüm çocuklarının sağlık sigortası primlerinin toplamını vergiden düşürme hakkına sahiptir. Ancak vergiden düşülebilecek toplam matrah, kişi tarafından bir yılda elde edilen brüt gelirin %15’ini aşamaz. Aynı zamanda düşülebilecek vergi miktarı, yıllık asgari ücret brüt tutarını da aşamaz. 

Özel Sağlık Sigortasında Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir?

Özel sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi, sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketi tarafından sigortalıya verilen sağlık sigortası poliçesinin ömür boyu aynı planla yenileneceği garantisidir. Özel sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisinin şartları sigorta şirketine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca sigortalının istediği zaman şartları yenilemek üzere eski poliçeyi sonlandırıp yeni anlaşma yapma hakkı bulunur. 

Özel Sağlık Sigortası Bekleme Süresi Nedir?

Özel sağlık sigortası bekleme süresi, sigorta yaptıracak olan kişinin hali hazırdaki hastalıklarının yanı sıra aileden gelen kalıtsal hastalıklar ve geçmiş hastalıklarının incelenmesi sürecidir. Bazı hastalıkların ortaya çıkabilmesi veya tespit edilebilmesi için belirli bir süre geçmesi gerekir. Sigorta şirketinin bu incelemeleri yaptığı ve kişinin hastalıklarla ilgili süreç takibinin yapıldığı sürece “bekleme süresi” adı verilir.

Bekleme süresi sona ermeden, bu süre kapsamında ele alınan hastalıkların tedavileri özel sağlık sigortası tarafından karşılanmaz. Özel sağlık sigortası bekleme süresi ilk poliçe anlaşması için bir yıldır. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde ise bu süre üç ay olarak değerlendirilir. Farklı sigorta şirketlerinin bekleme süreleri ve sigorta altına aldığı hastalıklar ile bu hastalıklara ait bekleme süreleri farklılık gösterebilir.

Özel Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Özel sağlık sigortasından 18 ile 65 yaş arasındaki her birey faydalanabilir. Bazı sigorta şirketleri çeşitli şartlar altında 65 yaş üzeri kişiler için de özel sağlık sigortası poliçesi sunar. Bu şartlar arasında; önceki özel sağlık sigortası poliçelerinin düzenli olarak yenilenmiş olması veya bireyin herhangi bir ciddi sağlık problemi olmaması gibi unsurlar bulunur. Özel sağlık sigortası yalnızca bireyi değil, sigortayı yaptıran kişinin eş ve çocuk gibi yakınlarını da kapsayabilir.

Sağlık Sigortasına Aile Fertleri Eklenebilir mi?

Özel sağlık sigortası poliçesine aile fertleri de eklenebilir. Hali hazırdaki bir özel sağlık sigortasını yenilerken veya yeni yaptırırken sigorta şirketine eş ve çocukları da kapsayan bir sigorta poliçesi hazırlanması için talepte bulunulabilir. Bu sigorta poliçesi daha farklı şartlara ve prim ödemelerine sahiptir. Özel sağlık sigortasından poliçeye eklenen tüm aile fertleri yararlanabilir. 

Çocuklar için Özel Sağlık Sigortası Yaptırılabilir mi?

18 yaş altındaki bireylere doğrudan özel sağlık sigortası yapılamaz. Ancak ebeveynlerden birine ait özel sağlık sigortasının kapsamına çocuk veya çocuklarla ilgili eklemeler yapılabilir. Ebeveynlerden birisi özel sağlık sigortasına sahipse, sigorta şirketine başvuruda bulunarak poliçeye çocukları da dahil edecek tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir. 

Sağlık Sigortası Fiyatları ve Ücretleri Nedir?

Özel sağlık sigortası fiyatları çok çeşitli faktörlere göre belirlenir. Özel sağlık sigortası fiyatları da oldukça geniş bir fiyat aralığında yer alır. Bireyin geçmiş hastalıkları, mevcut hastalıkları, gelecekte yakalanma ihtimalinin yüksek olduğu hastalıklar, risk durumu, sigortanın neleri kapsadığı, poliçenin genel kapsamı ve tamamlayıcı unsurlar özel sağlık sigortası fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Özel sağlık sigortası fiyatları yılda 3.000 TL’den başlayıp 50.000 TL’ye kadar uzanan geniş fiyat aralığına sahiptir. 

Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Farkları Nedir?

Özel sağlık sigortası, poliçede yer alan teminatlar kapsamında bulunan sağlık harcamalarının poliçe dahilinde belirlenmiş olan oranda sigorta şirketi tarafından karşılandığı bir sigorta türüdür. Söz konusu belirlenmiş oranın üzerinde kalan kısım ise sigortalı kişi tarafından ödenir. Örneğin poliçe ödeme vaadi %80 olsun. Hastanın gördüğü tedavinin 1.000TL tutması durumunda 800TL sigorta tarafından, 200TL ise sigorta sahibi tarafından karşılanır. Tamamlayıcı sağlık sigortası ise sigorta kapsamındaki teminatlar, limitler ve anlaşmalar dahilinde ek ücret talep etmeyen bir sigorta türüdür.  

Özel Sağlık Sigortasında Teminat Dışı Durumlar Nedir?

Özel sağlık sigortasında teminat dışında kalan ve sigorta tarafından karşılanmayan durumlar vardır. Özel sağlık sigortası poliçe içeriği, sigorta şirketlerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu sebeple özel sağlık sigortası yaptırmaya karar vermeden önce şirket poliçe içeriklerinin detaylı incelenmesi gerekir. Özel sağlık sigortası teminatı dışında olan durumlar ise şunlardır. 

 • Sigorta poliçesinin başlangıç tarihinden önceki dönemlere dayanan hastalıklar 
 • Doğum ve ebelik masrafları 
 • Optik cam, lens ve çerçeve masrafları 
 • Diş ve dişçilik masrafları 
 • Her türlü estetik masrafı 
 • Kısırlık tedavisi 
 • Zayıflama amacı güdülerek gerçekleştirilen mide ameliyatlarına ait masraflar 
 • Sünnet 
 • Doğuştan gelen hastalıklar 
 • SGK tarafından karşılanmayan hastalıklar 
 • Anlaşmalı yerler dışındaki yerlerde yaptırılan işlemler 

Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Özel sağlık sigortası kapsamında standart olarak yer alan belirli operasyon ve hastalıklar yer alır. Bu hastalık ve operasyonlar, kimi durumlarda sigorta şirketlerinin poliçelerinde yer almayabilir. Özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen bireylerin, poliçenin kendilerine hitap edip etmediklerini öğrenmek amacıyla poliçe içeriğini detaylı incelemeleri gerekir. Özel sağlık sigortası kapsamında yer alan hizmetler şunlardır.

 • Yatarak tedavi masrafları
 • Ayakta tedavi masrafları
 • Radyolojik tetkikler
 • Laboratuvar tetkikleri
 • Diyaliz
 • Yoğun bakım
 • Küçük cerrahi operasyonlar
 • Trafik kazasına bağlı diş hasarları
 • Yanma veya kazaya bağlı estetik operasyonlar
 • Mamografi
 • İleri tanı yöntemleri
 • Check-up
 • 0-6 yaş aşıları
 • Fizik tedavi
 • Suni uzuv
 • Evde hasta bakım

Özel Sağlık Sigortası ve Seyahat Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Özel ve Genel Sağlık Sigortaları Arasındaki Fark Nedir?

Özel Sağlık Sigortası ve Yurt Dışı Sağlık Sigortası Farkları Nedir?

Özel Sağlık Sigortası ve Yabancı Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Özel Sağlık Sigortası Zorunlu mudur?

Özel Sağlık Sigortasında Ayakta Tedavi Nedir?

Özel Sağlık Sigortasında Yatarak Tedavi Nedir?

Özel Sağlık Sigortası Estetik Ameliyatları Karşılar mı?

Özel Sağlık Sigortası Diş Tedavisini Karşılar mı?

Özel Sağlık Sigortası Varikosel Ameliyatını Karşılar mı?

Özel Sağlık Sigortası Doğum Operasyonunu Karşılar mı?

Özel Sağlık Sigortası Göz Ameliyatını Karşılar mı?

Özel Sağlık Sigortasında Anlaşmalı Kurumlar Nasıl Bulunur?

Özel Sağlık Sigortası ile Anlaşmalı Kurumlardan Nasıl Faydalanılabilir?

Özel Sağlık Sigortası Nasıl İptal Edilir?