Sağlık Sigortası Fiyatları ve Teklifleri 2022

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası, sigorta poliçesinde verilen teminatlar doğrultusunda sağlık hizmetlerinin giderlerini karşılayan bir sigorta türüdür.

Sağlık Sigortası Sayfa Özeti

Özel sağlık sigortası hastalıktan kazaya kadar her türlü sebepten ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının teşhisi ve tedavisini karşılar. Özel sağlık sigortası zorunlu bir sigorta türü olmayıp isteğe bağlıdır. 

Özel Sağlık Sigortasının Avantajları Nedir?

Özel sağlık sigortasının avantajları şunlardır: 

 • Yenilenebilirdir.
 • Kapsam altındaki her türlü hizmetten faydalanma olanağı sunar.
 • Maddi imkanları kullanmadan sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı sağlar.
 • Vergi indirimine tabidir.
 • Arzu edilen her hastanede geçerlidir.
 • İç huzuru sağlar.

Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Nedir?

Özel sağlık sigortasına sahip beyanname esasına dayalı vergi mükellefleri; kendilerinin, eşlerinin ve 18 yaşından küçük tüm çocuklarının sağlık sigortası primlerinin toplamını vergiden düşürme hakkına sahiptir. Ancak vergiden düşülebilecek toplam matrah, kişi tarafından bir yılda elde edilen brüt gelirin %15’ini aşamaz. Aynı zamanda düşülebilecek vergi miktarı, yıllık asgari ücret brüt tutarını da aşamaz. 

Özel Sağlık Sigortasında Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir?

Özel sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi, sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketi tarafından sigortalıya verilen sağlık sigortası poliçesinin ömür boyu aynı planla yenileneceği garantisidir. Özel sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisinin şartları sigorta şirketine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca sigortalının istediği zaman şartları yenilemek üzere eski poliçeyi sonlandırıp yeni anlaşma yapma hakkı da vardır. 

Özel Sağlık Sigortası Bekleme Süresi Nedir?

Özel sağlık sigortası bekleme süresi, sigorta yaptıracak olan kişinin hali hazırdaki hastalıklarının yanı sıra aileden gelen kalıtsal hastalıklar ve geçmiş hastalıklarının incelenmesi sürecidir. Bazı hastalıkların ortaya çıkabilmesi veya tespit edilebilmesi için belirli bir süre geçmesi gerekir. Sigorta şirketinin bu incelemeleri yaptığı ve kişinin hastalıklarla ilgili süreç takibinin yapıldığı bu sürece bekleme süresi adı verilir. Bekleme süresi sona ermeden bu süre kapsamında ele alınan hastalıkların tedavileri özel sağlık sigortası tarafından karşılanmaz. Özel sağlık sigortası bekleme süresi ilk poliçe anlaşması için bir yıldır. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde ise bu süre üç ay olarak değerlendirilir. Buna ek olarak farklı sigorta şirketlerinin bekleme süreleri ve sigorta altına aldığı hastalıklar ile bu hastalıklara ait bekleme süreleri farklılık gösterebilir.

Özel Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Özel sağlık sigortasından 18 ile 65 yaş arasındaki her birey faydalanabilir. Bazı sigorta şirketleri çeşitli şartlar altında 65 yaş üzeri kişiler için de özel sağlık sigortası poliçesi sunmaktadır. Bu şartlar arasında; önceki özel sağlık sigortası poliçelerinin düzenli olarak yenilenmiş olması veya bireyin herhangi bir ciddi sağlık problemi olmaması gibi unsurlar bulunur. Ayrıca özel sağlık sigortası yalnızca bireyi değil, sigortayı yaptıran kişinin eş ve çocuk gibi yakınlarını da kapsayabilir.

Sağlık Sigortasına Aile Fertleri Eklenebilir mi?

Özel sağlık sigortası poliçesine aile fertleri de eklenebilir. Hali hazırdaki bir özel sağlık sigortasını yenilerken veya yeni yaptırırken sigorta şirketine eş ve çocukları da kapsayan bir sigorta poliçesi hazırlanması için talepte bulunulabilir. Bu sigorta poliçesi daha farklı şartlara ve prim ödemelerine sahiptir. Özel sağlık sigortasından poliçeye eklenen tüm aile fertleri yararlanabilir. 

Çocuklar için Özel Sağlık Sigortası Yaptırılabilir mi?

18 yaş altındaki bireylere doğrudan özel sağlık sigortası yapılamaz. Ancak ebeveynlerden birine ait özel sağlık sigortasının kapsamına çocuk veya çocuklarla ilgili eklemeler yapılabilir. Ebeveynlerden birisi özel sağlık sigortasına sahipse sigorta şirketine başvuruda bulunarak poliçeye çocukları da dahil edecek tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir. 

Sağlık Sigortası Fiyatları ve Ücretleri Nedir?

Özel sağlık sigortası fiyatları çok çeşitli faktörlere göre belirlenir. Bu nedenle özel sağlık sigortası fiyatları geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bireyin geçmiş hastalıkları, mevcut hastalıkları, gelecekte yakalanma ihtimalinin yüksek olduğu hastalıklar, risk durumu, sigortanın neleri kapsadığı, poliçenin genel kapsamı ve tamamlayıcı unsurlar özel sağlık sigortası fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Özel sağlık sigortası fiyatları yılda 3.000 TL’den başlayıp 40.000 TL’ye kadar uzanan geniş fiyat aralığına sahiptir. 

Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Farkları Nedir?

Özel sağlık sigortası, poliçede yer alan teminatlar kapsamında bulunan sağlık harcamalarının poliçe dahilinde belirlenmiş olan oranda sigorta şirketi tarafından karşılandığı bir sigorta türüdür. Söz konusu belirlenmiş oranın üzerinde kalan kısım ise sigortalı kişi tarafından ödenir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ise sigorta kapsamındaki teminatlar, limitler ve anlaşmalar dahilinde ek ücret talep etmeyen bir sigorta türüdür.  

Özel Sağlık Sigortası ve Seyahat Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Özel sağlık sigortası, kişinin yaşamı süresince karşılaşacağı sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkan her türlü sağlık harcamasının belirli bir oranda karşılandığı bir sigorta türüdür. Seyahat sigortası ise yalnızca kişi seyahat halindeyken meydana gelebilecek kaza, hastalık, bagaj kaybı ve gasp gibi durumlarda ortaya çıkan maddi hasarı karşılar. Özel sağlık sigortasında bireyin genel sağlık durumu ve risk durumu gözetilerek poliçe şartları hazırlanırken seyahat sigortasında ise seyahat edilecek yer ve ulaşım yöntemleri dikkate alınır. 

Özel ve Genel Sağlık Sigortaları Arasındaki Fark Nedir?

Genel sağlık sigortası; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 98. maddesince düzenlenen, bireylerin isteğinden veya ekonomik durumundan bağımsız olarak toplumdaki herkesin sağlık hizmetinden faydalanabilmesini sağlayan bir sigortadır. Özel sağlık sigortası ise bireyin şahsi isteği doğrultusunda yapılan, sağlık hizmetlerinin istenilen her hastanede ve her doktorda alınabilmesine olanak sağlayan bir sigorta türüdür. 

Özel Sağlık Sigortası ve Yurt Dışı Sağlık Sigortası Farkları Nedir?

Yurt dışı sağlık sigortası, yurt dışına seyahat edecek olan bireylerin bu seyahat sırasında karşılaşabileceği hastalıklardan kaynaklanan masrafları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Özel sağlık sigortası ise standart poliçe kapsamında yalnızca yurt içinde geçerlidir. Yurt dışında meydana gelecek durumları karşılamaz. 

Özel Sağlık Sigortası ve Yabancı Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Yabancı sağlık sigortası, Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmek isteyen yabancı uyruklu bireylerin yaptırmakla mükellef olduğu zorunlu bir sigorta türüdür. Özel sağlık sigortası ise tamamen isteğe bağlı olarak yaptırılır ve herhangi bir zorunluluğu yoktur.

Özel Sağlık Sigortası Zorunlu mudur?

Özel sağlık sigortası yaptırmak tamamen isteğe bağlı olmakla beraber herhangi bir kanuni zorunluluğu yoktur. 18 ile 65 yaş arasında bulunan her birey, isteği doğrultusunda özel sağlık sigortası yaptırabilir. 

Özel Sağlık Sigortasında Ayakta Tedavi Nedir?

Özel sağlık sigortasında ayak tedavi bir teminat türüdür. 24 saatten fazla sürmeyen ve sigortalının hastanede yatmadığı tedaviler ayakta tedavi olarak adlandırılır. Muayene, laboratuvar ve radyoloji tetikleri, ileri tanı yöntemleri ve tedavide kullanılan tıbbi malzeme giderleri ayakta tedavi teminatı kapsamındadır.  

Özel Sağlık Sigortasında Yatarak Tedavi Nedir?

Özel sağlık sigortasında yatarak tedavi bir teminat türüdür. Sigorta poliçesinin başlangıç tarihinden itibaren hastanede yatmaktan kaynaklanan her türlü sağlık masrafı yatarak tedavi teminatının kapsamı altındadır. Her türlü cerrahi işlem, gözetim yatışları, doktor ve ameliyat masrafları bu kapsama dahildir.  

Özel Sağlık Sigortasında Teminat Dışı Durumlar Nedir?

Özel sağlık sigortasında teminat dışında kalan ve sigorta tarafından karşılanmayan durumlar şunlardır: 

 • Sigorta poliçesinin başlangıç tarihinden önceki dönemlere dayanan hastalıklar 
 • Doğum ve ebelik masrafları 
 • Optik cam, lens ve çerçeve masrafları 
 • Diş ve dişçilik masrafları 
 • Her türlü estetik masrafı 
 • Kısırlık tedavisi 
 • Zayıflama amacı güdülerek gerçekleştirilen mide ameliyatlarına ait masraflar 
 • Sünnet 
 • Doğuştan gelen hastalıklar 
 • SGK tarafından karşılanmayan hastalıklar 
 • Anlaşmalı yerler dışındaki yerlerde yaptırılan işlemler 

Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Özel sağlık sigortası kapsamında yer alan hizmetler şunlardır:

 • Yatarak tedavi masrafları 
 • Ayakta tedavi masrafları 
 • Radyolojik tetkikler 
 • Laboratuvar tetkikleri 
 • Diyaliz 
 • Yoğun bakım 
 • Küçük cerrahi operasyonlar 
 • Trafik kazasına bağlı diş hasarları 
 • Yanma veya kazaya bağlı estetik operasyonlar 
 • Mamografi 
 • İleri tanı yöntemleri 
 • Check-up 
 • 0-6 yaş aşıları 
 • Fizik tedavi 
 • Suni uzuv 
 • Evde hasta bakım

Özel Sağlık Sigortası Estetik Ameliyatları Karşılar mı?

Kaza, yaralanma veya yanma gibi durumlardan kaynaklanan hayati ve acil estetik operasyonlar haricinde kalan hiç bir estetik operasyon özel sağlık sigortası tarafından karşılanmaz. 

Özel Sağlık Sigortası Diş Tedavisini Karşılar mı?

Diş tedavisinden kaynaklanan masraflar özel sağlık sigortası tarafından karşılanmaz. Herhangi bir kaza durumunda hasan gören dişlere yapılan acil müdahaleler ve cerrahi masrafları ise özel sağlık sigortası tarafından karşılanır. 

Özel Sağlık Sigortası Varikosel Ameliyatını Karşılar mı?

Varikosel ameliyatı veya kısırlık tedavisinden kaynaklanan masraflar özel sağlık sigortası kapsamına girmez. Bu nedenle varikosel ameliyatı, özel sağlık sigortası tarafından karşılanmaz.

Özel Sağlık Sigortası Doğum Operasyonunu Karşılar mı?

Özel sağlık sigortasında doğum, ek teminatlar arasında yer alır. Özel sağlık sigortası poliçesine doğum teminatı ekletilmesi durumunda doğumdan kaynaklanan her türlü masraf özel sağlık sigortası tarafından karşılanır. Gebelik kontrolleri, tetkikler, sezaryen ve normal doğum, doğum teminatının kapsamı altındadır. Standart özel sağlık sigortası poliçelerinde doğum operasyonları teminat dışındadır ve karşılanmaz. Bu nedenle sigorta yaptırılırken doğum teminatının ekletilmesi gerekir.

Özel Sağlık Sigortası Göz Ameliyatını Karşılar mı?

Özel sağlık sigortası, lazerle yapılan çizdirme ameliyatları ve estetik kaygılarla yapılan göz kapağı operasyonlarını karşılamaz. Bu tip göz ameliyatları özel sağlık sigortası kapsamına girmez. Kaza veya başka nedenlere bağlı olarak göze yapılacak müdahaleler ve kişinin görme kaybına yol açabilecek ileri boyuttaki hastalıkların tedavileri ise özel sağlık sigortası tarafından karşılanır.

Özel Sağlık Sigortasında Anlaşmalı Kurumlar Nasıl Bulunur?

Anlaşmalı kurumlar, her sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir. Sigortanın yapıldığı şirkete ait anlaşmalı kurumlar, sigorta şirketinin resmi web sitesi üzerinden bulunabilir. Ayrıca sigorta şirketinin müşteri temsilcisi ile temas kurularak anlaşmalı kurumlar öğrenilebilir. Anlaşmalı kurumlar sigorta şirketine göre değişiklik gösterebileceği gibi hastalığın türüne veya tedavi yöntemine göre de değişebilir

Özel Sağlık Sigortası ile Anlaşmalı Kurumlardan Nasıl Faydalanılabilir?

Özel sağlık sigortası ile anlaşmalı kurumlara başvurularak söz konusu kurumun SGK ile anlaşması olup olmadığına bakılmaksızın faydalanılabilir. Özel sağlık sigortası kapsamında anlaşmalı kurumlar arasında yer alan kurumlarda yapılacak olan sigorta teminatı kapsamındaki işlemler, özel sağlık sigortası tarafından karşılanır.

Özel Sağlık Sigortası Nasıl İptal Edilir?

Özel sağlık sigortasını iptal ettirmek ve varsa geri kalan süreye ait parayı iade almak mümkündür. Bunun için sigortalı tarafından sigorta şirketi dilekçe yazılarak başvurulur. İptal işlemi ve iptal şartları her sigorta şirketinde farklılık gösterebilir. Genellikle bu işlemin 2 ile 5 iş günü arasında tamamlanması beklenir. İptal için yapılan başvuru tarihi, iptal dilekçesinin sigorta şirketine teslim edildiği tarih olarak kabul edilir.

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler