Zorunlu Sigorta Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Zorunlu Sigorta Nedir?

Zorunlu sigorta, bazı şartlar altında yaptırılması devlet tarafından zorunlu tutulmuş sigortalara verilen isimdir. Zorunlu sigortalar pek çok alanda yasal mevzuatlar kapsamında düzenlenir.

Zorunlu sigortalar, herkes tarafından yaptırılması zorunlu sigortalar değildir. Örneğin zorunlu trafik sigortası, yalnızca motorlu taşıtla trafiğe çıkmak isteyen kişiler tarafından yaptırılması zorunlu bir sigortadır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında hızla yükselen sigortacılık, daha güvenli ve daha ön görülebilir bir toplum düzeni için büyük önem arz etmektedir.

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Zorunlu Sigorta Ne İçin Önemlidir?

Zorunlu sigortalar, daha güvenli ve daha ön görülebilir bir toplum düzeni için önemlidir. Bireyler tek başlarına sigorta yaptırma kararı almakta zorlanabilir. Oysaki sigorta yaptırmak, hem bireyin kendisi hem de toplum için geleceğin güvence altına alınması anlamı taşır. Bu nedenle bazı durumlarda çeşitli sigorta türleri devlet tarafından zorunlu tutulmuştur. Zorunlu sigortaların yaptırılması ve primlerinin zamanında ödenmesi, herhangi bir yasal cezai yaptırıma maruz kalmamak için de önemlidir.

Zorunlu Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Zorunlu sigorta çeşitleri, ilgili kanun ve mevzuatlar tarafından çeşitli şartlar altında yaptırılması zorunlu tutulmuş sigortalardır. 2022 yılı itibarıyla yaptırılması zorunlu sigorta çeşitleri şunlardır:

 • Kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası
 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
 • Yeşil Kart Sigortası
 • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası
 • Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Tıbbı Kötü Uygulamaya Karşı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

1. Kara Yolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, trafiğe çıkan her motorlu aracın yaptırması zorunlu tutulmuş bir sigorta türüdür. Zorunlu trafik sigortası olarak da bilinen bu sigorta türü, herhangi bir kaza anında karşı tarafın maddi zararını güvence altına alır. Kasko ile karıştırılmaması gereken kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, kaskodan farklı olarak sigortanın yaptırılmış olduğu aracın değil hatalı olarak karşı tarafa hasar verilmesi halinde karşı tarafa ait aracın masraflarını karşılar.

2. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu deprem sigortası (DASK), Türkiye Cumhuriyeti topraklarının yaklaşık %96’sının deprem bölgesinde bulunmasından dolayı devlet tarafından zorunlu tutulmuş bir sigorta türüdür. Zorunlu deprem sigortası, deprem anında binada meydana gelen maddi hasarları karşılar. Konut içerisinde bulunan eşyalar, ziynet eşyaları ve bina içerisinde yer alan diğer ortak eşyalar zorunlu deprem sigortası güvencesinde değildir. Zorunlu deprem sigortası yaklaşık 20 yıldır yürürlükte olan bir sigorta olmakla beraber depreme bağlı olarak meydana gelebilecek yangın, tsunami, patlama ve erozyona bağlı bina hasarlarını da güvence altına alır. Zorunlu deprem sigortası yaptırmadan konuta elektrik, doğal gaz ve su bağlanması mümkün değildir. Ayrıca zorunlu deprem sigortasını yaptırmamış kişiler deprem anında meydana gelebilecek maddi hasarlar için sigortadan faydalanamaz.

3. Yeşil Kart Sigortası

Yeşil kart sigortası, zorunlu trafik sigortasının uluslararası versiyonudur denilebilir. Yeşil kart sisteminde pek çok üye ülke bulunur. Yeşil kart sigortası yaptıran herkes, bu ülkelerin herhangi birinde karşılaşacağı trafik kazası anında yeşil kart sigortasının güvencesi altında bulunur. Yeşil kart sigortasının uluslararası bir taşıt sigortası kartı olduğu söylenebilir. Trafik kazasının yaşandığı ülkede zorunlu olan trafik sigortasının yerine geçen yeşil kart sigortası, yurt dışında araç kullanacak kişilerin yaptırması zorunlu bir sigorta türüdür. Yeşil kart sigortasının geçerli olduğu ülkeler şunlardır:

 • Almanya
 • Andorra
 • Arnavutluk
 • Avusturya
 • Azerbaycan
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Bosna Hersek
 • Beyaz Rusya
 • İsviçre, Kıbrıs
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • İspanya
 • Estonya
 • Fransa
 • Finlandiya
 • İngiltere
 • Kuzey İrlanda
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • Hırvatistan
 • İtalya
 • İsrail
 • İran
 • İrlanda
 • İzlanda
 • Lüksemburg
 • Letonya
 • Litvanya
 • Malta
 • Fas
 • Moldova
 • Makedonya
 • Karadağ
 • Norveç
 • Hollanda
 • Portekiz
 • Polonya
 • Romanya
 • Rusya
 • İsveç
 • Slovakya Cumhuriyeti
 • Slovenya
 • Sırbistan
 • Tunus
 • Türkiye
 • Ukrayna

4. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortası; deniz, göl, nehir veya ırmak gibi su kaynaklarının çevresinde faaliyet gösteren tesislerin yaptırması zorunlu tutulmuş olan bir sigorta türüdür. Bu sigortanın amacı kamu varlıklarını çevre kirliliğinden korumak ve daha çevre dostu bir dünya sağlamaktır. Bu sigortanın yaptırılması ile teminat alına alınan hususlar; su kaynaklarında ortaya çıkan kirlenme veya kirlenme tehlikesi, temizleme giderleri, atık taşıma masrafları ve üçüncü kişilerin kirliliğe bağlı olarak zarar görmesinden doğacak sağlık hizmetleri şeklinde sıralanabilir.

5. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, tüm özel güvenlik şirketlerinin yaptırması zorunlu tutulmuş bir sigorta türüdür. Bu sigortanın kapsamı ise özel güvenlik görevlilerinin vazife başındayken görevi ifa etme amacı doğrultusunda üçüncü kişilere verecekleri zararlardır. Bu zararlar sigorta poliçesi kapsamındaki limitlere kadar özel güvenlik mali sorumluluk sigortası tarafından güvence altına alınır. Güvenlik görevlilerinin iş icabı yapmış oldukları müdahaleler neticesinde haksız bir müdahale olduğuna yönelik karşı dava açılması ve hak talebinde bulunulması halinde şirketin yaşayacağı mali kayıplar bu sigorta ile güvence altına alınmış olur.

6. Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Kara yolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işiyle iştigal eden tüm kişi veya firmaların yaptırması zorunlu tutulmuş olan bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile yalnızca yolcular değil aynı zamanda araç sürücüleri ile sürücü muavinleri de güvence altına alınmış olur. Meydana gelebilecek herhangi bir kaza durumunda araçta yer alan herkes için ortaya çıkacak sağlık masrafları bu sigortanın teminatı altındadır. Ayrıca mola ve bekleme sürelerinde yaşanacak olan durumlar da sigortanın kapsamına dahildir.

7. Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası, gaz dolumu veya depolaması yapan tüm kişi veya firmaların yaptırılması zorunlu tutulmuş bir sigorta türüdür. Tüp dolumu sırasında yaşanacak problemler veya tüplerin depolandıkları yerde herhangi bir sebeple patlaması halinde ortaya çıkacak hasarlar bu sigorta kapsamında yer alır. Bu sigorta ile yaşanacak olan olumsuz durumların üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararlar da teminat altına alınır.

8. Tıbbı Kötü Uygulamaya Karşı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbı kötü uygulamaya karşı zorunlu mali sorumluluk sigortası; özel, kamu veya muayenehane yordamıyla çalışan tüm doktor ve diş hekimlerinin yaptırması zorunlu tutulmuş bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile sigorta süresi içerisinde sigortalı hekimin yapmış olduğu bir hata nedeniyle karşı tarafa verilen zararlar veya karşı tarafın talep ettiği manevi tazminatlar güvence altına alınır. Kamu hastanelerinde çalışan hekimler bu sigortayı kendileri yaptırmak zorundadır. Özel kurumlarda çalışan hekimlerin sigortalarının ise kurumları tarafından yaptırılması zorunlu tutulmuştur. Serbest tabip olarak çalışan kişiler ve sözleşmeli aile hekimleri de bu sigortayı kendileri yaptırmak durumundadır.

9. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar zorunlun mali sorumluluk sigortası, tehlikeli madde taşıyan, üreten veya depolayan kişi veya firmalar tarafından yaptırılması zorunlu tutulmuş bir sigorta türüdür. Yanıcı, patlayıcı, yakıcı veya parlayıcı maddeler nedeniyle meydana gelebilecek kazaların yol açtığı her türlü hasar bu sigortanın teminatı altındadır. Bu sigorta üçüncü şahıslara verilecek olan zararları güvence altına alırken aynı zamanda sigortalı kişinin de haksız talepler karşısında korunmasını sağlar.

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler