Sıfır Daire Elektrik Aboneliği Ücreti 2021

Sıfır daire elektrik aboneliği ücreti 2021 yılı için damga, bağlama ve kesme bedelleri dahil ortalama 188 TL'dir.

Sıfır daire elektrik aboneliği başvurusunun incelenmesi ve değerlendirilmesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından gerçekleştirilir. İnceleme işleminin amacı, abonelik başlangıcı yapılacak meskenin çevresindeki dağıtım sisteminin durumu ve yeterliliği hakkında bilgi sağlanmasıdır. Değerlendirme kabul edildiğinde tüketici bağlantı ödemesi yapar ve tüketici ile dağıtım firması arasında, dağıtım bağlantı anlaşması yapılır.

Sıfır Daire Elektrik Aboneliği İşlemleri

Yeni binalara elektrik bağlantısı genellikle inşaat tamamlandığında yetkili kişi tarafından yapılır. Ancak bazı durumlarda binaya elektrik bağlanmamış olabilir. Mülk sahibi, sıfır daireye elektrik almak için binanın bulunduğu bölgede hizmet veren elektrik dağıtım şirketine şahsen başvurmalıdır. Eğer bir başkası için elektrik dağıtım aboneliği yapılacaksa, o kişinin noter onaylı vekaleti gerekir. Başvuru kabul edildiğinde, elektrik ilk abonelik ücreti ödenir ve dağıtım bağlantı anlaşması yapılır.

Elektrik ilk abonelik ücreti ne kadar tutar?

Elektrik ilk abonelik ücreti her yıl EPDK tarafından Elektrik Piyasası Kanunu’na göre belirlenir. Ücretler sözleşme gücündeki her kW başına 37,6 TL’dir. Ortalama bir mesken için elektrik ilk abonelik ücreti, 188 Türk Lirasıdır.

Sıfır Daire Elektrik aboneliği işlemleri aşağıdaki gibidir:

 • Bağlantı talebi, elektrik dağıtım şirketine yapılır.
 • Elektrik abonelik başvurusu onaylandıktan ve eğer yoksa elektrik tesisatı hazırlandıktan sonra abonelik için başvuruyu yapan kişi ile dağıtım şirketi arasında bağlantı anlaşması yapılır.
 • Anlaşma için gerekli evraklar, dağıtım şirketine iletilir.
 • Elektrik bağlantısı gerçekleştiğinde, elektrik tedarikçi firması ile anlaşma yapmak gerekir. Tedarikçi firmadan online randevu alarak elektrik tedarik işlemi başlatılır.

Dağıtım Sözleşmesi ile Satış Sözleşmesi Birbirinden Farklıdır!

Dağıtım bağlantı anlaşması yapmadan perakende satış sözleşmesi yapılamaz.

Sıfır Daire için Elektrik Bağlatma Belgeleri

Sıfır daireye elektrik bağlatmak için kiracının ve mülk sahibinin ayrı belgeler hazırlaması gerekir.

Yeni bina elektrik aboneliği için gerekli evraklar şunlardır:

 • Kimlik belgesi
 • İskan raporu
 • Mülkiyet belgesi (Tapu, ikametgah veya kira kontratı)
 • Onaylı elektrik hattı planı (veya formül proje numarası)

Abonelik başvurusu onaylandığında abonelik açtırmak için yapılacak ilk şey abonelik randevusu almaktır. Randevuya aşağıdaki belgeler ile gidilerek abonelik başlatılır:

 • Nüfus cüzdanı
 • İkamet adresinde elektrik kesik değilse mülkiyet belirten bir belge (tapu, kira sözleşmesi vb.)
 • Eğer varsa eski bir fatura ya da tesisat numarası

Kiracı için Sıfır Daireye Elektrik Bağlatma İşlemleri ve Belgeleri

Sıfır daireye elektrik bağlatmak için kiracının hazırlaması gereken evraklar, mülk sahibininkinden farklıdır. Evraklar tamamlanarak, elektrik dağıtım şirketine başvuru yapılır.

Yeni bina elektrik aboneliği için gerekli evraklar kiracılar için şunlardır:

Abonelik başvurusu için:

 • Mülk sahibinin TC kimlik numarası, adı ve soyadı
 • DASK poliçesi (Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi)

Abonelik başvurusu onaylandığında, işlemlerin başlaması için gerekli evraklar ise aşağıdaki gibidir:

 • Mülk sahibinin adı ve soyadı
 • Mülk sahibi tüzel kişi ise (şirket) vergi numarası, adı, soyad ve ünvan bilgileri
 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi
 • IBAN numarası

Ev Sahibi için Sıfır Daireye Elektrik Bağlatma İşlemleri ve Belgeleri

Sıfır daireye elektrik bağlatmak için ev sahibinin hazırladığı evraklar ile dağıtım şirketine başvurması gerekir.

Yeni bina elektrik aboneliği için gerekli evraklar ev sahibi için şunlardır:

 • İskan raporu
 • Kimlik belgesi
 • Onaylı elektrik hattı planı (veya formül proje numarası)
 • Mülkiyet belgesi (Tapu, ikametgah veya kira kontratı)

Abonelik başvurusu onaylandığı zaman abonelik açtırmak için atılacak ilk adım abonelik randevusu almaktır. Randevuya aşağıdaki evraklar ile gidilerek abonelik başlatılır:

 • İkamet adresinde elektrik kesik değilse mülkiyet belirten bir belge (tapu, kira sözleşmesi vb.)
 • Nüfus cüzdanı
 • Eğer varsa eski bir fatura ya da tesisat numarası

Sıfır Daire Doğalgaz Aboneliği İşlemleri

Sıfır daire doğalgaz aboneliği işlemleri için gerekli evraklar şunlardır:

 • Tapu sahibinin kimlik belgesi ve fotokopisi
 • Yabancı uyruklu kişiler için pasaport
 • Abone Bağlantı İşlemi Bilgi Beyan Formu (Başvuru işlemi için dağıtım şirketi tarafından verilir.)
 • Başvuru başkasının yerine yapılıyorsa noter onaylı vekaletname

Evraklar teslim edildikten sonra abone bağlantı bedeli ödenir. Tek seferliktir ve geri ödenmez.

Sıfır Daire Su Aboneliği İşlemleri

Sıfır daire su aboneliği işlemleri için gerekli evraklar şunlardır:

 • Kimlik belgesi
 • Tapu veya kira kontratı (kiracılar için)
 • Teminat bedeli

Sıfır daire su aboneliği için dairenin bağlı bulunduğu ilçenin su işlerine gidilir. Ayrıca internet üzerinden online başvuru yapılabilir.

Diğer Sayfalar