Serbest Tüketici Limiti 2021 ve Elektrik Tasarrufu

Serbest tüketici limiti, serbest tüketici olmak için aşılması gereken limittir ve her sene EPDK tarafından belirlenir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin, "İkili Anlaşmalar" bölümü ile Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin 30/A maddesinde belirlenen esaslara göre, 2021 Eylül için yıllık 1200kWh elektrik tüketim limitini geçen her abone serbest tüketicidir.

Serbest Tüketici Limiti Kaç kWh'dir?

EPDK'nin Resmi Gazetede 22.12.2020 tarihinde yayınladığı kurul kararıyla Serbest Tüketici Limiti 2021 yılı için 1200kWh'dir.

Serbest tüketici limiti, abonelerin tedarikçi değiştirebilmeleri için aşmaları gereken tüketim sınırıdır. Elektrik faturası aylık 12.75 TL üzeri olan her elektrik abonesi serbest tüketici limitinin aşar.

Son 19 yılın serbest tüketici limiti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Yıl Limit (kWh/yıl)
2002 9.000.000
2003 9.000.000
2004 9.000.000
2005 7.700.000
2006 6.000.000
2007 3.000.000
2008 1.200.000
2009 480.000
2010 100.000
2011 30.000
2012 25.000
2013 5.000
2014 4.500
2015 4.000
2016 3.600
2017 2.400
2018 2.000
2019 1.600
2020 1.400
2021 1.200

Serbest Tüketici Limiti Altında Elektrik Tüketenlere Ne Denir?

EPDK’nin belirlediği, 1200kWh serbest tüketici limiti altında elektrik tüketenlere serbest olmayan tüketici denir.

Serbest olmayan tüketici, Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 20.2.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda 2013 yılında yapılan ek düzenleme sonucunda; elektrik enerjisi alımlarını sadece bölgesinde bulunduğu görevli perakende satış şirketinden yapabilen kişi olarak tanımlandı.

Serbest Tüketici Limiti Nasıl Belirlenir?

Serbest tüketici limiti, serbest piyasa koşullarında tüketici seçeneklerinin artırılması amacıyla her yıl EPDK tarafından belirlenir. 2002 yılından bu yana sürekli olarak düşürülen serbest tüketici limiti, abonelerin daha avantajlı elektrik kullanabilmesine de olanak sağlar.

Serbest tüketici limiti, her yıl EPDK tarafından kurul kararı ile belirlenir ve Resmi Gazete’de duyurulur. Serbest tüketici limiti belirlenmesinin amacı, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda belirtildiği üzere “elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanmasıdır.”

Serbest Tüketici Limiti Hangi Kurum Tarafından Belirlenir?

Serbest Tüketici Limiti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 20.02.2001 tarihinde kabul edilen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 4. maddesince ve enerji piyasalarının tarafsız bir otorite tarafından ekonomik kurallar dikkate alınarak yönetilmesi amacıyla kurulan bağımsız bir üst kurumdur.

EPDK, enerji piyasası ile ilgili karar merciidir ve EPDK’den lisans alamayan şirketler, elektrik tedariği sağlayamaz. 2021 yılı itibariyle lisanslı tedarikçi sayısı 200’ün üzerindedir.

Serbest Tüketici Limiti için 2022 Tahminleri Nasıldır?

Türkiye’nin ilk online elektrik tarifeleri karşılaştırma ve elektrik tedarikçisi değiştirme web sitesi olan encazip.com kurucusu Çağada Kırım, serbest tüketici limitinin geleceği ile ilgili şu tahminde bulundu: “2022 yılında serbest tüketici limitinin sıfırlanması bekleniyor.”

Son 10 yılda serbest limitte yaşanan düşüşe bakılırsa kısa süre içerisinde tedarikçi değiştirmek isteyen tüketiciler için belirlenen limitlerin tamamen ortadan kalkacağı söylenebilir.

Serbest Tüketici Limiti Elektrik Serbest Piyasasını Nasıl Etkiler?

Serbest tüketici limitinin her yıl giderek düşmesi, gelecekte herhangi bir limit kısıtlaması olmaksızın isteyen her abonenin tıpkı cep telefonu operatörü değiştirir gibi tedarikçi değiştirebileceğine işaret ediyor.

Elektrik tedarik şirketlerinin birbirleriyle gireceği rekabet sonucunda taahhütlü elektrik birim fiyatı, aboneleri memnun edecek aralıkta olabilecek ve her abone indirimli elektrik kullanabilecek.

Serbest Tüketici Limitinin Elektrik Tedarik Değişimindeki Etkisi Nedir?

Serbest tüketici limitinin elektrik tedarik değişimindeki etkisi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Serbest tüketici hakkını kullananların sayısı 2017 Kasım’da en yüksek seviyesine ulaşarak 5 milyona yaklaştı.

Serbest Tüketici Limitini Geçtiniz Ne Demektir?

Elektrik faturalarında yer alan serbest tüketici limitini geçtiniz ibaresi, tüketicinin yıllık 1200kWh olan serbest tüketici limitini geçtiği ve elektrik tedarikçisini değiştirmeye hak kazandığı anlamına gelir.

Serbest Tüketici Limitini Geçen Herkes Elektrik Tarifesini Kendisi Seçebilir mi?

Serbest tüketici limitini geçen herkes elektrik tarifesini kendisi seçebilir ve elektrik tedarikçisini değiştirebilir.

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre: “Serbest tüketiciler elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak temin edebilirler.”

Diğer Sayfalar