Serbest Tüketici Limiti 2021

Serbest Tüketici Limiti 2023 ve Elektrik Tasarrufu

Serbest tüketici limiti, serbest tüketici olmak için aşılması gereken limittir ve her sene EPDK tarafından belirlenir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin, "İkili Anlaşmalar" bölümü ile Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin 30/A maddesinde belirlenen esaslara göre, 2023 Şubat için yıllık 1000kWh elektrik tüketim limitini geçen her abone serbest tüketicidir.

Serbest Tüketici Limiti Kaç kWh'dir?

EPDK'nin Resmi Gazetede yayınladığı kurul kararıyla Serbest Tüketici Limiti 2023 yılı için 1000kWh'dir.

Serbest tüketici limiti, abonelerin tedarikçi değiştirebilmeleri için aşmaları gereken tüketim sınırıdır. Elektrik faturası (Ticarethane) aylık 284 TL üzeri olan her elektrik abonesi serbest tüketici limitinin aşar. 

Son 20 yılın serbest tüketici limiti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

YılLimit (kWh/yıl)
20029.000.000
20039.000.000
20049.000.000
20057.700.000
20066.000.000
20073.000.000
20081.200.000
2009480.000
2010100.000
201130.000
201225.000
20135.000
20144.500
20154.000
20163.600
20172.400
20182.000
20191.600
20201.400
20211.200
20221.100
20231.000

Serbest Tüketici Limiti Altında Elektrik Tüketenlere Ne Denir?

EPDK’nin belirlediği, 1000kWh serbest tüketici limiti altında elektrik tüketenlere serbest olmayan tüketici denir.

Serbest olmayan tüketici, Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 20.2.2001 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa 2013 yılında yapılan ek düzenleme sonucunda; elektrik enerjisi alımlarını sadece bölgesinde bulunduğu görevli perakende satış şirketinden yapabilen kişi olarak tanımlandı.

Serbest Tüketici Limiti Nasıl Belirlenir?

Serbest tüketici limiti, serbest piyasa koşullarında tüketici seçeneklerinin artırılması amacıyla her yıl EPDK tarafından belirlenir. 2002 yılından bu yana sürekli olarak düşürülen serbest tüketici limiti, abonelerin daha avantajlı elektrik kullanabilmesine de olanak sağlar.

Serbest tüketici limiti, her yıl EPDK tarafından kurul kararı ile belirlenir ve Resmi Gazete’de duyurulur. Serbest tüketici limiti belirlenmesinin amacı, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda belirtildiği üzere “elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanmasıdır.”

Serbest Tüketici Limiti Hangi Kurum Tarafından Belirlenir?

Serbest Tüketici Limiti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 20.02.2001 tarihinde kabul edilen 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 4. maddesince ve enerji piyasalarının tarafsız bir otorite tarafından ekonomik kurallar dikkate alınarak yönetilmesi amacıyla kurulan bağımsız bir üst kurumdur.

EPDK, enerji piyasası ile ilgili karar merciidir ve EPDK’den lisans alamayan şirketler, elektrik tedariği sağlayamaz. 2021 yılı itibariyle lisanslı tedarikçi sayısı 200’ün üzerindedir.

Serbest Tüketici Limiti Elektrik Serbest Piyasasını Nasıl Etkiler?

Serbest tüketici limitinin her yıl giderek düşmesi, gelecekte herhangi bir limit kısıtlaması olmaksızın isteyen her abonenin tıpkı cep telefonu operatörü değiştirir gibi tedarikçi değiştirebileceğine işaret ediyor.

Elektrik tedarik şirketlerinin birbirleriyle gireceği rekabet sonucunda taahhütlü elektrik birim fiyatı, aboneleri memnun edecek aralıkta olabilecek ve her abone indirimli elektrik kullanabilecek.

Serbest Tüketici Limitinin Elektrik Tedarik Değişimindeki Etkisi Nedir?

Serbest tüketici limitinin elektrik tedarik değişimindeki etkisi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Serbest tüketici hakkını kullananların sayısı 2017 Kasım’da en yüksek seviyesine ulaşarak 5 milyona yaklaştı.

Serbest Tüketici Limitini Geçtiniz Ne Demektir?

Elektrik faturalarında yer alan serbest tüketici limitini geçtiniz ibaresi, tüketicinin yıllık 1000kWh olan serbest tüketici limitini geçtiği ve elektrik tedarikçisini değiştirmeye hak kazandığı anlamına gelir.

Serbest Tüketici Limitini Geçen Herkes Elektrik Tarifesini Kendisi Seçebilir mi?

Serbest tüketici limitini geçen herkes elektrik tarifesini kendisi seçebilir ve elektrik tedarikçisini değiştirebilir. 

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 20/2/2001 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre: “Serbest tüketiciler elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak temin edebilirler.”