Serbest Elektrik ve Enerji Piyasası Bilgileri

Serbest Elektrik ve Enerji Piyasası

Türkiye’de serbest elektrik piyasası için ilk adımlar 1980’li yıllarda atılmış ancak elektrik piyasasının serbestleşmesi ve rekabete açılması 2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile gerçekleşmiştir. Serbest elektrik piyasasında tüketicilerin tedarikçi değiştirmeleri için belirlenen üst limit zaman içinde düşerek 30 milyona yakın tüketicinin piyasa içinde yer alması sağlanmıştır.

Serbest Elektrik ve Enerji Piyasası Bilgileri Sayfa Özeti

Son yıllarda sıkça duymaya başladığımız serbest elektrik piyasası ve elektrik piyasasının özelleştirilmesi haberleri ile birlikte, hepimizin aklında serbest elektrik piyasasına dair birtakım fikirler oluşmaya başladı. Ancak 2022 yılı ile birlikte serbest elektrik piyasası çok daha fazla kişiyi ilgilendirir hale geldi. Zira EPDK’nın(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) almış olduğu en güncel kararla birlikte, yıllık 1100kWh elektrik tüketimi ve  aylık ortalama 221 TL elektrik faturası olan herkes serbest elektrik piyasasının birer parçası haline gelerek cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçilerini değiştirme hakkını elde etmiş oldu.

Her ne kadar serbest tüketici yönetmeliği yıllar önce yürürlüğe girmiş olsa da 2022 yılı özellikle de ev halkının önemli bir kesimi için bir milat oldu. Bir evin önemli gider kalemlerinden biri olan elektrik faturaları 2022 yılında çok daha cazip hale geldi ve tüketiciler cazip elektrik tarifelerine geçiş yaparak alışık olmadıkları şekilde tasarruf edebilmeye başladı.

Tüketiciler, Serbest Elektrik Piyasasında Hangi Tarifeleri Seçebilir?

Tüketicilerin seçebileceği elektrik tarifeleri iki ana grup altında toplanır. Bu iki ana grup özetle serbest elektrik piyasası tarifeleri ile regülasyona tabi elektrik tarifeleri olarak ifade edilir. Her iki grubun içinde de bazı alt gruplar vardır.

Ulusal Elektrik Tarifeleri

Eğer daha önce serbest tüketici olarak elektrik tedarikçinizi değiştirmediyseniz ve elektrik tüketimi yapıyorsanız elektrik faturanız EPDK tarafından belirlenen ulusal elektrik tarifelerindeki fiyatlar üzerinden kesilir. Ulusal elektrik tarifeleri EPDK tarafından piyasa koşulları gözetilerek, özellikle de tüketicilerin maksimum faydayı elde etmeleri prensibi ile her üc ayda bir defa belirlenir.

Ulusal elektrik tarifeleri her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları ile başlayan üç aylık dönemler için ayrı ayrı alınan kararlarla belirlenir. Eğer serbest tüketici olarak elektrik kullanmıyorsanız (yani aylık 221 TL’nin altında elektrik faturası ödüyorsanız ya da aylık 221 TL’nin üzerinde elektrik faturası ödüyor olmanıza rağmen serbest tüketici olarak elektrik tedarikçinizi değiştirmediyseniz) bu, ulusal elektrik tarifeleri üzerinden elektrik faturası ödüyorsunuz anlamına gelmektedir.

Serbest Elektrik Piyasası Tarifeleri

Serbest elektrik piyasasında elektrik tarifeleri, elektrik tedarik şirketleri tarafından belirlenmektedir. Elektrik tedarik şirketleri, serbest elektrik tüketicileri için tarifeler belirleyebildiği gibi, yüksek elektrik faturası ödeyen tüketiciler (özellikle de sanayi grubu tüketicileri) için özel olarak teklif çalışması da yapabilir. Burada elektrik tedarik şirketleri tarifelerini serbest elektrik piyasası koşullarına göre belirlerler. Serbest elektrik piyasası koşulları olarak kast ettiğimiz, serbest elektrik piyasasının her iki tarafı; yani arz ve talep tarafıdır. Elektrik tedarik şirketleri, serbest tüketici olan tüketicilere uygulayacakları fiyatları belirlerken piyasanın arz tarafında üretim maliyetleri, elektrik tedarik maliyetleri, operasyon maliyetleri gibi maliyetleri analiz ederek belirli bir baz fiyat oluştururlar. Burada elektrik tedarik şirketlerinin maliyetlerine etki eden tüm kalemler dikkate alınarak analizler yapılır.

Serbest elektrik piyasasının bir diğer tarafı ise talep tarafıdır. Burada ise belirleyici olan faktör serbest tüketici olan tüketicinin tercihidir. Serbest tüketici piyasanın bu tarafında en büyük söz sahibidir. Zira elektrik tedarik şirketleri portföylerinde elektrik enerjisini serbest tüketici olan tüketicilere satamazlarsa yaptıkları işin hiçbir anlamı kalmaz, çünkü parayı veren tüketicidir. İşte serbest tüketici olanların unutmaması gereken en önemli şey parayı onların verdiği, dolayısı ile gücün onlarda olduğudur. Burada serbest tüketici, elektrik tedarik şirketleri arasında kıyaslama yaparak fiyat hassasiyetini artırır ve elektrik tedarik şirketleri tarafından sunulan tarifelerin daha ucuz olanını seçerse, elektrik tedarik şirketleri istesin ya da istemesin, eninde sonunda elektrik fiyatları düşüş gösterir.

Serbest elektrik piyasasında elektrik tedarik şirketleri tarafından serbest tüketici olma hakkını elde etmiş olanlara uygulanacak elektrik tarifeleri pek çok farklı şekilde belirlenebilir. Ancak piyasada serbest tüketici için belirlenen tarifelerin önemli bir bölümünü aşağıdaki başlıklar altında açıklayabiliriz:

Sabit Birim Fiyatlı Ucuz Elektrik Tarifeleri

Elektrik tedarik şirketleri tarafından belirlenen ucuz elektrik tarifelerinin en yaygınlarından biri sabit birim fiyatlı ucuz elektrik tarifeleri olarak ön plana çıkmaktadır. Sabit birim fiyatlı ucuz elektrik tarifeleri, sözleşme süresi boyunca sizlere uygulanan aktif enerji birim fiyatının değiştirilmeyeceği, zamlardan etkilenmeyeceği tarifelerdir. Kısaca ifade etmemiz gerekirse elektrik tedarik şirketi, tarifesinde belirlemiş olduğu birim fiyatını, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik fiyatlarında değişiklik olması durumunda bile birim fiyatlarını sözleşme süresi boyunca değiştirmeyecektir.

Bunu daha da kolay ifade edebilmek için bir örneğe başvurabiliriz: Ulusal elektrik tarifeleri birim fiyatlarının 2TL olduğunu var sayalım. Elektrik tedarik şirketleri tarafından sunulan tarifeler arasından sabit fiyatlı ucuz elektrik tarifesini seçmiş olduğunuzu da varsayımımıza ekleyelim. Eğer sabit birim fiyatlı ucuz elektrik tarifesi kullanmak için 1TL birim fiyattan 12 aylık sözleşme yaptıysanız, bu ucuz elektrik tarifesinde size uygulanacak birim fiyat 12 ay (yani bir yıl) boyunca kullandığınız enerji için ucuz elektrik faturasınız 1TL birim fiyattan hesaplanarak sizlere ulaştırılacaktır.

Sabit fiyatlı ucuz elektrik tarifeleri encazip.com karşılaştırma listesinde “Sabit Fiyat Garantisi” ile belirtilmektedir.

İndirimli Elektrik Tarifeleri

İndirimli elektrik tarifeleri, serbest elektrik piyasasında karşımıza çıkan en yaygın tarifelerden biridir. İndirimli elektrik tarifelerinde elektrik tedarik şirketleri, EPDK tarafından belirlenen ulusal elektrik tarifelerin üzerine belirli bir oranda indirim vererek tüketiciye uygulanacak indirimli elektrik birim fiyatını belirlerler.

İndirimli Elektrik Tarifeleri Nasıl Hesaplanır?

İndirimli elektrik tarifelerinde birim fiyat hesaplaması, ulusal elektrik tarifeleri birim fiyatından, elektrik tedarik şirketi tarafından sunulan indirimli elektrik oranının düşülmesi ile bulunur.

Ulusal Tarife Birim Fiyatıİndirim Oranıİndirimli Elektrik Birim Fiyatı
1 TL/kWh%100,9 TL/kWh

*Tablodaki ulusal tarife elektrik birim fiyatı, hesaplamayı daha kolay izah etmek için temsili olarak 1 kabul edilmiştir. Bu rakam herhangi bir fiyat ya da birimi belirtmemektedir.

İndirimli elektrik tarifelerinde elektrik tedarik şirketleri, tüketicilere sundukları indirim oranını sözleşme süresi boyunca değiştirmezler. Bu şekilde oluşturulmuş tarifeleri encazip.com'da “İndirim Garantisi” açıklaması ile kolayca görebilirsiniz.

Diğer Sayfalar