Sedaş Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ)

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 15 no’lu bölgede görevli dağıtım şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. SEDAŞ’ın görev bölgesi Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illeridir ve 9.421 kilometre karelik bir alanı kapsamaktadır. 3.2 milyon nüfusa hizmet götüren Sakarya Elektrik Dağıtım, görevli olduğu bölgede 1.5 milyon aboneye sahiptir.

2009 yılında özelleştirilen şirket, günümüzde AKCEZ Konsorsiyumu bünyesinde faaliyet göstermektedir.

SEDAŞ Tarihçesi

Müdürlük olarak ilk kuruluşu 1954 yılına dayanan SEDAŞ, 1963 yılında Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Zonguldak illerini kapsayan bölgede 2. Bölge Mes’ul Mühendisliği olarak yapılanmış, bölgenin elektrik tesislerinin yapımını sürdürmüş, sonrasında sadece bölgenin kırsal kesimlerinin elektriklendirilmesi için gereken tesislerin yapılması için görevlendirilmiştir. Sonrasında Sakarya İl İşletme Müdürlüğü'ne dönüştürülen işletme, Sakarya iline özel hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Türkiye Elektrik Kurumu kararı ile 1985 yılında Sınırlı Sorumlu Sakarya Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü kurulmuştur.

Şirket, yıllar geçtikçe iş potansiyelinin artması ile büyümüş, önce 1969 yılında Baş Mühendislik, 1972 yılında ise Bölge Müdürlüğü haline getirilmiştir. Sonrasında ise SEDAŞ 01.11.1982 tarihinde Elektrik Dağıtım Bölge Koordinatörlüğü'ne, 01.01.1983 yılında ise Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdür Yardımcılığı'na dönüştürülmüştür.

TEK özelleştirilmeye alınarak 1993 yılında varlığı sona erdirilmiş, yeniden yapılandırılarak Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş.(TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) kurulmuştur. TEK’e bağlı olan müesseseler TEDAŞ’a devredilerek tüm faaliyetlerin TEDAŞ bünyesinde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. TEDAŞ’ın kurulmasının ardından TEDAŞ’a bağlı ortaklık halinde 7 genel müdürlük kurulmuştur. Kurulan bu müdürlüklerden biri de SEDAŞ Sakarya Elektrik olmuştur. Merkezi Sakarya’da bulunan SEDAŞ, Bolu ve Sakarya olmak üzere iki ilde dağıtım faaliyetlerini üstlenmiştir.

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

SEDAŞ'ın Özelleştirilmesi

TEDAŞ’ın özelleştirme kapsam ve programına alınmasıyla dağıtım müesseseleri de yeniden yapılandırılmıştır. TEDAŞ bünyesinde faaliyetlerine devam eden SEDAŞ da özelleştirilme kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda Türkiye 21 bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerde görev verilmek üzere 20 ayrı şirket görevlendirilmiştir. SEDAŞ, Körfez EDAŞ ile birleştirilmiştir. 01.03.2005 tarihinde birleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından SEDAŞ Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu illerini kapsayacak şekilde 15. dağıtım bölgesinde hizmet veren şirket olarak belirlenmiştir.

Özelleştirilme kapsamında 01.07.2008 tarihinde ihaleye çıkartılmış, hisseleri için en yüksek bedeli Akkök -Akenerji- CEZ Konsorsiyumu vermiş ve böylelikle SEDAŞ hisselerinin AKCEZ Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devri onaylanmıştır. Şirket günümüzde AKCEZ bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Satış ve Dağıtım Faaliyetlerinin Ayrılması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından 01.01.2013 tarihi itibariyle dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin birbirinden ayrı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesi kararının alınmasına yönelik olarak SEDAŞ, yalnızca dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyetlerine devam etmektedir. Perakende faaliyetlerini gerçekleştirmek için ise SEPAŞ Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. kurularak satış faaliyetleri SEPAŞ'a devredilmiştir.

Sakarya Elektrik Dağıtım İstatistikleri

Sakarya Elektrik Dağıtım hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Sedaş Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
20162015Değişim (%)
1.654.5461.578.2244,84

SEDAŞ tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 13. elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 14.690.863,16 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %6,92'si gerçekleştirilmekte ve böylelikle Sedaş Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 6.'sı olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Sakarya Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İlDağıtım Gerilim Seviyesi (MWh)İletim Gerilim Seviyesi (MWh)Toplam (MWh)Türkiye'ye Göre Oran
Sakarya2.074.166,631.653.255,993.727.422,621,76
Kocaeli5.072.026,683.888.651,708.960.678,384,22
Bolu782.290,79215.456,37997.747,160,47
Düzce782.196,14222.818,861.005.015,000,47

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Sakarya Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %4,19'unu gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Sedaş Elektrik Dağıtım Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İlAydınlatmaMeskenSanayiTarımsal SulamaTicarethane
Sakarya%1,9%17,0%62,4%0,2%18,6
Kocaeli%1,0%10,8%74,7%0,1%13,4
Bolu%2,8%18,7%43,9%0,2%34,3
Düzce%3,0%19,2%58,6%0,1%19,3

Aşağıdaki grafikte (Sakarya Elektrik Dağıtım Tablosu) Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2018 yılından itibaren abonelerine sağladığı elektrik gücü verilmektedir:

Sedaş Kalite Göstergeleri

Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

Sedaş Kesinti Süreleri (dk)
20152016Değişim (%)
BildirimliBildirimsizToplamBildirimliBildirimsizToplam 
475,31.326,4.801,7425,61.145,1"1.570,6-12,82

SEDAŞ Sakarya Elektrik İletişim Bilgileri

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinin görevli dağıtım şirketi, elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu ilerden Sakarya Elektrik Çağrı Merkezi ile iletişime geçmek için 186'yı ya da 0264-295-85-00 numarayı arayabilirisiniz. 

Sedaş Sakarya

Adres: Maltepe Mah. Orhangazi Cd. SAKARYA

Telefon: 0262-675-10-10

Sedaş Kocaeli

Adres: Alikahya Fatih Mah. Sultan Murat Cd. Fener Sk. No:3 K:1 İzmit KOCAELİ

Telefon: 0262-675-10-10

Sedaş Bolu

Adres: Beşkavaklar Mah. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı Merkez BOLU

Telefon: 0262-675-10-10

Sedaş Düzce

Adres: Kültür Mah. Mehmet Akif Ersoy Cd. Sahtiyancı 2 Apt. N0:15/A DÜZCE

Telefon: 0262-675-10-10

İlgili İçerikler