Puant Nedir? Puant Tanımı ve Elektrik Faturasındaki Anlamı

Puant Nedir? Elektrik Faturasında Puant Ne Anlama Gelir?

Puant; kökeni Fransızca’da uç nokta, bir şeyin sivri ucu anlamına gelen “pointe” kelimesi olan ve elektrik tüketim talebinin en üst noktaya ulaştığı zaman dilimini ifade eden elektrik piyasası terimidir.

Puant; kökeni Fransızca’da uç nokta, bir şeyin sivri ucu anlamına gelen “pointe” kelimesi olan ve elektrik tüketim talebinin en üst noktaya ulaştığı zaman dilimini ifade eden elektrik piyasası terimidir. Elektrik tüketiminin en yüksek olduğu 17:00 ile 22:00 saatleri arası enerjinin puant saatleridir ve elektrik enerjisinin en pahalı olduğu saatler bu zaman dilimi içindeki saatlerdir.

Elektrik faturaları üzerinde gündüz, puant ve gece tüketimleri ayrı ayrı gösterilir. Serbest tüketici elektrik piyasasında fiyatlandırmalar genellikle tek zamanlı birim fiyat üzerinden yapılıyor olsa da özellikle de yüksek tüketimli tüketicilerin elektrik birim fiyatları belirlenirken puant saatlerdeki elektrik tüketimi dikkate alınır. Elektrik faturası puant değeri ne kadar yüksek olursa serbest tüketiciye (ya da üç zamanlı tarife kullanan tüketiciye) uygulanacak birim fiyat o kadar yüksek olur. Puant saatlerdeki elektrik tüketimi düşük olursa da serbest tüketiciler için tedarikçiler tarafından uygulanacak elektrik birim fiyatı aynı oranda düşük olur.

Puant tüketim nedir?

Puant tüketim, elektrik tüketicilerinin piyasadaki enerji talebinin en yüksek olduğu 17:00 ile 22:00 saatleri arasındaki elektrik tüketimidir. Tüketim, gücün bir saat içindeki kullanım miktarını ifade eden Wattsaat birimiyle kullanılan enerji miktarıdır.

Puant tüketim, enerji talebinin en yüksek olduğu saatlerde piyasaya (ya da tekil kullanıcıya) ait elektrik kullanım miktarının piyasa tarafındaki ifadesidir. Puant yük genellikle piyasanın talep tarafını ifade etmek için kullanılır ve kolay bir ifade ile anlatmak gerekirse elektrik enerjisi talebinin en yüksek olduğu saatlerdeki kullanılan elektrik enerjisi miktarını ifade etmektedir.

Elektrik tedarikçinizi değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz?
İndirimli elektrik tarifelerini karşılaştırın!

Abone grubunuzu seçin, teklifleri karşılaştırın, en cazip elektrik tedarikçisine geçiş yapın!

Puant yük nedir?

Puant yük, enerji talebinin en yüksek olduğu zamanda sistemde bulunan ya da bulunması gereken toplam elektron sayısını ifade eder.

Elektrik piyasasında talep dengelemesi oldukça önemlidir, zira elektrik enerjsini üretmek oldukça maliyetli iken yüksek ölçekte depolanması da bir o kadar zordur. Piyasada dengeleme işlemi basitçe talep arttıkça sisteme elektrik enerjisi veren santrallerin sayısını artırarak yapılmaktadır. Bu dengeleme işlemi sırasında planlamalar önceden yapılır ancak tüketim arttıkça sistem işleticisi tarafından bazı santraller devreye alınırken, bazıları da hazırda bekletilir. Hazırda bekletilen santraller ise talep arttıkça sırayla devreye alınır. Sistemin en fazla talebin oluştuğu puant zamandaki devrede olan santraller tarafından sisteme verilen yük, puant yük olarak ifade edilir.

Puant güç nedir?

Puant güç, watt cinsinden ölçülen ve bir elektrik santralinin talebin en yüksek olduğu zamanlarda anlık olarak toplam üretebileceği elektrik enerjisi miktarını ifade eden terimdir. Elektrik santralleri ülkede her saatte tüketilecek enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanarak hizmete alınır. Elektrik üretim planlaması yapılırken kurulu (ya da emre amade) gücün, puant saatlerde ortaya çıkacak tüketim talebini karşılayacak güçte olması önemlidir. Puant gücün puant talebinden daha düşük olması enerji açığına, puant gücün yükten daha yüksek olması ise gereksiz yatırım yapılmasına neden olacaktır. Planlamalar santrallerin puant enerji talebini karşılayacak güçte olması için yapılmaktadır.

Puant saati nedir?

Puant saati; gündüz, puant ve gece olarak üç ayrı zaman dilimine bölünen günlük enerji tüketimi periyotlarından tüketimin en yüksek olduğu zaman dilimidir. Puant saati yaz döneminde 18:00 ile 23:00, kış döneminde ise 17:00 - 22:00 saatleri arasındaki dilimdir.

Elektrik piyasasında puant saatler, elektrik enerjisinin piyasa fiyatının en yüksek olduğu saatlerdir. Örneğin 2020 yılının Haziran ayında puant saati elektrik enerjisi piyasa takas fiyatı megaWattsaat başına 314 TL’yken, bu fiyat gündüz için 286 TL, gece için ise 290 TL olarak gerçekleşmiştir.

Elektrik tüketiminde puant saatleri nedir?

Elektrik tüketiminde puant saatleri, enerji tedarik maliyetinin en pahalı olduğu saatlerde en yüksek elektrik tarifeleri kapsamında tüketilen elektrik enerjisini ifade eder.

Elektrik Tüketim Tarifeleri

Üç zamanlı elektrik tarifesi kapsamındaki tüketim fiyatları aşağıdaki gibidir.

Zaman DilimiSaat AralıklarıFiyatlar

Gündüz (T1)

06.00 - 17.00

0,400385 TL/kWh

Puant (T2)

17.00 - 22.00

0,680197 TL/kWh

Gece (T3)

22.00 – 06.00

0,212381 TL/kWh

Puant endeks nedir?

Puant endeks, elektrik sayaç okumalarında puant saat dilimindeki toplam elektrik tüketimi gösteren değerdir. Puant endeks elektronik sayaç bulunan tüm tüketim noktalarında yapılan sayaç okumalarında faturalara ya da sayaç okuma tutanaklarına yazılır. Puant endeks yalnızca elektronik sayaçlarda ölçülebilen bir değerdir ve mekanik sayaçlar için puant endeks değeri belirtilememektedir.

Elektrik faturalarında puant endeksi ilk endeks ve son endeks olarak gösterilir. İlk endeks, bir önceki okuma döneminde sayaç üzerinde okunan değeri gösterirken, son endeks mevcut okuma döneminde sayaç üzerindeki değeri ifade eder. Yani sayacınızın bir önceki okumada bırakılan değeri ilk endeks, son okumadaki değer ise son endeks olur ve bu iki endeksin farkı o dönem içinde yapılan toplam elektrik tüketimini gösterir.

Üç zamanlı ve tek zamanlı elektrik tarifesinde puant nedir?

Tek zamanlı elektrik tarifeleri için günlük elektrik tüketimi yapılan saatler arasındaki fiyatlandırmada herhangi bir fark bulunmadığından tek zamanlı elektrik tarifesindeki tüketiciler tek zamanlı aktif enerji birim fiyatından faturalandırılır. Dolayısı ile tek zamanlı elektrik tarifesinde puant dilimi için ayrı fiyatlandırma yapılmamakta ve aktif puant fiyatı bulunmamaktadır.

Tüketiciler elektrik tedarik şirketlerine talepte bulunarak üç zamanlı elektrik tarifesinden fiyatlandırma yapılmasını talep edebilir. Bu durumda faturalandırma üç ayrı saat dilimi için yapılarak aktif puant bedeli, aktif gündüz bedeli ve aktif gece bedeli olarak fiyatlandırma yapılır.

Üç zamanlı elektrik tarifesinde puant zaman fiyatı Ekim 2020 dönemi için 0,680197 TL/kWh’dir. Puant talebi için fatura hesaplaması puant endeks tüketim bilgilerinin bu aktif puant elektrik birim fiyatı ile çarpılması ile hesaplanır. Üç zamanlı ya da tek zamanlı tarife arasında seçip yapmak isteyen tüketicilerin puant elektrik taleplerini ve faturalarındaki toplam puant tüketimi dikkate alarak seçim yapması, yalnızca puant tüketimlerinin diğer zamanlara göre düşük olması durumunda üç zamanlı tarifeye geçiş yapması önerilmektedir.