PSH Bedeli Nedir: PSH Bedeli Nasıl Hesaplanır?

PSH Bedeli

PSH bedeli, perakende satış hizmet bedelidir. Perakende satış işlemleri yapan elektrik tedarik şirketlerinin talep ettiği bir hizmet bedeli olarak 2016 yılına kadar elektrik faturaları ile tahsil edildi.

PSH Bedeli Sayfa Özeti

2016 yılında elektrik piyasası mevzuatındaki değişikler sonrasında faturalardan kaldırıldı. Perakende satış hizmet bedeli ile tedarikçi firmaların elektrik satışı haricindeki tüm masrafları karşılanmaktaydı ve tanıtım, pazarlama, müşteri hizmetleri, faturalandırma ve tahsilat gibi giderler PSH bedeli olarak tahsil edilirdi.​​​​​​

PSH Bedeli ve Sayaç Okuma Bedeli Tahsil Edilmiyor!

PSH bedeli ile sayaç okuma bedeli, 2016 yılında EPDK tarafından kaldırıldı ve artık faturalarda böyle bir kalem bulunmuyor.

PSH Bedeli Nasıl Hesaplanır?

kWH olarak tüketilen elektrik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen PSH bedeli birim fiyatı ile çarpılarak hesaplanır. Ayrıca faturalara vergi kalemi olarak yansıtılırdı ve elektrik faturalarının %1.8’i kadarı olarak uygulanmaktaydı.

PSH bedeli nasıl hesaplanır sorusunun cevabı aşağıdadır:

Tüketilen elektrik (kWh) x PSH bedeli birim fiyatı

PSH Sayaç Okuma Bedeli Nedir?

Elektrik faturalarında yer alan sayaç okuma bedeli 2016 yılına kadar elektrik dağıtım şirketinin elektrik sayaç okuma hizmeti için aldığı bedel olarak elektrik faturaları ile tahsil ediliyordu.  PSH sayaç okuma bedelinin fiyatı, PSH bedelinin aksine sabitti.

PSH Sayaç Okuma Bedeli Nasıl Hesaplanır?

PSH sayaç okuma bedeli, EPDK tarafından sabit bir fiyatlandırma olarak belirlenirdi. 2016 Ocak ayında kaldırıldığında 0.592 TL olarak tahsil ediliyordu.

Perakende Satış Hizmet bedeli, elektrik abonelerinin bir ayda tükettiği toplam elektrik miktarının EPDK tarafından belirlenmiş olan PSH bedeli birim fiyatı ile çarpılarak hesaplanırken, sayaç okuma bedeli ise sayaç başına EPDK tarafından belirlenen sabit bir fiyattır.

PSH Bedeli Ne Zaman Kaldırıldı?

PSH sayaç okuma bedeli, 6051 sayılı ve 31.12.2015 tarihli Elektrik Piyasası Tarife Kurul Kararları ile 01/01/2016 itibariyle geçerli olacak şekilde elektrik faturalarından kaldırıldı.

PSH Bedeli Neden Kaldırıldı?

01/01/2016’da PSH bedeli kaldırılıncaya dek, özel elektrik tedarikçileri serbest piyasa gereği kendi abonelerinden daha düşük oranlarda PSH bedeli alıyordu veya inisiyatif kullanarak hiç PSH bedeli almıyordu. Görevli tedarik şirketinden elektrik tedarik eden aboneler ise bu fırsattan yararlanamıyor ve daha çok PSH bedeli ödüyordu. PSH bedeli kaldırılarak aboneler arasında eşitlik sağlandı.

PSH Bedelinin Günümüzdeki Karşılığı Nedir?

PSH bedelinin günümüzde elektrik faturalarına yansıtılan net bir karşılığı yoktur. Fakat faturadaki diğer bedellere yansıtıldığına dair bir kanı oluşmuş durumdadır. Dağıtım hizmeti, sayaç okuma hizmetini de kapsadığından dağıtım bedeli içerisinde, sayaç okuma bedeli de bulunur, yine de ayrı bir gider olarak hesaplanmaz.​​​​​​

PSH Bedeli Kaldırıldıktan Sonra Elektrik Faturasında Kalan Diğer Vergiler Nelerdir?

2016 yılında PSH bedeli kaldırıldıktan sonra elektrik faturası vergileri 5 kalemde toplandı ve bir ayda tüketilen elektrik tüketim bedeli ile birlikte, günümüzde elektrik faturalarında 6 kalem bedel bulunuyor.

Günümüzde elektrik faturasında yer alan bedeller ve vergiler şunlardır:

  • Elektrik Tüketim Bedeli (Aktif Enerji Bedeli): Tüketilen elektrik enerjisinin EPDK tarafından belirlenen aktif enerji birim fiyatıdır. Bir elektrik faturası tutarının %49.95i Elektrik Tüketim Bedeli’dir.
  • Elektrik Dağıtım Bedeli: Bir elektrik faturası tutarının %30.95’i Elektrik Dağıtım Bedeli’dir.
  • TRT Payı: Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanunu’na göre TRT payı, elektrik tüketim bedelinin %2’si kadardır ve elektrik faturaları aracılığıyla tahsil edilir.
  • Enerji Fonu: Enerji sektörünün geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla aylık elektrik tüketim bedelinin %0.7’si hesaplanır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aktarılır.
  • Belediye Tüketim Vergisi (Elektrik Tüketim Vergisi): 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 34. Maddesine esasen, her belediye kendi sınırları içerisinde bulunan tüketicilerden elektrik faturaları aracılığıyla vergi alır.
  • Katma Değer Vergisi (KDV): Tüm kalemler hesaplanıp toplanır ve ortaya çıkan bedelin %18’i de KDV kalemi olarak faturaya eklenir.

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler