Osmangazi EDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. | OEDAŞ

01.03.2005 tarihinde, TEDAŞ’ın özelleşmesiyle birlikte kurulan Osmangazi EDAŞ, 16 numaralı görev bölgesinde hizmet vermeye başlamıştır. Osmangazi EDAŞ, dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi kapsamında 10.04.2009 tarihinde hisselerinin satışı için ihaleye çıkartılmıştır.

Osmangazi EDAŞ Hakkında

20.10.2009 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonrasında en yüksek bedeli veren Yıldızlar SSS Holding A.Ş. olmuştur. 485 Milyon USD ihale bedeli ile Yıldızlar SSS Holding A.Ş. bünyesinde bulunan Eti Gümüş A.Ş.’ye devredilen Osmangazi EDAŞ, günümüzde bölgesinde hem dağıtım hem de perakende satış faaliyetlerini yerine getirmektedir.

İhale sonrasında, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu(EPDK) ve Rekabet Kurulu’nun değerlendirmeleri ve Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararıyla 31.05.2010 tarihinde yapılan Hisse Satış Sözleşmesi ile Osmangazi EDAŞ’ın, TEDAŞ’a ait olan hisselerinin tamamı yine Yıldızlar SSS Holding A.Ş. bünyesinde bulunan Dedeli Yatırım İnşaat Taahhüt Elektrik Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş.’ye devredilmiştir. Bu devir işlemi sonrasında 01.06.2010 tarihi itibariyle Osmangazi EDAŞ tarafından gerçekleştirilen tüm elektrik dağıtım ve perakende satış işlemleri Dedeli Yatırım İnşaat Taahhüt Elektrik Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. bünyesinde yapılmaya başlanmıştır.

01.09.2006 yılında almış olduğu Elektrik Dağıtım Lisansı ile bölgede 30 yıllık dağıtım görevini üstlenmiş olan Osmangazi EDAŞ, Türkiye enerji tüketiminin % 2,4’ünü karşılamaktadır. Aynı zamanda 49.419 Km2 alan, 5 il, 54 ilçeye hizmet götürmekte olup, yaklaşık 1.500 milyon aboneye hizmet vermektedir.

Elektrik Dağıtım ve Satış Faaliyetlerinin Ayrılması

6446 Sayılı EPDK kanunu kapsamında 19.12.2012 tarih ve 4019 kararına istinaden dağıtım faaliyetleri ile perakende satış faaliyetlerinin farklı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesi gerekliliğinden dolayı 01.04.2013 tarihi itibariyle perakende elektrik satış faaliyetlerini yürütmek üzere Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş. kurulmuştur. Tescil işlemleri de tamamlanarak ayrı bir tüzel kişilik kazanan Osmangazi EPSAŞ, günümüzde halen perakende satış faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Osmangazi Elektrik Dağıtım İstatistikler

Osmangazi Elektrik Dağıtım hakkında istatistiki verileri inceleyerek bu şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyeti oranlaro ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Veriler, EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
20162015Değişim (%)
1.661.3951.611.5853,09

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Osmangazi Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %4,18'ini gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler, EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 12. elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 8.873.796,95 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %4,18'i gerçekleştirilmekte ve böylelikle Osmangazi Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 12.'si olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İlDağıtım Gerilim Seviyesi (MWh)İletim Gerilim Seviyesi (MWh)Toplam (MWh)Türkiye'ye Göre Oran
Eskişehir1.654.574,871.047.532,322.702.107,191,27
Bilecik1.068.142,39539.303,651.607.446,040,76
Afyonkarahisar1.451.279,51163.730,641.615.010,150,76
Kütahya1.014.944,66468.872,631.483.817,290,70
Uşak787.935,31677.480,971.465.416,280,69
Osmangazi Elektrik Dağıtım Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İlAydınlatmaMeskenSanayiTarımsal SulamaTicarethane
Eskişehir%1,9%16,7%51,0%4,5%25,8
Bilecik%1,0%5,3%82,7%0,4%10,6
Afyonkarahisar%3,0%18,0%36,6%5,2%37,2
Kütahya%2,8%17,3%56,7%0,2%230
Uşak%1,5%10,767,0%1,2%19,5

Aşağıdaki grafikte (Osmangazi Elektrik Dağıtım Tablosu) Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2018 yılından itibaren abonelerine sağladığı elektrik gücü verilmektedir:

Osmangazi Kalite Göstergeleri

Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

Osmangazi Kesinti Süreleri (dk)
20152016Değişim (%)
BildirimliBildirimsizToplamBildirimliBildirimsizToplam 
265,71.047,01.312,8262,5398,0660,5-49,68

Osmangazi Elektrik Dağıtım İletişim

Bulunduğunuz bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi, elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bulunduğunuz bölgede 186 numaralı telefondan da dağıtım şirketlerine ulaşabilirsiniz.

Osmangazi Elektrik Eskişehir

Adres: İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 726010 

0222-211-60-00

Osmangazi Edaş Bilecik

Adres: Atatürk Bulavarı No:2 

0228-212-20-18

Osmangazi Edaş Afyonkarahisar

Adres: Dumlupınar Mah. Yüzbaşı Agah Cad. No:24 A

0272-214-06-51

Osmangazi Elektrik Kütahya

Adres: Gazi Kemal Mah. Pekmez Pazarı Cad. No:27 K:2 

0274-223-63-98

Osmangazi Elektrik Uşak

Adres: Fevzi Çakmak Mah. Hlail Kaya Gedik Bulvarı No:145 

0276-231-16-61

İlgili İçerikler