Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ)

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ)

MEDAŞ Meram Elektrik 1990 yılında TEK Konya Elektrik Dağıtım Müessesesi adı altında kurulmuştur. Kurulmuş olduğu tarih itibariyle TEK Konya Elektrik Dağıtım Şirketi (Müessesi) ülkemizin Konya ilinde elektrik enerjisinin dağıtımını ve perakende satış faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamıştır.

MEDAŞ Hakkında

Günümüzde MEDAŞ olarak bilinen Meram Elektrik ilerleyen dönemlerde görev sahasını genişletmiştir. Daha öncesinde sadece Konya iline elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini sunan şirket bu sayıyı ilerleyen dönemlerde 6’ya çıkartmıştır.

2012 yılında 63.850 km OG, 13.392 km AG olmak üzere, şirketin sahip olduğu dağıtım hattı toplamda 77.244 km’ye ulaşmıştır. MEDAŞ ayrıca elektrik dağıtımında 1.741.499 aboneye sahiptir ve bu abonelere toplam dağıtılan enerji miktarı 6.750 milyar kwh’dır. Şirket, görev bölgesinde yer alan 6 ilde toplam 76 işletme ile hizmet vermektedir.

1994 yılına kadar başarılı bir şekilde hizmetlerini gerçekleştiren TEK, Bakanlar Kurulu bünyesinde alınan karar ile Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.(TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) iki farklı kamu kurumu olacak şekilde yapılandırılmıştır. TEK bünyesinde bulunan il dağıtım müdürlükleri bu yapılandırmanın ardından TEDAŞ’a devredilmiştir. Bu devir işlemleri sonucunda TEDAŞ’a bağlı hale gelen MEDAŞ Konya ili ve ilçelerine elektrik dağıtımı görevini üstlenmiştir. Daha sonrasında 11 Kasım 1993 tarihinde TEK Konya Dağıtım Müessesesi kapatılmış ve MEDAŞ kurulmuştur.

MEDAŞ Özelleştirmesi

TEDAŞ’ın özelleştirme kapsamına alınması ile birlikte bünyesinde bulunan şirketler de özelleşme kapsamında incelenmiştir. Bu sebeple şirketlerin hisseleri satışa çıkarılmıştır. Bu dağıtım şirketlerinden birisi olan MEDAŞ Meram Elektrik hisseleri de satışa çıkarılmış, gerçekleştirilen ihale sonucunda MEDAŞ’ın 440 milyon Dolar bedel karşılığında devri kararlaştırılmıştır ve şirket Alarko Holding ve Cengiz Holding ortaklığı bünyesinde bulunan Alcen Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. tarafına devredilmiştir. 30.10.2009 tarihinde imzalanan devir sözleşmesi ile özelleştirilen MEDAŞ, unvan değişikliği olmadan faaliyetlerine devam etmiştir. 2004 yılında alınan özelleştirme kararı sonrasında MEDAŞ Karaman ilini de bünyesine katarak faaliyette bulunduğu görev sahasını bir kez daha büyütmüştür.

Satış ve Dağıtım Faaliyetlerinin Ayrılması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2013 yılında alınan karar sonucunda elektrik enerjisinin dağıtımı ve perakende satış hizmetleri birbirinden ayrı farklı tüzel kişiliklerce 01.01.2013 tarihi itibari ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu karar neticesinde MEDAŞ yalnızca dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmiştir. MEDAŞ sorumluluğundan ayrılan perakende satış faaliyetlerinin gerçekleştirebilmek amacıyla da Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. kurulmuştur. MEDAŞ'a ait olan perakende satış yetkisinin devredilmesi ile MEPAŞ 27.12.2012 tarihinde perakende satış lisansını elde etmiştir. Bu doğrultuda, dağıtım faaliyetleri MEDAŞ tarafından, perakende satış faaliyetleri ise MEPAŞ Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

İstatistikler

Meram Elektrik Dağıtım hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Kullanıcı Sayıları
20162015Değişim (%)
1.964.3771.889.6873,95

Medaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici ve serbest tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük sekizinci elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 9.788.953,36 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %4,61'i gerçekleştirilmekte ve böylelikle Medaş Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 8.'si olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İlDağıtım Gerilim Seviyesi (MWh)İletim Gerilim Seviyesi (MWh)Toplam (MWh)Türkiye'ye Göre Oran
Konya5.219.863,60634.086,605.853.950,202,76
Aksaray844.860,3481.386,37926.246,710,44
Niğde771.279,92266.149,621.037.429,340,49
Kırşehir372.311,26141.943,48514.254,740,24
Karaman611.312,44143.489,15754.771,380,33

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi bölgedeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %4,27'sini gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İlAydınlatmaMeskenSanayiTarımsal SulamaTicarethane
Konya%2,1%19,6%37,1%14,9%26,3
Aksaray%3,2%21,8%29,320,01%25,5
Niğde%3,1%14,4%52,6%12,9%16,9
Kırşehir%5,6%29,5%26,2%6,7%32,0
Karaman%1,6%17,5%43,2%14,7%23,0

Aşağıdaki grafikte (Meram Elektrik Dağıtım Tablosu) Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2018 yılından itibaren abonelerine sağladığı elektrik gücü verilmektedir:

Kalite Göstergeleri

Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

Medaş Kesinti Süreleri (dk)
20152016Değişim (%)
BildirimliBildirimsizToplamBildirimliBildirimsizToplam 
1.237,41.318,02.555,4788,31.007,01.795,3-29,74

Meram Elektrik İletişim

Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Karaman illerinin dağıtım şirketi, elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bulunduğunuz bölgede 186 numaralı telefondan Meram Elektrik Çağrı Merkezi ile görüşebilirsiniz.

Medaş Elektrik Konya

Adres: Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu KONYA

Telefon: 0850-251-30-00

Medaş Elektrik Aksaray

Adres: Minarecik Mah. 559. Sok. 3. Belediye İşhanı Kat:1 AKSARAY

Telefon: 0850-251-30-00

Medaş Elektrik Niğde

Adres: Burhan Mah. Hanlar Sok. No:30/A NİĞDE

Telefon: 0850-251-30-00

Medaş Elektrik Kırşehir

Adres: Sümer Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:64 KIRŞEHİR

Telefon: 0850-251-30-00

Medaş Elektrik Karaman

Adres: Seki Çeşme Mah. Atatürk Bulvarız Kat:4 KARAMAN

Telefon: 0850-251-30-00