1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden, ve açıklamalardan (EnCazip.com internet sitesi dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklamalar, site dahilindeki sayfalarda yapılan açıklama ve bilgilendirmeler) oluşan işbu EnCazip.com İnternet Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır), bir taraftan Gürsel Mahallesi Yalın Sokak No:1 Kat: 4 Okmeydanı Kağıthane/İSTANBUL adresinde mukim CAZİP ENERJİ TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca " ENCAZİP " olarak anılacaktır) ile tüm ticari hakları Cazip Enerji Ticareti Anonim Şirketi’ne ait olan EnCazip.com portalı aracılığı ile EnCazip ile anlaşmalı olan elektrik tedarikçilerinin tekliflerini karşılaştırmak için bilgilerini giren, Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. altyapısı vasıtasıyla, Hangisi İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.'nin anlaşmalı olduğu bankaların ürün ve kampanyalarını karşılaştırmak için bilgilerini giren, Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş'nin altyapısı vasıtasıyla, Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş'nin sigorta ürün ve kampanyalarını karşılaştırmak için siteyi kullanan tüketicilerle veya portal aracılığı ile teklif almaksızın dolaşan kullanıcılar arasında akdedilmiştir. (Bundan sonra portaldan teklif alarak portalı kullananlar “TÜKETİCİ” olarak, teklif almaksızın üzerinde dolaşanlar “KULLANICI” olarak anılacaktır.)

2. TANIMLAR

KULLANICI: PORTAL'a çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen ve PORTAL dahilinde, TEKLİF almadan yapılabilecek her türlü işlemi yapan ve PORTAL'da sunulan hizmetlerden ve bilgilerden yararlanan her gerçek ve/veya tüzel kişi. KULLANICI olarak geçen kavram, PORTAL ana sayfasından bilgi girişini yaparak karşılaştır linkine tıklamadan diğer alt sayfa ya da linklere çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen kişileri ifade eder.

TÜKETİCİ: İşbu sözleşmede belirtilen "EnCazip Karşılaştırma ve Elektronik Aracılık Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "EnCazip Karşılaştırma ve Elektronik Aracılık Sistemi" üzerinden TEDARİKÇİLER ve İŞ ORTAKLARI tarafından satıma arz edilen hizmetler için teklif alan gerçek veya tüzel kişi. Her KULLANICI, PORTAL ana sayfasından bilgilerini girerek karşılaştırma yapmaya başlamasının ardından TÜKETİCİ olarak adlandırılır.

TEDARİKÇİ: İşbu sözleşmede belirtilen PORTAL'ı kullanmak suretiyle TÜKETİCİLERE elektrik enerjisi kullanımı ve tedariğine ilişkin teklifleri sunan, TÜKETİCİLER tarafından tekliflerinin seçilmesinin ardından bu TÜKETİCİLERE elektrik enerjisi tedariğini sağlayacak tüzel kişiler.

İŞ ORTAKLARI: İşbu sözleşmede belirtilen PORTAL'ı kullanmak suretiyle KULLANICILARA, EnCazip ile aralarında ifa edilen sözleşmelerin amaçlarını yerine getirmek için ürün ve kampanyaları karşılaştırmaya açan reasürans ve finansal ürünlerin karşılaştırma ve tedariğini sağlayacak tüzel kişiler.

PORTAL:

a) TÜKETİCİ ile TEDARİKÇİ arasında yapılacak olan sözleşmeler için, TÜKETİCİLERİN girdikleri elektrik tüketim ve kullanım detayları üzerine kendileri için TEDARİKÇİLERİN elektrik enerjisi fiyat ve kullanım bilgilerini içeren teklifleri hazırlayan ve TÜKETİCİLERİN elektrik tedarikçileri arasından seçim yaparak TEDARİKÇİLERLE sözleşme yapılabilmesi için tüm ön hazırlıkları tamamlayan, EnCazip tarafından sağlanan hizmet. www.encazip.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt ve üst alan adlarından oluşan internet sitesi ve tüm bileşenleri/içerikleri/kaynak kodları.

b) Kullanıcılara EnCazip'in iş ortakları vasıtasıyla yayınlanan ürün ve kampanyaların karşılaştırılmasını ve satın alınmasını sağlayan hizmet. www.encazip.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt ve üst alan adlarından oluşan internet sitesi ve tüm bileşenleri/içerikleri/kaynak kodları.

ENCAZİP TÜKETİCİ MERKEZİ: TÜKETİCİLERİN, PORTAL dahilinde sunulan hizmetlerden yararlandıktan sonra seçimini yaptığı TEDARİKÇİ ile yapacağı elektrik satış sözleşmesi için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, elektrik satış sözleşmesinin tamamlanması için TEDARİKÇİ tarafından talep edilen evrakları yükleyip, yine TEDARİKÇİ tarafından güncellenen işlem durumunu takip edebildiği, EnCazip' e talepte bulunabildiği, TEKLİF SONLANDIRAN TÜKETİCİ bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile PORTAL üzerinden erişilen TEKLİF SONLANDIRAN TÜKETİCİ' ye özel internet sayfası.

ENCAZİP TÜKETİCİ ÜYELİK HESABI: TEKLİF SONLANDIRAN TÜKETİCİ' nin, PORTAL dahilinde sunulan hizmetlerden yararlanırken seçmiş olduğu tedarikçisine geçişinin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için kullanıcıya verilen sistem.

ENCAZİP HİZMETLERİ (Kısaca "HİZMET"): PORTAL dahilinde TÜKETİCİLERİN ve KULLANICILARIN işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla . ENCAZİP tarafından ortaya konulan uygulamalar. . ENCAZİP' İ, PORTAL içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde KULLANICILARIN in işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman HİZMETLERİNDE değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. ENCAZİP tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili KULLANICILARIN uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar . ENCAZİP tarafından ilgili HİZMETİN kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından duyurulur. Duyuru yapılmasına rağmen haberdar olmayarak herhangi bir zarara uğranılmasından . ENCAZİP sorumlu olmayacaktır.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, PORTAL’da sunulan HİZMETLERİN, bu HİZMETLERDEN yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile PORTAL dahilinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin ENCAZİP tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. KULLANICILAR, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, PORTAL içinde yer alan kullanıma hizmetlere ilişkin ENCAZİP tarafından açıklanan her türlü beyanı ve koşulları da kabul etmiş olmaktadır. KULLANICILAR işbu sözleşmeyle belirlenen koşullarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1.Kullanım, Güvenlik ve Gizlilik Kuralları EnCazip.com kullanıcılarına mu1” üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ÜCRETSİZDİR. Aşağıdaki yazılı durumlarda ENCAZİP, TÜKETİCİLERİN site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

4.1.a.Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi. KULLANICI bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

4.1.b.Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması. KULLANICI bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

4.1.c.PORTAL'ın güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

4.2.a.TÜKETİCİLERİN elektrik tedarikçisi değiştirme talepleri öncelikle tedarikçi seçiminin yapılması, ardından gerekli olan formun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması ve ENCAZİP tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Tedarikçi değiştirme işlemi için TÜKETİCİ’den talep edilenler TÜKETİCİ tarafından tamamlanmadan elektrik tedarikçisi değiştirme işlemine başlanmaz.

4.2.b.KULLANICILARIN EnCazip'in iş ortaklıkları vasıtasıyla sağladığı ürün ve kampanyaların öncelikle karşılaştırılması, ardından gerekli bilgilerin girilmesi, formların doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması ENCAZİP ve iş ortakları tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Bu işlemler ENCAZİP ve iş ortaklarının sözleşmeli tedarikçileri tarafından ilgil kanun ve mevzuatlar kapsamında uygunluğu değerlendirilten sonra tamamlanır. 

4.3.PORTAL’ı ve PORTAL’da sunulan hizmetleri kullanabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve ENCAZİP tarafından süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi ENCAZİP tarafından üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular PORTAL’da teklif sonlandırma işlemlerini eksiksiz tamamlamış olsa dahi tedarikçi değiştirme işlemlerine ve ENCAZİP'in iş ortakları vasıtasıyla sunduğu hizmetleri kullanmaya başlayamazlar. ENCAZİP gerekli gördüğünde yukarıda sıralanan durumlar ile birlikte tüm kullanıcıların, PORTAL’da giriş yaptıkları tüm bilgiler üzerinde tasarrufta bulunma yetkisini saklı tutar.

4.4. ENCAZİP her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

5.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1.TÜKETİCİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1.a.TÜKETİCİLER, ENCAZİP’ in hiçbir koşul altında herhangi bir elektrik satış sözleşmesinin tarafı olmadığını, elektrik kullanımı ile ilgili PORTAL’da yayınlanan bilgilerin içeriği oluşturan TEDARİKÇİ tarafından yayımlandığını ve bu konuda ENCAZİP’in hiçbir hukuki ya da cezai sorumluluğu olmadığını kabul eder.

5.1.1.b.KULLANICILAR, ENCAZİP’ in iş ortakları vasıtasıyla sunduğu hizmetlerde hiçbir koşul altında taraf olmadığını, bu hizmetlerin kullanımı ile ilgili PORTAL’da yayınlanan bilgilerin içeriği oluşturan İŞ ORTAKLARI tarafından yayımlandığını ve bu konuda ENCAZİP’in hiçbir hukuki ya da cezai sorumluluğu olmadığını kabul eder.

5.1.2. ENCAZİP, PORTAL’ da yayınlanan tüm tekliflerin ve bilgilerin güncelliği ve doğruluğunu sağlamak için azami özeni gösterecek ve TEDARİKÇİLERİ ile altyapı sağlayıcısı İŞ ORTAKLARINA bu konuda gerekli uyarıları yapacaktır. Ancak bu hiçbir koşul altında ENCAZİP’in hukuki sorumluluğunu doğurmaz. ENCAZİP, PORTAL’da sunulan bilgilerin yanlış, eksik ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlara aykırı olmasından dolayı hiçbir koşul altında sorumlu tutulamaz. PORTAL’da yayınlanan bilgilerin TEDARİKÇİLERİ ve altyapı sağlayıcısı İŞ ORTAKLARI tarafından sonradan değiştirilmesi halinde tüm sorumluluk içeriğin PORTAL’a girişini yapan TEDARİKÇİLERE ve altyapı sağlayıcısı İŞ ORTAKLARI'na aittir. TÜKETİCİ, işbu maddede geçen durumlarda ENCAZİP’ten hiçbir maddi ya da cezai talebi olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.3.a.TÜKETİCİ, PORTAL dahilinde teklifleri gösterilen TEDARİKÇİ'ye ait hizmetlerin satın alma/hizmetlerden belirtilen koşullarda yararlanma talebini PORTAL’ın alt yapısını kullanarak yapar. TÜKETİCİ, PORTAL üzerinden yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti; teklifte belirtilen hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek TEDARİKÇİ ile arasında bir satış akdinin, yapmış olduğu satın alma talebiyle kurulduğu anlamına geldiğini kabul etmektedir. TÜKETİCİ bu satın alma talebiyle ilgili hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder. TÜKETİCİ’nin satın alma işleminin tamamlanması için 3 gün içerisinde kendisinden istenen, Tüzel Kişiler için Vergi levhası, İmza sirküleri, önceki aylara ait fatura görselleri, Kimlik fotokopileri ve ayrıca TEDARİKÇİ’nin belirleyip bildireceği belgelerin; üç (3) gün içinde ENCAZİP ya da SATICI ile paylaşılacağını ve kabul ve taahhüt ettiği gibi belgelerin paylaşımından kaynaklanan uyuşmazlıkları ve/veya her türlü zararları ancak TEDARİKÇİ’ye karşı ileri sürebileceğini, ENCAZİP ’in bu konuda herhangi bir hukuki ve maddi sorumluluğunun olmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.1.4.TÜKETİCİ, PORTAL üzerinden ENCAZİP’e ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleriyle TEDARİKÇİ tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

5.1.5.TÜKETİCİLER, TEDARİKÇİLER tarafından PORTAL üzerinde tüketicilerin kullanımına sundukları hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arz edilen ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında ENCAZİP’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını, bu durumda PORTAL’da sunulan hizmetlerin ayıplı olması ya da PORTAL’da sunulduğu şekilden farklı olduğu tespit edilse dahi ENCAZİP’in hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.6.TÜKETİCİLER, PORTAL üzerinde /tariff linkinde bulunan ve sayfa içinde kendilerinden talep edilen ve daha sonra PORTAL dahilinde diğer sayfa ve yönlendirmeler kanalıyla paylaşabileceği kimlik, sayaç numarası, TC KİMLİK Numarası ve diğer tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak sisteme kayıt edeceğini kabul eder. Bu bilgilerin eksik, yanlış ya da Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile ters düşen şekilde kaydedilmesi durumunda ENCAZİP ve TEDARİKÇİ’nin zarara uğraması halinde bu zararı karşılayacağını taahhüt eder. TÜKETİCİ bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

5.1.7.TÜKETİCİLER, TEDARİKÇİLERİN oluşturduğu ve TEDARİKÇİLER için ENCAZİP tarafından yalnızca aracılık hizmeti verilen elektrik satış sözleşmesi prosedürlerini yerine getirirken, PORTAL dahilindeki hizmetlerinden faydalanırken ve PORTAL daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, PORTAL’ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara, Elektrik Piyasası Kanununa, EPDK tarafından 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanarak hazırlanan Serbest Tüketici Yönetmeliği'ne, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'ne ve elektrik ticareti ile ilgili yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını beyan ve taahhüt eder. Ayrıca TÜKETİCİLER, PORTAL dahilinde bilgileri paylaşılan TEDARİKÇİLERİN bahsi geçen kanunlara, yönetmeliklere ya da bahsi işbu maddede geçmeyen Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı bir uygulaması olması halinde ENCAZİP ‘nin hiçbir nam altında sorumlu tutulamayacağını ve ENCAZİP ‘den hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını kabul ederler.

5.1.8.TÜKETİCİLER, ENCAZİP‘ in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri ya da sözleşmesi bulunduğu TEDARİKÇİLERİN talepleri gereğince resmi/özel makamlara açıklama yapmakla ya da elektrik ticaretinin sonuçlandırılabilmesi için bildirim yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi/özel makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi/özel makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. İşbu maddedeki bilgilere TÜKETİCİLERİN, ENCAZİP TÜKETİCİ PANELİ’ne yüklediği ya da herhangi bir şekilde ENCAZİP ya da TEDARİKÇİ ile paylaştığı tüm evraklar da dahildir. ENCAZİP ve TEDARİKÇİ, TÜKETİCİLERE ait bu bilgileri işbu sözleşmenin amacı doğrultusunda üçüncü kişilerle paylaşabilir.

5.1.9.TÜKETİCİLERİN, ENCAZİP tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla ENCAZİP TÜKETİCİ MERKEZİ hesabına girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre" nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen TÜKETİCİLERİN sorumluluğundadır. TÜKETİCİLER, "kullanıcı adı" ve "şifre" nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer TÜKETİCİLERİN ENCAZİP’in, TEDARİKÇİLERİN ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı ve/veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.10.TÜKETİCİLER, ENCAZİP’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi ve/veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen ve/veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. TÜKETİCİLER, ENCAZİP’in bir elektrik tedarikçisi olmadığını, elektrik enerjisi sözleşmesi imzalanmasına aracılık eden bir tüzel kişi olduğunu ve bu doğrultuda elektrik enerjisi sözleşmesi dahilinde belirtilen tüm birim fiyat ve hizmet koşullarının ENCAZİP’ten bağımsız olarak belirlendiğini, elektrik fiyat ve kullanım koşulları ile ilgili olarak ENCAZİP’in hiçbir hukuki yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

5.1.11. ENCAZİP ‘in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve PORTAL’ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla PORTAL üzerinde işlem yapabilirler. TÜKETİCİLERİN, PORTAL dahilindeki eylemlerinde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. TÜKETİCİLERİN işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri PORTAL üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ENCAZİP doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.12.PORTAL’da TEDARİKÇİLER de dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı ENCAZİP’in, ENCAZİP çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan hizmetlerin ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren özel/tüzel kişilerin sorumluluğundadır. PORTAL üzerinden teklif sonlandıran TÜKETİCİLER, PORTAL’da elektrik satış sözleşmesi için başvuru yaptıkları TEDARİKÇİ’nin kendilerinden talep edilen tüm yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen tedarikçi değiştirme işleminin sonlandırılacağı anlamına gelmez. ENCAZİP, TEDARİKÇİLER de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Dolayısı ile PORTAL’da yayınlanan hiçbir bilgi ya da belgenin hukuki sorumluluğu ENCAZİP’e ait değildir. KULLANICILAR, elektrik satışı, elektrik sözleşmesi, elektrik tedariği veya elektrik enerjisinin kullandırılması ile ilgili olarak ENCAZİP’in hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ederler.

5.1.13.PORTAL’da sunulan tekliflerin geçerliliği ENCAZİP’in PORTAL’da teklif veren TEDARİKÇİLER ile yapmış olduğu ticari sözleşmeler ile garanti altına alınmıştır. ENCAZİP ile TEDARİKÇİLER arasında yapılmış özel sözleşmelere göre PORTAL’da yayınlanan teklifler geçerli olacak, TÜKETİCLERİN PORTAL üzerinde tekliflerini onayladıkları ve geçiş yaptıkları tedarikçilerin, tekliflerini sonradan değiştirme hakkı bulunmamaktadır. ENCAZİP ile TEDARİKÇİLER arasındaki özel sözleşmelerde bu şekilde maddeler olsa da, bu yalnızca ENCAZİP ile TEDARİKÇİ arasındadır. TÜKETİCİLER, TEDARİKÇİLERİN PORTAL aracılığı ile yayınladığı tüm bilgileri koşulsuz ve şartsız dilediği zaman değiştirme hakkına sahip olduğunu peşinen kabul eder. TÜKETİCİ, teklifi kabul edip onaylasa ve TEDARİKÇİ tarafından talep edilen tüm belgeleri ulaştırıp, yükümlükleri yerine getirse dahi TEDARİKÇİ tüm fiyatları ve kullanım koşullarını, hiçbir ihtara ihtiyaç ve gerek olmaksızın koşulsuz olarak dilediği gibi değiştirme hakkını saklı tuttuğunu TÜKETİCİLER peşinen ve koşulsuz olarak kabul eder. Bu maddeye bağlı olarak gelişebilecek hertürlü hukuki maddi ve manevi sorumluluk TEDARİKÇİLERİN sorumluluğunda olup ENCAZİP hiçbir koşul altında sorumlu tutulamaz.

5.1.14.TÜKETİCİLERİN kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz. KULLANICI servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. TÜKETİCİ işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle ENCAZİP’in ve TEDARİKÇİLERİN uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. ENCAZİP, TÜKETİCİLERİN sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına, sistem içerisinde teklifleri yer alan TEDARİKÇİLERE ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için TÜKETİCİ’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

5.2. ENCAZİP’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1. ENCAZİP iş bu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilin de yerine getirmeyi, sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmek için azami gayreti göstereceğini beyan eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir.

5.2.2. ENCAZİP, TÜKETİCİLER ile TEDARİKÇİLER arasında elektrik satış sözleşmesi imzalanması için aracılık faaliyetlerini yerine getirir. Bu aracılık hizmetleri kapsamında sözleşmeli olduğu TEDARİKÇİLERİN sisteme kaydetmiş olduğu tarife bilgilerini TÜKETİCİLERİN girmiş olduğu elektrik kullanımına ilişkin bilgilerle eşleştirerek TEDARİKÇİLERİN elektrik kullandırma koşulları ile ilgili girmiş oldukları tüm detayları TÜKETİCİLERE PORTAL üzerinden aktarır. ENCAZİP elektrik satış sözleşmesinin ve ilgili yasal işlemlerinin hiçbir yerinde kesinlikle yer almamaktadır ve tüm elektrik tedarik işlemlerinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu kanun dayanağında hazırlanan Serbest Tüketici Yönetmeliğine uygun olarak TEDARİKÇİLER ile TÜKETİCİLER arasında yapılacağı taraflarca kabul edilmektedir. Ortaya çıkabilecek tüm hukuki ve mali sorumluluğun TEDARİKÇİ ile TÜKETİCİ arasında olduğunu KULLANICILAR kabul ve taahhüt eder. ENCAZİP her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.3. ENCAZİP, PORTAL’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; TÜKETİCİLERİN PORTAL’a girişlerini yaptıkları her türlü belge ve bilgileri, içerikleri tüm TEDARİKÇİLER de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ENCAZİP bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.2.4.TÜKETİCİLER, ENCAZİP’in ya da TEDARİKÇİ’nin talep ettiği değişiklik, güncelleme, evrak eksiklerini tamamlama ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ENCAZİP ya da TEDARİKÇİ tarafından talep edilen değişiklik, güncelleme, eksik bilgi/belge tamamlama ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde ENCAZİP tarafından da yapılabilir. ENCAZİP tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle TEDARİKÇİ veya ENCAZİP’İn uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen TÜKETİCİLERE aittir.

5.2.5.PORTAL üzerinden, ENCAZİP’in kontrolünde olmayan başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Bu linkler TEDARİKÇİ tarafından veya bilgilendirme ya da bir başka maksatla ENCAZİP tarafından sağlanmış olabilir. Linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. PORTAL üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında ENCAZİP’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.6 ENCAZİP, PORTAL’da yer alan TÜKETİCİLERİN yükledikleri içerikleri, kayıt ettikleri belge ya da bilgileri, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bu bilgiler, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve elektrik tüketim bilgileri de dahil olmak üzere, TÜKETİCİLERİN PORTAL’a girişini veya kaydını yaptıkları bilgilerin tamamını kapsamaktadır. ENCAZİP bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Bu bilgileri dilediği gibi ticari olarak da kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere de devredebilir ya da satabilir.

5.2.7. ENCAZİP, PORTAL’da yer alan hiçbir bilginin doğruluğunu garanti etmez. PORTAL’da yapılan hesaplamaların tümü karşılaştırma amaçlı olup, hiçbir yasal bağlayıcılığı yoktur. PORTAL’da yapılacak hiçbir hesaplama yanlışından ve/veya eksikliğinden ENCAZİP kesinlikle sorumlu tutulamaz.

5.2.8. ENCAZİP ’in sorumluluğu, TÜKETİCİLERDEN gelen bilgilerin TEDARİKÇİLER ile ve TEDARİKÇİLERDEN gelen cevapların da TÜKETİCİLERE iletilmesini sağlayacak elektronik ortamı sağlamak, ve elektrik satış sözleşmesi için gerekli lojistik hizmetlerini üçüncü kurumlara ihale ederek yerine getirme ile sınırlıdır. HİZMET tesisinden doğan hak ve sorumluluklar, söz konusu elektrik satış sözleşmesinin taraflarına ait olup, bunların ifasında ENCAZİP’in hiç bir sorumluluğu yoktur. ENCAZİP’ten ve/veya PORTAL’dan hizmet almış olmanız, ENCAZİP‘in hizmet veren kuruluşun veya sizin ediminizi garanti ettiği, hizmetin verileceğini taahhüt ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, hizmet sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden dolayı TÜKETİCİ veya TEDARİKÇİ; ENCAZİP’ten hiç bir talepte bulunamaz. Elektrik enerjisinin tedariği ile ilgili tüm hizmetler, TEDARİKÇİLER tarafından verilmektedir ENCAZİP elektrik enerjisi ile ilgili hiçbir hizmet vermemekte, sadece hizmet veren kuruluşlar ile hizmet talep edenler arasında bilgi aktarımı yapılmasını sağlayan bir elektronik platform sunmaktadır. ENCAZİP’in, işbu internet sitesi üzerinden yapılan başvurulara olumlu/olumsuz mutlaka bir cevap verme yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Aynı şekilde ENCAZİP, aldığınız hizmet ile satın alacağınız hizmetler konusunda da hiç bir sorumluluk kabul etmez ve bunlara ilişkin hiç bir garanti vermez. ENCAZİP, sizinle bu hizmet sağlayıcıları arasındaki hukuki ilişkilerin tamamen dışındadır. Elektrik kullanım ve kullandırım koşulları ile ilgili olarak size iletilen hizmet şartları, fiyat ve süreleri ve diğer hususlar ile ilgili olarak sitemizde yer alan veya size iletilen tüm bilgiler, hizmet veren kuruluşlardan alınmış bilgilerdir. Hizmet veren kuruluşların bu şartları değiştirmeleri halinde, ENCAZİP’ten bu konuda bir talepte bulunamazsınız. Aynı şekilde Hizmet kuruluşları, başvurularınıza ne kadar sürede cevap vereceklerini önceden ENCAZİP’e bildirmiş ve bu sürelere uymak için azami gayret göstereceklerini beyan etmişlerdir. Ancak ENCAZİP’in, bu sürelere uyulacağı konusunda hiçbir taahhüdü ve sorumluluğu yoktur. Bu süreler sadece hizmet kurumlarının beyanlarıdır ve gecikme veya hiç cevap alamama nedeniyle ENCAZİP’ten her hangi bir talepte bulunamazsınız. ENCAZİP, önceden bir bildirime veya sizin izninize ihtiyaç duymaksızın, internet sitesinin kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını ve içeriğini değiştirebilir, sizden ek bilgi ve belgeler talep edebilir, internet sitesini iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir. Teknik sebeplerden veya yardımcı kişilerin veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya internet sitesinin sayfalarındaki dizgi, baskı ve yazım hataları ve zorunlu sebeplerden dolayı da ENCAZİP sorumlu tutulamaz. ENCAZİP, size ait bütün bilgileri çalıştığı hizmet veren kuruluşlara verebilir. Bunun dışında ENCAZİP, sizin kendisine verdiğiniz bilgileri, ticari amaç dışında kullanmayacaktır. ENCAZİP, işbirliği yaptığı kurumların pazarlama ve promosyon faaliyetleri çerçevesinde size yönelik duyurular yapabilir ve bu amaçla posta, e-posta, SMS (kısa mesaj), MMS (görüntülü mesaj) vb. gönderebilir veya verdiğiniz iletişim numaralarından sizi telefonla arayabilir. Bu faaliyetler, gizlilik yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmez.

5.2.9.TÜKETİCİ, PORTAL’ı kullanarak TEDARİKÇİLERİN tarifelerine geçiş başvurusu yapıp gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dahi ENCAZİP’in hizmetlerine devam etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. PORTAL’da kullanıcının karşılaştığı her aşamada . ENCAZİP hiçbir bildirim, uyarı ya da ihtar yapmadan verdiği hizmeti sonlandırabilir ya da hiçbir hizmet vermeyebilir. Hizmetin devamı, sürekliliği ve doğruluğu ile ilgili olarak tüm yetkiler . ENCAZİP’e ve TEDARİKÇİLERE aittir. PORTAL’ın kullanımı sırasında hiçbir adımda . ENCAZİP hizmetlerini vereceğini ya da vermeye başladığı hizmetleri devam ettireceğini taahhüt etmez. HİZMET’in her aşamasında dilediği takdirde . ENCAZİP HİZMET’i durdurabilir. ENCAZİP istediği anda verdiği HİZMETLERİ durdurabilir. KULLANICILAR hiçbir koşul altında PORTAL’da girilen bilgilerin doğruluğu, HİZMET’in devamlılığı konusunda . ENCAZİP’ten hukuki bir talepte bulunamaz, HİZMET’in yerine getirilmemesinden dolayı herhangi bir maddi kaybı olduğu gerekçesiyle . ENCAZİP’ten tazminat talebinde bulunamaz.

6. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

PORTAL dahilinde hizmet koşulları ilan edilen ve teklifleri yayında olan ya da olmayan tüm TEDARİKÇİLER, TÜKETİCİLER ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin “Mesafeli Satış Sözleşmeleri” ile hizmetin ifasını kararlaştıran sözleşmeleri uygulayabilir. Bu tür “Mesafeli Satış Sözleşmeleri” ile hizmet ifası gerçekleştiren tedarikçilerin bilgileri teklif listesi bölümünde paylaşılmaz. TÜKETİCİ, bir TEDARİKÇİ’nin “Mesafeli Satış Sözleşmesi” uyguladığını ancak tarife seçimini yaptıktan ve bilgilerini sisteme kaydettikten sonra anlayabilir. “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ile hizmet ifası gerçekleştiren tedarikçiler ile bu tür sözleşmeleri gerçekleştirmeden önce, hizmet ile ilgili tüm bilgileri okuyup kabul edersiniz. “Mesafeli Satış Sözleşmeleri”, tüm içeriği ve ifa edilecek hizmetlerin tüm detaylarındaki hukuki sorumluluk TEDARİKÇİLERE aittir. TÜKETİCİLER, “Mesafeli Satış Sözleşmeleri” ile ilgili olarak . ENCAZİP’in hiçbir hukuki ve maddi sorumluluğu olmadığını kabul ederler.

“Mesafeli Satış Sözleşmeleri” uygulaması ile hizmet ifası gerçekleştiren tedarikçiler ile sözleşme yaparken sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girdiğinizi kabul edersiniz. Bilgilerin yanlışlığından dolayı . ENCAZİP’in ve TEDARİKÇİ’nin uğrayacağı tüm zararlar TÜKETİCİ tarafından karşılanır.

7. " ENCAZİP " ELEKTRONİK ARACILIK SİSTEMİ

“EnCazip Elektronik Aracılık Sistemi” hizmeti işbu sözleşmede belirtilen TÜKETİCİ ve TEDARİKÇİ sıfatına sahip kişilerin birbirleri ile anlaşmalarını sağlayacak aracılık alt yapının kendilerine sunulması; TEDARİKÇİLERİN elektrik kullandırım fiyat ve koşullarını oluşturması ve TEDARİKÇİLERİN oluşturduğu profillere göre tüketicilere en uygun fiyat ve koşullardaki tarifelerin sunulması, elektrik ticaretinin sorunsuz olarak sonlandırması için gerekli tüm belge ve bilgilerin toplanması dolayısıyla tarafların sözleşmeyle yüklendikleri borcu eksiksiz yerine getirmesi ve bu durumun taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde ENCAZİP’e bildirilmesinden veya . ENCAZİP tarafından yürütülmesinden ibarettir.

8.ÜCRETLENDİRME

ENCAZİP tarafından PORTAL dahilinde TÜKETİCİLERE sunulan tüm hizmetler ÜCRETSİZDİR.

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu PORTAL dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak TEDARİKÇİLER tarafından sağlanan bilgiler ve bu PORTAL’ın (sınırlı olmamak kaydıyla ". ENCAZİP VERİTABANI", ". ENCAZİP ARAYÜZÜ", tasarım, şirket logosu, şirket ismi, marka, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “. ENCAZİP 'in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) . ENCAZİP’e ait ve/veya . ENCAZİP tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICILAR, . ENCAZİP’in hizmetlerini, . ENCAZİP’in bilgilerini ve . ENCAZİP’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının . ENCAZİP’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu sözleşme dâhilinde . ENCAZİP tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde . ENCAZİP ‘in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu sözleşme dâhilinde . ENCAZİP tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde . ENCAZİP; “ ENCAZİP hizmetleri”, “. ENCAZİP bilgileri”, “. ENCAZİP telif haklarına tabi çalışmaları”,” . ENCAZİP ticari markaları”, “. ENCAZİP ticari görünümü” veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ENCAZİP, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda PORTAL’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, değişen hükümler tüm KULLANICILARI bağladığı gibi . ENCAZİP bu durumları ilgililere bildirmek zorunda değildir. Değişiklikler ilanından itibaren geçerli olur ve daha önce sözleşme imzalamış olanlar değişen koşulları kabul ve taahhüt etmiş olduklarını kabul ve taahhüt ederler. Geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, KULLANICI’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda. ENCAZİP iş bu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, . ENCAZİP için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için . ENCAZİP’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve . ENCAZİP’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

12.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunları ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. ENCAZİP KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

KULLANICILAR, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda . ENCAZİP’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, . ENCAZİP 'i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) KULLANICILARIN elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. KULLANICILARIN yukarıda belirtildiği üzere onay, evrak imzalama, gönderme, sisteme yükleme gibi elzem işlemlerin herhangi birisini yerine getirmemesi halinde . ENCAZİP, KULLANICI varlığını kabul etmeyerek hiçbir hukuki ve mali sorumluluğu kabul etmeyerek 3 gün içerisinde tarafın yapmış olduğu işlemleri iptal edebilecek ve sözleşme yürürlüğe girmeyecektir.

15.TEBLİGAT ADRESLERİ

15.a.PORTAL kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının PORTAL'a bildirdiği en güncel elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

15.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

15.c. Yine PORTAL’ın kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın EnCazip.com ve EnCazip tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını, belgelerin ve bilgilerin eksik ve/ya yanlış bildirilmesinden dolayı EnCazip.com sitesini kullanan tüm tedarikçi ve kullanıcıların uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

İlgili İçerikler

27 Ağustos 2021 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 28 Ekim 2022
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi