Valör Nedir, Valör Nasıl Hesaplanır?

Valör Nedir?

“Önem” ve “değer” gibi anlamlara gelen valör, bankacılık sektöründe faizin başlangıç günü anlamında kullanılır.

Herhangi bir faiz hesaplama işleminin başlangıcı kabul edilen tarihe valör adı verilir. Valör çeşitli durumlara göre işlemin yapıldığı ilk gün veya ilk günü takip eden bir sonraki gün olabilir. Alacak geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı günün bir sonraki iş günü iken borç geçen işlemlerde valör işlemin yapıldığı gün olarak alınır.

Bankacılıkta Valör Nedir?

Bankacılıkta valör, faiz hesaplama işlemlerinde başlangıç olarak kabul edilen tarihi belirtir. Valör farklı durumlara göre işlemin yapıldığı ilk gün veya işlemin yapıldığı günü takip eden bir sonraki iş günü olabilir. Alacak geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı günün bir sonraki iş günü iken borç geçen işlemlerde valör işlemin yapıldığı gün olarak alınır.

Valör Ne İşe Yarar?

Valör, faiz hesaplama işlemlerinde başlangıç tarihi olarak kullanılır. Buna ek olarak valör, işlemin yapıldığı tarih ile işlemin gerçekleştiği tarih arasındaki farkın belirlenmesini sağlar. Çünkü valör, her zaman işlemin yapıldığı tarih olarak alınmaz. Valör tarihine göre hesaplanan faiz işleminin sonucu değişebilir. Bu nedenle valör tarihi, hesaplama işlemlerinde önemli bir unsurdur.

Valör Tarihi Nedir?

Herhangi bir bankada vadeli mevduat hesabı açıldığında ve bu hesaba faizle para yatırıldığında hesap üzerinde faiz çalışmaya başlar. Vadeli hesabın içerisinde paranın faizinin işlemeye başladığı tarih valör tarihi olarak adlandırılır. Valör tarihi, kredi çekme işlemlerinde de kredi faizinin başladığı günü ifade eder.

Valör kavramı, işleme konulan bir değerin, değer kazanacağı tarihi belirtmek amacıyla kullanılır. Bankaya faiz kazanımı amacıyla yatırılan miktarlar için kullanılır. Paranın yatırıldığı günle bankanın faizinin fiili olarak işleyeceği gün arasında farklar olur, yani vadeli hesabın açılması üzerine yatırılan paraya, faiz işlediği gün valör olarak adlandırılır.

Valör Uygulaması Nedir?

Valör uygulaması, valörün hangi şartlar altında, hangi tarih olarak kabul edileceğine ilişkin uygulamadır. Kredi hesaplarına alacak geçen işlemler için valör, işlemin gerçekleştirildiği günü takip eden ilk iş günü olarak kabul edilir. Borç geçen hareketlere ilişkin işlemler içinse valör, işlemin yapıldığı ilk iş günüdür. Valör uygulaması, valörün nasıl uygulanacağına dair bilgi verir. “Bir iş günü valörlü olarak uygulanacaktır” ibaresi, söz konusu faizin bir iş günü gecikmeli olarak işlemeye başlayacağını ifade eder.

Spor Valör Nedir?

Doğrusu spot date olan bu kavram konuşma dilinde spor valör olarak yaygınlaşmıştır. Piyasalarda yapılan bazı işlemler, 2 gün valörlü gecikmeli şekilde talimatlandırılır. Bu 2 günlük valörün sebebi fon temini, işlemin yapılabilmesi için gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolü gibi işlemlerdir. Spor valör, paranın kullanıma hazır olacağı tarihi ifade eder. Mali piyasalarda gerçekleştirilen bir işleme bağlı olarak, ödemelerin işlemin yapıldığı günü takip eden iki iş günü sonrasında gerçekleştirilmesidir.

Valör Neden Uygulanır?

Valör bankalar tarafından uygulanabileceği gibi BDDK gibi kurumların çeşitli kararları doğrultusunda çeşitli finansal araçlar üzerinde de uygulanabilir. Valör uygulaması ile faizin işlemesi bir gün geciktirilir. Bu sayede ilgili finansal kurum faiz ödemesine bir gün geç başlar.

Valör Hesaplama Nasıl Yapılır?

Valör hesaplaması yapılırken faizi işlemeye başladığı tarih olan valör tarihi baz alınır. Örneğin bir vadeli mevduat hesabına cuma günü para yatırıldığı varsayılırsa faiz işlemesi muhtemelen bir iş günü valörlü olarak başlayar. Araya hafta sonu tatilinin de gireceği düşünülürse faizin başlangıç tarihi, paranın yatırılış tarihinden 3 gün sonra olur. Vade sonunda alınacak faiz miktarı da buna göre hesaplanır.

EFT Valör Ne Demek?

EFT işlemlerinde valör, gönderilen paranın gönderilen hesaba geçeceği tarihi ifade eder. Örneğin bir kişi kendi banka hesabından farklı bir bankadaki hesaba cuma günü mesai bitiminden sonra EFT yaparsa, hafta sonu tatilinin araya girmesi sebebiyle para ilgili hesaba pazartesi günü geçer. Bu durumda EFT valör tarihi pazartesi olur. Ancak günümüzde fast gibi bankacılık işlemleri sayesinde cüzi bir işlem ücreti karşılığında hafta sonları bile herhangi bir valör uygulanmadan EFT gerçekleştirilebilir.