Tapu Devri Nedir? Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Tapu Devri Nedir?

Tapu devri, herhangi bir taşınmazın tüm kullanım haklarının mevcut sahibinden yeni sahibine aktarılması işlemine verilen isimdir.

Tapu devri, herhangi bir taşınmazın tüm kullanım haklarının mevcut sahibinden yeni sahibine aktarılması işlemine verilen isimdir. Tapu devri, resmi belgeler ile kayıt altına alınan resmi bir işlemdir. Tapu devrinin gerçekleşmesinden sonra tapunun devredildiği kişi söz konusu taşınmazın tüm haklarına sahip olur.

Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Tapu devri yapabilmek için öncelikle tapu devri işlemi için gerekli olan tüm belge ve evraklar hazır bulundurulmalıdır. Ardından Alo 181 Tapu ve Kadastro Hattı aranarak veya Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün e-randevu sistemi kullanılarak randevu talep edilmelidir. Randevu gününde ve saatinde alıcı ve satıcı ilgili tapu müdürlüğünde gerekli evraklarla birlikte hazır bulunmalıdır. Bu aşamadan sonra tapu ve kadastro memurunun yönlendirmeleri ile taraflar arasında yapılan anlaşma ve imzalama işlemleri ile tapu devri gerçekleştirilmiş olur.

Aile İçi Tapu Devri Nasıl Yapılır? 

Aile içi tapu devri de tıpkı normal tapu devri gibi ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde gerçekleştirilmektedir. Aile içi tapu devir işlemi için tapu senedi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve vesikalık fotoğraf gibi çeşitli belge ve evraklar istenir. Aile içi tapu devir işleminin işlem bedeli daha ucuzdur.

Tapu Devir İşlemi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tapu devir işlemi için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Tapu belgesi
 • Vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı
 • İşlem vekil tarafından gerçekleştirilecekse temsil belgesi
 • Devri yapılacak olan taşınmazın bağlı olduğu belediyeden güncel rayiç bedel üzerinden alınmış emlak vergisi belgesi
 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi
 • Bazı durumlarda tebliğ edilmesi gereken ekstra belgeler

Bazı durumlarda tebliğ edilmesi gerekebilecek belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • İcra müdürlüğü satış müzekkeresi (icra yoluyla satış için)
 • Mahkeme müzakeresi (izale-i şüyu için)
 • Mirasçılık belgesi (miras yoluyla satış için)
 • Veraset ve intikal vergisi makbuzu (miras yoluyla satış için)

Tapu Devri Sırasında Alıcıdan Talep Edilen Evraklar Nelerdir?

Tapu devri sırasında alıcıdan talep edilen evraklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • T.C. kimlik numarası
 • Kimlik belgesi aslı ve bir adet sureti
 • İşlemler vekil yoluyla yapılıyorsa temsil belgesi

Tapu Devri Sırasında Satıcıdan Talep Edilen Evraklar Nelerdir?

Tapu devri sırasında satıcıdan talep edilen evraklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • T.C. kimlik numaras
 • Kimlik belgesi aslı ve bir adet sureti
 • Tapu belgesinin aslı ve bir adet sureti
 • İşlemler vekil yoluyla yapılıyorsa temsil belgesi
 • Taşınmazın bağlı olduğu belediyeden alınacak olan vergi borcu yoktur belgesi ( vergi borcu olan satıcılar satış işlemini tamamlayabilmek için borcu ödeyerek makbuzu ibraz etmelidir.)

Tapu Devri Masrafı Ne Kadardır?

Tapu devir masrafı dönemsel olarak değişebilmektedir. Güncel olarak tapu devir masrafı satış bedelinin %2’sidir. Ancak bu miktar hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı temin edilir. Yani toplamda tapu devri masrafı %4 olur. Bu masraf alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmaya göre tek kişi tarafından da ödenebilir. Örnek olarak 500 bin TL tutarındaki bir taşınmazın devir masrafı taraf başına 10 bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL’dir.

Tapu Devri Hakkında Bilinmesi Gerekenler?

Tapu devri hakkında bilinmesi gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Tapu devri için Alo 181’den veya e-randevu sisteminden randevu alınmalıdır.
 • Devir işleminden önce taraflar arasındaki alacak verecek tamamlanmalıdır.
 • İşlemin uzamaması veya aksamaması için randevuya tüm evraklar hazır edilmiş bir şekilde gelinmelidir.
 • Tapu devir masraflarının kim veya kimler tarafından ne oranla ödeneceği önceden anlaşılmalıdır.

Tapu Devri Online Yapılır mı?

İnternet üzerinden online olarak tapu devri yapmak mümkün değildir. Ancak tapu müdürlüğüne gitmeden doğrudan internet üzerinden tapu devir başvurusu yapılabilir ve randevu alınabilir. Hatta gerekli olan belgeler de internet üzerinden tapu müdürlüğüne gönderilebilir. Bu sayede tüm tapu devir işlemleri yalnızca son aşamaya bırakılmış olur. Son aşamada taraflar tapu müdürlüğüne giderek resmi devir işlemini tamamlamalıdır.

Konut Kredisi ile Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Konut kredisi ile tapu devri için öncelikle gerekli belgelerle birlikte bankaya kredi başvurusunda bulunulmalıdır. Bankanın konut kredisi başvurusunu onaylamasının ardından tapu dairesi tarafından istenen belgeler banka tarafından hazırlanarak kredi sahibine verilir. Kredi sahibi bu evrakların yanı sıra tapu dairesi tarafından istenen diğer evrakları da hazır ettikten sonra tapu müdürlüğünden randevu talep eder. Randevu gün ve saatinde alıcı ve satıcı gerekli olan belge ve evraklarla birlikte tapu müdürlüğünde hazır bulunur. Tapu devir masrafları da ödendikten sonra tapu devir işlemini tamamlamak üzere imza atılır.