Nakit Avans Nedir, Nasıl Çekilir Ve Nasıl Ödenir?

Nakit Avans Nedir?

Nakit avans, acil nakit ihtiyaçlarının hızlı giderilmesi için kredi kartları üzerinden kullanılan bir kredi türüdür.

Nakit avans, kredi kartlarından çekilen ve acil nakit ihtiyacının hızlı karşılanması için kullanılan bir kredi türüdür. Kredi kartlarının nakit avans limitleri dahilinde tüketiciler kredi kartlarından nakit avans çekebilir. Nakit avans, kredi kartı ile birleştirilmiş bir kredi türü olarak da tanımlanabilir. Borçlanma kredi kartı ekstresi üzerinde olduğundan hızlı ve doğrudan çekilebilir.

Nakit Avansın Avantajları Nelerdir?

Nakit avansın en büyük avantajı hızlı olmasıdır. Nakit avans anında alınabileceği gibi istendiği takdirde anında geri ödemesi de yapılabilir. Nakit avansın bir diğer avantajı ise ATM, şube, internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden hızlı bir şekilde alınabilmesidir. Nakit avansın avantajları aşağıdaki gibidir.

  • Düşük tutarlı acil kredi ihtiyaçlarının çok kısa sürede giderilmesi
  • Kredi kartı limitleri dahilinde işlem yapıldığından ek prosedür veya onay süreci gerekmemesi

Nakit Avansın Dezavantajları Nelerdir?

Nakit avansın en önemli dezavantajı diğer kredilere göre daha yüksek faizli ve masraflı olmasıdır. Nakit avans, çekildiği andan itibaren faize tabidir. Nakit avansın geri ödemesi geciktirilirse ekstra faiz de işlemeye başlar. Nakit avans minimum geri ödeme tutarı ödense bile geriye kalan nakit avans dönem tutarı için de faiz işler. Nakit avans taksitlerinin zamanında ödenmemesi kredi notunu düşürerek kişinin gelecekteki finansal işlemlerini olumsuz etkiler.

Nakit Avansın Dezavantajları Nasıl Önlenebilir?

Nakit avansın tüm avantajlarından faydalanmak ancak hiçbir dezavantajından etkilenmemek için acil ihtiyaçtan fazla nakit avans çekilmemelidir. Geri ödemesi düzenli olarak yapılabilecek tutarda nakit avans çekilmelidir. Nakit avans, acil ihtiyaçtan fazla çekilmediği ve düzenli ödenebildiği sürece avantajlıdır. Acil ihtiyaçların dışında nakit avans yerine genellikle faiz oranı daha düşük olan ihtiyaç kredisi tercih edilmelidir. 

Kredi Kartı ile Nakit Avans Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Nakit avans kullanımı, kredi kartı ile yapılan bir alışverişe benzer, bankanın belirlediği miktar kadar nakit avans çekilebilir ve nakit avansın geri ödemeleri kredi kartı ekstresi ödemeleri ile yapılır. Kredi kartı olmadan nakit avans çekilemez. Nakit avans çekmek için kredi kartı kullanıyor olmak gerekmektedir.

Kredi Kartı Kullanılarak Çekilen Nakit Avans Asgari Ödemesi Nasıl Hesaplanır?

Kredi kartı kullanılarak çekilen nakit avansın geri ödeme miktarı kullanım öncesinde başvurana gösterilir. Nakit avans kredi kartı ekstresine yansıtılıan bir kredi türü olduğundan, asgari geri ödeme tutarı için kredi kartı ekstresi ödeme kuralları geçerlidir. Buna göre 25.000 TL altında kart limiti olanlar için ekstrenin %20'si, 25.000 TL üzerinde limiti olan kartlar için ise ekstre toplamının %40'ıdır. Kredi kartı asgari akdi faiz oranları 3 ayda bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.

Kredi Kartı Limiti Nakit Avans Kullanmak İçin Artırılabilir mi?

Hayır, kredi kartı limiti artışlarının belirli kriterleri vardır ve bu kriterler sağlanmadan kredi kartı limiti arttırılamaz. Daha fazla nakit avans kullanabilmek için kredi kartı limitinin arttırılamaz.

Kredi Notu Nakit Avans Kullanımını Etkiler mi?

Evet, kredi notu nakit avans kullanımını dolaylı olarak etkiler. Kredi kartı limitleri, kart kullanıcısının kredi notu da içinde olan çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak bankalar tarafından belirlenir. Nakit avans özelliği bulunan hesap ve kredi kartlarındaki nakit avans olanakları bankadan bankaya farklılık gösterir, bazı bankalar bazı dönemlerde sıfır faizli nakit avans, düşük faizli nakit avans veya ertelemeli nakit avans kampanyaları düzenler. Kişinin limiti yeterli olduğu sürece kredi notu önem arz etmeksizin nakit avans kullanabilir.

Maaş Kartından Nakit Avans Çekilir mi?

Nakit avans, yalnızca kredi kartından veya kredili mevduat hesabından çekilebilir. Maaş kartı banka kartıdır, yani kredi kartı değildir. Maaş kartlarının bağlı olduğu hesaplar ise genellikle standart mevduat hesaplarıdır. Bu tür hesaplardan nakit avans çekmek mümkün değildir. Ancak maaş kartı ile bağlantılı olan bir kredili mevduat hesabı mevcutsa, bu durumda maaş kartından nakit avans çekmek de mümkün olur.

Hangi Durumlarda Nakit Avans Çekilemez?

Bir yıl içerisinde üst üste veya ayrı zamanlarda toplamda 3 ekstre dönemi asgari ödeme tutarı ödenmemiş kredi kartları nakit avans işlemine kapatılır ve nakit avans çekilemez. Ayrıca nakit avans limiti dolmuş olan kredi kartlarından da limitin dolu olması sebebiyle nakit avans çekilemez.

Nakit Avans Limiti Ne Zaman Açılır?

Nakit avans limiti, nakit avans taksitinin ödenmesiyle birlikte açılır. Nakit avansın da tıpkı kredi kartı gibi kendine özel belirli bir limiti vardır. Bu limit dolduğunda nakit avans çekilemez. Nakit avans borçları ödendikçe, ödenen borç miktarı kadar limitte yer açılmış olur. Ve müşteri kalan limit tutarında nakit avans çekebilir.

Nakit Avans Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Nakit avans borçları, doğrudan kredi borcu tutarına yansıtılır. Dolayısıyla nakit avans borcunu ödememek, kredi kartı ekstre borcunu ödememek anlamına gelir. Kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde ise gecikme faizi işlemeye başlar. Bir takvim dönemi içerisinde toplamda üç ay boyunca en az asgari tutarı ödenmemiş kredi kartları nakit avans çekimine kapatılır. Ayrıca üst üste üç ay boyunca asgari tutarın ödenmemesi halinde kredi kartı mal ve hizmet alımına da kapatılır. Gecikme faizine ek olarak kart sahibi temerrüde düşer.

Nakit Avans Borcu Erken Kapatılabilir mi?

Evet, nakit avans borcu erken kapatılabilir. Nakit avans, alındıktan sonra istenildiği zaman geri ödenebilir. Kullanılan nakit avans tutarı üzerinde faiz, borcun kapatılacağı süreye kadar işlemeye devam eder. Erken kapatılan nakit avans borçlarının faiz gideri düşük olur.

Nakit Avansın Vergi Yükümlülükleri Nelerdir?

Taksitli nakit avans kullanımlarında aylık taksit üzerinden %5 BSMV ve %15 KKDF vergi yükümlülüğü bulunur. Buna göre toplamda %20’lik bir vergi ödemesi söz konusudur. Ayrıca nakit avans kullanımında bankaya göre dosya masrafı da olabilir.

Taksitli Nakit Avans Nedir?

Taksitli nakit avans, nakit avansın taksitlendirilmiş halidir. Normalde nakit avans olarak çekilen miktar, kredi kartının hesap kesim tarihi itibarıyla borç olarak yansır. Taksitli nakit avansta ise bu borcun tamamı değil yalnızca taksit sayısına bölünmüş miktarı yansır. Taksitli nakit avansın vade sayısı bankadan bankaya farklılık göstermek suretiyle 2 ile 12 arasında değişebilir. Kişi tercih ettiği taksit sayısını seçebilir. Seçilen taksit sayısına göre uygulanan faiz oranı değişebilir.

Taksitli Nakit Avans Vadesi Nedir?

Taksitli nakit avans vadesi, çekilen nakit avansın kaç aylık süre zarfında ödenmesi gerektiğini ifade eder. Örneğin 5 ay taksitli nakit avans çekilmesi durumunda vadesi 5 aydır.

Taksitli Nakit Avansta Faiz Uygulanır mı?

Evet, taksitli nakit avanslarda faiz uygulanır. Diğer kredi türleri gibi nakit avans da faizli bir borçlanma türüdür. Yine diğer kredilerde olduğu gibi nakit avansta da taksit sayısı arttıkça ödenecek olan faiz miktarı da artar. Ayrıca taksitlerin aksatılması halinde de ekstra faiz işlemeye başlar.

Taksitli Nakit Avans Faizi Nasıl Belirlenir?

Taksitli nakit avans faizi bankalar tarafından, 3 ayda bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen akdi faiz oranını geçmeyecek şekilde belirlenir. Tüm bankalar nakit avans kullanıcılarına en fazla TCMB'nin açıkladığı faiz oranıyla nakit avans verebilir. Buna ilave olarak dönemsel yapılan kampanyalarda sıfır faize kadar nakit avans veren bankalar da vardır.

Taksitli Nakit Avans Nasıl Kullanılır?

Taksitli nakit avans kullanmak için encazip.com kanalı kullanılabileceği gibi, başvurular banka şubelerinden, ATM’lerden, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanallarından da yapılabilir.

Taksitli Nakit Avans Nasıl Hesaplanır?

Taksitli çekilen nakit avans hesaplama işlemi, sıradan bir kredi hesaplama işlemi ile aynıdır. Vade sayısı, faiz oranı, BSMV ve KKDF oranları kullanılarak taksitli nakit avans hesaplama işlemi yapılabilir. Taksitli nakit avans hesaplama formülü aşağıdaki gibidir. 

  • Taksitli nakit avans taksidi = Anapara x (Faiz Oranı(1 + Faiz Oranı)Vade )/ ((1 + Aylık Faiz Oranı)Vade-1)

Taksitli Nakit Avans Ödeme Planlaması Nasıl Yapılır?

Taksitli nakit avans ödeme planlaması; vade sayısı, taksit tutarı, anapara, faiz oranı, KKDF ve BSMV kullanılarak yapılır. Örnek olarak 4 bin TL tutarında %1,89 faizli bir taksitli nakit avans ödeme planlaması aşağıdaki tablodaki gibidir.

Dönem SayısıTaksit TutarıAnaparaFaizKKDFBSMVKalan Anapara
1384293,7775,60 TL11,34 TL3,78 TL3.706,23
2384300,4370,05 TL10,51 TL3,50 TL3.405,79
3384307,2564,37 TL9,66 TL3,22 TL3.098,55
4384314,2258,56 TL8,78 TL2,93 TL2.784,33
5384321,3452,62 TL7,89 TL2,63 TL2.462,99
6384328,6346,55 TL6,98 TL2,33 TL2.134,36
7384336,0840,34 TL6,05 TL2,02 TL1.798,27
8384343,7133,99 TL5,10 TL1,70 TL1.454,57
9384351,5027,49 TL4,12 TL1,37 TL1.103,06
10384359,4720,85 TL3,13 TL1,04 TL743,59
11384367,6314,05 TL2,11 TL0,70 TL375,96
12384375,967,11 TL1,07 TL0,36 TL0,00

Nakit Avansın Yerine Kullanılabilecek Alternatifler Nelerdir?

Nakit avans yerine kullanılabilecek alternatif finansman yöntemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • İhtiyaç Kredisi: Faiz oranı ve masrafı nakit avansa kıyasla görece düşük olduğundan küçük meblağ da olsa nakit avans yerine ihtiyaç kredisi tercih edilebilir.
  • Kredi kartı: Nakit avans çekip alışveriş yapmak yerine direkt olarak kredi kartı ile alışveriş yapılabilir.
  • Ödeme çekleri: Vadeli çek kullanılarak nakit ödeme yerine vadeli ödeme yapılabilir.
  • Senet: Nakit avans kullanılamaması durumunda senet ile alışveriş yapılabilir.

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç kredisi, işlem kolaylığı ve hızı, düşük faiz oranı ile nakit avansın en önemli alternatiflerindendir. Nakit avans kullanmak yerine kredi kartının bulunduğu bankaya ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak önerilir.

Kredi Kartı

Kredi kartı ile alışveriş yapmak, nakit avansa alternatif olarak kullanılabilecek bir yöntemdir. Üstelik herhangi bir faiz işlemediği için de daha avantajlıdır. Ancak kredi kartı yalnızca pos cihazı olan yerlerde ödeme yapmaya olanak sağlar. Nakit ihtiyacı banknot şeklinde olduğu zaman kredi kartı kullanılamaz.

Ödeme Çekleri

Ödeme çeki, çek üzerinde yazan tutarın çek üzerinde yazan vade sonunda ödeneceğine ilişkin bir belgedir. Ödeme çeki kullanmak, nakit avansa bir alternatiftir. Ancak bankalar herkese ödeme çeki vermez. Ayrıca ödeme çeki her yerde kullanılamaz.

Kredi Çekleri

Kredi çeki, firmaların, vadeli satışlar ile elde ettiği senet ve çeklerin teminat alındığı, çek ve senetlere belirli bir kar uygulanarak nakde dönüştürüldüğü kredi türüdür. Kredi çekleri, nakit avansa alternatif olabilir.

Ödeme Kartları

Ödeme kartı, finansal kuruluşlarca verilen bir karttır. Ödeme kartı ile kart sahibi banka hesabındaki fonlara erişilebilir, ATM'lerden para çekebilir ve ödeme yapabilir sağlar. Kredi kartı ve banka kartı gibi bir dizi ödeme kartları vardır. Ödeme kartları, nakit avansa bir alternatif olarak kullanılabilir.

Taksitli Nakit Avans ve İhtiyaç Kredisi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Taksitli nakit avans ile ihtiyaç kredisi birbirlerine benzer görünseler de birbirlerinden farklıdırlar. Taksitli nakit avans anında çekilebilirken ihtiyaç kredisi çekmek kimi zaman bir haftaya kadar uzayabilir. Taksitli nakit avansın maksimum vadesi 12 iken ihtiyaç kredisinin maksimum vade sayısı 36’dır. Ayrıca ihtiyaç kredisi ile daha fazla nakit çekilebilir ve genellikle ihtiyaç kredisinin faiz oranı nakit avansa kıyasla daha düşük olur.

Taksitli Nakit Avans mı İhtiyaç Kredisi mi Daha Avantajlı?

Taksitli nakit avans ile ihtiyaç kredisi kıyaslandığında her ikisinin de kendisine göre farklı avantajları olduğu görülür. Taksitli nakit avans ile düşük miktarda para ihtiyacı çok daha hızlı bir şekilde karşılanabilir. İhtiyaç kredisi çekmek ise daha uzun sürebilir. Ancak ihtiyaç kredisi ile çekilebilecek meblağ ve vade daha yüksek olabilirken ihtiyaç kredisi faizi genellike nakit avans faizine göre daha düşüktür, bu da tüketicilerin daha ucuz bir maliyetle kredi ihtiyaçlarını karşılması anlamına gelir.