Hisseli Tapuya Kredi Çıkar mı? Hisseli Tapu Dezavantajları

Hisseli Tapuya Kredi Çıkar mı?

Finansal kuruluşlar, çeşitli mal veya taşınmazlara ipotek koymak şartıyla kredi verebilmektedir.

Finansal kuruluşlar, çeşitli mal veya taşınmazlara ipotek koymak şartıyla kredi verebilmektedir. Bu taşınmazlar arasında tapu senetleri olduğu gibi hisseli tapular da vardır. Bu yüzden hisseli tapuya kredi çıkması mümkündür.

Hisseli Tapu Nedir?

Hisseli tapu, herhangi bir taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olduğu bir tapu türüdür. Hisseli tapuda, hak sahibi bireylerin isimleri ve sayıları bulunur. Hisseli tapularda taşınmazın çok farklı oranlardaki bölümleri çok farklı sayıdaki kişilere ait olabilir. Örneğin 1000 metrekarelik bir alana ait hisseli tapuda onlarca farklı kişi farklı büyüklükteki metrekarelerde hak sahibi olabilir. Ancak hisseli tapularda, imarlı tapularda olduğu gibi bireyin sahip olduğu alanın net yeri belli değildir. Hisseli tapu, genellikle birden fazla kişinin hak sahibi olduğu bir tapu olmakla beraber tek bir kişi de hisseli tapunun tamamına sahip olabilir.

Hisseli Tapuya Kredi Nasıl Alınır?

Kredi verirken her banka kendisine ait kriterleri ve protokolleri izler. Fakat bu durum hisseli tapularda biraz daha farklıdır. Hisseli tapu söz konusu olduğunda aranan kriterler ve izlenen yol hemen hemen bütün bankalarda aynıdır. Bankaların aradığı kriterleri yerine getirmek koşuluyla hisseli tapuya kredi alınabilir. Bu kriterler şunlardır:

 • Hisseli tapuyla kredi başvurusu yapan kişi, hisseli tapunun diğer tüm hak sahiplerini (hisseli tapu üzerinde adı yazan herkesi) kefil yaparsa hisseli tapuya kredi direkt olarak onaylanır.
 • Hisseli tapunun tamamının tek kişiye ait olması sonucunda kredi onaylanır.
 • Hisseli tapuya konu olan taşınmazın eşit parsellere bölünerek yeniden tapulaştırma işleminden geçmesi, hisseli tapuya kredi alınabilmesine olanak sağlar.

Hisseli Tapuya Kredi Alma Şartları Nelerdir?

Hisseli tapuya kredi almak için bankalar tarafından aranan bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan bazıları tek başına kredi almak için yeterliyken bazıları ise kredi almayı kolaylaştırır. Bu şartlar şunlardır:

 • Hisseli tapunun tüm hissedarlarının kefil olması
 • Hissenin tek tapu haline getirilerek tek kişiye ait olması
 • Kredi talep eden kişinin kendi payını parselleştirip ayrı ve özel bir tapu çıkartması
 • Hisseli tapuya konu olan taşınmazı ekspertizden olumlu görüş alması
 • Hisseli tapuya konu olan taşınmazın belediye sınırları içerisinde yer alması

Hisseli Tapuya Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Hisseli tapuya kredi veren bankalar şunlardır:

 • Ziraat Bankası
 • TEB
 • Denizbank
 • Vakıfbank
 • HSBC

Hisseli Tapuya Krediyi Kimler Kullanabilir?

Herhangi bir kredi kullanabilmek için öncelikle bankalardan kredi çekme şartlarını taşımak gerekmektedir. Hisseli tapu olsun veya olmasın her başvuru sahibinin öncelikle bazı kriterleri taşıması beklenir. Kredi kullanabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

 • Belgelenebilir gelire sahip olmak
 • Uygun bir kredi notuna sahip olmak
 • Kara listede olmamak
 • Olumlu ödeme alışkanlıklarına sahip olmak
 • Talep edilen kredi tutarının belgelenebilir gelirle orantılı olması
 • Başvurulan kredinin türüne göre gereken diğer şartları sağlamak

Hisseli Tapuya Kredi Çekmenin Dezavantajları Nelerdir?

Hisseli tapu üzerine ipotekle kredi çekmek genellikle avantajlı bir durumdur. Bunun sebebi, reddedilme ihtimali daha yüksek olan bir kredi başvurusunun gayrimenkul ipoteği sayesinde kabul edilmesini sağlamasıdır. Anacak hisseli tapuya kredi çekmenin avantajlı olduğu gibi dezavantajlı yönleri de mevcuttur. Çekilen kredi ödenmediği takdirde ipotekli gayrimenkule banka tarafından el konulur. Ardından borç sahibine belirli bir süre tanınır. Bu süre içerisinde de ödeme yapılmazsa gayrimenkul satılır. Ayrıca borcun ödenmediği her gün için borcun üzerine faiz işlemeye başlar.

Hisseli Tapuya Konut Kredisi Çıkması Mümkün müdür?

Genel olarak hisseli tapu karşılığında konut kredisi çıkması mümkün değildir. Ancak bazı bankalar bu tip durumlarda inisiyatif alabilmekte ve çeşitli şartlar altında kredi verebilmektedir. Hisseli tapuya konut kredisi çekebilmek için hisseli tapu karşılığında kredi veren bankalara başvurulması gerekmektedir. Bu bankaların da hepsinin hisseli tapuya karşılık konut kredisi vereceği kesin değildir. Şayet banka içerisinde söz konusu duruma özel çeşitli uygulamalar mevcutsa hisseli tapuya konut kredisi çıkması mümkün hale gelir.

Hisseli Tapuya Çekilen Kredi Ödenmezse Ne Olur?

Hisseli tapuya çekilen kredi ödenmediği takdirde söz konusu taşınmaza banka tarafından el konulur. Ardından borcun ödenmesi için belirli bir süre tanınır. Bu süre sonunda borç ödenmediği takdirde taşınmaz satılır ve satıştan elde edilen gelir borcun kapatılması için kullanılır. Hisseli tapuya çekilen kredi ödenmediği takdirde, geciken her gün için de borcun üzerine faiz işler. İşleyen faizler de borçludan tahsil edilir.

Hisseli Tapuya İpotek Konur mu?

Hisseli tapuya ipotek konulabilmesi mümkündür. Ancak bunun yapılabilmesi için hisseli tapunun tek bir kişiye ait olması veya çok kişiye ait hisseli tapunun kişi tarafından parselleştirilerek tapu haline dönüştürülmesi gerekir. Gerekli şartlar sağlandığı takdirde hisseli tapuya ipotek konulabilir. Hisseli tapuya ipotek konulabilmesinin bir diğer yolu ise tapu üzerinde ismi yazan herkesin ipotek işlemi için olur vermesidir.