Kiracı Elektrik Aboneliği Gerekli Evraklar

Kiracı Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

Kiracı elektrik aboneliği için gerekli evraklar ve aboneliğin iptali, güvence bedeli ve internetten nasıl işlem yapacağınıza dair bilgiler encazip.com'da.

Herhangi bir konut veya iş yerinde kiracı olarak bulunulması durumunda dahi, elektrik aboneliği önceki kiracı ve mülk sahibinin üzerine ise, bu şekilde elektrik kullanılmaya devam edilmesi doğru değildir. Benzer şekilde mülk sahibi olmanız durumunda üçüncü şahıslara evinizi veya iş yerinizi kiraya veriyorsanız, kiracının elektrik aboneliğini üzerine alması gereklidir. Başkasının adına kayıtlı elektrik aboneliği üzerinden elektrik tüketimi yasal değildir ve cezai yaptırımları vardır.

EPDK’nın yayınladığı Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 48. Maddesine göre; “Kendi adına perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi” usulsüz elektrik kullanımı olarak tanımlanmıştır. Yani eğer ikamet ettiğiniz meskende veya işlettiğiniz iş yerinde, sizden önce elektrik aboneliği yapmış özel veya tüzel kişinin aboneliği üzerinden, elektrik aboneliğini üzerinize almadan kullanıyorsanız usulsüz kullanım yapıyorsunuz demektir. Usulsüz kullanım durumu, görevli tedarik şirketi tarafından tespit edilirse hem elektriğinizin kesilmesi hem de ceza bedeller ile karşılaşabilirsiniz. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, usulsüz kullanım durumunda; “elektrik tedarikçisi tarafından, tüketiciye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini belirten kesme ihbarı bırakılır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin dahil olduğu tüketici grubundan ait olduğu yıla ilişkin Kurul Kararı ile belirlenen kesme-bağlama bedelinin 5 katı ücret tahsil edilerek doğrudan elektriği kesilir”. Kiraya verdiğiniz veya kiraladığınız konut ya da meskende elektrik aboneliğinin devri yapılmadığı durumda, ödenmeyen elektrik faturalarından elektrik aboneliğin asıl sahibi sorumlu bulunmaktadır. Oysa ki elektrik aboneliğini kiracı da olsanız, mülkünüzü kiraya veriyor da olsanız, devri aslında kısa süren ve büyük maliyetleri olmayan bir işlemdir. Özellikle günümüzde internet teknolojilerinin gelişmesi ile bulunduğunuz yerden bile elektrik aboneliği yapmanız mümkündür. Yani anlaşılacağı üzere konut veya işyeri fark etmeksizin, kiracı ya da kiralayan konumunda olsanız dahi, elektrik aboneliği, elektrik tüketimini yapan gerçek veya tüzel kişinin üzerine yapılmalıdır.

Elektrik aboneliği başvurusu için, tüketim noktasının yani aboneliğin bağlı bulunduğu bölgede sorumlu bulunan görevli elektrik tedarik şirketine başvuru yapılması gereklidir. Bazı görevli tedarik şirketleri, online abonelik hizmeti de vermektedir. Kiracı elektrik aboneliği için gerekli evraklar da genel itibari ile her bölge için benzer olsa da görevli tedarik şirketinin talep ettiği özel evraklar da olabilir. Bu sebeple elektrik abonelik başvurusu yapmadan önce çağrı merkezleri ile iletişime geçerek veya tedarik şirketlerinin web sayfalarından kiracı elektrik aboneliği için talep ettikleri evrakları öğrenmeniz ve buna göre hazırlık yapmanız başvuru sırasında işlemlerinizi hızlandıracaktır.

Kiracı elektrik aboneliği için gerekli evraklar, mesken yani konutlar için aşağıdaki gibidir.

 • Kira kontratı
 • Tesisat veya sayaç numarası (tüketim noktasına ait eski bir fatura varsa fatura üzerinden öğrenilebilir)
 • Başvuru sahibine ait T.C. kimlik numarası yer alan geçerli bir kimlik belgesi
 • DASK numarası veya poliçe
 • Başkası adına elektrik abonelik başvurusu yapılıyorsa vekaletname

Kiracı elektrik aboneliği için gerekli evraklar, ticarethaneler için aşağıdaki gibidir.

 • Kira kontratı
 • Şirket yetkilisinin T.C. kimlik numarası yer alan geçerli bir kimlik belgesi
 • Elektrik abonelik başvurusu yetkilendirilmiş biri tarafından yapılıyorsa, vekaletname ve imza sirküleri
 • Vergi dairesi ve vergi numarası
 • Tesisat veya sayaç numarası (tüketim noktasına ait eski bir fatura varsa fatura üzerinden öğrenilebilir)
 • Ticarethane, mesken olarak da kullanılan bir binada ise DASK numarası veya poliçe

Kiracı Elektrik Aboneliği Ücreti

Elektrik abonelik başvurusu yapılırken, görevli tedarik şirketi tarafından, damga vergisi, kesme açma bedeli ve dosya ücreti tek sefere mahsus olarak alınır. Bu ücretler kiracı ya da mülk sahibi olma durumuna göre farklı değildir. Yani kiracı da olsanız, mülk sahibi de olsanız, elektrik aboneliği yaparken aynı ücretler alınacaktır. Abonelik ücretine dahil olan damga vergisi her sözleşme için devlet tarafından alınan bir bedeldir. Elektrik aboneliği ücretine dahil olan bu bedel, güvence bedelinin binde 9,48’i kadar alınmaktadır. Kesme- bağlama bedeli her yıl EPDK tarafından yayınlanır. 2019 yılı için yayınlanan kesme- bağlama bedelleri; AG yani alçak gerilim hattına bağlı tüketim noktaları için 33,8 TL’dir (konutların hemen hemen hepsi AG hattına bağlıdır). OG yani Orta gerilime bağlı tüketim noktaları için kesme- bağlama bedeli 171,6 TL’dir. Kiracı elektrik aboneliği ücreti kapsamında alınan dosya ücreti, görevli tedarik şirketine göre değişebilir.

Kiracı Elektrik Aboneliği Güvence Bedeli

Kiracı veya mülk sahibi fark etmeksizin, elektrik aboneliği yapılırken görevli tedarik şirketi tarafından bir güvence bedeli talep edilir. Güvence bedelinin alınmasındaki temel amaç, elektrik faturalarının abone tarafından ödenmemesi durumda görevli tedarik şirketi güvence altına almaktır. Görevli tedarik şirketlerinin elektrik abonelik başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişilerden talep edebileceği güvence bedeli Enerji Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 26. Maddesi ile belirlenmiştir. Talep edilebilecek güvence bedeli, abone grubu ve bağlantı gücüne göre belirlenen kW başına birim bedele göre hesaplanır. Burada önemli olan husus şudur; bağlantı gücü 5 kW altında olsa dahi, minimum 5kW bağlantı gücüne göre güvence bedeli hesaplanır.

Bunlardan yola çıkarak kiracı elektrik aboneliği güvence bedelleri, konut abonelikleri için kW başına 29,8TL, ticarethaneler için ise 84,8 TL’dir. Buradan yola çıkarsak, konutlar için en düşük güvence bedeli 149, ticarethaneler için ise en düşük 424 TL’dir. kW başına belirlenen bedeller her yıl değişmektedir. Ancak kiracı elektrik aboneliği güvence bedeli veya mülk sahibi elektrik aboneliği güvence bedeli arasında bir fark yoktur.

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Kiracı Elektrik Aboneliği İptali

Elektrik aboneliği iptali sürecinde de abonelik başvurusunda olduğu gibi, kiracı elektrik abonelik iptali veya mülk sahibi elektrik abonelik iptali gibi bir ayrım yoktur. Yani gerekli belgeler ve süreçler her ikisi için de aynı şekilde işlemektedir.

Elektrik abonelik iptali için aboneliğin bağlı bulunduğu bölgedeki görevli tedarik şirketine, şahıs aboneliği ise abonenin bizzat kendisinin veya elektrik işlemleri yapabileceğine ilişkin noter onaylı vekâletname verdiği yani yetkilendirdiği kişinin, tüzel kişilik yani şirket ise şirket yetkilisi ya da şahıs abonelikleri için de geçerli olduğu şekilde elektrik işlemleri yapabileceğine ilişkin noter onaylı vekâlet ile yetki verilmiş kişinin başvuru yapması gereklidir.

Kiracı elektrik aboneliği iptalinde, konut kiracıları için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu geçerli bir kimlik
 • Abone adına vekil işlem yapacaksa noter onaylı vekâletname
 • Tesisat yani abone numarası (bilmiyorsanız bir elektrik faturanızı yanınızda bulundurmanız yeterlidir)
 • Güvence bedelini geri alabilmeniz için banka hesap numarası veya iban bilgisi

Kiracı elektrik aboneliği iptalinde, ticarethaneler için gerekli belgeler ise:

 • Başvuruyu şirket yetkilisi yapıyorsa imza sirküleri, yetkilendirilmiş kişi yapıyorsa noter onaylı vekaletname ve şirket yetkilisinin imza sirküleri - Tesisat yani abone numarası (bilmiyorsanız bir elektrik faturanızı yanınızda bulundurmanız yeterlidir)
 • Güvence bedelini geri alabilmeniz için banka hesap numarası veya iban bilgisi

Kiracı Elektrik Aboneliği İnternetten Nasıl Yapılır

Konut veya işyerinizden taşınmanız durumunda, sizden sonra gelecek kişinin, sizin aboneliğiniz üzerinden elektrik kullanmasının ve faturaları ödememesi durumunda faturalarını ödemek zorunda kalmamanız için elektrik aboneliğinizi iptal etmeniz gereklidir. Elektrik aboneliğini doğrudan görevli tedarik şirketinin müşteri hizmet merkezlerine başvuruda bulunarak yapabileceğiniz gibi internet üzerinden online olarak da yapabilirsiniz. Çoğu görevli tedarik şirketi kendi web siteleri üzerinden elektrik abonelik başvurusu ve elektrik abonelik iptali gibi hizmetleri vermektedir. Bunun yanı sıra, artık elektrik aboneliklerinizi e-devlet üzerinden de iptal edebilirsiniz. Mevcut durumda her görevli tedarik şirketi e- devlet üzerinden abonelik başvurusu almasa da yakın zamanda tüm görevli tedarik şirketleri için entegrasyonların tamamlanması beklenmektedir. Bu durumda kiracı elektrik aboneliği internetten nasıl yapılır? Öncelikle abonelik başvurusu yapacağınız görevli tedarik şirketinin web sayfasını veya e- devlet üzerinden başvuru yapılıp yapılmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Bu şekilde kiracı elektrik aboneliği internetten nasıl yapılırı öğrendiğinizde, bu imkanlarınız var ise, yukarıda belittiğimiz başvuru evraklarınızı önceden hazırlamanız size zaman kazandıracaktır. Eğer görevli tedarik şirketi kendi web sitesi üzerinden veya e- devlet üzerinden bu hizmeti sunmuyorsa, doğrudan müşteri hizmet merkezlerine başvuru yapmanız gereklidir. Başvurunuzu yaptıktan sonra ise, başvuruyu müşteri hizmet merkezinde yaptıysanız başvurunun yapıldığı günden itibaren, online başvuru yapıldıysa, perakende satış sözleşmesini tedarik şirketine ulaştırdığınız günden itibaren, tüketim noktası imar bölgesi içinde ise en geç 2, imar bölgesi dışında ise en geç 5 iş günü içinde elektriğiniz açılmaktadır.

Kiracı Olarak Elektrik Tedarikçimi Değiştirebilir miyim?

Kiracıda olsanız mülk sahibi de olsanız elektrik aboneliğini başkasının adına kullanmanız usulsüz kullanım anlamına gelmektedir. Aynı zamanda elektrik tedarikçinizi değiştirmek istediğinizde de bir başkasının adına sözleşme yapamayacağınızdan başkasının aboneliği üzerinden elektrik enerjisini kullanmanız uygun değildir.

Kiracıda olsanız, elektrik aboneliği sizin adınıza olduğu sürece elektrik tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Serbest tüketici olma koşullarını sağlayan 2020 yılı için belirlenen yıllık 1400 kWh tüketim limitini geçen tüketiciler kiracı ya da mülk sahibi olma durumundan bağımsız olarak tedarikçi değiştirerek indirimli elektrik avantajlarından yararlanabilirler. Bunun için encazip.com'da başvuru yapılması ve kira kontratının örneğinin gönderilmesi yeterlidir. Tedarikçi firmalar bu şekilde değişiklik işlemlerini başlatırlar.

Kira Sözleşmesi Tedarikçi Değişikliğine Engel Olur mu?

Elektrik aboneliğinizi kendi adınıza yaptığınız sürece tedarikçi değiştirmemeniz için hiçbir neden yoktur.

Öğrenci Olarak Elektrik Tedarikçimi Değiştirebilir miyim?

Özellikle öğrenciler için her türlü tasarruf önemli olduğu için tedarikçi değiştirerek daha ucuz elektrikten yararlanabilirler. Diğer koşullarda olduğu gibi öğrenciler için de elektrik aboneliğinin kendi adlarına olması ve serbest tüketici limitini geçmeleri halinde tedarikçi değiştirebilirler.

Kiracı Olarak Hangi Masraflardan Muafım?

Kiracı olarak elektrik aboneliği yaparken deprem sigortası poliçesi ve poliçe no gibi bilgiler tedarikçi tarafından talep edilir. Deprem sigortası masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir. Bunun dışında elektrik aboneliğiniz sırasında ödemeniz gereken depozito ve elektrik faturalarından siz sorumlusunuz.

Taşınırken Ne Yapmalıyım?

Taşınırken, sizden sonra gelebilecek olan kiracıların sizin adınıza olan elektrik aboneliği üzerinden elektrik tüketimi yapmaları ve faturalarını ödememeleri durumunda bu faturalardan abonelik sizin adınıza olduğu için siz sorumlu olursunuz. Bu sebeple taşındıktan sonra aslında size ait olmayan elektrik faturaları ile karşılaşmamak için elektrik aboneliğinizi bir an önce iptal ettirmelisiniz. Elektrik aboneliğini nasıl iptal ettirebileceğinize dair detaylara “Elektrik Abonelik İptali Nasıl Yapılır?” konulu yazımızdan erişebilirsiniz.

Elektrik Tedarikçimi Değiştirdikten Sonra Ne Olur?

Elektrik tedarikçinizi değiştirdiğinizde yapmanız gereken başka bir işlem yoktur. Tedarikçi değişikliğinden sonra elektrik faturalarınız yeni tedarikçiniz tarafından gönderilecektir.

Eğer özel tedarikçiye, bölgede sorumlu görevli tedarik şirketinden geçiş yaptıysanız, görevli tedarik şirketine elektrik aboneliğinizi açtırırken ödemiş olduğunuz depozitoyu geri alabilirsiniz. Bunun için aboneliğinizi açtırmış olduğunuz görevli tedarik şirketine başvurmanız gereklidir.

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler