KCETAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ülkemizde kurulan ilk özel dağıtım şirketidir. Dünya genelinde meydana gelen ekonomik krizler sebebiyle, 1926 ve 1929 yılları arasında kurulmuş olan elektrik üretim şirketlerinin pek çoğu tasfiye edilmiştir. Dünyada yaşanan bu ekonomik krizlere rağmen firma bu şirketler arasından sıyrılmış ve varlığını sürdürebilme başarısını elde etmiştir.

KCETAŞ Hakkında

Kayseri Elektrik, kurulduktan kısa bir süre sonra, ülkemizde Kayseri ili ve civarı bölgelere elektrik temin edebilmek adına 18.08.1926 tarihli ve 4022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile izin talebinde bulunmuştur. Şirket tarafından gerçekleştirilen bu başvuru neticesinde, 11.10.1926 yılında İmtiyaz Sözleşmesi imzalanmıştır. Taraflarca gerekli imzaların atılmasından sonra Kayseri Elektrik Menâfi-i Umumiye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun nezdinde kurulmuştur.

Görevli Dağıtım Şirketi Olma Süreci

Kayseri Elektrik tarafından oluşturulan ve işletilen Bünyan Hidroelektrik Santrali, Dizel Elektrik Santrali ve Sızır Hidroelektrik Santrallerinin imtiyaz hakkının 50 yıl olması sebebiyle ve bu sürenin 01.11.1982 tarihinde dolmasından dolayı sahip olduğu bütün santraller bedelsiz olarak Türkiye Elektrik Kurumu’na(TEK) devredilmiştir. Kayseri Elektrik 50 yıl sürdürdüğü santrallerin işletilmesi görevini başarılı bir şekilde yürütmüş, bundan dolayı görevli dağıtım şirketi olmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından görevlendirilen Kayseri Elektrik 27.11.1988 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla gereken izinleri almış ve gereken sözleşmeleri imzalamıştır.

Kayseri Elektrik, 2013 yılında EPDK tarafından belirlenen dağıtım faaliyetleri ve perakende satış hizmetlerinin ayrı olarak gerçekleştirilmesine yönelik olan kararı uygulamıştır ve o tarihten sonra sadece dağıtım faaliyetlerini yerine getirmiştir. Ayrıca elektrik enerjisinin perakende satış faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. kurulmuştur.

KCETAŞ Dağıtım İstatistikleri

KCETAŞ hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Kayseri Elektrik Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
20162015Değişim (%)
673,432654.5782,88

Kayseri Elektrik Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından Türkiye'de bulunan elektrik dağıtım şirketleri içerisinde en büyük 19. elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 3.534.864,58 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %1,66'sı gerçekleştirilmekte ve böylelikle Kayseri Elektrik Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 16.'sı olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Kayseri Elektrik Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İlDağıtım Gerilim Seviyesi (MWh)İletim Gerilim Seviyesi (MWh)Toplam (MWh)Türkiye'ye Göre Oran
Kayseri2.184.798,121.334.266,933.529.065,051,66

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Kayseri Elektrik Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %1,66'sını gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Kayseri Elektrik Elektrik Dağıtım Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İlAydınlatmaMeskenSanayiTarımsal SulamaTicarethane
Kayseri%3,0%20,07%53,6%3,6%19,1

Aşağıdaki grafikte (KCETAŞ Elektrik Dağıtım Tablosu) KCETAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2018 yılından itibaren abonelerine sağladığı elektrik gücü verilmektedir:

Kayseri Elektrik Kalite Göstergeleri

Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte Kayseri Elektrik Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

Kayseri Elektrik Kesinti Süreleri (dk)
20152016Değişim (%)
BildirimliBildirimsizToplamBildirimliBildirimsizToplam 
190,6658,8849,4180,3212,6392,9-53,74

Kayseri Elektrik İletişim

Bulunduğunuz bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi, elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bulunduğunuz bölgede 186 numaralı telefondan da dağıtım şirketlerine ulaşabilirsiniz.

Kayseri Elektrik

Adres: Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yozgan Cad. Melikgazi Kayseri

Telefon: 0352-207-80-00