Finansman Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Finansman Hesaplama 2023 Nasıl Yapılır?

Bir kurumun, kuruluşun veya işletmenin aktif harcamaları için gerekli olan kaynağı sağlama faaliyetine ya da giderleri karşılamak için ihtiyaç duyduğu parayı temin etmesi işlemine finansman denir.

İhtiyaç duyulan para “fon” olarak da adlandırılır. “Paranın (fon) temin edilmesi” cümlesi yerine finansman sağlamak terimi kullanılabilir. Bu iki terim arasında bir fark yoktur ancak finansman, işletmeler için yalnızca paranın temin edilmesi anlamını taşırken kamusal kurum ve kuruluşlarda yatırım, satış, üretim gibi amaçlar için duyulan para anlamına gelir. Finansman hesaplamak avantaj sağlayabilir. Güncel kar payı oranları öğrenilebilir ve bu oranlara göre aylık taksit ödemelerinin ne kadar olacağı, finansmanın toplam vade süresi, toplam geri ödenmesi gereken tutar öğrenilebilir. Ayrıca finansman sağlayan kurum ve kuruluşların sundukları kar payı oranlarının ve bütçeye en uygun finansman seçeneklerinin karılaştırılmasını sağlar. Bankalardan kredi çekmek isteyen kişilerin kredi notu ve gelir durumuna bakılarak olumlu ve olumsuz bir sonuç alınır. Bu sonuca göre de banka tarafından verilebilecek maksimum kredi tutarı belirlenir. Kredi hesaplama, faiz oranı, almak istenilen kredi tutarı, gelir durumu, kredi notuna göre hesaplanır. Her ödeme döneminde, anaparaya tekrar yapılan faiz uygulamasına kredi faizi denir. Kalan anapara tutarı ile kredi faiz oranı çarpılır. KKDF VE BSMV gibi vergiler de eklenir, son olarak her ay ödenecek kredi faizi ve vergiler aylık taksitten düşülerek anapara ödemesi hesaplanır. 

En Uygun Finansman Hesaplama Yöntemi Nedir?

Aylık taksit ödemelerinin ne kadar olacağı, güncel faiz oranları, finansmanın toplam vade süresi, toplam geri ödenmesi gereken tutar öğrenilebilmesi açısından ve ayrıca finansman sağlayan kurum ve kuruluşların sundukları kar payı oranlarının ve bütçeye en uygun finansman seçeneklerinin karşılaştırılması açısından finansman hesaplamak önemlidir. Banka tarafından anapara tutarına her ödeme döneminde tekrardan faiz uygulanır. Anapara tutarı, kredi faiz oranıyla çarpılır, kredi dışındaki vergiler eklenir, kredinin aylık ödemeleri sabitlenirken aylık taksitin ne kadar olacağı belirlenir. Ödenmesi gereken kredi faizi, aylık taksit bedelinden düşülür ve anapara ödemesi hesaplanır. Kredi hesaplamalarındaki en önemli husus kredi türüdür. Konut kredisi dışındaki kredilerde KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) ve BMSV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) tahakkuk eder. KKDF, aylık taksit faiz tutarının %15 oranında belirlenir. Banka Sigorta Muamele Vergisi ise yine aylık taksit tutarının %5’ine denk gelir. Diğer kredi türlerinde kredi taksitlerine bu oranlar da eklenir. Ancak konut kredilerinden KKDF ve BSMV alınmaz. Finansman hesaplama yöntemleri detaylıca aşağıda gösterilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Taksit Sayısına Göre Finansman Hesaplama Nasıl Yapılır?

Aylık Taksit Tutarına Göre Finansman Hesaplama Nasıl Yapılır?

Faiz Oranlarına Göre Finansman Hesaplama Nasıl Yapılır?

Hesaplanabilir Finansman Türleri Nelerdir?

Finansman Kar Payı Oranı Hesaplama Neden Önemlidir?

Finansman Hesaplamasındaki Maliyet Kalemleri Nelerdir?

Finansman için Peşinat Hesaplama Nedir?

Finansman Kar Payı Oranları Neden Değişir?

Finansman Kar Payı Oranı Artışı Nedenleri Nedir?

Finansman Kar Payı Oranı Düşüşü Nedenleri Nedir?

Finansman Kar Payı Oranı Hesaplama Elementleri Nedir?