Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

İhtiyaç duyulan para “fon” olarak da adlandırılır. “Paranın (fon) temin edilmesi” cümlesi yerine finansman sağlamak terimi kullanılabilir. Bu iki terim arasında bir fark yoktur ancak finansman, işletmeler için yalnızca paranın temin edilmesi anlamını taşırken kamusal kurum ve kuruluşlarda yatırım, satış, üretim gibi amaçlar için duyulan para anlamına gelir. Finansman hesaplamak avantaj sağlayabilir. Güncel kar payı oranları öğrenilebilir ve bu oranlara göre aylık taksit ödemelerinin ne kadar olacağı, finansmanın toplam vade süresi, toplam geri ödenmesi gereken tutar öğrenilebilir. Ayrıca finansman sağlayan kurum ve kuruluşların sundukları kar payı oranlarının ve bütçeye en uygun finansman seçeneklerinin karılaştırılmasını sağlar. Bankalardan kredi çekmek isteyen kişilerin kredi notu ve gelir durumuna bakılarak olumlu ve olumsuz bir sonuç alınır. Bu sonuca göre de banka tarafından verilebilecek maksimum kredi tutarı belirlenir. Kredi hesaplama, faiz oranı, almak istenilen kredi tutarı, gelir durumu, kredi notuna göre hesaplanır. Her ödeme döneminde, anaparaya tekrar yapılan faiz uygulamasına kredi faizi denir. Kalan anapara tutarı ile kredi faiz oranı çarpılır. KKDF VE BSMV gibi vergiler de eklenir, son olarak her ay ödenecek kredi faizi ve vergiler aylık taksitten düşülerek anapara ödemesi hesaplanır. 

En Uygun Finansman Hesaplama Yöntemi Nedir?

Aylık taksit ödemelerinin ne kadar olacağı, güncel faiz oranları, finansmanın toplam vade süresi, toplam geri ödenmesi gereken tutar öğrenilebilmesi açısından ve ayrıca finansman sağlayan kurum ve kuruluşların sundukları kar payı oranlarının ve bütçeye en uygun finansman seçeneklerinin karşılaştırılması açısından finansman hesaplamak önemlidir. Banka tarafından anapara tutarına her ödeme döneminde tekrardan faiz uygulanır. Anapara tutarı, kredi faiz oranıyla çarpılır, kredi dışındaki vergiler eklenir, kredinin aylık ödemeleri sabitlenirken aylık taksitin ne kadar olacağı belirlenir. Ödenmesi gereken kredi faizi, aylık taksit bedelinden düşülür ve anapara ödemesi hesaplanır. Kredi hesaplamalarındaki en önemli husus kredi türüdür. Konut kredisi dışındaki kredilerde KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) ve BMSV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) tahakkuk eder. KKDF, aylık taksit faiz tutarının %15 oranında belirlenir. Banka Sigorta Muamele Vergisi ise yine aylık taksit tutarının %5’ine denk gelir. Diğer kredi türlerinde kredi taksitlerine bu oranlar da eklenir. Ancak konut kredilerinden KKDF ve BSMV alınmaz. Finansman hesaplama yöntemleri detaylıca aşağıda gösterilmiştir.

Taksit Sayısına Göre Finansman Hesaplama Nasıl Yapılır?

Finansmanın toplam maliyetinin belirlenmesinde en önemli unsur taksit sayısıdır. Taksit sayısı artıkça toplam faiz maliyeti de artar. Çekilen krediye vade sayısı boyunca faiz uygulanacağından, vade sayısı ile maliyet doğru orantılıdır. Vade sayısı azaldıkça maliyet azalır, taksit sayısı artıkça kredi maliyeti de artar. Taksit sayısına göre finansman hesaplamanın formülü aşağıdaki gibidir.

Örneğin; 100.000TL’lik bir örnekte %2’lik faiz oranında alınan ve vade süresi 5 yıl (60 ay) olan konut kredisinde toplam geri ödeme kredi maliyeti 172.608TL olur aylık taksit tutarı 2.877TL olur.

Aynı örneğin vade sayısı daha fazla olanını hesapladığımızda, 100.000TL’lik faiz oranının %2 olduğu bir kredide vade süresi 120 ay (10 yıl) olsun. Bu durumda ise aylık taksit tutarı 2.205TL, toplam maliyet ise 264.577TL olur.

Aylık Taksit Tutarına Göre Finansman Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kredi Taksit Tutarı = Anapara x (Faiz Oranı x (1 + Faiz Oranı) Taksit Sayısı) / [(1 + Faiz Oranı) Taksit Sayısı -1] şeklinde olan kredi taksit tutarı hesaplama formülünde anapara, faiz oranı ve taksit sayısı gibi değişkenler bellidir. Bu değişkenler üzerinden kredi taksit tutarı hesaplanır. Aylık taksit tutarına göre kredi hesaplandığında kredi taksit tutarı bellidir. Taksit sayısının hesaplanması gerekir. Bu sebeple formülde bulunan kredi taksit tutarı ve taksit sayısı unsurları yer değiştirilir. Ortaya çıkan formül, aşağıda verildiği gibi olur.

Aylık taksit tutarının belli olduğu durumda anapara, faiz oranı değişkenleri de kullanılarak taksit sayısına ulaşılabilir.

Faiz Oranlarına Göre Finansman Hesaplama Nasıl Yapılır?

Faiz oranı, kredi toplam maliyeti üzerinde etkilidir. Diğer değişkenler aylık taksit miktarı ve vade süresi şeklindedir. Faiz oranını aylık taksit miktarı ve vade süresinden ayıran ise bankalar tarafından belirleniyor olmasıdır. Çünkü aylık taksit miktarı ve vade süresi üzerinde kredi talep eden kişilerin belirleyici etkisi vardır. Oysa faiz oranı doğrudan bankaya bağlıdır. Faiz oranı üzerinde kişilerin herhangi bir inisiyatifi söz konusu değildir. Faiz oranına göre kredi hesaplama formülü aşağıdaki gibidir.

Bu formül ile işlem yapılırken diğer bütün değişkenler sabit tutulur. Yalnızca faiz oranı değiştirilerek işlem yapılır. Bunun sonucunda ise faiz oranının kredi miktarına olan etkisi tespit edilmiş olur. Faizin kredi toplam maliyetine ve aylık taksit oranına etkisi aşağıdaki örnek üzerinden görülebilir.

  • 30.000TL’lik bir kredide vade süresinin 60 ay (5 yıl), faiz oranının ise %2 olduğu kabul edilsin. Bu durumda hesaplanan aylık taksit tutarı 949TL, toplam geri ödeme miktarı (toplam maliyet) ise 56.916TL olur.
  • 30.000TL’lik bir kredide vade süresinin 60 ay (5 yıl), faiz oranının ise %3 olduğu kabul edilsin. Bu durumda ise aylık taksit tutarı 1.227TL, toplam kredi maliyeti ise 73.619TL olur.

Kredi miktarının 30.000TL, vade süresinin 60 ay (5 yıl) olduğu bir kredi örneğinde faiz oranı %2 ve %3 olmak üzere iki örnek vardır. %1’lik bir kredi faiz oranı artışında geri ödenecek olan tutar (toplam kredi maliyetinin) 16.703TL değişiklik göstermiştir. Konut kredisinde KKDF (Kaynak Kullanımı Destek Fonu) ve BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) yoktur. Bu sebeple tutarlar hesaplanan faiz oranları ve vergilerin eklenmesi ile son halini alır. Diğer vergi türlerinde KKDF ve BSMV bulunur. Bu sebeple faiz üzerinden hesaplanan bu oranlar da aylık taksit tutarına dahil edilir.

Hesaplanabilir Finansman Türleri Nelerdir?

Banka ve finansal kuruluşlardan, kredi çekmek için var olan gereklilikler ve kredi hesaplarken dikkate alınması gereken unsurlar kredinin türüne göre değişiklik gösterir. İlk aşamada kredi çekme amacı belirlenir. Kredi çekme amacı belirlendikten sonra en uygun kredi türü tespit edilir. İhtiyaçlara en uygun kredi türünün tespit edilmesi için kredi türlerine hakim olmak gerekir. Yaygın olarak tercih edilen kredi türleri ihtiyaç kredisi, ticari ve kurumsal krediler, KOBİ kredisi ve konut kredisidir. Hesaplanabilir finansman türleri aşağıda belirtildiği gibidir.

  • İhtiyaç Kredisi
  • Konut Kredisi
  • Taşıt Kredisi
  • Ticari ve Kurumsal Krediler
  • KOBİ Kredisi
  • Eğitim Kredisi

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili İçerikler

19 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 2 Şubat 2024
EnCazip Ekibi
EnCazip Ekibi
Yazar
Yazar Hakkında
encazip.com’un amacı, tüketicilere her durumda tasarruflu ve cazip olanı gösteren bir kutup yıldızı olmaktır. Tüketicilerin tasarruf etmelerini ve bu süreçte kendilerini güvende hissetmelerini hedefler.
Detaylı Bilgi