Serbest Elektrik Piyasası
James Clerk Maxwell Kimdir

James Clerk Maxwell Kimdir?

James Clerk Maxwell, 13 Haziran 1831 doğumlu İskoç asıllı fizikçi ve matematikçidir. Maxwell’in önemi, manyetizma ve elektriğin aynı şey olduğunu Maxwell Denklemleri ile ispatlamasıdır.

James Clerk Maxwell Kimdir? Sayfa Özeti

James Clerk Maxwell elektromanyetik teori formülasyonuyla tanınır. Çoğu modern fizikçi tarafından, 20. yüzyıl fiziği üzerinde en büyük etkiye sahip olan 19. yüzyılın bilim adamı olarak kabul edilir. Katkılarının temel doğası nedeniyle Sir Isaac Newton ve Albert Einstein ile sıralanır. Maxwell'in doğumunun 100. yıl dönümünde Einstein, Maxwell'in çalışmasından kaynaklanan fizikteki gerçeklik anlayışındaki değişimi “fizikteki en derin ve en verimli çalışma” olarak tanımlamıştır.

James Clerk Maxwell Neyi Keşfetmiştir?

James Clerk Maxwell bilime, fiziğe katkı sağlayacak bazı buluşlar yapmıştır. Maxwell’in bilime katkı sağlayan buluşları aşağıdaki gibidir:

 • Elektromanyetik Dalgalar
 • Renkli Fotoğrafçılık
 • Işığın Işık Hızında İlerlemesi

James Clerk Maxwell Elektromanyetik Dalgaları Nasıl Keşfetti?

James Clerk Maxwell elektromanyetik dalgalar teorisini kuvvet ve enerjinin, elektrik ve manyetik alanları yönteminden yararlanarak açıklamıştır. Maxwell 1861 yılında sunduğu elektromanyetik esirin moleküler modelinden elektromanyetik dalgaların mevcudiyetini ve ışığın deneysel hızına çok yakın olan yayılma hızının değerini öngörüp bu eşitlik sayesinde ışığın elektromanyetik dalga olması gerektiğini bulmuştur.

James Clerk Maxwell Renkli Fotoğrafçılığı Nasıl Buldu?

James Clerk Maxwell renkli fotoğrafçılığı kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere üç renk yöntemini kullanarak 1861 yılında bulmuştur. Farklı sihirli fenerler ve aynı renkteki filtreler aracılığıyla bir ekrana yansıtılan negatif görüntü sayesinde renkli fotoğrafçılık ortaya çıkmıştır.

James Clerk Maxwell Işığın Işık Hızında İlerlediğini Nasıl Keşfetti?

James Clerk Maxwell, 1860’lı yıllarda ortaya çıkardığı Maxwell denklemlerinden yola çıkarak boş uzayda elektrik ve manyetik özelliklere dair problemleri ortadan kaldırıp kütlesiz elektromanyetik radyasyon dalgalarının hızının, öne sürülen ışık hızına çok yakın olduğunu belirterek ışığın ışık hızında ilerlediğini keşfetmiştir.

Maxwell Denklemleri Nedir?

Maxwell Denklemleri, İskoç fizikçi James Clerk Maxwell tarafından, elektrik ve manyetik alanların temellerini anlatan denklemlerdir. Maxwell Denklemleri Lorentz Kuvvet yasasıyla birlikte klasik elektromanyetizma, klasik optik ve elektrik devrelerinin temelini oluşturan birleştirilmiş kısmi diferansiyel denklemler kümesidir. Maxwell denklemleri, elektrik yüklerinin ve elektrik akımlarının nasıl elektrik ve manyetik alanlar oluşturduğunu açıklar.

James Clerk Maxwell'in Fiziğe Katkıları Nelerdir?

James Clerk Maxwell’in fiziğe katkıları optik, renk teorisi, elektromanyetizma, akışkanların mekaniğidir. Maxwell, Newton ve Einstein gibi isimlerle eşdeğer görülmektedir. 20. yüzyıl fiziği üzerinde en büyük etkiye sahip olan 19. yüzyılın bilim adamıdır.

James Clerk Maxwell Çalışmaları

James Clerk Maxwell, renk görme çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmasında dönen bir disk kullanarak gri veya herhangi görünür tonun, ışığın yalnızca üç rengini belirli orantıda karıştırıp elde edilebileceğini ortaya koymuştur.

Maxwell çalışmaları sonucu, Satürn halkalarının bağımsız yörüngeli parçacıklardan ve dar halkalardan oluşturduğunu söylemiştir. Ayrıca bu teorisi sonucunda ödül de almıştır.

James Clerk Maxwell, 1860 yılında gazların kinetik teorisi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaları Ludwig Boltzmann’a fayda sağlamıştır.

James Clerk Maxwell Kitapları Nelerdir?

James Clerk Maxwell, yazmış olduğu birçok kitap ile bilimin ve fiziğin gelişmesine katkı sağlamıştır. Kitapları listedeki gibidir:

 • Faraday’ın Güç Çizgileri Üzerine: Konusu kuvveti, kuvvetin yönünü kapsar.
 • Five Of Maxwell’s Papers (Maxwell’in Beş Yazısı): Konusu metafizik, cisimlerin oluşumu, moleküler teoriyi kapsar.
 • Elektrik ve Manyetizma Üzerine Bir İnceleme: Konusu elektromanyetizma ve matematiksel fiziktir.
 • Madde ve Hareket: Konusu parçacıkların hareketleri ve fiziktir.
 • Elektromanyetik Alanın Dinamik Teorisi: Konusu elektromanyetizmadır.
 • Isı Teorisi: Konusu termodinamiği, mekanik ısıyı kapsar.
 • Elektrik Üzerine Temel Bir İnceleme: Konusu elektriktir.

Maxwell-Boltzmann Dağılımı Nedir?

Maxwell-Boltzmann Dağılımı gaz moleküllerinin dağılımını gösterir. Maxwell-Boltzmann Dağılımı fizik ve kimya alanlarında kullanılan olasılık dağılımıdır.

Maxwell'in Cini Deneyi Nedir?

James Clerk Maxwell, Maxwell’in Cini Deneyi’ni 1867 yılında termodinamiğin ikinci yasasını sorgulamak için ortaya çıkarmıştır. Bu deneyde, iki oda kapı ile ayrılmıştır. Ortamı kontrol etmek için bulunan cin, iki oda arasındaki kütlesiz küçük bir kapıyı kontrol eder. Gaz molekülleri kapıya yaklaştıkça cin kapıyı hızla açar ve kapatır, böylece hızlı hareket eden moleküllerin belirli bir yönden geçmesine, diğer yönden ise yalnızca yavaş hareket eden moleküllerin geçmesine izin verir. Çünkü kinetik sıcaklık gazın kendisini oluşturan moleküllerin hızlarına bağlıdır. Bu, herhangi bir iş gerektirmeksizin iki gazın toplam enerjisini azaltacak ve böylece termodinamiğin ikinci yasasını ihlal edecektir.

James Clerk Maxwell ve Kinetik Teori

Maxwell'in bilim dünyasına en büyük katkılarından biri, gazların kinetik teorisi için matematiksel bir temel sağlamasıdır. Maxwell bir gazın, basınca bağlı hızlara sahip, uçan moleküllerden oluştuğuna dair temel atom teorisini baz alan Alman fizikçi Rudolf Clausius’un çalışmasını geliştirmiştir. Clausius, saniyede binlerce metreye varan hızlarda hareket etmesi gereken parçacıklara sahip gazların gerçekte neden çok daha yavaş hareket edeceğini açıklamıştır. 1859’da Clausius, çarpışma anında moleküllerin ortalama hızda olduğunu söylerken Maxwell bu çarpışmaların farklı hızlara sahip parçacıklarla sonuçlanacağını fark etmiştir. Bu alanda ilerlemek için farklı moleküllerin hızlarını hesaplamanın gerekli olduğunu fark etmiştir. Maxwell bu başarıyı, şu anda Maxwell'in Dağılımı olarak bilinen formülü oluşturarak elde etmiştir.

Avusturyalı fizikçi Ludwig Boltzmann daha sonra 1868'de ısı iletimini açıklamak için Maxwell-Boltzmann Dağılım Yasasını üreterek bu formülü değiştirmiştir. 1859 ve 1866 arasında, daha sonra Ludwig Boltzmann tarafından genelleştirilen bir gaz parçacıklarındaki hızların dağılımı teorisini geliştirmiştir. Bu teoride, herhangi bir sıcaklıkta belirli bir hızda hareket eden gaz moleküllerinin olasılığını verir.

James Clerk Maxwell'in Aldığı Ödülleri

Bilgili ve donanım sahibi birisi olan Maxwell, yaşamı boyunca elde ettiği başarılar sayesinde bazı ödüller kazanmıştır. James Clerk Maxwell'in aldığı ödüller aşağıdaki gibidir.

 • 1857 Adams Ödülü
 • 1860 Kraliyet Cemiyeti Rumford Madalyası
 • 1870 Edinburgh Üniversitesi Keith Ödülü
 • 1878 Volta Madalyası, Padua Üniversitesi Fahri Onur Ödülü

James Clerk Maxwell Nerelerde Çalışmıştır?

James Clerk Maxwell, yaşamı boyunca birçok yerde çalışmıştır. James Clerk Maxwell'in çalıştığı yerler şunlardır:

 • 1851'de Maxwell, ona "kıdemli savcı ustası" lakabını kazandıran William Hopkins'in yanında çalışmaya başlamıştır.
 • Maxwell Kasım 1856'da Cambridge'i terk ederek Aberdeen'de profesörlük yapmıştır.
 • 1860'ta Aberdeen'in iki üniversitesi birleşmiştir ve Maxwell, emekli maaşıyla çalışan bir profesör olmuştur.
 • 1871'de ilk deneysel fizik profesörü olarak tam zamanlı olarak Cambridge'e dönmüştür.
 • Yedinci Devonshire Dükü'nün finansmanıyla 1874'te açılan Cavendish Laboratuvarı'nı burada kurup çalışmıştır.

James Clerk Maxwell Çocukluğu Nasıl Geçmiştir?

1831 yılında dünyaya gelen James Clerk Maxwell, avukat John Clerk Maxwell ve eşi Frances Maxwell’in çocuğudur. Varlıklı bir ailede çocukluk geçirmiştir. Henüz 3 yaşındayken meraklı bir kişiliğe sahip olduğu, hareket eden ve ışık saçıp ses çıkaran her şeyi sorgulamasından anlaşılmıştır. 8 yaşında annesini kaybeden Maxwell, eğitim hayatına babasının tuttuğu küçük yaştaki bir özel öğretmen ile kötü başlamıştır. Babası, James Clerk Maxwell’e kötü davranan bu hocayı kovarak Maxwell’i, Edinburgh Akademisi’ne göndermiştir. Araştırmayı çok seven ve zeki olan James Clerk Maxwell, 14 yaşında ilk makalesini yazmıştır.

James Clerk Maxwell Aile Yaşamı Nasıldır?

James Clerk Maxwell İskoç asıllı saygın bir ailede büyümüştür. Babası Penicuik bölgesinin baronetliğini elinde bulunduran Clerk ailesinden olan varlıklı bir kişi olup, kardeşi 6. baronet unvanı almıştır. Annesi 47 yaşında, 1839 yılında hayatını kaybettikten sonra her şeyiyle babası ilgilenmiştir. Babası İskoçya’nın başkenti olan Edinburgh’da avukat ve saygın bir kişidir. Babası John Maxwell, 3 Nisan 1856’da ölmüştür.

James Clerk Maxwell Nerede Eğitim Almıştır?

James Clerk Maxwell’in eğitim hayatı, babasının tuttuğu özel hocayla başlamıştır. Ardından 1847-1850 yılları arasında Edinburgh Üniversitesi’ne başlamıştır. 1850-1856 yılları arasındaki süreç ise Cambridge Üniversitesi’nde geçmiştir.

James Clerk Maxwell Eşi Kimdir?

James Clerk Maxwell, 2 Haziran 1858’de yani 27 yaşındayken 34 yaşındaki Katherine Clerk Maxwell ile evlenmiştir. Evlilikleri 21 yıl sürmüştür. Katherine Dewar, 1886 yılında ölmüştür. Ayrıca Katherine Dewar, Marischal Koleji’nde Doğa Felsefesi Profesörü olarak görev yapmıştır. Dewar, Maxwell’in çalışmalarını hep desteklemiştir ve ona yardımcı olmuştur.

James Clerk Maxwell Ne Zaman ve Neden Öldü?

James Clerk Maxwell, 5 Kasım 1879 tarihinde Cambridge’te ölmüştür. James Clerk Maxwell’in ölüm nedeni karın kanseridir. Yaşadığı bu hastalık sonucu hayata gözlerini yummuştur.

James Clerk Maxwell Sözleri Nelerdir?

Maxwell’in, düşünce yapısını ve fikirlerini dile getirmek için söylediği, tarihe kazınan sözleri aşağıdaki gibidir:

 • Çoğu felsefi sistemi inceledim ve hiçbirinin Tanrı olmadan çalışacağını gördüm. (Maxwell felsefe sisteminin çalışması için Tanrı’nın olmasının şart olduğunu dile getirmiştir.)
 • Bu dünyanın gerçek mantığı olasılıklar hesabındadır.
 • İyice bilinçli bir cehalet, bilimdeki her ilerlemenin başlangıcıdır. (Maxwell’e göre cehalet, ilerlemeyi sağlar.)
 • Bilginin her dalında ilerleme, inşa edilecek olguların miktarı ile orantılıdır ve dolayısıyla veri elde etme olanağı ile orantılıdır. (İlerlemenin temeli, olguların miktarına bağlıdır. Öğrenilen ve elde edilen bilgiler doğrultusunda ilerleme gerçekleşir.)
 • Yapabileceğiniz en tehlikeli şey insanları eğitmektir. Çünkü insanlar eğitildiklerinde onları kontrol edemez korkutamazsınız. Eğitilmiş insanların güçleri kendilerine aittir. Bunu başkalarına teslim etmezler. (Maxwell’in de dediği gibi, eğitim insanı güçlendirir. Bu da o kişinin bir kalıba sığdırılabilmesini güçleştirir.)

James Clerk Maxwell Hakkında Görüşler

Einstein, Longair gibi bilim adamlarının Maxwell hakkında değerli görüşleri vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Albert Einstein: "…James Clerk Maxwell'in omuzlarındayım."

Malcolm Longair: "Maxwell'in zamanına kadar insan mekanik bir dünyayla uğraşıyordu. Maxwell'in yaptığı, mekanik bir model ile 21. yüzyılda kullandığımız model arasındaki temel köprüyü sağlamıştır.

James Clerk Maxwell Belgeselleri

Ünlü fizikçi ve matematikçi Maxwell hakkında bazı belgeseller çekilmiştir. Maxwell hakkında çekilen belgeseller şunlardır:

 • Scotland’s Einstein: James Clerk Maxwell – The Man Who Changed the World (İskoçya’nın Einstein’ı: James Clerk Maxwell – Dünyayı Değiştiren Adam)

Dr Susie Mitchell tarafından Mayıs 2015’te sunulmuştur. IMDb puanı ise 7.8’dir.

 • Self Drives: Maxwell Equations (Maxwell Denklemleri)

Dr Susie Mitchell tarafından Kasım 2015’te sunulmuştur.

 • James Clerk Maxwell, Physicist (James Clerk Maxwell, Fizikçi)

Dr Susie Mitchell tarafından Mart 2015’te sunulmuştur.

Diğer Sayfalar

Statik Elektrik Nedir?Elektriği Kim Buldu? Elektrik Nasıl Keşfedildi?Nükleer Atık Nedir? Radyoaktif Atık Nedir?Amper Nedir?Andre-Marie Ampere Kimdir?Voltaj Nedir? Elektrik Akımı Nedir?Elektrik YüküWatt Nedir?James Watt Kimdir?Nükleer EnerjiGeorg Simon OhmIsaac NewtonSıfır Daire Elektrik AboneliğiManyetik Alan Nedir?Doğal Gaz Nedir?Radyasyon Nedir?Bobin Nedir?James Clerk Maxwell Kimdir?Gauss Yasası Nedir?Elektrik Potansiyeli Nedir?Nükleer Enerji Mühendisi Nedir?Maxwell Denklemleri Nedir?Carl Friedrich Gauss Kimdir?Elektrik Birimleri Nelerdir?Nükleer Reaktör Nedir?Elektromanyetik Nedir?Coulomb Yasası Nedir?Elektrik Alanı Nedir?Elektrostatik Nedir?Volta Pili Nedir?Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta Kimdir?En İyi Doğal Gaz SobasıHendrik Casimir Kimdir?Doğal Gaz Sobası Nedir?Albert Einstein Kimdir?Thomas Edison Kimdir?Nikola Tesla Kimdir?Işık Hızı Nedir?Jeneratör Nedir?Transistör Nedir?Jeneratörün Ana Parçaları Nelerdir?Türkiye'de Doğal GazPil Nedir?Manyetik Kuvvet Nedir?Wattmetre Nedir?Manyetizma Nedir?Elektrik Kablo Çeşitleri Nelerdir?Ohm Kanunu Nedir?Mıknatıs Nedir?Diyot Nedir?Ampermetre Devreye Nasıl Bağlanır?Elektrik Topraklama Nedir?Elektromıknatıs Nedir?Elektrikli Battaniye Nedir?Elektriksel İletken Nedir?Termik Santral Nedir?Termosifon Nedir?Ampul Nedir?Ampermetre Nedir?Buat Nedir?Dalga Enerjisi Nedir?Uzatma Kablosu Nedir?Elektrik Kablosu Renkleri ve Anlamları Nedir?Elektrikli Bisiklet Nedir?Elektrik Yangını Nasıl Çıkar?Edwin Hall Kimdir?Hall Olayı ya da Etkisi Nedir?Elektrik Kazaları Nasıl Önlenir?Michael Faraday Kimdir?Kısa Devre Nedir?George Westinghouse Kimdir?Doğal Gaz Sayacı Nedir?Isı Yalıtımı Nedir?Doğal Gaz Kaçağı Nasıl Anlaşılır?Doğal Gaz Tasarrufu Nasıl Yapılır?Elektrik Çarpması Nedir?Hidrolik Enerji Nedir?Alternatif Enerji Kaynakları Nelerdir?Doğal Gaz AcilDoğal Gaz Alarmı Nedir?Sir Adam Beck Kimdir?Elektrik ile İlgilenen Bilim AdamlarıFırın Ne Kadar Elektrik Harcar?Röle Nedir?
İlgili İçerikler