George Johnstone Stoney (d.15 Şubat 1826 - ö. 5 Temmuz 1911)

George Stoney Kimdir?

George Stoney, elektrona adını veren fizikçidir. ​​​​​15 Şubat 1826’da İrlanda’da doğmuştur.

George Stoney Kimdir? Sayfa Özeti

George Johnstone Stoney’in en önemli bilimsel çalışması, atomun kimyasal yapısı içerisinde elektrik yüklü elektron parçacıkları olduğunu bulmasıdır. Planck ölçeği, George Stoney tarafından öngörülen bir ölçektir.

George Stoney Ne Keşfetti?

George Stoney, bir atomda bulunan elektrik yüküne elektron adını verdi. 1874’te atomda elektrik yükü olabileceğini öne sürdü. 1891 yılında elektronun, “Fundamental Unit of Electricity (Temel Birim Miktarı)” olduğunu açıkladı. George Johnstone Stoney 1874’de, İngiliz Derneği’nin toplantısında “On the Physical Units of Nature (Doğanın Fiziksel Birimleri Üzerine)” isimli bildirisi ile bir milimetre küp gazın oda sıcaklığında ve basınçtaki molekül sayısını tahmin etti.

Stoney, elektrik birimini ya da atomu, üzerinde “fiziksel birimler sistemi” kurulabilecek 3 temel birimden biri olarak önerdi. Diğer önerileri; kütle çekimi sabiti ve maksimum ışık hızı ile diğer elektromanyetik radyasyonlardır. George Stoney, 1881’de “Stoney Ölçeği” adıyla bilinen temel birimlerini açıkladı. Stoney ölçeği, belirli fiziksel birimleri ölçümlemek için kullanılan formüllerden oluşur. 

George Stoney Elektronu Nasıl Keşfetti? 

George Stoney, bir atomda bulunan eletkrik yüküne elektron ismini verdi. Atomda “sonradan elektron adı verilecek olan atom altı parçacıklar”ın var olduğunu keşfeden kişi, İngiliz fizikçi J.J. Thomson’dur. 1906’da Nobel Fizik ödülü almıştır. 

George Johnstone Stoney Atom Teorisini Nasıl Etkiledi?

George Stoney, elektrik yüklü bir atomaltı parçacığa elektron ismini koyup, elektronun bilinir olmasını sağlayarak atom teorisini etkiledi.

Elektron, proton ve nötron birleşerek bir atomu oluşturur. Atomun yapısı anlaşıldığında, elektronların atomla ilgili tüm kimyasal tepkimelerde başrol oynadığı görüldü.

Modern Atom Teorisi de, elektronların tavırları izlenerek ortaya konmuştur. Bu teoriye göre elektronlar, belirli enerji düzeyindeki belirli bölgelerde bulunmaktadır.

George Johnstone Stoney Atom Modeline Nasıl Katkıda Bulundu?

George Stoney, bir atomda elektrik yükü olduğunu buldu ve bu yüke elektron ismini vererek atom modeline katkıda bulundu. John Dalton, 1803’te Dalton Atom Modeli’ni keşfetti. Dalton’a göre, elementler atom denilen küçük maddelerden oluşuyordu ve kimyasal işlemlerde atom bölünmüyordu. Dalton, atomu maddenin en küçük birimi olarak düşündü ancak yanılıyordu.

George Stoney, atomdaki negatif elektrik yüküne “elektron” adını verdikten sonra J.J. Thomson, elektronun atom içerisinde bulunan bir atomaltı parçacık olduğunu buldu ve Dalton’dan farklı bir atom modeli ileri sürdü.

Thomson atom modeline göre, bir atomda eksi yükü dengelemesi için artı yükler de bulunuyordu. Elektronları ise bu pozitif yük içinde gezinen bulutlara benzetti. Sonrasında ise atomun elektron, nötron ve protondan oluştuğu netlik kazanmıştır.

George Stoney’in Kimya Üzerindeki Etkisi Nedir?

George Stoney, atomun kimyasal yapısı içerisinde elektrik yükü olduğunu buldu ve bu yüke elektron adını verdi. Atom, kimya biliminin temel birimlerinden biridir.

Stoney Ölçeği Nedir? 

Planck ölçeği (Planck Scale) 1899’da Alman fizikçi Max Planck tarafından bulunan ve aşağıdaki birimlerin birleşiminden oluşan bir ölçektir:

 • Planck uzunluğu
 • Planck enerjisi
 • Planck kütlesi
 • Planck zamanı
 • Planck sıcaklığı

Planck bu birimleri, fizik kurallarını matematiksel anlamda ifade edebilmek için bulmuştur. Doğada bulunan yukarıdaki birimler, matematiksel olarak Planck biriminden yazıldığında temel sabitin değeri 1 olur. 

Planck ölçeği, George Stoney tarafından öngörülen bir ölçektir. George Johnstone Stoney, 1881’de kendi adını taşıyan Stoney birimler sistemini bulmuştur. 

Stoney’in temel birimler olarak kullandığı ölçekler aşağıdaki gibidir: 

 • c, bir vakumdaki ışık hızı
 • G, yerçekimi sabiti
 • ke = 1/(4πε0), Coulomb sabiti
 • e, temel yük

Tıpkı Planck ölçeğinde olduğu gibi, bahsedilen birimler matematiksel olarak Stoney biriminden yazıldığında toplamları 1 olur. 

George Stoney Bir Kübik Gaz Milimetresindeki Molekül Sayısını Nasıl Tahmin Etmiştir?

George Johnstone Stoney 1874’de, İngiliz Derneği’nin toplantısında “On the Physical Units of Nature (Doğanın Fiziksel Birimleri Üzerine)” isimli bildirisi ile, gazların kinetik teorisinden elde edilen verileri esas alarak, oda sıcaklığında ve basınçta bulunan bir milimetre küp gazdaki molekül sayısını tahmin etti.

Bir gaz taneciğinin, tümü sabit, hızlı ve rastgele hareket halindeki çok sayıda aynı mikroskopik parçacıktan oluştuğunu iddia eden teoriye, Gazların Kinetik Teorisi adı verilir. Gazların termodinamik davranışının ölçüldüğü basit ancak tarihsel olarak önemli bir modeldir ve termodinamiğin birçok temel kavramının kurulmasına katkı sağlamıştır.

George Stoney’in Elektronu Keşfi Sir Joseph John Thomson’a Nasıl Yardımcı Oldu?

George Stoney, 1892’de atomun içinde bulunan elektrik yükü taşıyan bir atomaltı parçacığa elektron adını verdi. Sir Joseph John Thomson ise 1897’de atomun içinde bulunan atomaltı parçacıklarının elektron olduğunu buldu.

Elektron bir George Johnstone Stoney keşfi mi?

George Johnstone Stoney, elektrona adını veren kişidir ancak elektronu parçacık olarak keşfeden kişi Sir Joseph John Thomson’dur.

George Stoney Hangi Ödülleri Kazanmıştır?

George Stoney aşağıdaki ödülleri kazanmıştır:

 • George Stoney, 1902’de Dublin Üniversitesi’nden “Bilim Doktorası” aldı.
 • George Stoney, 1899’da Royal Dublin Society (Royal Dublin Topluluğu) tarafından Boyle Medal for Scientific Excellence (Boyle Bilimsel Mükemmellik Madalyası) aldı.

George Stoney Hangi Topluluklara üyedir?

George Stoney, Royal Dublin Society (Royal Dublin Topluluğu) üyesidir.

Royal Dublin Society (Kraliyet Dublin Topluluğu), başta Thomas Prior olmak üzere, Dublin Felsefe Derneği üyeleri tarafından çiftçiyi, üretimi ve diğer yararlı sanatları geliştirmek için 1731’de Dublin Topluluğu adıyla kuruldu. Tarih boyunca tarımı, sanatı, müziği, bilimi ve tarihi geliştirmek için faaliyet gösterdi. Dernek, halen etkinliğini sürdürmektedir.

George Stoney’in Elektronu Keşfi ile “Elektrik Yükü” Arasındaki İlişki Nedir?

George Stoney, bir atomda elektrik yükü (atom of electricity) bulunduğunu iddia etti ve bu yüke “elektron” adını verdi. Elektronun, atomun temel atomaltı parçacıklarından biri olduğunu bulan kişi ise J.J. Thomson’dur. Bir atomun protonları ve elektronlarının ikisi de elektrik yükü taşır ve birbirine çekilir. Proton pozitif yüklü ve elektron ise negatif yüklüdür. Protonların pozitif yükü, elektronların negatif yüküne eşittir. 

George Stoney’in Çalışmaları Elektrik İçin Hangi Bilimsel Gelişmeleri Araladı?

George Johnstone Stoney, 1874 yılında bir atomda elektrik yükü olabileceğini düşündü ve buna elektron adını verdi. Sir Joseph John Thomson ise 1897’de atomun içinde elektron adı verilen atomaltı parçacıkların olduğunu buldu. Atom ile elektrik arasında, elektron sebebiyle bir ilişki bulunur. 

Bir atomun son yörüngesi, valans bandı olarak adlandırılır. Valans bandındaki serbest elektronlar atomda bulunan diğer elektronlara göre daha fazla enerji içerir. Bu durumda dışarıdan herhangi bir etki aldığında, örneğin ısıtıldığında veya sürtünme yoluyla uyarıldığında, serbest elektronlar çekirdeğin çekim kuvvetini aşacak enerjiye sahip olur ve atomdan kopabilir. 

Serbest elektronlar yörüngelerinden çıktıktan sonra bir başka atomun son yörüngesine girer. Kazandıkları enerjiyi kaybettiklerinde ise ya geri dönerler ya da başka bir atomun son yörüngesine geçebilirler.

Serbest elektronların bu özellikleri sayesinde elektrik akımının iletimi gerçekleşir. 

George Stoney Hangi Okullarda Eğitim Almıştır?

George Johnstone Stoney, Trinity Koleji’nde eğitim aldı ve 1848’de BA derecesi ile mezun oldu. BA (Bachelor of Arts), 7 sanat dalında ya da fen bilimlerinde verilen lisans derecesidir.

Trinity Koleji, Dublin’in en köklü okullarından biridir. Dublin Üniversitesi’nin tek kurucu kolejidir. 1592 yılında, Kraliçe 1. Elizabeth tarafından Oxford ve Cambridge örnek alınarak kurulmuştur. İngiltere ve İrlanda’nın en eski 7 okulundan biridir ve İrlanda’daki en prestijli okul olarak kabul edilir.​​​​​​

George Stoney’in Aile Hayatı Nasıldır?

George Johnstone Stoney, kuzeni Margaret Sophia ile evlendi ve Gertrude Rose, Edith Anne ve Florence adında 3 kızı ile Robert Bindon ve George Gerald adında 2 oğlu oldu. Çocuklarının hepsi iyi eğitim aldı. George Gerald bilim adamı, Robert Bindon doktor, Edith Anne tıp fizikçisi, Florence Stoney kadın radyolog ve Getrude Rose sanatçıdır.

Stoney’in kardeşi Bindon Blood Stoney Dublin Limanı ve Dublin Köprüsü’nün mühendislerindendi. Ayrıca ünlü fizikçi George Fitzgerald, Stoney’in yeğenidir.

George Stoney Eşi Kimdir?

George Stoney’in eşi Margaret Sophia Stoney’dir. 1843 yılında İrlanda’da doğmuştur. Margaret Sophia, George Stoney’in kuzenidir. 

George Stoney Çocukları Kimdir?

George Stoney’in Gertrude Rose, Edith Anne ve Florence adında 3 kızı ile Robert Bindon ve George adında 2 oğlu vardır.

 • George Gerald Stoney, 1863’te Dublin’de doğmuştur. Kraliyet Cemiyeti üyesidir. Buhar türbini ve yüksek hızlı dinamo elektrik makinesinin keşfinde öncü olan bilim adamlarından biridir.
 • Robert Bindon Stoney, 1866’da Dublin’de doğmuştur ve bir tıp doktorudur.
 • Edith Anne Stoney, 1869’da Dublin’de doğmuştur ve bilinen ilk kadın tıp fizikçisidir.
 • Florence Stoney, 1870’te Dublin’de doğmuştur ve İngiltere’deki ilk kadın radyologtur.
 • Gertrude Rose Stoney, 1871’de Dublin’den doğmuştur ve bir sanatçı olduğu bilinmektedir.

George Stoney Nasıl ve Ne Zaman Yaşamdan Ayrılmıştır? 

George Johnstone Stoney, 5 Temmuz 1911’de İngiltere, Londra’daki evinde vefat etti. Öldüğünde 85 yaşındaydı.

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler