Gediz Elektrik

Gediz Elektrik

Gediz Elektrik, İzmir ve Manisa'nın görevli elektrik tedarikçisidir.

Gediz Sayfa Özeti

Türkiye Elektrik Kurumunun Kuruluşu

Ülkemizdeki elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı ve perakende satış faaliyetleri 1970 yılı öncesinde dağınık bir şekilde yapılanmış belediye ve köylere bağlı ufak çaplı birimler tarafından gerçekleştirilmekteydi. Ancak 1970 yılına gelindiğinde bu dağınık yapıyı ortadan kaldırabilmek ve piyasada gerçekleştirilen bu faaliyetleri daha düzgün bir şekilde yürütebilmek adına devlet teşekkülü vasfıyla Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur. Bu kurumun kurulması neticesinde köy ve belediyelere bağlı olarak faaliyet göstermekte olan işletmeler 1982 yılında TEK çatısı altında birleştirilmiştir. TEK bünyesindeki tüm işletmelerin il dağıtım müessesesi haline getirilmesiyle 1994 yılına kadar il müesseseleri hizmet vermiştir.

TEAŞ ve TEDAŞ’ın Kuruluşu ve Özelleştirme Süreçleri

Türkiye Elektrik Kurumu, 1994 yılında yapılanmaya alınarak iletim ve üretim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Türkiye İletim ve Üretim A.Ş. (TEAŞ) ve dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini yerine getirmek için ise Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) olacak şekilde iki ayrı teşekküle dönüştürülmüştür.

Elektrik sektöründe gerçekleştirilecek bütün dağıtım faaliyetlerinin TEDAŞ sorumluluğuna geçmesiyle birlikte, il dağıtım müesseseleri de TEDAŞ’a bağlanmıştır. TEDAŞ 2004 yılında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından alınan karar neticesinde özelleştirilme kapsam ve programına alınmıştır.

Öncelikli olarak ülkemizde elektrik dağıtım faaliyetlerinin daha düzenli ve verimli gerçekleştirilebilmesi amacıyla ülkemiz 21 ayrı dağıtım bölgesine ayrılmış, her bölgede faaliyetleri yerine getirmek amacıyla bir dağıtım şirketi görevlendirilmiştir. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. ise İzmir ve Manisa illerini kapsayan 11 numaralı bölgede hizmet vermek üzere görevlendirilmiştir.

Gediz Elektrik Tarihçesi

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin TEDAŞ’a ait hisselerinin, 2004 yılında alınan karara istinaden özelleştirilme kapsamında ihale yoluyla satışa sunulmasına karar verilmiştir. Bunun neticesinde Gediz Elektrik şirketinin, 07 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda GDZ Enerji Yatırımları A.Ş’ye devri kararlaştırılmıştır. Hisselerin devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından özelleştirilme süreci tamamlanmıştır.

Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin Kurulması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2013 yılında alınan karar sonucunda dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin birbirinden ayrı tüzel kişiliklerce gerçekleştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu hüküm gereği 11 numaralı görev bölgesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini gerçekleştiren Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. bu görevi yerine getirmeye devam etmiştir. Perakende satış faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulan Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ise elektrik satış görevini yerine getirebilmek amacıyla hizmet vermeye başlamıştır. Devir işlemleri tamamlanırken 29.05.2013 tarihi itibariyle dağıtım ve perakende satış faaliyetleri ayrı tüzel kişiliğe paylaştırılmıştır.

İzmir ve Manisa illerinde görevli tedarik şirketi olarak perakende satış faaliyetlerini üstlenmiş olan Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. bölgesinde farklı perakende satış şirketinden elektrik temin edemeyen, başka bir deyişle serbest tüketici limitleri altında elektrik tüketimi olan abonelerin görevli elektrik tedarikçisi olarak bu tüketicilere elektrik tedarikinde bulunmaktadır. Gediz Elektrik serbest tüketici hakkı olmasına rağmen henüz tedarikçisini değiştirmemiş olan tüketicilere de son kaynak tedarikçisi olarak elektrik tedarik etmektedir. Son olarak, Gediz Elektrik tüm Türkiye genelinde serbest tüketiciler ile ikili anlaşma yoluyla indirimli elektrik satışı gerçekleştirebilmektedir.

Gediz Elektrik Abonelik İşlemleri

Yeni taşınmış olduğunuz bir evde elektrik kullanımına başlamadan önce, ilk olarak yapmanız gereken şey elektrik faturanızı üzerinize almaktır. Bu işlemin hem kiracılar hem de mülk sahipleri için yapılması zorunludur.

İzmir ve Manisa illerinde ikamet eden tüketicilerin elektrik abonelik işlemleri için bölgenin görevli elektrik tedarikçisi Gediz Elektrik'e başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Elektrik abonelik işlemleri yapmadan önce evraklarınızın eksiksiz olması gereklidir. Elektrik abonelik başvuruları 1 - 5 gün içinde tamamlanacaktır.

Gediz Elektrik Abonelik İşlemleri İçin Gerekli Belgeler (Bireysel)
- Kimlik FotokopisiBireysel (Şahıs) Başvuruları İçin
- İkametgah
- Daha Önce Kullanılan Tesisat Numarası
- Vergi Kimlik Numarası Fotokopisi (Aslı ile birlikte)
- Vatandaşlık Numarası
- Ev Sahipleri İçin Tapu
- Kiracılar İçin Kira Kontratının Fotokopisi (Aslı ile birlikte)

Gediz Elektrik Elektrik Abonelik Ücreti 2022

Elektrik dağıtım bedelleri, mevcut kullanım yerine elektrik bağlanması için gerekli işlemler karşılığında görevli dağıtım şirketine ödenmektedir. Bu ücreti, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) senelik olarak güncellemektedir. Bu bedel, kurulu olacak yerdeki bağlantı gücüne göre hesaplanmaktadır. Abonelik ücretleri bir defalık olarak ödenirken, güvence bedeli yalnızca elektrik tedarik süresi için emanet olarak verilir ve tedarikçi değişikliği olması durumunda tüketiciye iade edilir. 2022 yılı Gediz Elektrik Abonelik ücreti, diğer tüm görevli elektrik tedarik şirketleri ile aynıdır ve aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Abone Grubu (Sözleşme Gücü)Damga VergisiGüvence BedeliAçma Kesme ÜcretiDosya Bedeli
Mesken (5 kW)1,56 TL165 TL

Alçak Gerilim: 37,3 TL

Orta Gerilim: 189,8 TL

Tedarikçiye göre değişebilir
Mesken (6 kW)1,88 TL198 TL
Mesken (9 kW)8 TL843,3 TL

*Bu birim fiyatlara göre ücret en az 5kW üzerinden hesaplanmaktadır. Bu fiyatlar 2022 yılı için geçerli bedellerdir.

Gediz Elektrik İndirimli Elektrik Başvurusu

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Gediz Elektrik bir görevli elektrik dağıtım şirketidir. Sahip olduğu lisans ile, diğer elektrik tedarikçileri gibi, kendi görevli olduğu bölge dışındaki bölgelerde ikamet eden tüketicilere de indirimli elektrik tedariki sağlayabilmektedir. Gediz Elektrik indirimli elektrik başvurusu için bu firmayla görüşebilirsiniz.

132 TL üzerinde faturanız varsa indirimli elektrik kullanabilirsiniz Aylık ortalama 132 TL üzerinde elektrik faturası olan vatandaşlar, elektrik tedarikçilerini değiştirerek indirimli elektrik kullanabilir.

Gediz Elektrik dışında, encazip.com'da öne çıkan indirimli elektrik tarifelerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Örnek tedarikçi tablosu yüklenior...

Gediz Elektrik Tarifeleri

İzmir ve Manisa illerinde ikamet eden tüketicilerin görevli elektrik tedarik şirketi olan Gediz Elektrik, elektrik tedarikçisini daha önceden değiştirmemiş tüm tüketicilerin elektrik enerjisini EPDK tarafından belirlenen tarifelerdeki fiyatlardan tedarik etmekle yükümlüdür. Gediz Elektrik Ağustos 2022 itibariyla bu şekilde elektrik enerjisi tedariği gerçekleştiren ev tüketicilerine 1.59279 aktif enerjisi birim fiyatı ve 0,2651 dağıtım bedeli birim fiyatı ile, toplamda da vergiler dahil 2.16 birim fiyattan hizmet vermektedir.

Gediz Elektrik İletişim Bilgileri

Adres: Anadolu Cad. No:41 Megapol Tower Kat:19 BAYRAKLI - İZMİR

İlgili İçerikler