Gediz GDZ Elektrik Dağıtım Dağıtım Şirketi

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. (GDZ Elektrik)

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. ya da değişen yeni ticari unvanıyla GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., ülkemizin özelleştirilen dağıtım şirketlerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. 11 numaralı dağıtım bölgesinde İzmir ve Manisa illerini kapsayan hizmet alanında faaliyet göstermektedir. Bölgede toplamda 4.2 milyon nüfusa hizmet veren Gediz EDAŞ, bunun 2.6 milyonuna da abonesi olarak hizmet götürmektedir.

Gediz EDAŞ Hakkında

Aydem bölgesindeki Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi 2008 yılında bünyesine katan Bereket Enerji Grubu Mayıs 2013 tarihinde de Gediz bölgesine hizmet veren Gediz EDAŞ alarak özelleştirilme işlemlerini tamamlamıştır. Her iki bölgede de dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) Öncesi

Türkiye Elektrik Kurumu kuruluşunun(1970) öncesine, 1925 yılına dayanan geçmişi ile Gediz EDAŞ, köklü bir dağıtım şirketidir. 1926 yılında verilen imtiyaz ile Belçikalı Traction-Electronicte şirketi kurmuş olduğu termik santral ile elektrik üretimine başlamıştır. 1944 yılında Eshot Genel Müdürlüğüne devrolan santralin gücü artırılmıştır. İzmir Şehir Şebekesi ise 1982 yılına kadar Eshot Genel Müdürlüğü tarafından işletilmeye devam etmiştir.

TEK Sonrası

1970 yılında Türkiye’nin elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti faaliyetlerinin daha verimli ve daha çağdaş koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye Elektrik Kurumu kurulmuştur. İzmir Termik Santrali TEK’in kurulmasının ardından TEK’e devredilmiştir. 1982 yılında ise TEK Ege Elektrik Dağıtım Koordinatörlüğü kurulmuş ve İzmir başta olmak üzere Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Uşak illeri, ilçe ve kasabalarına ait olan tüm elektrik şebekeleri bu koordinatörlüğe devredilmiştir.

Faaliyetlerin daha düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için koordinatörlük yönetiminde bu altı ilde il dağıtım müdürlükleri kurulmuştur. İzmir Elektrik Dağıtım Müessesesi olarak değişen koordinatörlük 1990 yılına kadar hizmet vermiştir. Bu yılsonunda ise her il kendi sınırında hizmet vermek üzere Elektrik Dağıtım Müessesesi kurulmuş ve yetkili olarak belirlenmiştir.

1994 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’nun yeniden yapılandırılmaya alınmasıyla üretim ve iletim faaliyetlerini gerçekleştirmek için TEAŞ, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin yürütülmesi için de TEDAŞ kurularak, İzmir Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ’a bağlanmış ve bünyesinde hizmet vermeye devam etmiştir.

2005 yılında ise Manisa Elektrik Dağıtım Müessesesi ile birleşen İzmir Elektrik Dağıtım Müessesesi, Gediz EDAŞ olarak yapılanmıştır.

Özelleştirilme Sürecinde Gediz EDAŞ

2004 yılına kadar hizmetlerini Gediz EDAŞ unvanıyla sürdüren ve TEDAŞ bünyesinde bulunan şirket, bu yıl TEDAŞ’ın özelleştirilme kapsamına alınmasıyla özelleştirilme kapsamında değerlendirilmiştir. TEDAŞ’ın özelleştirilmesi kararına istinaden Türkiye 21 ayrı dağıtım bölgesine ayrılmıştır ve her bir dağıtım bölgesinde bir görevli dağıtım şirketi bulundurulmaktadır. Görevlendirilen bu şirketler arasında Gediz EDAŞ, 11 numaralı dağıtım bölgesinde hizmetlerini sürdürmektedir.

Bakanlar Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından alınmış olan Gediz EDAŞ hisselerinin blok satış yöntemiyle tamamının satılması amacıyla 19.12.2012 tarihinde ihaleye çıkılmıştır. Yapılan ihalede en yüksek teklifi veren Bereket Enerji Grubuna hisseleri devredilen Gediz EDAŞ 07.03.2013 tarihi itibariyle işlemleri tamamlanarak Bereket Enerji Grubu bünyesinde hizmetlerini sürdürmüştür.

Ayrıca Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu tarafından alınan karar ile bölgedeki dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini yerine getiren Gediz EDAŞ, dağıtım faaliyetlerini devam ettirmiş, perakende satış faaliyetlerini ise yeni kurulmuş olan Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ye devretmiştir.

GDZ Elektrik Dağıtım İstatistikler

GDZ Elektrik Dağıtım hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

GDZ Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
20162015Değişim (%)
3.061.1002.971.7563,01

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük dördüncü elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 20.525.396,00 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %9,67'si gerçekleştirilmekte ve böylelikle GDZ Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 3.'sü olarak listede yerini almaktadır. Serbest tüketici elektrik fiyatları sayfamızdan bilgi alabilir, Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Gediz Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İlDağıtım Gerilim Seviyesi (MWh)İletim Gerilim Seviyesi (MWh)Toplam (MWh)Türkiye'ye Göre Oran
İzmir10.984.148,105.248.078,7816.232.226,887,64
Manisa2.927.599,411.365.569,714.293.169,122,02

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Gediz Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %9,66'sını gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

GDZ Elektrik Dağıtım Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İlAydınlatmaMeskenSanayiTarımsal SulamaTicarethane
İzmir%1,3%27,2%26,90,044,6
Manisa%2,1%17,454,44,321,8

Aşağıdaki grafikte (GDZ Elektrik Dağıtım Tablosu) GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2018 yılından itibaren abonelerine sağladığı elektrik gücü verilmektedir:

Gediz Kalite Göstergeleri

Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

GDZ Kesinti Süreleri (dk)
20152016Değişim (%)
BildirimliBildirimsizToplamBildirimliBildirimsizToplam 
302,11.595,01.897,1360,51.052,51.413,025,52

GDZ Elektrik İletişim Bilgileri

İzmir ve Manisa elektrik dağıtım şirketi, elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu illerde 186 numaralı telefondan, bu iller dışında 0232-186-00-00 numarasından firmaya ulaşabilirsiniz.

GDZ Elektrik İzmir

Adres: Üniversite Cad. No:57 Bornova İZMİR

Telefon: 0232-477-26-00

GDZ Elektrik Manisa

Adres: Yerhasanlar Mah. 2319 Sok. No:17 Şehzadeler MANİSA

Telefon: 0236-235-11-35

İlgili İçerikler