Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ)

Fırat EDAŞ, ülkemizde Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan dağıtım bölgesi olan 5 numaralı bölgede hizmet vermektedir. Günümüzde özelleştirme kapsamına alınan dağıtım şirketlerinden olan Fırat EDAŞ, özelleştirilme kararı sonrasında kurulan dağıtım şirketlerindendir. Fırat EDAŞ, 2005 yılında tescil edilmiştir. Özelleştirilmesi için yapılan ihalede Fırat EDAŞ, Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş. tarafından devir alınmıştır.

Fırat EDAŞ Hakkında

37.441 kilometre karelik alanda 1.700 milyon kişiye dağıtım hizmeti sunan Fırat EDAŞ, bu nüfus içerisinde yaklaşık 830 bin aboneye sahiptir. 2014 yılında 2.7 milyar kWh elektrik dağıtımı gerçekleştiren Fırat EDAŞ, görevli olduğu alanda elektrik şebekelerinin bakım - onarım faaliyetlerinin en iyi şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Fırat EDAŞ Kuruluşu Öncesi

Ülkemizde elektrik faaliyetlerinin karmaşık bir şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle bu faaliyetlerin daha verimli ve daha çağdaş bir düzeyde sürdürülmesi kararı alınmıştır. Bu amaca yönelik olarak 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur. Ülkemiz üretim, iletim, dağıtım ve satış faaliyetlerini gerçekleştirecek olan TEK, piyasamızın çok daha bütün olmasına katkıda bulunmuştur.

TEK öncesinde faaliyetleri gerçekleştiren bütün belediye ve köylerdeki birimler, TEK’in kurulmasıyla birlikte bu kuruma devredilmiştir. 1994 yılına kadar hizmetlerini sürdüren TEK, aynı yıl özelleştirilme kapsamında yeniden yapılandırılmaya alınmıştır. 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla iki ayrı kamu iktisadi teşekkülü haline getirilen TEK, Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş.(TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) olarak yapılandırılmıştır. TEK bünyesinde bulunan bütün dağıtım şirketleri TEDAŞ’a devredilmiş ve bundan böyle dağıtım hizmetleri TEDAŞ bünyesinde gerçekleştirilmeye devam etmiştir.

2004 yılına kadar dağıtım faaliyetlerini yürüten TEDAŞ, 2004 yılında Bakanlar Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından özelleştirilme kapsam ve programına alınmıştır. TEDAŞ ile birlikte bünyesinde dağıtım hizmeti veren şirketler de -Fırat EDAŞ dahil olmak üzere- özelleştirilme kapsamında tutulmuştur. TEDAŞ’ın özelleştirilmesiyle birlikte, Türkiye’de dağıtım faaliyetlerinin çok daha kolay yürütülebilmesi amacıyla ülkemiz 21 ayrı dağıtım bölgesine bölünmüştür. Bu bölgelerde hizmet vermek üzere de 20 ayrı dağıtım şirketi belirlenmiş, veya yeniden kurulmuştur.

Kuruluş ve Özelleştirilme Süreci

Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinde hizmet vermek üzere kurulan dağıtım şirketlerinden biri olan Fırat EDAŞ, 01.03.2005 tarihinde tescili gerçekleştirilerek hizmetlerine başlamıştır. Özelleştirilme işlemlerine başlanılmasıyla 19.02.2010 tarihinde ihaleye çıkarılmış ve şirketin en yüksek bedeli veren Kazancı Holding bünyesindeki Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.’ye devri gerçekleştirilmiştir. 01.01.2011 tarihinde devir işlemleri tamamlanan Fırat EDAŞ, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli’yi kapsayan 5 numaralı dağıtım bölgesinde hizmetlerine devam etmiştir.

Karşılaştırma yapmak istediğiniz sektörü seçin!

Fırat Elektrik Dağıtım İstatistikler

Fırat Elektrik Dağıtım hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır. Elektrik fiyatları sayfamızdan ise, güncel elektrik fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Fırat Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
20162015Değişim (%)
888.483858.1783,53

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük on sekizinci elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 3.237.080,24 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %1,52'si gerçekleştirilmekte ve böylelikle Fırat Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 18.'si olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Fırat Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İlDağıtım Gerilim Seviyesi (MWh)İletim Gerilim Seviyesi (MWh)Toplam (MWh)Türkiye'ye Göre Oran
Elazığ886.700,20458.449,471.345.149,670,63
Malatya1.065.443,47452.056,251.517.489,720,71
Bingöl262.854,17 262.854,170,12
Tunceli111.586,68 111.586,680,05

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Fırat Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %1,51'ini gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Fırat Elektrik Dağıtım Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İlAydınlatmaMeskenSanayiTarımsal SulamaTicarethane
Elazığ%3,1%21,5%41,8%3,9%29,7
Malatya%3,3%22,2%38,2%9,9%26,5
Bingöl%4,1%40,0%21,9%0,3%33,7
Tunceli%8,6%34,5%11,1%1,4%44,5

Aşağıdaki grafikte (Fırat Elektrik Dağıtım Tablosu) Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2018 yılından itibaren abonelerine sağladığı elektrik gücü verilmektedir:

Fırat Kalite Göstergeleri

Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

Fırat Kesinti Süreleri (dk)
20152016Değişim (%)
BildirimliBildirimsizToplamBildirimliBildirimsizToplam 
5,9133,3139,269,51.089,51.158,9732,35

Fırat Elektrik Dağıtım İletişim Bilgileri

Bulunduğunuz bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi, elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bulunduğunuz bölgede 186 numaralı telefondan da dağıtım şirketlerine ulaşabilirsiniz.

İlAdresTelefon
Fırat Edaş ElazığCumhuriyet Caddesi Dinçer Sokak No:8/A ELAZIĞ0424-234-56-00
Fırat Edaş Malatyaİkizce Köyü Ankara Asfaltı No:4 MALATYA0424-377-53-00
Fırat Edaş BingölKarşıyaka Mahallesi Hüseyin Çelik Cad. No:9 BİNGÖL0426-213-23-92
Fırat Edaş TunceliAtatürk Mahallesi Cem Emir Caddesi No:22 TUNCELİ0428-213-81-81
İlgili İçerikler