Header Title

Header Subtitle

Elektrik Fiyatları 2 Sayfa Özeti

Zamlanan elektrik fiyatlarından korkmanıza gerek kalmadı! En cazip elektrik tedarikçisini bir kaç saniye içinde bulabilirsiniz. Elektrik fiyatları pek çok etkene bağlı olarak değişiklik gösterir. Elektrik fiyatları üzerindeki bu değişim genellikle yukarı yönlü olmaktadır yani fiyatlar artmaktadır. Bu yukarı yönlü değişimin ise pek çok nedeni vardır. Global anlamda düşündüğümüz zaman aslında tüm dünyada enerji fiyatları yukarı yönlü trend içindedir. Bunun en büyük sebebi ise fosil yakıtlara olan bağımlılıktır. Ülkemizin doğası gereği; elektrik fiyatları da yenilenebilir olmayan kaynaklara dayalı olan elektrik üretimi sebebi ile artış trendindedir. Fosil yakıtların şimdiki durumu ile ilgili pek çok görüş vardır; bazı uzmanlar fosil yakıt rezervlerinin çok kısa bir süre içinde tükeneceğini, bazıları ise daha uzun bir zaman sonra tükeneceğini söylemektedir. Sonuç olarak bir tarafta sayısı belli bir seviyede olan ve artmayan bir kaynak, diğer tarafta ise hızla artan nüfus ve bununla beraber artış gösteren enerji tüketimi, ihtiyaçları fiyatların hangi yöne gideceği konusunda bize en güzel ipucunu vermektedir. Ekonominin başlıca konusunda olduğu gibi, bir ürünün miktarı sürekli azalıyor ve o ürüne olan talep hızlıca artıyorsa fiyatlarda artış beklenmektedir. İşte elektrik fiyatları üzerindeki artışın arka planında yatan neden de budur.

En cazip elektrik fiyatları

%#%dailyofferscontent%#%

Elektrik üretimi ve elektrik fiyatları

Elektrik fiyatları ile petrol fiyatları arasındaki ilişkinin en temel nedeni, fosil yakıt kaynaklı üretim olarak göze çarpmaktadır. Ülkemizde elektrik üretiminin büyük bir çoğunluğu doğal gaz kaynaklı elektrik santrallerinde yapılmaktadır. Her ne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem giderek artsa da fosil yakıtlara olan bağımlıklık tüm dünyadaki elektrik piyasalarının tartışmasız bir gerçeğidir. Bundan dolayı doğal gaz fiyatlarında görülen bir artış direkt olarak elektrik fiyatları üzerine yansımaktadır. Bunu bir ham madde - ürün ilişkisi olarak da görebilirsiniz. Nasıl ki üretilen bir ürünün fiyatı, o ürünün ham madde fiyatı karşısında büyük bir hassasiyet içindeyse; elektrik fiyatları da üretimin ham maddesi olan fosil yakıtların fiyatları karşısında ciddi bir hassasiyete sahiptir.

Ne yazık ki ülkemiz, fosil yakıt kaynakları açısından zengin değildir. Dünyanın büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi ülkemizde de enerji, ithal kaynaklara bağımlıdır. İthal edilen her ürünün fiyatı yabancı para birimleri ile belirlenmektedir. İthal edilen fosil yakıtların fiyatları da yabancı para birimlerine yani dövize bağımlıdır. Bunun sonucunda elektrik birim fiyatı da yabancı para birimlerinin türk lirası karşısında olan değer kaybına veya değer artışına karşı son derece hassastır. Özetle elektrik birim fiyatı, döviz artışlarından kısa ve orta vadede önemli ölçüde etkilenmekte ve döviz kurlarının artış göstermesi sonucunda elektrik birim fiyatı da çoğunlukla yükselmektedir.

Elektrik Birim Fiyatı

Mesken ve ticarethane elektrik aboneleri, elektrik tüketimlerinin zamana göre fiyatlandırılması konusunda iki tür tarife arasında seçim yapabilir. Tarifedeki bu elektrik birim fiyatı EPDK tarafından ulusal tarifeler ile belirlenir ve serbest olmayan tüketicilerin enerjileri, görevli elektrik tedarikçileri tarafından bu elektrik birim fiyatı üzerinden elektrik tedarik eder.

Tek Zamanlı Tarife: Gün boyunca tüketilen elektriğin tek bir birim fiyattan ücretlendirildiği tarifelerdir.

Üç Zamanlı Tarife: Üç zamanlı tarifede gün üç zaman dilimine bölünür. Gündüz, puant, gece olmak üzere üç ayrı zaman dilimi mevcuttur. Her bir zaman diliminde ayrı elektrik birim fiyatı uygulanır.

Faturalardaki Kalemler ve Elektrik Birim Fiyatı

Elektrik faturalarımızda sadece kullandığımız elektrik enerjisi direkt tutarını ödemeyiz. Elektrik faturası hesaplama işlemimiz yapılırken dolaylı olarak kalem hesaplamalara eklenir. Elektriğin bize ulaşmasını sağlayan dağıtım sistemine ait bedeller ve de vergiler ve fonlar elektrik faturasını oluşturan diğer bileşenlerdir.

Fatura Bileşenleri

2016 yılı itibariyle fatura bileşenler ve faturadaki oranları şöyledir:

Aktif Enerji Bedeli: Elektrik birim fiyatı, ulusal elektrik tarifelerini kullanan tüketiciler için EPDK tarafından belirlenmektedir. Elektrik tarifesini ya da tedarikçisini değiştirmiş tüketiciler için elektrik birim fiyatı ise elektrik tedarikçileri tarafından belirlenmektedir. Elektrik faturasındaki oranı yaklaşık yüzde 50’dir.

Dağıtım Bedelleri: Santraller ile şehir şebekeleri arası iletim, oradan tüketim noktalarına dağıtım için yatırım, altyapı, ve işletme maliyetlerine ait bedellerdir. Ayrıca elektrik enerjisinin iletimi veya dağıtımı esnasında kaybolması gibi sebeplerle ortaya çıkan maliyetler de dağıtım bedeli birim fiyatı içinde tüketicilerden tahsil edilmektedir. Dağıtım bedellerinin elektrik faturasındaki payı yaklaşık yüzde 28’dir.

Vergiler, Pay ve Fonlar

Enerji Fonu: Aktif enerji bedelinin yüzde 1’i oranında alınan katkı payıdır. Bu kalem, elektrik faturası toplam tutarının yüzde 0,7’sine denk gelmektedir. Örneğin 100 TL’lik bir elektrik faturasında 0,7 TL enerji fonu bedeli ödenmektedir.

TRT Payı: Aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 2’si oranında tahsil edilir. Bu kalem, elektrik faturası toplam tutarının yaklaşık yüzde 1,5’ine denk gelmektedir. Yani 100 TL’lik bir faturada 1,5 TL TRT Payı ödemekteyiz.

Tüketim Vergisi: Bu bedel aktif enerji bedelinin yüzde 5’i oranında alınır. Faturalarımızdaki bu kalem, elektrik faturası toplam tutarının yaklaşık yüzde 0,4’üne denk gelmektedir. Örneğin 100 TL’lik bir elektrik faturasında ise bu vergi kaleminin tutarı 0,4 TL olacaktır.

K.D.V: Aktif enerji bedeli, dağıtım bedelleri vergiler ve fonlar üzerinden hesaplanması sonucu yüzde 18 oranında alınan katma değer vergisidir. Bu kalem, elektrik faturası toplam tutarının yüzde 18’ine denk gelmektedir. Örneğin 100 TL’lik bir faturada 18 TL K.D.V ödemekteyiz.

Fatura Bileşenlerinin ile Elektrik Birim Fiyatı Değişimi

Ulusal elektrik birim fiyatı EPDK tarafından üç ayda bir olmak üzere yılda dört kere güncellemektedir. Yukarıda açıkladığımız gibi EPDK ulusal tarifeler, serbest tüketici olmayan tüketiciler için aktif enerji bedelini ve tüm elektrik tüketicileri için dağıtım bedellerini belirlemektedir. Ayrıca elektrik tedarikçileri vergi ve fonların oranlarının belirlenmesinde yetkiye sahip değildir. Bu bedellerin oranları EPDK tarafından belirlenmektedir.

Elektrik faturası vergi ve fonlarında yakın zamanlarda önemli bir değişiklik olmamıştır. En sık güncellenen elektrik faturası kalemleri ise aktif elektrik birim fiyatı ve dağıtım bedelleri olarak gözlenmektedir.

Faturadaki vergiler ve fonlar aktif enerji tüketim tutarı üzerine yüzde olarak hesaplanır. Bu nedenle aktif enerji birim fiyatında görülen artışlardan dolaylı olarak faturadaki tutarlarının artmasına neden olur.

Elektrik Birim Fiyatları Artış Nedeni

Elektrik birim fiyatı artışını etkileyen pek çok unsur vardır. Ancak bu sebeplerden kısaca bahsetmemiz gerekirse bunlar:

Mevsimsel Etkiler: Mevsimsel etkiler elektrik birim fiyatı değişimlerine neden olabilir. Örneğin, yaz mevsiminde az yağış olması nedeniyle, barajlardaki su miktarı olumsuz etkilenir. Bu nedenle hidroelektrik santrallerinin üretim kapasitesi azalır ve elektrik birim fiyatı yükselir. Ülkemizde su gücü ile çalışan elektrik santrallerinin elektrik üretimine katkısı yüzde 28,1 seviyelerine ulaşmaktadır.

Döviz Kurundaki Değişiklikler: Enerji üretiminde kullanılan kaynaklar çoğunlukla dış ülkelerden ithal edildiği için elektrik birim fiyatı bundan etkilenir. Elektrik üretiminde ithal edilen kaynaklar için yapılan ödemeler döviz cinsinden yapılır. TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi bu borcu döviz cinsinden ödemek zorunda olan elektrik üreticilerini zora sokacağından elektrik birim fiyatları zamlanır.

Diğer Sayfalar