Enerji Rehberiniz
Elektrikli Şömine Ne Kadar Elektrik Harcar?

Elektrikli Şömine Ne Kadar Elektrik Yakar: Elektrikli Şömine Elektrik Tüketimi

Bir elektrikli şöminenin yaktığı elektrik, söz konusu şöminenin gücüne ve çalıştığı saate göre belirlenir.

Elektrikli Şömine Ne Kadar Elektrik Yakar? Sayfa Özeti

Piyasadaki elektrikli şömineler genellikle 150 W ile 2000 W aralığında bir güce sahiptir. Nispeten daha büyük ve güçlü olan 3500 W'lık elektrik şömineleri de mevcuttur. 1500 W gücüne sahip bir elektrikli şömine, bir saatlik çalışma sonucunda 1,5 kWh elektrik tüketimi gerçekleştirir. 2000 W'lık elektrikli şömineler saatte 2 kWh elektrik yakarken 3500 W'lık elektrikli şömineler ise saatte 3,5 kWh yakar.

Elektrikli Şömine Ne Kadar Elektrik Harcar?

Her elektrikli şöminenin belirli bir Watt gücü bulunur. Bu güç, elektrikli şöminenin saatte ne kadar elektrik harcayacağı konusundaki en önemli kriterdir. Örnek olarak 2000 W gücüne sahip bir elektrikli şömine, saatte 2 kWh elektrik tüketimi gerçekleştirir. Buna göre günde 8 saat çalışan bir elektrikli şöminenin günde 16 kWh, ayda ise 480 kWh elektrik harcadığı söylenebilir. Harcanan elektrik miktarının kaç TL olarak yansıyacağı ise elektrik fiyatları ile doğru orantılı olan bir durumdur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan düzenleme sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kademeli tarife uygulaması başlatıldı. Kademeli tarife uygulamasına göre aylık 210 kWh altında tüketim gerçekleştiren aboneler için 1 kwh için ödenecek tutar 1,37 TL iken aylık elektrik tüketimi 210 kWh'in üzerinde olan aboneler için 1 kWh başına ödenecek tutar 2,07 TL’dir. Kaba bir hesapla 2000 W gücünde elektrikli şömineye sahip olan ve aylık elektrik tüketimi 210 kWh'ten az olan abonelerin günde 1 saat elektrikli şömine çalıştırmaları sonucunda aylık olarak elektrikli şöminenin elektrik tüketimi için ödeyecekleri tutar 85 TL’dir. Aynı tür şömine ve saat kullanımına sahip fakat aylık elektrik tüketimi 210 kWh'in üzerinde bulunan abonelerin ise aynı kullanım için ödeyecekleri tutar 2022 yılı için 128 TL’dir. 

Elektrikli Şömine Aylık Elektrik Harcaması Hesaplama Örneği

Bir elektrikli şöminenin aylık elektrik harcaması şu formülle kolaylıkla bulunabilir: 

Şöminenin saatlik harcadığı kWh x Günlük kullanılan saat x 31

Örnek olarak günde 3 saat kullanılan 1500 W (1.5 kWh) gücündeki bir elektrikli şöminenin yukarıda verilen formüle uyarlanışı şu şekildedir:

1.5 x 3 x 31

Çıkan sonuç, elektrikli şöminenin aylık olarak harcadığı kW miktarını gösterir. Buna göre günde 3 saat kullanılan 1500 W'lık bir şöminenin aylık elektrik harcaması 140 kWh olarak bulunabilir. Aynı hesap günde 5 saat kullanılan 2500 W gücündeki bir elektrikli şömine için şu şekilde yapılabilir: 2.5 x 5 x 31

Bu formül sonucunda günde 5 saat kullanılan 2500 W gücündeki bir elektrikli şöminenin ayda 388 kWh elektrik tükettiği sonucuna ulaşılır.

Elektrikli Şömine 24 saatte Ne Kadar Elektrik Yakar?

Elektrikli şöminenin 24 saatte ne kadar elektrik harcadığı, elektrikli şöminenin W gücü ile doğru orantılıdır. Elektrikli şöminenin W gücü 24 ile çarpılarak, 24 saatteki elektrik tüketimi bulunabilir. Örnek olarak 2000 W gücündeki bir elektrikli şöminenin 24 saatteki elektrik tüketimi 48.000 W'tır. Bu da 48 kWh'e eşittir.  

1500 W Elektrikli Şömine Ne kadar Elektrik Yakar?

1500 W elektrikli şömine, bir saatlik kullanım sonucunda 1500 W yani 1,5 kWh elektrik yakar. Buna göre 10 saatlik kullanımda 15 kWh, 24 saatlik kullanımda ise 36 kWh elektrik tüketimi gerçekleştirir. 

2500 W Elektrikli Şömine Ne Kadar Elektrik Yakar?

2500 W'lık elektrikli şömine, bir saatlik kullanım sonucunda 2500 W yani 2,5 kWh elektrik yakar. Buna göre 10 saatlik kullanımda 25 kWh, 24 saatlik kullanımda ise 60 kWh elektrik tüketimi gerçekleştirir.

Elektrikli Şömine mi Radyatör mü Daha Çok Elektrik Yakar?  

Elektrikli şöminenin mi yoksa radyatörün mü daha fazla elektrik tükettiğinin belirlenebilmesi için, ilgili cihazların W cinsinden gücünün bilinmesi gerekir. Buna göre radyatör ne kadar elektrik harcar bilgisi ile elektrikli şömine ne kadar elektrik harcar bilgisi bilinmelidir. Radyatörlerin saatlik elektrik tüketimi genellikle 2500 W’tır. Buna göre 2500 W'lık bir elektrikli şömine ile radyatörün elektrik tüketiminin aynı olduğu söylenebilir. Ancak 1500 W gücünde bir elektrikli şömine ile kıyaslandığı takdirde radyatörün daha fazla elektrik harcadığı görülür. 

Elektrikli Şömine Elektrik Tüketimi Nasıl Azaltılır?

Elektrikli şömine kullanırken bazı şeylere dikkat edilerek tasarruf yapmak mümkündür. Elektrikli şömineden elektrik tasarrufu sağlayabilmek için yapılması gerekenler şunlardır:

  • Tercihen W gücü daha düşük bir elektrikli şömine tercih edilmelidir. 
  • Elektrikli şömine gereksiz yere çalıştırılmamalıdır. 
  • Ortam ısısı istenilen seviyeye geldiğinde elektrikli şömine kapatılmalıdır. 
  • Elektrikli şöminede herhangi bir elektrik kaçağı olmadığından emin olunmalıdır. 

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler