Elektrik Üzerine Alma

Elektrik Aboneliği Üzerine Alma

Kullanılan elektriğin, tüketenden başkasının ismi ile aboneliğinin bulunması halinde elektrik aboneliğinin tüketen kişinin üzerine alınması gerekir. Ayrıca bir tüketiciye ait elektrik aboneliğinin, bir başkasına devredilmesi işlemi ile aynıdır. Abonelik devretme, vefat sebebiyle de yapılabilir.

Elektrik Üzerine Alma Sayfa Özeti

Elektrik aboneliği üzerine alma işlemi aşağıdaki sebeplerden gerekebilir:

 • Yeni bir ev kiralanırken önceki kiracının aboneliği kapatılır ve yeni kiracı elektrik aboneliğini üzerine almadan elektrik hizmeti alamaz. 
 • Elektrik abonesinin vefatı sebebiyle meskende bulunan diğer kişilerden birinin, elektrik aboneliğini üzerine alması gerekir. 

Eğer bir başkası üzerine abonelik yoksa elektrik aboneliği açtırılmak istenen meskene, 3 iş günü içerisinde enerji verilir. Elektrik üzerine alma işlemi, hiçbir yere gitmeden e-devlet üzerinden veya görevli elektrik tedarik şirketinin internet sayfasından mesafeli sözleşme ile online olarak yapılabilir.

elektrik üzerine alma için dask encazip

Online Olarak Elektrik Aboneliği Nasıl Üstüne Alınır?

Online elektrik üstüne alma, e-devlet aracılığıyla kolaylıkla yapılabilir. Elektrik aboneliği için öncelikle, abonelik açtırılacak meskenin bulunduğu bölgede görevli elektrik tedarik şirketini bilmek gerekir. Her şehrin görevli elektrik tedarikçisi farklıdır. İstanbul’da ise Avrupa ve Anadolu yakaları için 2 farklı tedarikçi hizmet verir.

E-devlet’e üyelik bilgileriyle giriş yaptıktan sonra arama kutusuna, görevli elektrik tedarikçisi yazılıp aratıldığında çıkacak sonuçlar içinden “Bireysel Abonelik Başvurusu” seçilmelidir. Açılan sayfada “Yeni Başvuru”ya tıklayarak işleme devam edilir.

Görevli elektrik tedarik firmasının internet sayfasından da online olarak abonelik başvurusu yapılabilir.

Elektrik Üzerine Alma İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Elektrik üzerine alma için gerekli belgeler şunlardır:

 • Kimlik belgesi
 • Tapu, kira sözleşmesi, lojman tahsis belgesi vb. mülkiyet belgesi
 • Varsa abone ya da tesisat numarası (eski bir fatura da olabilir.)

Kiracılar için ise:

 • Mülk sahibinin adı ve soyadı
 • Mülk sahibi şirket ise vergi numarası, adı, soyadı ve ünvan bilgilerinin beyanı
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi
 • Aboneliği üzerine alan kişinin banka hesabına ait IBAN numarası

Elektrik Üzerine Alma Fiyatı Nedir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, ilk kez elektrik aboneliği açtıracak kişilerden elektrik üzerine alma ücreti alınır. Meskenlerin, 5kW sözleşme gücü üzerinden hesaplandığında elektrik üzerine alma ücreti 2021 yılı için 165 TL’dir.

Elektrik Aboneliğini Üzerine Alma Süreci Nasıldır?

Elektrik aboneliği üstüne alma süreci aşağıdaki adımları içerir:

1. Görevli elektrik tedarik şirketi için gerekli evrakları toplama

2. E-devlet ya da görevli tedarik firmasına evrakların iletilerek başvurunun yapılması

3. Başvuru sonucunda randevu alıp tedarikçiye gidilerek veya e-imza ile internet üzerinden elektrik satış sözleşmesinin oluşturulması

4. Görevli tedarik şirketinin enerji bağlantısını fiilen açması

Elektrik Saatini Üzerine Alma ve Elektrik Aboneliğini Üstüne Alma Aynı mıdır?

Elektrik saatini üzerine alma ile elektrik aboneliği üzerine alma aynıdır. Meskende ikamet varsa direkt olarak görevli tedarik şirketine başvurarak ikili anlaşma yapılır ve elektrik aboneliği başlatılır.

Eğer elektrik aboneliği üzerine alma kiracı tarafından yapılacaksa önceki kiracının borcunu ödememiş olması durumu değiştirmez. Yeni kiracı, tesisat numarası, ikametgah ve kira kontratı ile görevli tedarik şirketine başvurup meskende ikamet ettiğini belirtir, elektrik aboneliği başlatılır.

Elektrik saatini üzerine alma ve elektrik aboneliğini üstüne alma halk arasında farklı işlemler gibi anlaşılır. Bunun nedeni, elektrik saati takılması görevinin elektrik dağıtım şirketinin sorumluluğu olmasıdır. Fakat yeni inşa edilmiş bir meskende, elektrik saati taktırma görevi müteahhitindir. Müteahhit, binaya elektrik saati taktırmadıysa ikamet sahipleri dağıtım şirketine başvurarak enerji talebinde bulunur. Bunun haricinde kiracının veya mülk sahibinin, elektrik aboneliği üzerine alma için  sadece görevli tedarik şirketine başvurması yeterli olur.

Doğalgaz ve Su Üzerine Alma Süreci Elektrik ile Aynı mıdır?

Doğalgaz ve su üzerine alma süreci elektrik ile aynıdır. Sadece başvurulan kurum farklıdır ve gerekli evraklar değişiklik gösterebilir. Doğalgaz tedarikçisi ile su tedarikçisi, tıpkı elektrik tedarikçilerinde olduğu gibi şehirden şehire değişiklik gösterir.

Doğalgaz üzerine alma için ikamet edilen şehrin görevli doğalgaz tedarikçisine başvuru yapmak gerekir. Doğalgaz üzerine alma için gerekli belgeler:

 • Kimlik belgesi
 • Tapu ya da kira kontratı fotokopisi
 • Binada bulunan servis kutusunun numarası

Su üzerine alma için ikamet edilen şehrin su işleri merkezine başvuru yapmak gerekir. Su üzerine alma için gerekli belgeler:

 • Nüfus cüzdanı
 • Tapu veya kira kontratı [Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek yoktur.]
 • Sayacın güncel işareti
 • Eski bir fatura veya sayaç seri numarası

Elektrik Kendi Üzerine Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Elektrik kendi üzerine alırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • Gerekli evraklar hazırlanmalıdır.
 • Eksiksiz şekilde görevli tedarik şirketine iletilmelidir.
 • Güvence bedeli yatırılmalıdır.
 • Gerekli evraklardan herhangi biri eksik olduğunda elektrik aboneliği üzerine alma işlemi yapılamaz.

Elektrik Aboneliği Ücretleri Neye Göre Belirlenir?

Elektrik aboneliği üzerine alma ücreti ile elektrik aboneliği açtırma ücreti aynıdır ve bir meskende ikamet etmeye başlandığı zaman, o meskendeki elektrik aboneliği anlaşması ikamet edenlerden herhangi biri adına olmalıdır.

Görevli tedarik şirketleri için her senenin sonunda, bir sonraki senenin elektrik abonelik ücreti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenir. 2021 elektrik abonelik ücreti, 2020 yılının Aralık ayında belirlenmiştir.

Elektrik Aboneliği Üzerine Almak ve Sıfır Daireye Elektrik Aboneliği Açtırmak Farkı Nedir?

Elektrik aboneliği üzerine alma ile sıfır daireye elektrik aboneliği açtırmak arasında fark yoktur. İki işlem için de görevli tedarik şirketine, gerekli evraklarla birlikte, e-devlet üzerinden veya tedarik firmasının internet sitesi üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.

Ancak sıfır daireye enerji olaşmıyorsa veya diğer bir deyişle elektrik saati takılı değilse ikamet edilen şehirde görevli dağıtım şirketine başvurmak gerekebilir.

Diğer Sayfalar

İlgili İçerikler